Botanická zahrada, 7.B (H. Poláčková)

17.06.2022

V pátek 17. 6. navštívili žáci 7. B Botanickou zahradu v Praze v rámci přírodovědné exkurze. Žáci byli rozděleni do skupin a každá měla za úkol zpracovat vybranou čeleď rostlin. V první části vycházky  poznávali žáci znaky rostlin, čeledě a zástupce za pomoci p. uč. Hamana, pak si již hledali zástupce čeledí sami. Žáci si nalezené exempláře fotili a zjišťovali si další informace pro závěrečnou prezentaci. Počasí výletníkům přálo a návštěva Botanické zahrady se vydařila.

Fotogalerie