3.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)

27. září

Anglický jazyk

Unit 1 How are you?

učebnice str. 7, PS do str. 6/ cv. 1, 2

Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus - YouTube 

Good Morning Song for Kids (with lyrics) | The Singing Walrus - YouTube 

Hello! | Super Simple Songs - YouTube  

 The Hello Song For Children | Preschool, Kindergarten, Learn English - YouTube 

 What's Your Name? Song for Kids - YouTube 

 Feelings Song | Songs for Children | How Are You? - YouTube 

Matematika

Porovnávání čísel, o kolik větší/menší

učebnice str. 7/ cv. 25, 27- 29

Děti si přinesou, pokud mají, malý pracovní sešit Počítáme zpaměti 3

Prvouka

Místo, kde žijeme

Naše obec

učebnice str. 5, zápis do sešitu, d.ú. napsat svoji adresu 

Čtení

Prvouka, druhouka, třetiuka

čítanka str. 14- 16, hlasité čtení s porozuměním,

doma číst 10- 15 minut denně hlasitě

Písanka

str. 5, jména a písmena ř/Ř- u/U (dopsat celou stranu)

vždy piš na celý řádek, každé slovo napiš, někdy i dvakrát :-)

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku, Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni

učebnice str. 11/ cv.2, 4 ústně (ve čtvrtek cv. 3, 5 písemně)

  ČJ DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - YouTube 

26. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku, abeceda

učebnice str. 10/ cv. 1, 2, 3 ústně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku, 

učebnice do str. 6

Pracovní činnosti


22. září

21. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Samohlásky, dělení, délka samohlásek, ú/ů

učebnice str. 8, písemně cv. 12

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku, slovní úloha

učebnice str. 4, cv. 8 (písemně)

Český jazyk SLOH

Vyprávění

učebnice str. 7/ cv. 10b, otázky 

vypiš slova z cv. 9a a vytvoř příběh pomocí těchto slov

Výtvarná výchova

Podzimní listy, kresba tuší, malba barvami

20. září

Anglický jazyk

Unit 1 What´s your name?

učebnice str. 2- 6, PS str. 2/ cv. 2

 Seasons Song - YouTube 

Happy Street 1 - Unit 1 - YouTube 

 ABC SONGS FOR KIDS 🔤 🎵 The Best Lingokids ABC songs | Lingokids - YouTube 

Hláskování jména

What number?

 Number song 1-20 for children | Counting numbers | The Singing Walrus - YouTube 

What Color Is it Song Learn 11 Colors Learn English Kids 10Convert com - YouTube

 Color Song I I Can See Blue | Learn Colors | Preschool, Kindergarten, Learn English - YouTube 

Matematika

Malá násobilka

Děti si přinesou, pokud mají, malý pracovní sešit Počítáme zpaměti 3

Prvouka

Opakování učiva 2. ročníku

Otázky učebnice str. 4, 

příští týden úterý písemný opakovací test, vytvořený na základě těchto otázek

Čtení

Boříkovy lapálie

čítanka str. 9- 11, hlasité čtení s porozuměním,

doma číst 10- 15 minut denně

Písanka

str. 3, jména a písmena i/I- m/M (dopsat celou stranu)

písanky dostanou děti zítra :-)

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku, samohlásky

učebnice str. 68/ cv. 11, 13, 14 ústně (zítra cv. 12 písemně)

 Psaní ú/ů - YouTube 

19. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku, slabiky

učebnice str. 6/ cv. 7 písemně

Matematika

Porovnávání čísel

Pracovní činnosti

Podzimní list origami

Papírové vyrábění/ Návod jak složit listí / / Origami - YouTube

Zdobení větve lístky origami

16. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Slova, slabiky, hlásky a písmena

učebnice str. 6/ cv. 7 ústně, 8 písemně

Matematika

Slovní úlohy

učebnice str. 4/ cv. 5, str. 5/ cv. 12

str. 4/ cv. 9 písemně do M- školní

Angličtina (moje skupina)

