Program prevence


Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. 

Školní preventivní strategie 2023/2024
Minimální preventivní program 2023/2024