2.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách                  2. B                   2023/2024

Vážení rodiče, 

zde budu psát vždy aktuální informace z naší třídy. Učivo pro nemocné děti, akce třídy atd.

Učivo do 24. 11.

ČJ ps DO STR. 27 BEZ STR. 25 / JEN CV. 4

Učebnice do str. 38

Už jsme dostali ván. fotografie, můžete posílat 350 Kč.

Kdo ještě nedal, přinese 100 Kč na Divadlo u Hasičů / 30. 11.

28. 11. út - 2 h polytechnická hnízda

TU

ČÍTANKA STR. 137

MATEMATIKA ps - DOPSAT CELÝ / BEZ GEOMETRIE STR. 25

Prvouka - Zahrada na podzim , PS do str. 22

Opakujeme, procvičujeme si učivo na prac. listy...

Učivo do 21. 11. 

Čj PS do str. 27- slova mnohoznačná, opačného významu...

Píšeme diktát krátkých vět...

Matem. opakujeme sčítání a písemné sčítání - Matýsek malý celá str. 19

Prvouka PS do str. 22

Čítanka str. 134, 135

Písanka malé d - opakujeme - str. 18. Nepíšeme si doma dopředu !

TU

16. 11. 

Opakujeme, procvičujeme probrané učivo...

Čj - Vymýšlíme vlastní báseň

Čtení Dú - najdeme si doma oblíbenou knihu, čteme alespoň 10 minut každý den.

Do 12. 1. 2024 zapíšeme  do Čtenářského deníku.

Název knihy, autora, obrázek, 5 krátkých vět o knize.

Prosím, podpis rodičů.

Matematika - už dopisujeme 5. díl M.

Vše opakujeme, procvičujeme si.

Knotková J. tř. uč.

15. 11. 

Český jazyk uč. do str. 37

PS ČJ STR. 25 - vynechat a str.  26 /začali jsme  SLOVA PROTIKLADNÁ

Mat. opakujeme si na tabuli numerace do 100, 

písemné sčítání a odčítání...

TU   

Učivo do 14. 11. 

Český jazyk PS do str. 24, přepis vět do sešitu str. 24 /2. Po přípravě...

Matematika - opakování sčít. a odčítání do 100 z tabule.

Zápis slovní úlohy do sešitu, výpočet, odpověď.

Čítanka do str. 131, za Dú - ČTENÍ Z ČÍTANKY STR. 131

Podpis rodičů, prosím, vždy  do listu na čtení.

Zveme všechny rodiče dnes na třídní schůzku od 17, 30 h.

Knotková J. tř. uč.    

Učivo do 10. 11.

Čj uč. do str. 34

PS ČJ DO STR. 25 ČÁST

Matematika PS do str. 32 pomalu dopisujeme celou...

Matýsek malý do str. 26 bez str. 18, 19, 22

ČÍTANKA DO str. 51

Knotková Jiřina

Učivo do 6. 11. 

čj - UČ. DO STR. 29

PS český jazyk do str. 23 /1, věty, slova ...

Diktát krátkých vět.

Čítanka hlasité čtení do str. 50

Matematika Matýsek malý - str. 24, 25/2

Matem. PS opakování učiva vzadu str. 32 / část jsme opakovali už včera...

Hv - opakujeme si lidové písně...

Knotková Jiřina   TU


Učivo do 3. 11. 

Český jazyk uč. do str. 27

Čj PS do str. 21/ 1, 2

a vzadu v PS - příloha č. 1 - vystřihnout věty, slova, nalepit, seřadit slova, doplnit znaky...

Písanka do str. 15

Čítanka do str. 46

Matem. PS do str. 27 část

Píšeme slovní úlohy do matem. seš.

Opakujeme si úsečky, přímky, body

Hezký víkend všem    

Knotková J.

Učivo do 30. 10.

ČJ UČ. DO STR. 25

ČJ PS do str. 18

ČÍTANKA do str. 37

Matem. PS do str. 23/ bez cv. 6

Mat. Matýsek malý do str. 15

Prvouka PS do str. 19

Knotková Jiřina

TU

Učivo do 25. 10. 

