Příběhy našich sousedů, 9. třída (H. Poláčková)

26.06.2021

Po dvouleté pauze se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Pro velký zájem žáků 9. třídy byly vytvořeny dva týmy. Tým vedený p. uč. Markétou Kubů tvořily Kristýna Farková, Julie Zelingrová a Anna Marie Gončárová. Zpracovávali příběh Kristýniny babičky Julie Oppenheimerové, pamětnice druhé světové války a čtyřiceti let komunismu. Tým vedený p. uč. Hanou Poláčkovou se skládal z Romany Zíkové, Jonáše Noska, Barbory Cénkové, Elišky Chudomelové a Viviany Grecu. Vytvořili videoreportáž o Bohdanu Pivoňkovi, evangelickém knězi, chartistovi a vězeňském kaplanovi. Žáci na projektu dělali během celého školního roku, absolvovali workshopy, vedli rozhovor s pamětníkem, setkávali se online, zpracovávali pamětníkův život do životopisu a scénáře. Jejich hlavním výstupem pak byla video nebo audioreportáž. Skvělou práci ocenila také porota, přestože letošní ročník nebyl soutěžní. Závěrečným shrnutím projektu byl dokument tvořený prezentací jednotlivých týmů, který se natáčel mimo jiné v areálu naší školy.
Závěrečný dokument můžete zhlédnout na
https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/praha-10/,
jednotlivé výstupy týmů na https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-10/praha-10-2020-2021/.

Fotogalerie