Anglický jazyk (M. Hrkalová)

28. 9.

https://sites.google.com/view/ivyenglish/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?authuser=0

5. A

Numbers (vpisování) https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-1-uroven/387

Čísla vpisování - střední: https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-2-uroven/1751

Čísla pexeso lehké: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=explicitMapGlobal

This Old Mand song: https://www.youtube.com/watch?v=RKaxRYJ5AMY

Čísla pexeso střední: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-2-uroven?source=explicitMapGlobal

Present simple positive, negative: https://www.umimeanglicky.cz/tetris-present-simple-positive-negative-question?source=explicitMapGlobal

Mr Crocodile - action song: https://www.coolanimalschool.com/poems/mr-crocodile-8/

The Hockey Pokey action song: https://www.youtube.com/watch?v=YzSJBowPECY


6. A/B/C

Present simple: roboti: https://www.umimeanglicky.cz/roboti-present-simple-tense?source=explicitKC&topic=cviceni-present-simple-tense

Present simple doplňovačka: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/303

Present simple vpisování: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/303

Gramatika v kontextu (present simple) https://www.umimeanglicky.cz/dictate-present-simple-tense-1-uroven/186

Present simple v reálných situacích - chat: https://www.umimeanglicky.cz/chat-present-simple-tense/223

Daily routines: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-daily-routines?source=explicitMapGlobal

Daily routines: vpisování https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-daily-routines/2501

Ordinal numbers: https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky

Ordinal numbers: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-ordinal-numbers-2-uroven/1790

To have, to be: https://www.umimeanglicky.cz/spravne-tvary-be-have-present/1502

To have, to be - skládání vět: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-to-do-to-have-to-be-in-present-simple-3/2080


27. 9.

5. A

Numbers (vpisování) https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-1-uroven/387

Čísla vpisování - střední: https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-2-uroven/1751

Čísla pexeso lehké: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=explicitMapGlobal

This Old Mand song: https://www.youtube.com/watch?v=RKaxRYJ5AMY

Čísla pexeso střední: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-2-uroven?source=explicitMapGlobal

Present simple positive, negative: https://www.umimeanglicky.cz/tetris-present-simple-positive-negative-question?source=explicitMapGlobal

Indefinite article: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-indefinite-article-1-uroven/623

Indefinite article: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-indefinite-article-1-uroven/5265

The Hockey Pokey action song: https://www.youtube.com/watch?v=YzSJBowPECY


6. A/B/C

Daily routines: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-daily-routines?source=explicitMapGlobal

Daily routines: vpisování https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-daily-routines/2501

Ordinal numbers: https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky

Ordinal numbers: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-ordinal-numbers-2-uroven/1790

The Locomotion song: https://www.youtube.com/watch?v=POWsFzSFLCE

To have, to be: https://www.umimeanglicky.cz/spravne-tvary-be-have-present/1502

To have, to be - skládání vět: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-to-do-to-have-to-be-in-present-simple-3/2080

Prepositions song https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-prepositions-of-place-1-uroven/229

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-prepositions-of-position-2-uroven/917

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-prepositions-of-position-2-uroven/443

26. 9. 

5. A

Numbers (vpisování) https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-1-uroven/387

Čísla vpisování - střední: https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-2-uroven/1751

Čísla pexeso lehké: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=explicitMapGlobal

This Old Mand song: https://www.youtube.com/watch?v=RKaxRYJ5AMY

Čísla pexeso střední: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-2-uroven?source=explicitMapGlobal

Present simple positive, negative: https://www.umimeanglicky.cz/tetris-present-simple-positive-negative-question?source=explicitMapGlobal

Indefinite article: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-indefinite-article-1-uroven/623

Indefinite article: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-indefinite-article-1-uroven/5265

The Hockey Pokey action song: https://www.youtube.com/watch?v=YzSJBowPECY


6. A/B/C

Daily routines: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-daily-routines?source=explicitMapGlobal

Daily routines: vpisování https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-daily-routines/2501

Ordinal numbers: https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky

Ordinal numbers: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-ordinal-numbers-2-uroven/1790

The Locomotion song: https://www.youtube.com/watch?v=POWsFzSFLCE

To have, to be: https://www.umimeanglicky.cz/spravne-tvary-be-have-present/1502

To have, to be - skládání vět: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-to-do-to-have-to-be-in-present-simple-3/2080