ČJ UČ. DO STR. 23 VĚTY

PS čj do str. 21

Čítanka do str. 36

Písanka do str. 14 opakujeme si písmenka...

TU

Matem. PS do str. 23 /3

Poč. zpaměti do str. 6

Matýsek mat. do str. 15

Prvouka PS do str. 16

Prvouka uč. do str. 15

Učivo do 20. 10.

ČJ UČ. do str. 21/kapitola  věty

PS ČJ do str. 17

ČÍTANKA DO STR. 35

PRVOUKA ps DO STR. 14 a 

vzadu v PS - rozstříháme si lístečky, opakujeme, procvičujeme barevné otázky z přílohy  str. 13, str. 9. Doplňujeme slova společně.

Poč. zpaměti M do str. 4

PS M do str. 21/ 3

Knotková J.

Učivo do 17. 10. 

Čj opakujeme abecední řazení slov, počet slabik ve slovech, píšeme krátké věty. 

Opis, přepis, diktát slov, krátkých vět.

Matem. Poč. zpaměti č. 2 do str. 3

Matem. PS do str. 18

Prvouka /Podzim , uč. do str. 15

TU

Učivo do 13. 10. 

PS - Čj do str. 14 /opakujeme řazení slov podle abecedy.

Příští týden si napíšeme opak. list Čj na známky.

Procvičujeme diktát krátkých vět.

18. 10. - opak. list M na známky.

Vše je jednoduché, lehké, procvičené...

M - vysvětlili jsme si pojem úsečka, a 

rýsujeme úsečky do sešitu na geometrii.

Pěkný víkend všem

Knotková J.    

Učivo 12. 10.

ČJ - ABECEDA/ řazení slov podle abecedy- 

 - PS do str. 13

Matematika PS do str. 18/4,6

 TU

Učivo do 11.10. 

Čj uč. do str. 17

Čj PS do str. 12

Matematika PS č. 5 do str. 17 část

Prvouka PS do str. 14

Prvouka uč. do str. 9

Čítanka do str. 30

Písanka do str. 11

TU

Učivo do 5. 10. 

Český jazyk uč. do str. 14, řazení slov podle abecedy...

ČJ prac. seš. do str. 11

Čítanka do str. 25, výrazné hlasité čtení

Písanka do str. 9

Matem. PS do str. 16/1

Knotková J.

Učivo do 2. 10. 

Český jazyk uč. do str. 13

PS Čj do str. 11/3

Čítanka do str. 21

Písanka do str. 7

Matematika PS do str. 13

Prvouka uč. do str. 7

PS Prvouka do str. 11 -  dopravní prostředky

TU     

Učivo do 29. 9.

Čítanka do str. 18

Písanka 1 do str. 6 část

Matem. PS 5 díl do str. 12 bez str. 10 / budeme dělat do konce týdne...

MATÝSEK MALÝ DO STR. 13/ 2

ČJ UČ. DO STR. 13

ČJ PS DO STR. 11/ 1

Prvouka PS do str. 9

Uč. Prvouka do str. 6

Akce třídy v říjnu:

3. 10. - Vv dílnička ve třídě , 1 vyuč. hodinu od 10h , jinak vyuč. normálně.

Děti už nosí 60 Kč.

4. 10. - hned ráno v 7, 55 h jedeme do Modřan na preventivní program hasičského sboru, je objednaný školou.

 Děti si vezmou batužek a jízdní doklad. Vyuč. končí normálně kolem 12h, ale učení si tento den nebereme...

10. 10. - Avizovaný výlet na tř. schůzce - Sklárna Nižbor, odjezd od školy v 8h, návrat kolem 13. h. na oběd.

Příští týden začneme vybírat 360 Kč. 

Přiměřené kapesné můžete dětem dát, chtěla bych se s nimi zastavit v zámecké zahradě a také v cukrárně poblíž.

