Sportovní dopoledne, 1.A, 1.B
(V. Pensdorfová)

15.06.2022

Ve středu 15. 6. se první třídy setkaly na hřišti, aby poměřily své síly ve sportovních disciplínách. Děti soutěžily ve skoku dalekém, běhu přes překážky, sprintu a štafetovém běhu. Vítězové disciplín byli odměněni diplomem a sladkostí. Všichni jsme si celé dopoledne příjemně užili.

Fotogalerie