3.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)

V pondělí nezapomeňte na PLAVÁNÍ!


12. května

1. hodina byla třídnická hodina :-)

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po S, učebnice str. 73, pracovní listy do str. 53

Matematika: Dělení se zbytkem, násobky čísla 8, učebnice str. 15, kdo pracuje rychle, počítá do M- školní str. 13/ cv. 31, str. 14/ cv. 36

Prvouka: Živočichové- dělení podle vnitřní stavby těla, učebnice str. 52, zápis a kresby do sešitu, příště oprava testu str. 51/ oranžový oválek dole

 Živočichové přijímají potravu a vylučují - YouTube 

 Základní rozdění živočichů - obratlovci, hmyz - YouTube 

Výtvarná výchova: překvapení k svátku maminek

 Snadná výroba obálek ✉ | Dopisní obálka vyrobená z papíru A4 / origami / skládání papíru DIY #1 - YouTube 

11. května

Anglický jazyk: učebnice str. 39 My town, do malého sešitu přepiš otázky a doplň odpovědi, společná kontrola ve škole :-), příprava na test UNIT 7

BRUSLÍME :-)

10. května

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po S, učebnice str. 69/ cv. 3 (napiš do sešitu)

Matematika: Dělení se zbytkem, násobky čísla 8, učebnice str. 15

 Dělení 8 se zbytkem (vyvození), Matýskova matematika 8. díl, str. 43, cv. 1 - YouTube 

9. května

Anglický jazyk: Colin in Computerland, učebnice str. 38, PS str. 69 nedělat (jiný text), učebnice str. 39 My town, do malého sešitu přepiš otázky a doplň odpovědi (jen pokud umíš odpovědět), společná kontrola ve škole :-) 

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po S, pracovní list str. 52, 53 (pošlu do e-mailu), učebnice str. 72

Prvouka: Společné znaky živočichů, učebnice str. 51 + zápis a kresba do sešitu (tučný text), v pátek test (str. 48- 51)

Matematika: Speedmath v počítačové učebně

Psaní: písanka do str. 5

BRUSLENÍ 1. LEKCE PADOK ICERINK


5. května

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po S, učebnice str. 70, syrový - sychravý - usychat, žluté rámečky, pracovní list str. 49

Hostina u sykory (vyjmenovana slova po S) - YouTube 

Matematika: Dělení se zbytkem, násobky čísla 7, učebnice do str. 14, + kružnice a kruhy   

Dělení 7 se zbytkem (dopočítávání dělence), Matýskova matematika 8. díl, str. 42, cv. 3 - YouTube 

Anglický jazyk: Unit 7 Dear Penfriend, učebnice str. 53, PS str. 66

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube  

Prvouka: Živá příroda, výuka venku v areálu školy, seznamování se se stromy a květinami

Rostliny na jaře - YouTube  UčíTelka (3.–5. tř.): Živá a neživá příroda - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Pracovní činnosti: Překvapení pro maminky k svátku

4. května 

1. lekce bruslení na Padoku IceRink

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po S, učebnice str. 69, syn - sytý - sýr, žluté rámečky a pracovní list str. 48

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po S - YouTube

Anglický jazyk: Unit 7, opakování nových slov, písní a příběhu, PS poslechy do str. 64

3. května

Český jazyk: Diktát, opakování vyjmenovaná slova po B, L, M, P

Matematika: Dělení se zbytkem, násobky čísla 6, učebnice str. 13

Dělení 6 se zbytkem (vyvození), Matýskova matematika 8. díl, str. 41, cv. 1 - YouTube  

Dělení se zbytkem (skolakov.eu) 

Dělení se zbytkem – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz) 

Český jazyk SLOH: Vyprávíme si zážitky 

Výtvarná výchova: výtvarná soutěž Čarodějky Kbelky

2. května

Anglický jazyk: Unit 7 Who is Pam?, učebnice str. 49, PS str. 60- 61

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po S, učebnice str. 68, významy vyjmenovaných slov, pracovní list str. 47

Český jazyk Vyjmenovaná slova po S Animované výukové HD video - YouTube 

Vyjmenovaná slova po S - písnička - YouTube 

Vyjmenovaná slova v písni | S - YouTube

Matematika: Dělení se zbytkem, násobky čísla 5

Dělení 5 se zbytkem (vyvození), Matýskova matematika 8. díl, str. 40, cv. 1 - YouTube

Prvouka: Živočichové se pohybují a vnímají okolí svými smysly, učebnice str. 50, zápis a kresby do sešitu, tučný text

Znaky živočichů - YouTube 

Čtení: čítanka str. 29, zkoušíme báseň zpaměti Co se stalo tátovi?