S pozdravem 

K. J.

 22. 9. pátek / 3. h interaktivní přednáška a beseda sv. Václav

Jinak vyuč. normálně...  

Čj uč. DO STR. 9/ 5, 6

Čj PS do str. 9/1

Matem. PS 5 díl str. 9/1-3

a jinak jen do str. 7.

Hezký víkend všem.

Knotková J. tř. uč.   

19.9.

Čj PS do str. 7

Matem. Matýsek malý do str. 12

Mat. geom. křivá čára PS str. 4

Čítanka do str. 10

Písanka do str. 4

Zítra 20. 9. - jedeme do Muzea policie, jízdní doklad, batužek.

Odchod od školy v 7, 55h...jen připomínám.

Knotková J. tř. uč.   

18. 9. Matem. PS č. 5 do str. 6

Čj uč. do str. 7/ 2, 3 napiš / procvičujeme si vlastní jména dětí

TU

15. 9. 

ČJ UČ. do 6, cv. 4 napiš, cv. 5 jen ústně

Čj PS do str. 6/ 1

PÍSANKA 1. DÍL DO STR. 3

Matem. Matýsek malý zelený - do str. 7 /1  a str. 10

Čítanka do str. 8, úkoly pod článkem ústně

Děti si UDĚLAJÍ opravy v  sešitech  ČJ ŠKOLNÍ, M ŠKOLNÍ, 

pokud potřebují a  ještě neudělaly...

Hezký víkend 

Knotková Jiřina TU

Učivo do 14. 9. 

ČJ UČ. DO STR. 6

Písanka do str. 2

Matem. Ps 5 díl do str. 3

Matýsek malý zelený do str. 6

Prvouka PS do str. 6

Čítanka do str. 7

K. J. tř. uč. 

8. 9. 

Ukázková hodina házené Astra...

Čj PS 1 str. 3

Matem. PS č. 5 do str.2/ 1, 2, 3

A M PS procvič. Matýsek zelený malý do str. 2

K. J. 

6. 9.

Nadepisujeme si malé sešity, doma obalíme...

Prosím, obalte i všechny knihy a PS, at se neponičí.

Zítra 7. 9. se už začínáme pomalu učit podle rozvrhu.

Děti si večer připraví všechny pomůcky do aktovky podle našeho nového rozvrhu...

Učebnice na každy den, PS i malé seš., pokud mají u sebe.

Budeme si je i ukládat potom ve třídě na hromádce.

Knotková J. tř. uč

Za úkol na prázdniny bylo  číst Honzíkovu cestu - B. Říha 

a zapsat si pak  do ČTENÁŘSKÉHO DENÍČKU 5 krátkých vět.

Obrázek k příběhu.

Rodiče dole na str. úkol podepíší...děkuji.

 Vybíráme do 8. 9.

Sejdeme se v pondělí na slavnostní zahájení 4. 9. na školním hřišti před pavilonem H...

Pokud by pršelo, tak ve třídě 2. B ve stávající třídě. Vyuč. končí v 8, 45h, potom možno ŠD.

Další den 5. 9. už si děti mohou nosit vše na Vv i /desky na Vv A3/ , Pč, Tv, jak byly zvyklé. Do budníčku, na chodbu...

Hned 5. 9. 2023 máme tř. schůzky. Opět tento rok od 17,30 h , jak jsme se domluvili. 

Také budu už od 5. 9. vybírat peníze za  prac. sešity  a na další další pomůcky... celkem 1026 Kč / můžete předat na tř. schůzce nebo potom poslat co nejdříve  po dětech. Nejpozději do 13. 9. Děkuji.

 Prosím, posílejte raději 1030 Kč, 4 Kč bych dala do tř. fondu. 

Hned 8. 9. jdeme s dětmi /všechny 2 tř. od  8 h do Astry na ukázkovou hodinu házené.

Potřebují mít tedy sport. oblečení, pevné boty, svačinu, případně plástěnku.

Vyuč. končí normálně v 11, 40h.

S pozdravem zatím všem

a těším se na shledání. 

Knotková Jiřina tř. uč.