Aktuálně z naší školy

08.11.2017 - Halloween aneb škola čar a kouzel, 4.B (M. Nekovářová)

Jednou z kapitol v anglickém jazyce pro 1. stupeň je oslava svátku Halloween. A tak se také naše 4. B na chvíli proměnila v třídu ...

Celý článek >

06.11.2017 - Indiánský den, 1.C (V. Denková)

V pondělí 6. 11. se v 1. C uskutečnil indiánský den. Společně s novým písmenkem se žáci dozvěděli plno zajímavostí ze života indiánů, trochu nahlédli do historie, zatančili si indiánské tance a dokonce si i vymysleli svá indiánská jména. Netradiční start týdne se všem moc líbil (foto  zde  ).

06.11.2017 - "Zlatý řez", 8. třída (K. Málek)

V pondělí 6. listopadu 2017 navštívila 8. třída deváté řezbářské sympozium s názvem „Zlatý řez". Akce se konala v samotném centru Prahy – v prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Součástí sympozia byla dílna, kde si bylo možné řezbářskou práci vyzkoušet.  Za pomoci odborných učitelů si tak každý zhotovil jednoduchý výrobek, který si mohl odnést domů. Zároveň bylo možné sledovat při práci české i zahraniční studenty ze SŠ umělecké a řemeslné Praha 5 (foto  zde  ).

03.11.2017 - Přednáška P. Koukala, 9. třída (L. Nevařilová)

Dne 3. 11. 2017 se žáci deváté třídy zúčastnili přednášky českého badmintonisty a olympionika Petra Koukala na téma Prevence rakoviny mladých lidí a STK ...

Celý článek >

31.10.2017 - Neviditelná výstava, 7. A + 7. B (H. Poláčková)

V úterý 31. 10. navštívili žáci 7. A a 7. B Neviditelnou výstavu na Novoměstské radnici. Na vlastní kůži zažili, jak svět kolem sebe vnímá nevidomý člověk. Dostali se do místností upravených jako les, byt, ulice nebo bar, ve kterém si za úplné tmy mohli nakoupit malé občerstvení. Výstavou žáky provázeli zrakově postižení. Na mnohé výstava udělala velmi silný dojem (foto  zde  ).

31.10.2017 - Halloween, 3.A (J. Peltanová)

V úterý 31. 10., v rámci multikulturní výchovy a zvyků z anglicky mluvících zemí, jsme školní den pojali  "Halloweensky".  Vyrobili jsme typické dýňové lampy, oblékli se do kostýmů duchů, kostlivců, čarodějnic a kouzelníků, překrásná byla i Bloody Lady. Veliké pobavení bylo při klasické halloweenské hře "Bobbing for apples". (Luděk přišel o kývající se zub!)
Žáci se nejen naučili, také si den zvesela užili (foto  zde  ).

31.10.2017 - Den s etiketou, 3. třídy (J. Peltanová)

Ve 3. třídách proběhl v úterý 31. 10. zajímavý program s názvem "Mini projektový den s etiketou". Byl plný praktických ukázek a scének, ve kterých žáci získávali a procvičovali pravidla  slušného chování a dodržování školního řádu (foto  zde  ).

25.10.2017 - Planeta 3000, 2. stupeň (L. Nevařilová)

Den před podzimními prázdninami, ve středu 25. října, se žáci 2. stupně v rámci vzdělávacího projektu Planeta 3000 účastnili vzdělávacího programu Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. Společně s cestovatelem a fotografem Adamem Lelkem jsme se podívali do největší země Jižní Ameriky, Brazílie. Prozkoumali jsme mj. některá brazilská města jako Rio de Janeiro nebo hlavní město Brasília, Amazónii a život indiánů od řeky Xingú.

25.10.2017 - Jablíčkové dny, 1. ročník (V. Pensdorfová)

V tomto týdnu probíhaly v 1. třídách "Jablíčkové dny."  Děti si připravily básničky o jablíčku, naučily se písničku Koulelo se koulelo ..., pracovaly ve skupinách na "jablíčkových příkladech" a povídaly si o významu jablek. Také jsme si jablíčka namalovali, odpoledne v družině si o jablíčku přečetli hezké vyprávění a připravili zdravou svačinku (foto  zde  ).

20.10.2017 - Matematický proud, 4.A,B (M. Maskaluková)

Ve čtvrtek 19. října proběhl již 4. ročník soutěže Matematický proud v budově Gymnázia Christiana Dopplera. Náš tým ve složení Z. Krůpová, D. R. Ondrák, T. Mácha, M. Vagner obsadil 9.místo z celkového počtu 20-ti týmů. Soutěžící měli za úkol postupně společně řešit sérii matematických a logických úloh.
Týmu Břečťanová děkujeme za reprezentaci naší školy a krásné umístění.