Výtvarná výchova, 8.A (P. Setvín)

12.05.2021

Osmý ročník dostává větší prostor pro výtvarnou tvorbu. Tentokrát jsme se zaměřili na abstraktní expresionismus, který se ve světě umění aktivně vyskytoval od konce 2. světové války do počátku 60. let 20. století. Žáci byli inspirováni obrazy od několika malířů, avšak nejvíce mezi nimi rezonoval Jackson Pollock a Mark Rothko. Oba zmínění malíři jsou ve své tvorbě velmi odlišní, ale přeci mají něco společného, a to akci během tvorby samotné.
Díky školní zahradě žáci neměli žádné limity, a tak se během své tvorby nemuseli ničím omezovat. A to doslova, barva létala vzduchem a pro malbu bylo využíváno, co měli žáci po ruce (štětce, vlhký hadr, větvičky, listy, rozprašovač s vodou, dlaně, chodidla).

Fotogalerie