Prepositions song https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-prepositions-of-place-1-uroven/229

My room (prepositions of place) https://www.skolasnadhledem.cz/game/3167

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-prepositions-of-position-2-uroven/917

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-prepositions-of-position-2-uroven/443


22. 9.

https://sites.google.com/view/ivyenglish/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?authuser=0

5. A

Numbers (vpisování) https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-1-uroven/387

Čísla vpisování - střední: https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-2-uroven/1751

Čísla pexeso lehké: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=explicitMapGlobal

Čísla pexeso střední: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-2-uroven?source=explicitMapGlobal

Present simple positive, negative: https://www.umimeanglicky.cz/tetris-present-simple-positive-negative-question?source=explicitMapGlobal

In the classroom: https://www.umimeanglicky.cz/presouvani-anglictina-skola-1/179

Indefinite article: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-indefinite-article-1-uroven/623

Indefinite article: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-indefinite-article-1-uroven/5265

Simon says (commands, instructions, negative): https://www.youtube.com/watch?v=aYXfUGz5-kg

The Hockey Pokey action song: https://www.youtube.com/watch?v=YzSJBowPECY


6. A/B/C

Prepositions of place (lehké) https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-prepositions-of-position-2-uroven/442

WH- questions: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-question-words-1-uroven/1153

In the city: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-city-2-uroven?source=explicitMapGlobal

To have, to be: https://www.umimeanglicky.cz/spravne-tvary-be-have-present/1502

To have, to be - skládání vět: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-to-do-to-have-to-be-in-present-simple-3/2080

Prepositions song https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-prepositions-of-place-1-uroven/229

My room (prepositions of place) https://www.skolasnadhledem.cz/game/3167

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-prepositions-of-position-2-uroven/917

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-prepositions-of-position-2-uroven/443

20. 9.


Milí rodiče,


školní rok už je v plném proudu, dnes jsme psali první opakovací test. V některých skupinách dopadl moc dobře, z čehož jsem měla opravdu radost (5. A, 6. B), v některých bude potřeba, aby si děti navykly si látku pravidelně opakovat, zejména před (vždy předem avízovanými) testy. Pokud píšeme test ze slovní zásoby, doporučuji k opakování využívat "Rainbow cards" - slovní zásobu ve formě kartiček, které si děti pravidelně vytvářejí (tedy většina z nich, některé stále nemají). S těmito kartičkami budeme pravidelně hrát hry, skládat věty a dělat různé další interaktivní aktivity. Zároveň jsou k nalezení opakovací cvičení zaměřená na osvojení slovní zásoby z učebnic Project 1 a Project 2 - například tyto: 

Project 1: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-introduction#1-Introduction


Projct 2: https://dum.rvp.cz/materialy/vocabulary-project-2.html


Při výuce se zaměřujeme spíše na slovní zásobu a gramatiku v určitém smysluplném kontextu, ale bez pravidelného rozšiřování slovní zásoby to zkrátka nepůjde :-) Mluvení, čtení a poslech jsou také nedílnou součástí našich hodin, s každou skupinou 6. tříd máme (alespoň) jednu hodinu týdně v počítačové učebně, kde máme příležitost využívat výborné jazykové programy. Postupně se se všemi skupinami budeme věnovat trochu více čtení s porozuměním a kritickému čtení textů. Na Vánoce bych ráda s dětmi nacvičila jednoduchá divadelní představení, ale to už trochu předbíhám...

Kromě úkolů povinných děti pravidelně také dostávají dobrovolné domácí úkoly - jejich vypracovávání vřele doporučuji, mohou za ně získávat jedničky (ale samozřejmě nejen proto). Aktivitu nebo práci nad rámec zadaných úkolů ve vyučování "odměňuji" také plusy (tři plusy = jednička) a malými jedničkami (dvě malé jedničky = velká jednička). Za zapomínání pomůcek a domácích úkolů dávám čárky, za pět čárek (ač nerada) poznámku. Především bych ale byla ráda, aby děti v učení angličtiny viděly smysl a aby je, alespoň v rámci možností, vyučování bavilo. 

