Osobní přítomnost žáků 1. stupně (M. Buchar)

20.05.2020


Všichni zájemci (přihlášení) o osobní přítomnost v ZŠ od 25. 5. 2020 byli přijati
, všichni zájemci o stravování jsou v ŠJ přihlášeni od 25. 5. 2020
(v případě nepřítomnosti nutno individuálně v ŠJ odhlašovat).

(Paralelně probíhá výuka na dálku.)

Organizace vzdělávacích aktivit skupin žáků bude následující

• maximální počet žáků ve skupině je 15 – podařilo se zachovat (až na 2.A a 3.C) třídní kolektivy, v několika případech jsou 2 třídy spojeny (složení skupin je neměnné po celou dobu)
každý pracovní den 8.00 - 16.00 (8.00 - 11.40 vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, 11.40 - 16.00 zájmové vzdělávání žáků)
• vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (3 dny v týdnu třídní učitelky)
• (škola vede evidenci o docházce žáků do skupin, v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet)
rozvrh hodin kopíruje výuku na dálku
• s sebou: psací potřeby, žákovská knížka (a dále dle pokynů vyučujících)

vstup do pavilonů kmenových tříd (hlavním, resp. bočním vchodem – budou umístěny orientační tabule) je umožněn od 7.45 h pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• za vstupními dveřmi bude umístěn stojan s dezinfekcí s dávkovačem
• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

odchod po ukončení vzdělávání (11.40), resp. po obědě, dále v průběhu zájmového vzdělávání (nejpozději v 16.00)

(Rozpis - obědy: 11.40 – 5.ABC, 12.00 – 4.ABC, 12.20 – 3.ABC, 12.40 – 1.AB, 13.00 – př.tř., 1.C, 2.A, 13.20 – 2.BC;
celá „obědová skupina", včetně nahlášených v režimu 8.00 – 12.00, bude pokračovat v práci ve skupině a následně ve stanovený čas přichází na oběd.)