21. dubna

Pracovní činnosti Origami Paper Bear and Cat | DIY Paper Envelope - YouTube 

Český jazyk Vyjmenovaná slova po P, učebnice do str. 61/ cv.1, žlutý rámeček

Vyjmenovaná slova po P - ve veršovaném příběhu - pohádce - YouTube

Vyjmenovaná slova po P - YouTube 

Vyjmenovaná slova po P - písnička - YouTube 

Vyjmenovaná slova po P s Pepou - YouTube 

Matematika Dělení se zbytkem, učebnice do str. 7/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, str. 8/ cv. 6, 7 (dokončit doma do pondělí)

Prvouka Živá příroda, vlastnosti živých organizmů, zápis do sešitu, příště písemný test)

Anglický jazyk (moje skupina) Unit 7 In the Street, str. 48 píseň A woman and the dog + nová slova, str. 50 píseň Tall and short

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube  

10. dubna

ᐉ Velikonoční pondělí pro rok 2023 (zvyky & tradice) (ceskevelikonoce.cz)

9. dubna

ᐉ Velikonoční neděle pro rok 2023 (zvyky & tradice) (ceskevelikonoce.cz)

8. dubna

ᐉ Velikonoční bílá sobota v roce 2023 (zvyky & tradice) (ceskevelikonoce.cz)

7. dubna

 ᐉ Velikonoční velký pátek v roce 2023 (zvyky & tradice) (ceskevelikonoce.cz) 

6. dubna

ᐉ Velikonoční zelený čtvrtek 2023 (zvyky & tradice) (ceskevelikonoce.cz)

5. dubna

Škaredá neboli Sazometná středa: Jaký má význam a co nedělat? | Pro ženy | Blesk.cz

4. dubna

ᐉ Velikonoční šedivé úterý v roce 2023 (zvyky & tradice) (ceskevelikonoce.cz)

3. dubna

 Modré pondělí | Prima nápady (primanapady.cz) 

Dobrý den, zasílám info na zítra pro děti, které nejedou na soutěž z angličtiny:

v úterý ráno (4. dubna) jedeme MHD do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení a workshop (cena 180 Kč, kdo nebude mít drobnou hotovost, může přinést do středy). 

Sraz před pavilonem C v 7.45 hodin. S sebou lítačku/ISIC, kapesné dle uvážení, v divadle mají i dobroty a dárkové předměty. Svačinu, pití, teplé oblečení. 

Návrat do 12.35 hodin. 

Děti budou mít pouze hudební výchovu. Žákovské knížky dostanou děti zítra ráno. 


Ve středu budeme tvořit na Velikonoce. Děti si přinesou 2-3 vyfouknutá vejce. 


Od čtvrtka do pondělí máme velikonoční prázdniny.

Přeji pěkný den🌸🌸🌸a krásné Velikonoce!

Matematila: písemné sčítání (tři sčítance), učebnice str. 46/ cv. 24

 Velikonoční osení – Význam tradice a jak osení vypěstovat? | Prima Living (iprima.cz) 


31. března

Anglický jazyk: Unit 6 Greg´s flat, učebnice do str. 43, PS str. 55

on the..., in the..., under the...

Where is it? #2 - YouTube 

On In Under By Song - YouTube 

On In Under - YouTube

Český jazyk: píšeme pohádky a příběhy do literární soutěže

Matematika: Písemné odčítání, učebnice do str. 44/ cv. 13, počítáme písemně (pod sebou) + zkouška sčítáním

malá násobilka - Počítáme zpaměti30. března

Písanka: dokončujeme 1. díl písanky, zítra přinést do školy

Čtení: Ďábelská zubařka do str. 357

O projektu Čtení pomáhá | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)

Matematika: Písemné odčítání, učebnice do str. 44/ cv. 8, doma procvičovat cv. 13, počítáme písemně (pod sebou) + zkouška sčítáním, 

zítra počítáme cv. 13 na známku, každý 4 příklady

Anglický jazyk: Unit 6 Greg´s flat, učebnice do str. 43, PS str. 52/cv. 2, pozdravy 

The Greetings Song - YouTube zítra píšeme test pozdravy, jsou v písničce :-)

on the..., in the..., under the...

