2.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách      2 . B   2021 / 2022

Informace z 2. B

2. 11. učivo

Písanka do str. 12

ČJ PS do str. 31 a příloha vzadu č. 2

Matematika Matýsek PS str. 64/ geometrie

K. J. tř. uč.


1.12.  učivo pro nepřítomné žáky

Písanka str. 10

Prvouka PS do str. 31

Matematika sovy - postupně tento týden do str. 26

9. 12. jedeme v 8 h do kina Hostivař na pohádku. Děti přinesou co nejdříve 100Kč. Vstupné je 99 Kč, 1 Kč bude dána do TF, pokud souhlasíte...  

TU


30.11. 

PS Čj str. 29, 30

Matem. Matýsek PS do str. 26, 27 část

Matýsek malý str. 15, 16

TU

  

29.11. 

Písanka 2 do str. 9

ČÍTANKA DO STR. 54

Matematika sovy do str. 20 - postupně do str. 22 podle rychlosti

Knotková J. 

26.11.

Český jazyk PS str. 28

Čítanka str. 53

Písanka str. 6

Matem. Matýsek PS str. 24, 25

Matem. sovy str. 19 část

Knotková J.


25. 11.

Český jazyk uč. str. 37/ opakování

Čítanka str. 144

Matem. Matýsek malý do str. 17/2

Matem. sovy do str. 18

TU


24. 11.

Matematika Poč. zpaměti do str. 12

M - sovy do str. 17

Čj uč. do str. 38, diktát vět ze str. 31

Písanka 2. díl do str. 5

Prvouka uč. str. 28, 29

Prvouka PS str. 29 část

Čítanka str. 142

Knotková J.   


22. 11. učivo

Prvouka uč. str. 27, PS str. 27 část

Matematika Poč. zpaměti do str. 12 / průběžně tento týden...

Matematika sovy opakování z 1. tř. do str. 16/16 a 32/32.

Matýsek PS str. 29/4, 5. Počítáme se závorkami/ opakování...

ČJ PS STR. 25

Čítanka str. 143 - i s otázkami pod článkem. 

TU   


19. 11. učivo  pro nepřítomné žáky

ČJ - opakovací práce 

- list je možné pro děti  v pondělí 22. 11. vyzvednout, at si také vyzkouší...

Matem. - Poč. zpaměti str. 9, 10 část

Čítanka str. 138 - 141

Písanka 2. díl do str. 5/1

Knotková J.


18.11. učivo

ČÍTANKA STR. 134, 135

PÍSANKA Č. 2 - STR. 2

Matem. Poč. ZP. do str. 9

Matem. PS Matýsek str. 33

Matem. malý Matýsek - do str. 16 /1

TU


16. 11. učivo

Čj PS str. 26, 27 zatím bez str.25

Čítanka str. 132,133

Matematika Matýsek PS do str. 23

Písanka 2. díl str. 1, 3/3, 5/1

DÚ Čtenářský deník do 4. 1. 2022 - zapiš svoji libovolnou  knihu - autor, 5 vět, obrázek.

Knotková J.


15. 11. učivo pro nepřítomné žáky

Písanka 1. díl dopsat. Zastavte se pro další 2. díl co nejdříve, pokud nemáte nebo pošlu po spolužákovi...

Čítanka str. 30, 31

Prvouka uč. str. 25

Prvouka PS  str. 27 část

Matematika Matýsek PS str. 22/4, 5 a 23/1

Matýsek malý do str. 15, 16 - část

Zdravím všechny děti   TU

 

12. 11. učivo

Matematika Matýsek /malý - str. 14, 15 část

ČJ UČ. STR. 36

Čj PS jen str. 30/1 věty

Čítanka str. 127- 129

Písanka do str. 38, 39 část

Dnes jsme se fotografovali. Kdo byl nemocný, bude možná ještě jeden další termín pro nevyfocené děti... 

K. J.


Učivo 11. 11. 

Matematika Matýsek PS do str. 21

Mat. sovy do str. 15/9

Počítáme zpaměti do str. 8

Čítanka do str. 51

Písanka do str. 37, 38 část

Knotková J. tř. uč.    


Učivo do 10. 11. 

