Třídní noviny, 4.A (E. Sychrovská - 4.A, L. Jelínková)

22.06.2021

Nápad, abychom vydávali třídní noviny, měla naše paní učitelka Mgr. Lenka Jelínková. Na jejich vydávání pracují 4 lidé: šéfredaktorka jsem já, Ema Sychrovská, a členové redakční rady jsou Anna Sládková, Tomáš Pospíchal a Michal Strojil. Na vydávání třídních novin pracujeme všichni společně, každý vymýšlí svou část a já je potom sestavuji dohromady. Pomáhá mi s tím moje mamka a starší sestra.
První vydání Třídních novin 4.A vyšlo v listopadu 2020 a mělo halloweenské a podzimní téma. Také v něm vyšel rozhovor s paní učitelkou L. Jelínkovou. Snažíme se, aby každý měsíc vyšlo další číslo, ale někdy se to nepovede a nějaký měsíc vynecháme. V každém vydání jsou pravidelné články, např. vtipy, příběh Ztracená partička, který píše Anička Sládková, úryvek z knížky, recepty, básničky a povídání o měsíci, který právě probíhá.

Třídní noviny listopad 2020,   Třídní noviny květen 2021

Fotogalerie