Poradenství


Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb (více  zde  ).
Výchovný poradce se věnuje procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných).
Kariérový poradce se věnuje problematice kariérového poradenství.
Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.


Školní psycholog

Mgr. Lucie Novotná

Konzultace pro rodiče v úterý 7:00 - 12:00 a ve středu 11.00 - 17.00 (dále po dohodě)
v pavilonu S v přízemí.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu 272 651 133 (mobil 730 562 482)
nebo e-mailem: lucie.novotna@zsbrectanova.cz


Výchovný poradce

Mgr. Ludmila Nevařilová

Konzultace pro rodiče v pondělí 14:15 - 15:15 (dále po dohodě) v pavilonu S v přízemí.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu 272 651 133
nebo e-mailem: ludmila.nevarilova@zsbrectanova.cz


Kariérový poradce

Mgr. Ludmila Nevařilová

Konzultace pro rodiče v pátek 8:55 - 9:40 (dále po dohodě) v pavilonu S v přízemí.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu 272 651 133
nebo e-mailem: ludmila.nevarilova@zsbrectanova.cz

 

Školní metodik prevence

Mgr. Miroslava Preclíková

Konzultace pro rodiče v pondělí 7:00 - 8:00 (dále po dohodě) v pavilonu S v přízemí.

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu 272 651 133
nebo e-mailem: miroslava.preclikova@zsbrectanova.cz