ČESKÝ JAZYK PS DO STR. 24

Čj uč. do str. 35

Písanka do str. 36

Čítanka do str. 51

Mat. Poč. zpaměti do str. 8/ část

Matem. Matýsek PS do str. 20

Matýsek malý sešitek do str. 13 / část

Prvouka PS do str. 26

Prvouka uč. str. 24

Knotková J. tř. uč.


5. 11.

ČESKÝ JAZYK PS STR. 23 dopsat

Čj učebnice do str. 33

Čítanka do str. 45

Písanka do str. 34

Matematika opakování učiva - numerace do 100

V pondělí 8. 11. ráno testování, děti přijdou do školy nejpozději v  7, 50h.  Potom HNED odjezd do divadla Mana, ABYCHOM TO STIHLI VČAS... Posl. vyuč. hodinu ČJ.

HEZKÝ VÍKEND všem...

Knotková J.


4. 11. učivo

Písanka do str. 33

Čítanka do str. 41

M opakování numerace do 100

Poč. zpaměti do str. 6

Knotková Jiřina tř. uč. 

  

3. 11. učivo

Matem. Matýsek PS do str. 19

Písanka do str. 32

čj uč. do str. 33/2 - napiš do sešitu nebo na papír

Čj PS do str. 23 / věty, slova

Prvouka uč. str. 20, 21 a PS str. 22 ovoce a zelenina na podzim

K. J.

26.10. Učivo pro nepřítomné žáky   

Český jazyk uč. str. 26

PS Čj do str. 21/1, 2

Písanka do str. 29, 31 část

ČÍTANKA do STR. 37

MATEMATIKA SOVIČKY DO STR. 13/ opakování z 1. ročníku

Matematika geometrie - rýsujeme úsečky a pojmenujeme je podle krajních bodů  AB, CD, KL, OP, XY

Plánuji s dětmi jít při  VV -   4. 11. do školní keramické dílny. Ten den raději horší oblečení, aby se děti neumazaly. Měly by mít zástěrku nebo tričko z kufříku, ale někteří ho nemají....

S pozdravem   Knotková J. tř. uč. 


25.10. UČIVO

Český jazyk uč. str. 25 / 3 přepis vytvořených vět do sešitu

PS str. 20 dopiš

Mat. Matýsek PS str. 17 část

Malý Matýsek str. 12

Prvouka PS str. 24, 25 opakování - podzim

K. J.


22. 10. učivo

ČJ uč. do str. 25 / procvičujeme druhy vět

ČJ PS str. 20/1

Písanka str. 28

Čítanka str. 35

Matematika sovy, opakování z 1. ročníku...do str. 11

Mat. 5 Matýsek písemné sčítání str. 16 / 1, a 2

Pěkný víkend

Knotková Jiřina tř. uč.

 


21. 10. 

ČESKÝ JAZYK UČ. STR. 23 - OPAKUJEME A PROCVIČUJEME DRUHY VĚT

VYMÝŠLÍME I SVÉ KRÁTKÉ VĚTY NA PRUH PAPÍRU, ČTEME JE VŠEM...

Matematika opakování M sovy str. 9, 10 část

M 5 Matýsek str. 15 dopsat

K. J.


20. 10.

ČESKÝ JAZYK uč. 22, 23 - druhy vět

PS Čj str. 18, 19 dopsat

Písanka str. 26, 27

Čítanka str. 34

Matematika poč. zpaměti str. 5 - dopsat si..

Pětiminutovka / sčít. a odčítání do 100, jen po desítkách

Prvouka uč. str. 18, 19 - podzimní rybník

PS Prvouka - str. 15 a str. 25 / 3

Knotková J. tř. uč.   19. 10.

ČJ uč. str. 19 / 2 napiš, str. 22 druhy vět

ČJ PS str. 18, 19/ 1, 2

Písanka str. 25/ opakujeme malé psací j, p

Čítanka str. 33

Matematika sovy do str. 8 / opakování a procvičování učiva z 1. ročníku

Matematika Matýsek PS do str. 15

TU


18. 10.

Čj PS str. 17/ pořadí vět v příběhu

Čj uč. do str. 20

Matematika malý Matýsek str. 7 dopsat, str. 10 dopsat

M poč. zpaměti do str. 4, str. 5 část

Prvouka uč. str. 16, 17

Prv PS str. 21 / a do sešitu nebo na papír si nakresli obrys 1 savce a 1 ptáka a přilep na správné místo části těla z lístečků na str. 21. Podle vzoru z učebnice ze str. 16

Knotková J. tř. uč.