Where is it? #2 - YouTube 

On In Under By Song - YouTube 

On In Under - YouTube 


29. března

Český jazyk: vyjmenovaná slova po B, L, M, učebnice do str. 57/ cv. 1, opakujeme si řady vyjmenovaných slov a žluté rámečky z učebnice

Matematika: Písemné odčítání, učebnice do str. 41, 43, geometrie do str. 26

Český jazyk SLOH: společné čtení slohových prací O vodě

Výtvarná výchova: J. A. Komenský- kresba tuší, hra s barvou

 (725) Yellow & Orange Lilies | Easy Painting ideas | Painting for beginners | Designer Gemma77 - Bing video 


28. březen

Den učitelů

Jan Amos Komenský - YouTube 

 Pavel Koutský: 65 Jan Amos Komenský Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Český jazyk: vyjmenovaná slova po B, L, M, učebnice str. 56, opakovat ústně řady vyjmenovaných slov

Matematika: Písemné sčítání a odčítání str. 39/40

Anglický jazyk: Unit 6 Greg´s flat, učebnice do str. 43, PS str. 52/cv. 2, kontrola d. ú., str. 53/ cv. 3, pozdravy

 The Greetings Song - YouTube 

Čtení hlasité s porozuměním, Ďábelská zubařka

Písanka: do str. 29

Prvouka: Měření, délka, učebnice str. 42- 43, v pátek písemný test na téma Délka


27. března

Matematika: Písemné sčítání, učebnice str. 38/ cv. 6, 7,( 8, 9- napiš písemně výpočty), cv. 10 písemně do sešitu

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po B, L, M, slovní druhy, učebnice str. 85, slova ohebná a neohebná


24. března

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po M (kde píšeme i,í), procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M

Český jazyk Vyjmenovaná slova po M Animované výukové HD video - YouTube 

Vyjmenovaná slova po M - YouTube 

Matematika: Písemné sčítání, učebnice str. 37/ cv. 1, 2, 3, 4, cv. 5 do sešitu se zkouškou

Prvouka: Měření, učebnice str. 42, Co jsou veličiny? Nauč se na písemné procvičení.

Měření - veličiny, délka - YouTube 

Anglický jazyk: Unit 6 Where´s the (doll)?, učebnice str. 43, PS str. 52/ cv. 1

 Theme 12. In, On, Under - It is under the table. | ESL Song & Story - Learning English for Kids - YouTube 

 "In On Under" - (HD) Learn English Songs, Teach Prepositions, Baby Toddler Kids Music - YouTube 

 Where is it? - YouTube 


23. března

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po M učebnice do str. 57, pracovní listy v portfoliu, doplňovat průběžně, kontrola pracovních listů společně 

My (vyjmenovaná slova po M) - YouTube 

Matematika: Pamětné sčítání a odčítání, učebnice str. 34

Čtení: hlasité s porozuměním Ďábelská zubařka

Psaní: písanka str. 28

Anglický jazyk: Unit 6 A song Flossy´s got a ball, PS str. 51/ cv. 2

 Flossy's got a ball - YouTube 


22. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B, L, M

učebnice do str. 57, pracovní listy v portfoliu, doplňovat průběžně

kontrola pracovních listů společně 

 Vyjmenovaná slova po M - ve veršovaném příběhu - YouTube 

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání

učebnice str. 33

Prvouka

Slunce a Země

učebnice str. 41

Byla jednou jedna planeta 03 Naše země - YouTube 

Paxi - Sluneční soustava - YouTube

Výtvarná výchova

Komiks

 Petr Kopl uvádí návodový seriál Komiks s rozumem! - YouTube 

 Komiks za komiks – Nikkarin - YouTube 

 Český komiks a jeho svět - YouTube 


21. března

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova po B, L, M 

učebnice do str. 57, pracovní listy v portfoliu, doplňovat průběžně

kontrola pracovních listů společně

Anglický jazyk: Unit 6 Where´s Hammy? A story, učebnice str. 41, PS str. 51/ cv. 1

Hammy? Happy Street 1 Unit 6 OUP - YouTube 

Matematika: Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky, učebnice str. 32, cv. 7 písemně do sešitu

