Aktuálně z naší školy

03.09.2019 - Cambridgské zkoušky, 5.A (J. Peltanová)

Někteří žáci z 5.A konali 26. června cambridgské zkoušky YLE (Young Learners English) v úrovni Starters a Movers. Dnes si převzali certifikáty a za jejich snahu a výkon jim náleží velká pochvala (foto  zde  ). Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého děti dosahují. Úrovně CEFR: - Starters – pre-A1 a Movers – A1. Společný evropský referenční rámec (CEFR) je standardním, mezinárodně používaným měřítkem pro hodnocení znalosti jazyka.

01.09.2019 - Burza zapomenutých věcí v ŠD (B. Škochová)

Vážení rodiče, dne 3. a 4. 9. 2019 se ve škole uskuteční burza zapomenutých věcí v ŠD, z předchozícho školního roku. Prosíme Vás, abyste se přišli podívat a vyzvedli si zapomenuté věci. Děkujeme!

28.08.2019 - Platba ŠD (B. Škochová)

Vážení rodiče,
připomínáme, že ŠD na období září - prosinec 2019 je nutno uhradit do 20. dne měsíce září. Výši úplaty stanovil zřizovatel školy na 400 Kč za měsíc při plné docházce, tj. 1600 Kč (200 Kč při 50% a nižší docházce, tj. 800 Kč). Platbu uhraďte bankovním převodem na číslo účtu školy: 2000742329/0800. Variabilní symbol je identifikační číslo, které bylo Vašemu dítěti přiděleno při zápisu do školy. Specifický symbol je číslo oddělení ŠD, do kterého Vaše dítě dochází (1 - 8).

23.08.2019 - První školní týden (J. Nehasilová)

Pondělí 2. 9. - pátek 6. 9. budou probíhat podle tohoto časového plánu.

01.09.2019 - Hurá do školy (M. Buchar)

Vítáme Vás ve škole a přejeme všem úspěšný školní rok 2019/2020
                                                                                          ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/2919