Školní řád


Školní řád je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Účelem školního řádu je stanovit podmínky pro vyučování, výchovu, ochranu zdraví a bezpečnost žáků během vyučování i při akcích organizovaných školou.

Školní řád

Шкільні правила (neoficiální překlad)