Prvouka: Teplo a světlo ze Slunce, učebnice str. 41

 Paxi - Střídání dne a noci a ročních období - YouTube 

 SLUNCE | Dokument CZ - YouTube 

Psaní: písanka str. 27


20. března

Matematika geometrie: Čtyřúhelníky, učebnice str. 31

Popisování čtyřúhelníku, Geometrie 3. ročník, strana 39, úvod A - YouTube 

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po B. L, M (my) pracovní list str. 31


Speedmat v počítačové učebně

17. března

Český jazyk: vyjmenovaná slova po B, L, M (slovní druhy 1, 2, 5)

Matematika: mezinárodní soutěž Matematický klokan- Cvrček 

Pracovní činnosti: Origami sněženka

Tvoření pro děti - Sněženka z papíru 🎨 - YouTube 

Prvouka: Test Voda

Anglický jazyk: Test 5


16. března

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po M (mýlit se), učebnice do str. 57, pracovní list str. 33,

pracovní listy v portfoliu, doplňovat průběžně, kontrola pracovních listů společně 

My (vyjmenovaná slova po M) - YouTube

Matematika: Procvičování, učebnice str. 30

Anglický jazyk: Opakování lekcí 1- 5 Songs and stories

Čtení: hlasité s porozuměním Ďábelská zubařka

Psaní: písanka str. 26


15. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

MYSLET

učebnice str. 56

pracovní list str. 32

Matematika

soutěž Speedmat v počítačové učebně

Litr, hektolitr - jednotky objemu

učebnice str. 28/ cv. 1, 2, 3, 4, 7

Jednotky objemu (přehled), Matýskova matematika 7. díl, strana 57, cvičení 1 - YouTube 

 Jednotky objemu; Matýskova matematika 4.díl, strana 38, úvod - YouTube 

Základní převody jednotek objemu (dl, l, hl; vyvození) , Matýskova mat. 8. díl, str. 52, úvod B - YouTube 

Základní převody jednotek objemu, Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 53, cv. 3 - YouTube  

Výtvarná výchova

 Tvoření pro děti - Sněženka z papíru 🎨 - YouTube 


14. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

 Vyjmenovaná slova v písni | M - YouTube 

O LÁSCE - Vyjmenovaná slova po L | ZPÍVANÁ ČEŠTINA - YouTube 

 Vyjmenovaná slova v písni | F - YouTube 

 Vyjmenovaná slova v písni | B - YouTube 

Mýt

učebnice str. 56

pracovní list str. 31

Matematika

soutěž Speedmat v počítačové učebně

Speedmath 

Prvouka

Půda

učebnice str. 40

zápis do malého sešitu

Půda - YouTube  

Proč na půdě záleží? - YouTube 

Pojďme si povídat o půdě - YouTube 

Z čeho se skládá půda - YouTube

V pátek 17. 3. písemný test učebnice str. 36 - 40.

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Rhyme Time

PS str. 49, 38, 27, 16

učebnice do str. 39, PS str. 47

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube 

Čtení

Ďábelská zubařka od str. 234 - 253

Psaní

písanka do str. 25


13. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova v písni | M - YouTube 

Český jazyk Vyjmenovaná slova po M Animované výukové HD video - YouTube

 Vyjmenovaná slova - procvičování (pravopisne.cz) 

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po L Animované výukové HD video - YouTube 

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B Animované výukové HD video - YouTube 

Vyjmenovaná slova – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) 

Vyjmenovaná slova - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma (mojecestina.cz)

 Pravopisná cvičení - vyjmenovaná slova :: ŠKOLÁKOV (webnode.cz) 

učebnice str. 55

pracovní list str. 31

Matematika

Speedmath

Abaku | Užitečné odkazy 

Hrajeme hry ABAKU

10. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

My

učebnice str. 55

pracovní list str. 30

Matematika

Abaku | Web 

Prvouka

Půda

učebnice str. 40

zápis do malého sešitu

Půda - YouTube  

Proč na půdě záleží? - YouTube 

Pojďme si povídat o půdě - YouTube 

Z čeho se skládá půda - YouTube

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Test

učebnice do str. 38, PS str. 50

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube 

abeceda, hláskování

The ABC Song - YouTube

Pracovní činnosti

Jak si vyrobit krásné papírové květiny \ jarní a letní dekorace do pokoje/ květiny rychle a snadno - YouTube


9. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

učebnice str. 55

pracovní list str. 29

Matematika

Abaku | Web

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Colin in Computerland

učebnice str. 38, PS str. 47

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube 

Rhyme Time, PS str. 49

The ABC Song - YouTube

Čtení

Ďábelská zubařka od str. 218- 234

Psaní

písanka do str. 24


8. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L

lýko- lyže- pelyněk- plyš

učebnice do str. 53

pracovní list str. 27

Matematika

Abaku | Web

Výtvarná výchova

kresba / malba jarních květin


7. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L

lýko- lyže- pelyněk- plyš

učebnice str. 53

pracovní list str. 26

Čtení

Ďábelská zubařka str. 211 - 217

Psaní

písanka do str. 23

Matematika

Geometrie

Čtverec, učebnice str. 20

Prvouka

Půda

učebnice str. 39

zápis do malého sešitu

Organická hmota v půdě - praktické informace - YouTube 

Střídání plodin - praktické informace - YouTube 

Zdraví půdy - praktické informace - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Road safety

učebnice str. 36, PS str. 43

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube 

abeceda, hláskování

The ABC Song - YouTube 


6. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L

vzlykat- lysý- lýtko

učebnice str. 52

pracovní list str. 25/ cv. 1, 2, 3, 4

Matematika

Geometrie

Čtverec, učebnice str. 20


3. března

Matematika: Procvičování učiva, učebnice str. 29/ cv. 9 číselné výrazy, malá násobilka

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po L (lýko, lyže, pelyněk, plyš) učebnice str. 52, pracovní list str. 27

Anglický jazyk: Unit 5 Dear Penfriend... učebnice str. 37, PS str. 46

Prvouka: Horniny a nerosty, učebnice str. 38, ukázka a prohlížení lupou

 HORNINY A NEROSTY (MINERÁLY) - Prvouka / Přírodověda / Přírodopis/ Zeměpis / Vlastivěda / Výtvarka - YouTube 

 Projekt - horniny a nerosty č.1 - YouTube 

 Vlastnosti nerostů 1 - YouTube 

 Vlastnosti minerálů - YouTube 

 Minerály - nerosty - YouTube 

 Horniny a minerály - YouTube 

Pracovní činnosti: přesazování pokojových rostlin


2. března

Matematika: Procvičování učiva, učebnice str. 29/ cv. 1- 8 (malá násobilka, písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel)

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po L (lýko, lyže, pelyněk, plyš) učebnice str. 52, pracovní list str. 26

Anglický jazyk: Unit 5 Have you got a...? učebnice str. 35, PS str. 41

Psaní: písanka str. 22


1. března

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po L (vzlykat, lysý, lýtko), učebnice do str. 52, pracovní list str. 24

Matematika geometrie: Čtverec, učebnice str. 20

Vlastnosti čtverce, Geometrie 3. ročník, strana 40, úvod A - YouTube 

Český jazyk SLOH: Literární soutěž O vodě (pohádka, báseň)

15. února

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Opakování 

pracovní list str. 18/ dokončení strany

učebnice str. 46/ cv. 1, str. 47/ cv. 1 ústně

str. 47/ cv. 3 písemně

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání

učebnice str. 18/ cv. 55 písemně do učebnice

Geometrie

Rýsujeme podle zadání

Přímka, úsečka, délka úsečky, lomená a křivá čára, kolmé přímky

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14. února

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Opakování 

pracovní list str. 18/ cv. 1, 2

učebnice str. 47/ cv. 2 ústně

str. 45/ cv. 3 písemně

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání

učebnice str. 17/ cv. 48, 52 písemně do učebnice

cv. 49 písemně do M- školní

Prvouka

Neživá příroda

učebnice str. 32- 33

Látky a jejich skupenství

Skupenství Látek - YouTube 

PRVOUKA SE ZMRZLÍKEM | koloběh vody a skupenství | IDS - YouTube 

PRVOUKA SE ZMRZLÍKEM | živá a neživá příroda | IDS - YouTube 

Čtení a psaní

Čtení

Ďábelská zubařka

str. 159 - 178

Psaní

písanka str. 17 (ptáci)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13. února

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání

učebnice str. 16/ cv. 41

D. ú. cv. 44, 45

3. února

Od pondělí 6. února do pátku 10. února mají děti jarní prázdniny.

Užijte si klidné a pohodové prázdniny a těším se na shledanou v pondělí 13. února!

