Matematika (J. Lišková)

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24

INFORMACE PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD (9.A, 9.B, 9.C)

Pomůcky: sešity 440 /460 + podložka (po dopsání další), možnost na algebru používat velký sešit linkovaný, pomůcky na rýsování (pravítko s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr - nula na obou stranách, tužka na rýsování - číslo 3 nebo H, guma, propiska se zelenou náplní, lepidlo, nůžky), kalkulačka(ne mobil)

Co se budeme učit:

1. Opakování- mnohočleny

2. Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků s využitím množiny všech bodů

3. Řešení lineárních rovnic - bez zlomků, se zlomky, se zlomky a desetinnými čísly, s neznámou ve jmenovateli

4. Slovní úlohy řešené rovnicemi - jednoduché, s procenty, o pohybu, o směsích, o společné práci

5. Základy statistiky - četnost, modus, medián

6. Podobnost

7. Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých

8. Povrchy a objemy těles - hranoly, jehlan, kužel, koule


9. Funkce - definiční obor, obor hodnot, konstantní funkce, lineární funkce ...


10. Finanční matematika - úroky, zisk, zdanění


K procvičování na přijímací zkoušky doporučuji: Přijímačky 9 v pohodě 2024, vydavatelství Taktik (přehledy látky)