Poradenství


Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb (více  zde  ).
Výchovný poradce se věnuje procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných).
Kariérový poradce se věnuje problematice kariérového poradenství.
Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.


Školní psycholog

pro 1. stupeň PhDr. Lidmila Valentová

Konzultace pro rodiče v pondělí 9:30 - 15:00 a ve čtvrtek 8.00 - 13.00 (dále po dohodě)
v pavilonu S přízemí.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu +420 272 651 133 (mobil +420 720 207 416)
nebo e-mailem: lidmila.valentova@zsbrectanova.cz


pro 2. stupeň Mgr. Lucie Novotná

Konzultace pro rodiče v úterý 7:00 - 12:00 a ve středu 11.00 - 17.00 (dále po dohodě)
v pavilonu S přízemí.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu +420 272 651 133 (mobil +420 601 537 121 nebo +420 730 562 482)
nebo e-mailem: lucie.novotna@zsbrectanova.cz


Výchovný poradce

Mgr. Ludmila Nevařilová

Konzultace pro rodiče ve čtvrtek 10:00 - 10:45 (dále po dohodě) v pavilonu S přízemí.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu +420 272 651 133
nebo e-mailem: ludmila.nevarilova@zsbrectanova.cz


Kariérový poradce

Mgr. Ludmila Nevařilová

Konzultace pro rodiče ve čtvrtek 9:00 - 9:45 (dále po dohodě) v pavilonu S přízemí.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu +420 272 651 133
nebo e-mailem: ludmila.nevarilova@zsbrectanova.cz

 

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Kůstka

Konzultace pro rodiče po dohodě v pavilonu H 1. patro.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu +420 272 651 133
 nebo e-mailem:
jana.kustka@zsbrectanova.cz