Od pondělí 13. února pokračujeme v kurzu plavání. 

Došlo ke změně v dopravě, dojíždět budeme MHD (autobusem), tam i zpět. 

Dejte dětem teplé oblečení, hlavně čepice, šály, rukavice. 

Děti, které neplavou, s sebou čistý oděv (kraťasy a tričko, žabky).

Lítačku/ISIC, batůžek, pití, svačinu. 

Učení ČJ a M ve velkém batohu do školy s sebou. 


Velká gratulace všem žákům, kteří se umístili v matematické soutěži Speedmat!

2. února

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

učebnice do str. 47, žluté rámečky

d. ú. dokončit pracovní listy v portfoliu Vyjmenovaná slova

písemně str. 46/ cv. 3 písemně

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání do 1 000

učebnice str. 17/ cv. 48, 51

Stále procvičujeme i malou násobilku!


1. února

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

učebnice do str. 47, žluté rámečky

Kde píšeme i/í po B

pracovní list str. 13/ cv. 1, 3

d. ú.: str. 13/ cv. 2, 4 doma

písemně str. 44/ cv. 3

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube

Matematika

Rýsujeme okraje ve velkém sešitu Čj sloh (1 cm)

Stále procvičujeme i malou násobilku!

ABAKU

 Abaku | Web

31. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Kobyla, býk, Přibyslav

učebnice do str. 47, žluté rámečky

pracovní list str. 34/ cv. 1, 2, 3

D. ú. cv. 4, 5, 6, 7 

písemně str. 43/ cv. 2 (od věty Kdybych...)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube

Matematika 

Pamětné sčítání a odčítání do 1 000

učebnice str. 16/ cv. 41, 44, 45

Stále procvičujeme i malou násobilku!

30. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Kobyla, býk, Přibyslav

učebnice do str. 47, žluté rámečky

pracovní list str. 14/ cv. 1, 2, 3

D. ú. cv. 4, 5

učebnice str. 43/ cv. 2 (ke slovu ...zůstal.)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube

Matematika

učebnice str. 13/ cv. 25, 28, 31

str. 14/ cv. 34, 36

str. 13/ cv. 32 a, b, c  (písemně do sešitu)

Stále procvičujeme i malou násobilku!

Pracovní činnosti

Zimní sporty

modelujeme postavu, jak na to:

 Výroba postavičky z marcipánu - YouTube 

Vlk doktorem / bajka z filmu Báječná show / www.qq.cz - YouTube

27. ledna

Procházka po Praze a návštěva Motýlího domu Papilonia

Dnes jsme zamířili do centra Prahy. Tramvají jsme přijeli na náměstí Republiky. Odtud jsme se pěšky vydali směr Motýlí dům v ulici Na Příkopě. Ukázali jsme si Divadlo Hybernia, šli jsme kolem Obecního domu. Nemohli jsme přehlédnout Prašnou bránu. Jelikož Papilonia otvírá v 10 hodin, měli jsme dostatek času, a tak jsme viděli Václavské náměstí a zpovzdálí i Národní muzeum. Příjemnou přestávkou pro nás byla návštěva stánku s trdelníky. Odtud na Staroměstské náměstí, kde děti poznaly Pražský orloj umístěný na jižní straně věže Staroměstské radnice. Poslední zastávkou byl Mariánský sloup, postavený v roce 2020, podle původního raně barokního, který byl stržený v roce 1918. 

A pak hurá do Papilonie! Papilonia se nachází v budově hračkářství Hamleys. Byli jsme tam včas. A dobře jsme udělali! Slavnostně nás přivítaly dvě slečny v krásných kostýmech. Doprovázel je obří plyšový medvídek. Čtyři děti dostaly zvonečky a po zazvonění se nám otevřely dveře do hračkářství. Motýlí dům je v 1. patře budovy.

Dětem se mezi motýlky moc líbilo. Viděli jsme několik druhů různobarevných motýlů. Děti samozřejmě dostaly instrukce, jak se v "tajemné Amazonii" chovat. 

Dnešní den jsme si všichni báječně užili!

V pátek 27. ledna jedeme s dětmi do Papilonie (Motýlí dům).

Sraz v 7. 55 hodin před pavilonem C. 

Teplé oblečení = čepice, rukavice, šála

(budeme celou dobu 8.00 - 12. 35 hodin venku).