Píseň A game in the garden

učebnice str. 6

Prvouka

Opakování učiva 2. ročníku,

otázky z učebnice str. 4

Výtvarná výchova

Podzimní listy, kresba tuší, malba barvami

15. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, slovo, slabika a hláska,

učebnice str. 6/ cv. 6

Pavouci akrobati

+ naučit se báseň do pondělí 19. září

Opakovací diktát

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

Číslo o x větší, číslo o x menší

učebnice str. 6/ cv., 24

(kdo nestačil, doplní doma)

Čtení

Čítanka 

báseň Vlaštovka sedí na drátě, hádanky

str. 8, hlasité čtení s porozuměním

zápis do sešitu ČJ čtení (4 verše básně nebo 1 hádanka + obrázek k danému textu)

čteme s porozuměním

Písanka str. 2, abeceda a jména

d.ú. na zítra: poslední dva řádky, 

kdo nestačil, doplní do úterý

Angličtina (moje skupina)

Unit 1 

Příběh učebnice str. 5, PS str. 4, 

Who´s this? It´s ...

PS str. 101, opakovat si podtržená slovíčka

The ABC Song - YouTube 

ABC SONGS FOR KIDS 🔤 🎵 The Best Lingokids ABC songs | Lingokids - YouTube

14. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Pořádek slov ve větě

učebnice str. 5, společná práce ústně, později písemně cv. 4

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku, řady čísel

učebnice str. 5, cv. 15, písemný test

Český jazyk SLOH

Popis Naše škola

společná kontrola slohového cvičení

Výtvarná výchova

Podzimní listy, kresba tuší, malba barvami

13. září

Anglický jazyk

Unit 1 What´s your name?

učebnice str. 4, PS str. 2/ cv. 2

Happy Street 1 - Unit 1 - YouTube 

Matematika

Číselná osa, doplňování čísel v řadě, vzestupně, sestupně

učebnice str. 5/ cv. 14, 16

Prvouka

Opakování učiva 2. ročníku

Stolní hra s figurkami "Cesta do školy", otázky učebnice str. 4

Čtení

Jak utěrka chtěla letět na jih

čítanka str. 6-7, hlasité čtení s porozuměním,

doma číst 10- 15 minut denně

12. září

Český jazyk

Rozdělení hlásek

Matematika

Odčítání v oboru čísel do 100

str. 4/ cv. 7, 10

Pracovní činnosti

Podzimní list origami

 Papírové vyrábění/ Návod jak složit listí / / Origami - YouTube 

9. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, její žačátek a konec, rozdělení hlásek

1. opakovací diktát

Matematika

Opakování malé násobilky

Angličtina (moje skupina)

September 2022

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

PS str. 101, opakovat si podtržená slovíčka, počítáme do 12

 Seven Steps | + More Kids Songs | Super Simple Songs - YouTube 

 Counting 1-10 Song | Number Songs for Children | The Singing Walrus - YouTube 

 Number song 1-20 for children | Counting numbers | The Singing Walrus - YouTube 

BINGO | Super Simple Songs - YouTube

Prvouka

seznámení se s učivem 3. ročníku

(na úterý si děti přinesou jednu figurku a hrací kostku,

v učebnici na str. 4 se připraví na opakování učiva 2. ročníku)

Výtvarná výchova

Autoportrét

kresba voskovkami, suchými pastely

8. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, slovo

učebnice str. 5, písemně cv. 3

Matematika

Opakování

učebnice str. 3/ písemně do M školní cv. 2, 3, 4

(kdo nestačil, doplní doma)

Čtení

Čítanka 

str. 5, doma přečíst Září, hlasité čtení s porozuměním

Písanka str. 1, d.ú. na zítra: poslední dva řádky, 

kdo nestačil, doplní do úterý

Angličtina (moje skupina)

PS str. 101, opakovat si podtržená slovíčka

BINGO | Super Simple Songs - YouTube

7. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, slovo, slabika, hláska

učebnice str. 5, písemně cv. 2

Matematika

Opakování

učebnice str. 3/ písemně do M školní cv. 1

Český jazyk SLOH

Popis Naše škola

učebnice str. 9, do příští středy doplnit alespoň jednu větu z cv. 2 b, c, d, e 

do velkého sešitu ČJ sloh

Výtvarná výchova

malba vodovými barvami Podzim

6. září

Placené PS

Matematika 1. díl 54 Kč

Matematika 2. díl 54 Kč

Matematika 3. díl 54 Kč

Písanka 1. a 2. díl 44 Kč (á 22 Kč)

Angličtina Happy Street  261 Kč

Celkem za PS 467 Kč


Užitečný odkaz:

 Abaku | Web 

5. září

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vám ještě doplnila informace před třídní schůzkou.


Plavání začíná v pondělí 5. září. Budeme plavat celý školní rok. 

Příchod do školy 7.40-7.50. Odjezd od školy v 8.30, návrat 10.45. 

Učíme se 1., 4. a 5. vyučovací hodinu. Ráno se musí děti doma nasnídat. S sebou 1 malou svačinu po plavání, 1 velkou svačinu do školy, 1 svačinu do družiny. 

Na plavání: batůžek, v něm igelitku, ručník, sprchový gel, koupací čepici, je povinná, plavky, kluci přiléhavé, ne volné, holky plavky buď v celku, nebo oba dva díly, žabky, plavecké brýle.

 

 

V úterý 6. září se uvidíme na třídní schůzce od 18 hodin, v pavilonu C přízemí. 

 

Děti dnes dostaly úkolníček, žákovskou knížku a vytištěný rozvrh. Doplňte, prosím údaje v ŽK, včetně rozvrhu. 

 

Úkolníček kontrolujte denně, a pokud je něco zapsáno/nalepeno, prosím, podepište. Slouží k naší vzájemné komunikaci.

 

Seznam sešitů, prosím, kupte dětem obaly na sešity, a tyto sešity:

512 Sešit A5 8x

513 Sešit A5 3x

444 sešit A4 linkovaný 2x

440 sešit A4 nelinkovaný 1x.

 

Dejte dětem látkový sáček na přezůvky


 Obrazy kreslené pastelkami - Pastelky.cz 

 

Děkuji.

 

Přeji hezký den. 

 V Í T E J T E N A Š K O L N Í M W E B U III. C

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní rok 2022/2023


Milé děti,


vítám Vás ve III. C a moc se na Vás těším!


Mgr. Vlasta Štěpánová, Vaše třídní učitelka

ČTVRTEK 1. 9. 2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve  od 8.00 hodin před pavilonem H.

Sraz v 7. 40 - 7. 50  před pavilonem C - v případě nepříznivého počasí v kmenových třídách.

V 8.25 hodin odchod žáků do tříd s třídními učitelkami.

V 8.45 hodin odchod žáků ze školy domů (s rodiči, sami), předání žáků 1. – 3. tříd do ŠD


PÁTEK 2. 9. 2022  

4 vyučovací hodiny 

V následujícím týdnu již dle rozvrhů. 


Obědy ve ŠJ 

Čtvrtek 1. 9. 2022 od 11.15 - 13.00

Pátek 2. 9. 2022 v 11.40


Zahájení provozu ŠD

Čtvrtek 1. 9. 2022 od 6.30   Seznam školních a výtvarných pomůcek


–          pero (plnící, Tornádo + zmizík), děti nebudou používat gumovací pera

–          pastelky, tužka č. 1, 2, 3, sešity  (seznam doplním dnes během dne  )

–          guma, nůžky, ořezávátko, krátké rovné pravítko v penálu

–          obaly na sešity, učebnice a na žákovskou knížku

–          lepidlo v tubě, plastové desky na patentku velikost A4 na AJ


Na geometrii

–          ořezané 2 tužky č. 3 nebo mikrotužka

–          pravítko 30 cm, trojúhelník + trojúhelník s ryskou

–          funkční kružítko


Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – doplnit loňskou výbavu   

(věci dát do podepsaného kufříku, který lze zavřít)

–          tempery 12 barev, vodovky, anilinky, štětce kulaté malé a velké, štětce ploché malé a velké, kelímek na vodu, hadřík

–          voskovky, fixy, zmizík, černý permanentní fix tlustý

–          nůžky, funkční lepidlo kulaté, černá tuš

–          igelit na lavici, modelínu

–          zástěru nebo jiný ochranný oděv

–          čtvrtky 30 kusů velikost A4, 30 kusů velikost A3

–          barevné papíry nelepící


Organizace_skolniho_roku_2022_2023.pdf (msmt.cz)