Na stránky Ivy English https://sites.google.com/view/ivyenglish/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?authuser=0 pravidelně dávám tipy na různá doplňková cvičení (videa, písničky...), které se vztahují k našim aktuálním tématům.

Přeji pěkné dny a pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat, případně využít konzultačních hodin ve čtvrtek mezi 7:00 - 7:40 (prosím o ohlášení nejpozději den předem).


Martina Hrkalová

https://sites.google.com/view/ivyenglish/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?authuser=0


19. 9.

5. A

In the classroom (match the picture) https://www.skolasnadhledem.cz/game/3178

In the classroom: https://www.umimeanglicky.cz/presouvani-anglictina-skola-1/179

Indefinite article: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-indefinite-article-1-uroven/623

Indefinite article: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-indefinite-article-1-uroven/5265

Simon says (commands, instructions, negative): https://www.youtube.com/watch?v=aYXfUGz5-kg

The Hockey Pokey action song: https://www.youtube.com/watch?v=YzSJBowPECY


6. A/B/C

Prepositions song https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-prepositions-of-place-1-uroven/229

My room (prepositions of place) https://www.skolasnadhledem.cz/game/3167

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-prepositions-of-position-2-uroven/917

Prepositions of place: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-prepositions-of-position-2-uroven/44315. 9. 

https://sites.google.com/view/ivyenglish

5. A

  • Action song: https://www.coolanimalschool.com/poems/mr-crocodile-8/

In the classroom: 


6. A/B/C

My identity/Personal details:


14. 9. 

Dear Year 5 and 6 students, if you like to read, I found these interesting tips for you that you migh find useful ;-)


FUNBRAIN (with so many free book titles) https://www.funbrain.com/

GOOGLE LENS (an appplication that can help you with translating any unknown words) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=cs&gl=US

NIGHT ZOOKEEPER (if you want to create your own stories - but please note that this one is payd- however it has a trial version that you might try out for free) https://www.nightzookeeper.com/ 


13. 9. 


5. A  Short covnersations between famous people
13. 9. 

Vážení rodiče, milí žáci,


posílám inspiraci na procvičování a také jeden citát k zamyšlení :-) Kreativní úkoly zaměřené na umělecké vyjádření budou také součástí naší výuky AJ.


13. 9.
5. A
In the classroom: 


  • Magic Classroom Objects (WattsEnglish) https://www.youtube.com/watch?v=XhKs634Y6KE


6. A/B/C


My identity (+ my made-up identity):


Zdravím,


M. Hrkalová

Vážení rodiče, milí žáci,


níže posílám návrhy k domácímu procvičování:


12. 9.


5. A


  • Pozdravy z různých koutů světa (děti ve dvojici zkouší,  poté si vymyslí svůj vlastní pozdrav): https://www.youtube.com/watch?v=h3ognDTh_o8

6. A/B/C


Rodina, lidé, vztahy My identity (+ my made-up identity):

  • Be Yourself (song)! https://www.youtube.com/watch?v=NxzUoJsXrdUZdravím, 


M. HrkalováVážení rodiče, milí žáci,


vytvořila jsem pro své "anglické" skupiny tyto stránky: https://sites.google.com/view/ivyenglish. Tam budu pravidelně vkládat různá on-line cvičení, videa, písničky a další materiály, které se budou vztahovat k aktuálně probíraným tématům, aby si je děti mohly v případě zájmu procvičovat. Některé z aktivit budeme s dětmi dělat při vyučování, ale doma si je můžou samozřejmě zopakovat, pokud se jimu budou líbit :-)

Stránky budou zároveň sloužit jako prostor, kam budou děti moci vkládat různé příspěvky na témata, která je aktuálně zajímají (viz úvodní text na stránkách). Cílem této virtuální "galerie nápadů, názorů a zážitků"  je propojit školní učivo s reálným světem a prožíváním vašich/našich dětí/žáků. Tyto příspěvky budou alternativou k tvůrčím úkolům, které budou žáci pravidelně dostávat, přičemž si budou moci vybrat, jestli je vypracují v "papírové" nebo elektronické podobě (např. krátké video, animace, komiks, zvuková nahrávka apod.). 


V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.


Těším se na spolupráci v tomto školním roce,


Martina Hrkalová