Anglické vystoupení, 6.B (M. Hrkalová)

29.06.2023

Ve čtvrtek 29. 6. žáci 6. B vystoupili se dvěma představeními v angličtině, která si připravili pro žáky třetích ročníků. Svérázným dramatickým pojetím veršovaných příběhů The Gruffalo a Room on the Broom si získali srdce diváků i učitelů a o některých našich nadaných herečkách a hercích jistě neslyšíme naposledy! Třeťáci si na závěr odnesli jako malý dárek také pracovní list, ve kterém si mohli ověřit, zda během vystoupení také nabyli nějaké nové vědomosti v anglickém jazyku.

Fotogalerie