Výuka na dálku (M. Buchar)

16.03.2020


V současné době uzavření škol je situace pro všechny složitá, někteří rodiče museli zůstat s dětmi doma, starší děti jsou samy doma, některé děti jsou u prarodičů; ne všichni mají k dispozici počítač s připojením k internetu, někde je internet slabý, navíc byla většinou uzavřena místa s veřejným internetem.
Naší snahou je, aby „výuka“ (i bez výkladu) pokračovala v určitém režimu dále a žáci dále pracovali ve „školním režimu“ – s úkoly.
Z výše popsaných důvodů jsou tyto úkoly ze strany školy nevymahatelné. Naší snahou není zaměstnat rodiče (i když žáci 1. – 3., 4. třídy jejich vedení potřebují), úkoly jsou pro děti, aby měly denní „školní“ program a udržovaly se ve „školní“ kondici.
 
                Od pondělí 16. 3. 2020 budeme úkoly zadávat
  • v pondělí na týden dopředu, přiměřeně tomu, že jsou bez předchozího výkladu učitele, přiměřeně věku a pracovní hygieně, přiměřeně v této době daným možnostem dětí,
  • s cílem procvičit a utužit již probrané učivo, s návazností na učivo nové,
  • pokud bude potřeba, s předcházejícím krátkým výkladem (vzorovým řešením apod.),
  • s podporou školních výukových programů (které byly pro tuto mimořádnou situace uvolněny),
  • na 1. stupni třídními učiteli e-mailem rodičům, případně přes webové stránky či mobilní aplikace,
  • na 2. stupni vyučujícími jednotlivých předmětů přes Školu on Line přímo žákům (na jejich účet) souhrnně v pondělí nebo v den výuky předmětu; info o zadání úkolu vyučujícím v daném předmětu rodiče uvidí na svém účtu v ŠOL pod záložkou Výuka – Úkoly – Domácí úkoly, nahlédnout do zadání mohou přes účet žáka,
  • s e-mailovou a telefonickou podporou vyučujících (třídních učitelů) žákům i rodičům, 
  • s možností předání v tištěné podobě v pracovní dny 8.00 – 12.00 .
Helplinka podpory výuky na dálku vyučujícími je k dispozici žákům, případně rodičům
v pracovní dny 8.00 – 12.00 na telefonním čísle 272 651 063,
v pondělí, středu a pátek 8.00 – 12.00 na e-mailové adrese vyučujícího
(jmeno.prijmeni@zsbrectanova.cz).

S přáním pevného zdraví
Mgr. Miroslav Buchar
ředitel školy