Lítačku/ISIC/ŽK s sebou. Malý batůžek, svačinu, pití, 

kapesné dle uvážení (trdelník na každém roku...).

Motýlí domy | Papilonia 

Budeme hrazeno z finančního daru rodičů- vánoční trhy.


25. ledna

Čtení

Ďábelská zubařka

str. 100 - 130

Matematika 

Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000

učebnice str. 11, 12, společná kontrola cv. 17, 19

+ str. 13

Stále procvičujeme i malou násobilku!

Pamětné sčítání a odčítání po stovkách do 1000, Matýskova matematika 8. díl, strana 7, cvičení 1 - YouTube 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Obyčej, bystrý, bylina

učebnice do str. 46, žluté rámečky

pracovní list str. 33 

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube


24. ledna

Čtení

Ďábelská zubařka

str. 78- 100

Angličtina (moje skupina)

Unit 4 At the shop

učebnice do str. 27, pracovní sešit do str. 32

Učíme se slovíčka a hrajeme hru se slovíčky (kartičky v krabici)

PS str. 101- 102, všechna slovíčka 1. - 4. lekce

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube

 📖 Kids Book Read Aloud: The Girl Who Never Made Mistakes: A Growth Mindset Book - YouTube 

 I AM HUMAN Read Aloud Book for Kids - YouTube 

Matematika 

Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000

učebnice str. 12, cv. 19, 20

 Pamětné sčítání a odčítání po stovkách do 1000, Matýskova matematika 8. díl, strana 7, cvičení 1 - YouTube 
23. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Příbytek, nábytek, dobytek

učebnice do str. 45, žluté rámečky

Diktát VS po B, pracovní list str. 12/ cv. 5 (domácí příprava)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

 Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube 

Matematika 

Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000

učebnice str. 11, cv. 10, 15, 17

cv. 11 písemně do M-školní

Výtvarná výchova

kresba tuší, pokračování v práci z minulé hodiny

 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S DĚTMI 🎨 Zimní ptáci / Winter birds - YouTube  


20. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Příbytek, nábytek, dobytek

učebnice do str. 45, žluté rámečky

pracovní list str. 12, 52 (zasílám v e-mailu dětem, které jsou nemocné)

V rámečku si vyznačit příbuzná slova žlutě :-)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

 Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube 

Matematika 

Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000

učebnice str. 10, cv. 2, 4, 7 společná kontrola

D. ú. str.10/ cv. 3 do M

Angličtina (moje skupina)

Unit 4 Do you like...?

učebnice do str. 27, pracovní sešit do str. 32

Učíme se slovíčka a hrajeme hru se slovíčky (kartičky v krabici)

PS str. 101- 102, všechna slovíčka 1. - 4. lekce

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube 

Angličtina (N. Šintaj)

Colin in Computerland

učebnice str. 22

PS str. 25

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube

Prvouka

Neživá příroda, Co tvoří neživou přírodu

učebnice str. 31

 ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA - Prvouka / Přírodověda / Výtvarka / Pracovní činnosti / 3., 4., 5.třída ZŠ - YouTube

Výtvarná výchova

 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S DĚTMI 🎨 Zimní ptáci / Winter birds - YouTube  

19. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Příbytek, nábytek, dobytek

učebnice do str. 45, žluté rámečky

pracovní list str. 33 (zasílám v e-mailu dětem, které jsou nemocné)

V rámečku si vyznačit příbuzná slova žlutě :-)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

 Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube 

Matematika 

Porovnávání čísel

 Porovnávání čísel do 1000 (vyvození, příklady), Matýskova matematika 8. díl, strana 5, cvičení 3 - YouTube 

učebnice str. 7, cv. 1, 2, 3 společná kontrola

D. ú. str.7/ cv. 4 do M- školní, zítra společná kontrola

Čtení 

Ďábelská zubařka od str. 58- 78

Angličtina (moje skupina)

Unit 4 Do you like...?

učebnice do str. 27, pracovní sešit do str. 32

Učíme se slovíčka a hrajeme hru se slovíčky (kartičky v krabici)

PS str. 101- 102, všechna slovíčka 1. - 4. lekce

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube 

Angličtina (N. Šintaj)

Colin in Computerland

učebnice str. 22

PS str. 25

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube


18. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Bydlet, obyvatel, byt

učebnice str. 44, žluté rámečky

pracovní list str. 10 (zasílám v e-mailu dětem, které jsou nemocné)

