Podpora MHMP (3. kolo) - prominutí úplaty ŠD
(M. Buchar)

28.11.2022

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023
- možnost prominutí úplaty ŠD za období 1 - 6/2023

... viz   žádost k rukám ředitele ZŠ či vedoucí ŠD, případně k vyplnění u ředitele ZŠ
do pátku 16. 12. 2022 14.00 h