Uvod

Aktuálně z naší školy


29.04.2021 - Organizace školního roku od 3. 5. 2021 (M. Buchar)

Rozhodnutím vlády ČR z 6. 4., resp. 29. 4. 2021 je od pondělí 3. 5. 2021 stanovena pro žáky
přípravné třídy přítomnost ve škole - obědy přihlášeny,

1. a 2. stupně rotační (střídavá) výuka
  •     3. - 7. 5. přítomny ve škole 1.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B,                                                                                                          6.A, 6.B, 6.C, 7.B,                                                                                                povinná distanční výuka v 1.A, 1.C, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.C,                                                                                                   7.A, 7.C, 8.A, 8.B, 9. tř.,
  • 10. - 14. 5. přítomny ve škole 1.A, 1.C, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.C,                                                                                                 7.A, 7.C, 8.A, 8.B, 9. tř.,                                                                                         povinná distanční výuka v 1.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B,                                                                                                           6.A, 6.B, 6.C, 7.B
(u žáků přítomných ve škole a v současnosti stravovaných obědy přihlášeny, u žáků na distanční výuce obědy odhlášeny - možnost stravování v ŠJ, výdej 13.15 - 14.00 do boxů; přihlašování obědů individuálně;
dětem PRACOVNÍKů VYBRANÝCH PROFESÍ, které jsou žáky 1. stupně, je povolena přítomnost ve škole i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka).

Školní družina v provozu 11.40 - 17.00, po třídách.
---------------------------------------------------------------------
Přítomnost žáků ve škole za podmínek (viz pokyny MŠMT  zde  )
  • 1x týdně (pondělí) 1. stupeň, resp. 2x týdně (pondělí, čtvrtek) 2. stupeň                                    testování Ag testy ve škole (  zde  )
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky, resp. respirátory, po celou dobu pobytu ve škole.


26.04.2021 - Provoz ŠD v červenci a srpnu (B. Škochová)

V červenci a srpnu je provoz školní družiny následující:

ŠD ve všech školách - 28. 6. - 2. 7., dle běžného provozu. Výše úhrady: 50 Kč.
ŠD v ZŠ Jakutská - 12 . 7.  - 23. 7., 8 - 16 h. Výše úhrady: 200 Kč.
ŠD v ZŠ Švehlova - 26 . 7. - 6. 8., 8 -16 h. Výše úhrady: 200 Kč.

V případě zájmu o ŠD v době hlavních prázdnin, prosíme kontaktujte vedoucí nebo kmenovou vychovatelku do 14. 5. 2021. Oběd zajištěn.


20.04.2021 - Výsledky zápisu do 1. tříd (P. Fabíková)

Pro školní rok 2021/2022 PŘIJÍMÁME do dvou 1. tříd 68 žáků s následujícími registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce si zákonný zástupce osobně vyzvedne v kanceláři hospodářky školy (pavilon H přízemí) od 26. 4. - 7. 5. 2021 v době od 7.15 do 15.15 (polední pauza 13.00 - 13.30).


13.04.2021 - Testování žáků - uchazečů na SŠ (M. Buchar)

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní (možnosti nahrazení potvrzení a postup při pozitivním výsledku testu  zde  ).
Testy budou prováděny v pavilonu H 1. patro (vedení školy) od středy 28. 4. 2021 (9. ročník), resp. od pátku 30. 4. 2021 (5., 7. ročník) 13.00 - 15.00 po předchozí rezervaci na tlf. 605 575 202.


08.04.2021 - Organizace školního roku od 12. 4. 2021 (M. Buchar)

Rozhodnutím vlády ČR z 6. 4. 2021 je od pondělí 12. 4. 2021 stanovena pro žáky
přípravné třídy přítomnost ve škole - obědy přihlášeny,

1. stupně rotační (střídavá) výuka
  • 26. - 30. 4. přítomny ve škole 1.A, 1.C, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.C,                                                                  povinná distanční výuka v 1.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B,
  •     3. - 7. 5. přítomny ve škole 1.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B,                                                                          povinná distanční výuka v 1.A, 1.C, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.C
(u žáků přítomných ve škole a v současnosti stravovaných obědy přihlášeny, u žáků na distanční výuce obědy odhlášeny - možnost stravování v ŠJ, výdej 13.15 - 14.00 do boxů; přihlašování obědů individuálně;
dětem PRACOVNÍKů VYBRANÝCH PROFESÍ, které jsou žáky 1. stupně, je povolena přítomnost ve škole i v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka),

2. stupně povinná distanční výuka
(u žáků v současnosti stravovaných obědy přihlášeny, u ostatních žáků obědy odhlášeny - možnost stravování v ŠJ, výdej 13.15 - 14.00 do boxů; přihlašování obědů individuálně).

Školní družina v provozu 11.40 - 17.00, po třídách.
---------------------------------------------------------------------
Přítomnost žáků ve škole za podmínek (viz pokyny MŠMT  zde  )
  • 2x týdně (pondělí, čtvrtek) testování Ag testy ve škole (  zde  )
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky, resp. respirátory, po celou dobu pobytu ve škole.


01.03.2021 - Rozhodnutí Vlády ČR z 26. 2. 2021 (M. Buchar)

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření
č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole (26. 2 - 11. 4. 2021).
Základní škola poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem (dle rozvrhů), v prostředí MS Teams, formou off-line (zadávání úkolů) i on-line (žáci obdrží na vyučovací hodinu pozvánku MS Teams).
Obědy v ŠJ všem žákům odhlášeny, možnost individuálního přihlášení (pouze Menu 1)
... výdej 12.30 - 14.00 do boxů, bez možnosti konzumace v ŠJ.

(Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách.)
Informace o ošetřovném naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  (podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení).
Více aktualit


Nejnovější fotogalerie


Galerie
"Jaro je tady", 2. stupeň
Galerie
Karneval exotických zvířat

Škola je zapojena do projektů

Šablony II                               Ovoce do škol                                   Nenech to být
     


Mléko do škol                         MAP II                                               (Ombudsman dětem)

                                                                                        

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

od 12. 4. návrat přípravné třídy
               1. stupeň rotační výuka
od   3. 5. 2. stupeň rotační výuka

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved