Aktuálně z naší školy

06.12.2017 - Vánoční trhy (M. Buchar)

Ve středu 6. 12. v podvečer se uskutečnily v pavilonu H a S tradiční Vánoční trhy. Žáci naší školy zde prezentovali svoji zručnost výrobky z Vánoční dílny, žáci 9. třídy připravili občerstvení a mažoretky SympA předvedly své pohybové nadání (foto  zde  ). 

05.12.2017 - Mikuláš, 1. stupeň (M. Buchar)

"Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál, v ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku, z bílých vousů teplý šál, ..." Mezi žáky 1. stupně zavítal Mikuláš s andělem a čerty, a nezapomněl se zastavit ani v ředitelně (foto  zde  ).

03.12.2017 - Florbalový kroužek Olymp (M. Buchar)

V neděli 3. 12. 2017 se žáci naší školy, kteří navštěvují florbalový kroužek Olymp, zúčastnili turnaje s ostatními základními školami. V mladší skupině (1., 2. třídy) se umístili na krásném 2. místě (foto  zde  ).
Blahopřejeme! Více informací o soutěži na facebookových stránkách Pražské florbalové ligy.

29.11.2017 - Vánoční dílna (M. Buchar)

Dnešní projektový den byl věnován přípravě na vánoční trhy. Všichni žáci naší školy se zapojili do tvorby výrobků s vánoční tematikou. Projekt přinesl bohatou nabídku činností, všichni pracovali se zaujetím (foto  zde  ).

01.12.2017 - Chromatografie, 8. tř. (J. Lišková)

V hodině chemie si žáci 8. třídy vyzkoušeli rozklad barev oddělovací metodou chromatografií. Barvy rozkládali na filtračním papíře a křídě (foto  zde  ).

01.12.2017 - IT-Slot, 8., 9. tř. (J. Lišková)

I letos se vybraní žáci 8. a 9. třídy zúčastnili vědomostní soutěže IT-Slot. Bohužel žádnému nestačily získané body k postupu do dalšího kola. A kdo obsadil první tři místa ve školním kole?
 1.    Andrea Staněčková  18 bodů  28:10 
 2.  Pavel Plichta  18 bodů  30:00
 3.  David Lachout  17 bodů  21:51
Vítězům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

28.11.2017 - Projektový den v SŠES, 9. třída (M. Buchar)

V úterý 28. 11. navštívili žáci 9. třídy SŠ elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1 v Praze 10. V rámci Projektového dne měli někteří možnost vyzkoušet si v areálu Jesenická aktivity související s ekonomickým oborem, zájemci o technické obory se v areálu Dubečská zúčastnili aktivit pod názvem "Technika není nuda". Seznámili se blíže s elektrotechnickými a strojírenskými obory, kdy si např. sestavili vlastní LED blikačku, zkusili práci v kovárně, vyzkoušeli počítačem ovládat obráběcí CNC stroj.

28.11.2017 - Pěnkavův dvůr, 2.C, 3.B (H. Patáková)

V úterý 28. 11. 2017 vyrazili žáci 2.C a 3.B po stopách čertovské historie do Takonina - Pěnkavův dvůr. V divadelním představení poznali jak vzniklo peklo a jak to v něm vlastně chodí. Vyzkoušeli si dobová řemesla jako draní peří a řezání pilou. Pro všechny to byl nevšední zážitek (foto  zde  ).

22.11.2017 - "Škola pro všechny" (M. Buchar)

Ve středu 22. 11. proběhlo ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a organizací Člověk v tísni, o. p. s. v rámci projektu „Škola pro všechny"  2. setkání rodičů s odborníky. Lektorky Mgr. J. Budíková a L. Malenovská přednášely na téma „Svoboda nebo přísnost? Jak nastavit hranice?"
(více  zde  , foto  zde  ).

23.11.2017 - Pracovní činnosti, 1.C (V. Denková)

V rámci hodin pracovních činností děti nejenom tvoří z různých materiálů, ale dokonce se věnují i konstrukčním činnostem. V jedné z hodin se věnovaly montáži a demontáži různých druhů stavebnic, v jiné hodině se zase pokoušely zkonstruovat co nejvyšší a nejstabilnější věž. Obojí byla výzva, se kterou se všichni statečně poprali (foto  zde  ).