Speedmat, 5.B (J. Lišková)

04.12.2015

Žáci 5.B dnes podstoupili nelehké klání o získání dopravního prostředku, kterým mohlo být luxusní kolo, koloběžka nebo jenom hromada rozsypaných součástek na jízdní kolo. Záleželo na tom, kolik získali bodů v jednotlivých kolech při sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel do 1000. Nejlepších pět počtářů školy získá koncem ledna diplom. Dnes nám chybělo několik hbitých počtářů. Velkou pochvalu si zaslouží Veronika Gregorová, která celou soutěž stihla za hodinu třikrát a umístila se na pěkném 45. místě v celorepublikové tabulce. Ale i ostatní spolužáci si zaslouží pochvalu za jejich úsilí. A kdo se umístil na prvních pěti místech?
 1.  Veronika  Gregorová  3539 
 2.  Tomáš  Fürbach  3337
 3.  Karolína  Kirchnerová  3278
 4.  Maria  Bevz  2918
 5.  Eliška  Fabingerová  2545