15. 10. učivo pro nepřítomné žáky

Čj uč. do str. 18 

ČJ prac. seš. do str. 16 

Písanka str. 24

Čítanka str. 32

Matematika malý Matýsek str. 10/ zatím vynechat str. 8, 9 

Matematika PS do str. 14

Dú na Vv 

 příští týden na  21. 10. - přinést si asi 8 vylisovaných různých listů

Knotková J. 

A přeji všem hezký víkend...


13. 10. učivo

Český jazyk uč. str. 16, 18. Diktát slov

PS ČJ str. 15 / 1, 2, 3

Čítanka str. 30 / úkoly pod článkem ústně, jména píšeme podle abeced. pořadí...

Písanka do str. 23, i str. 10

Prvouka uč. str. 13 / v lese

Prvouka PS str. 20

Mat. 5 - malý notýsek M. str. 6, 7 část

Počítáme i se stovkovou tabulkou, práce ve dvojicích

Knotková J.12. 10. učivo

Čj uč. str. 16, 16/8 napiš

Čj PS str. 14 / abeceda - opakování

M 5 - prac. seš. str. 5, 12, 13 dopsat

M - malý sešitek Matýsek / dopsat str. 3, 4 a 5

Knotková J. tř. uč.


11.10. učivo

Matematika Matýsek malý sešitek do str. 5 /1

Prvouka uč. do str. 15 / v lese

PS Prvouka opak. str. 19

Čítanka str. 28, 29

K. J.


7. 10. učivo

Český jazyk uč. str. 16 

16/4 přepsat a doplnit si do sešitu 2 věty.

Matematika 5 díl str. 11

Matematika notýsek Matýsek - str. 1

Práce se stovkovou tabulkou, hrajeme s figurkou a kostičkou hru ve dvojicích na příklady. 

Dostávali jsme nový sešitek na procvičování - Matýsek k Mat. 5,

 pokud budou děti chybět i v pondělí 11. 10., zastavte se pro něj u mě  ve škole do 14 h.

Hezký víkend

 Knotková J.


6. 10. učivo

PÍSANKA STR. 20

ČJ UČ. STR. 15 / abeceda, řazení slov podle abecedy, diktát 14 /8

Čítanka do str. 27, 1 báseň ze str. 26 naučit zpaměti do 11. 10.

Matematika Poč. zpaměti str. 3 celá

M 5 díl str. 6, str.  9 dopsat / rozklad čísla na desítky a jednotky

str. 11/3, 13/3

Prvouka - VYPRÁVÍME SI, popisujeme si psacím písmem podle návodu vystřižené kartičky z PS, práce ve dvojicích , hrajeme si a dáváme si hádanky/ co to je...

Knotková J.


5.10. učivo

ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠ. STR. 13

Čítanka str. 24, 25

Písanka str. 19

Matematika 5 díl str. 8, 9 část / desítky a jednotky

Knotková J.

 

4. 10. učivo pro chybějící žáky

Matematika - numerace do 100

Počítáme zpaměti do str. 3 / 2 sloupečky

M 5 str. 2 opakování

Prvouka uč. do str. 10, 

PRV prac. seš. str. 16, 17 vystřihnout si a příště budeme popisovat rostliny....

Český jazyk uč. str. 14 / diktát

Písanka do str. 19

Knotková J. tř. uč.


Učivo 1. 10. 2021

Čítanka do str. 23

Český jazyk uč. do str. 14

ČJ prac. seš. do str. 12

Počítáme zpaměti do str. 2, část 3

Od pondělí 4. 10. vybíráme 50 Kč příspěvek na dopravu na výlet do farmy Netluky, který je plánovaný na 14. 10. / odjezd v 8,00 h. 

Hezký  slunečný víkend všem přeje

Knotková JiřinaInformace k 1. školnímu týdnu 2021/2022

1. 9.   je vyučování do 8,45h, potom budou družinové děti na pavilonu H.

2. 9. - 3. 9. výuka do 11,40 h. Děti si už mohou nosit pomůcky na Tv/ i na ven, na Vv a na Pč, košíček do lavice a razítko/ někteří mají u mě...Ručník až po 10. 9. - doporučení vedení školy.

Třídní schůzky jsou plánované na 7.9. od 18 h ve 2. B. Na tř. schůzky přineste, prosím, 800 Kč za pracovní sešity, malé sešity, čtvrtky... V 1. třídě se prac. sešity neplatily, hradila je škola.

Hezký den všem     

Knotková J.

 8. 9. učivo pro nemocné

Matematika 4 B str. 2,3/1, 6, 7

Písanka str. 3, 5

Prvouka PS str. 6

ČJ prac. seš. str. 3 dopsat

Knotková J. tř. uč.


9. 9. učivo pro nepřítomné žáky

Matematika 4B do str. 4/5, 6, 7

a  M geometrie str.  6 /1,2

Český jazyk prac. seš. do str. 4

Písanka str. 3, 5 dopsat

Učebnice ČJ do str. 5

Knotková Jiřina  


10.9.

Matematika prac. seš. 4B str. 4

M PS sovy - do str. 2


Čítanka do str. 6, 7

ČJ učebnice str. 5

ČJ prac. seš. str. 5

Písanka do str. 5


Knotková J.    TU


Učivo 13.9.

ČJ uč. do str. 6

ČJ prac. seš. do str. 5

Mat. 4 B - prac. seš. str. 5, 6 dopsat

Prvouka PS str. 7

K. J.


14. 9.  Učivo

Matematika 4 B str. 7, 11

Čítanka str. 8

Písanka do str. 6

Čj uč. str. 7

Čj PS do str. 6 /1, 2

Hezký den přeje TU


Učivo 15. 9.

ČJ PS str.  7/ 4, 5

ČJ uč. str. 7/3 diktát

Prvouka PS str. 8, 9

Mat.  4B str. 8/5, 7, 8,

Mat. sovy str. 3

TU   


Učivo 16. 9.

ČJ PS do str. 7, 9,  / zítra 17. 9. -  str. 8

M opakujeme jednotky váhy, délky, objemu  -  kg, m, l 

K. J.


Učivo do 17. 9. 

ČJ PS str. 8

Čj uč.str. 7

Písanka str. 9

Čítanka str. 10, 11

Mat.4B str. 8

Mat. sovy str. 4

Hezký víkend všem

Knotková J.


20.9. učivo

Mat. 4B str. 9, 16

M - sovy do str. 5 /1

Prvouka uč. str. 6 - dopravní značky

ČJ uč. str. 7/1, 3 věty napiš

ČJ prac. seš. str. 10

TU   

 21.9. učivo

ČJ  uč. str. 10

ČJ  PS str. 11/1, 2

Písanka str. 11/ bez str. 10

Čítanka str. 13, 14

Matem. sova str. 6

Mat. 4 B str. 9

Knotková Jiřina


22.9. UČIVO 

Čítanka str. 15, 16

Písanka str. 12

Český jazyk PS str. 11

ČJ uč. str. 11 a naučit se abecedu str. 12 zpaměti

Matem. PS str. 9

K. J.


23.9. učivo

Písanka str. 13

ČJ uč. str. 11, 12

ČJ prac. seš. str. 12 hádanka dole

Matematika sovy do str. 7 / 9, 11

Matematika PS str. 10/ 1, 4

TU


24. 9. učivo

ČÍTANKA DO STR. 18

Český jazyk uč. str. 12, 13 / 4, 1

ČJ prac. seš. str. 12/ 1, 4

Písanka do str. 14

Matematika - počítáme po desítkách do 100, sčítání , odčítání desítek

Počítáme zpaměti 2 str. 1/ 3 sloupečky

TU


27.9. učivo 

M  - 4B str. 10

Prvouka PS str. 12, 13

Čítanka str. 124 - 126

Písanka str. 15

Knotková J.


29. 9. - učivo pro nepřítomné  žáky

Čítanka do str. 20

Písanka do str. 17

Matematika 5. díl str. 1 a str. 2/4 a str. 10/1 - počítáme do 100

Prosím, zastavte se pro 5. díl, pokud bude ještě syn/dcera déle chybět...

Prvouka uč. str. 8, 9

Prvouka prac. sešit str. 14

TU


30. 9. učivo

Matematika 5. díl - Matýsek str. 2/1, 4/3, a str. 10 dopsat 

Čj prac. seš. str. 12

Písanka do str. 18

Knotková J.