V rámečku si vyznačit příbuzná slova žlutě :-)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

Matematika 

Jednotky, desítky, stovky a tisíce

učebnice str. 5, cv. 10, 11, 12 (písemně) společná kontrola

D. ú. str. 6/ cv. 13, 14

Sloh

Kresba podle vyprávění

učebnice str. 45/ cv. 2 

Nadpis: Lukáš vypravuje (vyprávění),

napiš na bílý papír A4 nadpis a útvar, kresli obrázky podle vět a dopiš vyjmenovaná slova a příbuzná slova

 Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube 

 O bydleni (vyjmenovana slova po B) - YouTube 

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B Animované výukové HD video - YouTube 


17. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

Bydlet, obyvatel, byt

učebnice str. 44, žluté rámečky

pracovní list str. 32 (zasílám v e-mailu dětem, které jsou nemocné)

V rámečku si vyznačit příbuzná slova žlutě :-)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B! (učebnice str. 42)

Matematika 

Jednotky, desítky, stovky a tisíce

učebnice str. 4, cv. 4 (ústně), 5, 6 (písemně)

str. 5/ cv. 7, 8 (písemně)

D. ú. cv. 9

Prvouka

Výrobek, zboží a placení za zboží

učebnice str. 28- 29

Pekař peče housky... - YouTube 

REKLAMA LIDL - PEKÁRNA HOŘOVICE - YouTube 

Práce v Penamu - pekař - YouTube 

Práce v Penamu - mlynář - YouTube 

Výroba chleba a běžného pečiva - YouTube

V pátek písemné opakování ze stran 24- 29!

Angličtina (moje skupina)

Unit 4 I like pizzas...

učebnice do str. 26, pracovní sešit do str. 31

Pracovní sešity jsem si od dětí vybrala ke kontrole.

Učíme se slovíčka a hrajeme hru se slovíčky (kartičky v krabici)

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube 

(skupina p. uč. Šintaje)

Unit 4 Sophie´s World

učebnice do str. 31

PS do str. 39


16. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

učebnice str. 43, žluté rámečky, písemně cv. 2

pracovní list str. 9, být- bytost, starobylý, živobytí, cv. 1, 2, 3

D. ú. cv. 4, 5

V rámečku si vyznačit příbuzná slova žlutě :-)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B!

Matematika 

Pololetní písemná práce z geometrie


11. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

učebnice str. 43, žluté rámečky, písemně cv. 2

pracovní list str. 9, být- bývat, cv. 1, 2, 3

V rámečku si vyznačit příbuzná slova žlutě :-)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B!

Matematika 

Kontrolní písemná pololetní práce

Výtvarná výchova

Kreslíme a malujeme do výtvarné soutěže Příroda kolem nás

Vyhlašujeme 23. ročník naší výtvarné soutěže Příroda kolem nás, Správa národního parku Podyjí (nppodyji.cz) 

PŘÍRODA KOLEM NÁS - VÝSLEDKY 22. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE, Správa národního parku Podyjí (nppodyji.cz)

Prvouka

Výrobek a zboží

učebnice str. 28- 29

Jan Werich - Ten dělá to a ten zas tohle - OMPS "Pekařův císař" - YouTube


10. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

učebnice str. 43, žluté rámečky

pracovní list str. 8, být- bývat, cv. 1, 2, 3, 4

V rámečku si vyznačit příbuzná slova žlutě :-)

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B!

Matematika

Procvičování v učebně informatiky na soutěž Speedmat!

Sčítání, odčítání, násobení, dělení a číselné výrazy

Prvouka

Suroviny ze živé a neživé přírody

učebnice str. 27

 Prvouka - Přírodnina, surovina, výrobek - YouTube 

 ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA - Prvouka / Přírodověda / Výtvarka / Pracovní činnosti / 3., 4., 5.třída ZŠ - YouTube 

 PRVOUKA SE ZMRZLÍKEM | živá a neživá příroda | IDS - YouTube 

 Živá a neživá příroda - YouTube 

 Živá příroda, neživá příroda - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Colin in Computerland

učebnice str. 22, PS str. 25

Reading into writing 

učebnice str. 23, PS str. 24, 

Čteme a překládáme text!

Unit 4 At the shop

učebnice str. 24, + slova PS str. 102 (zapsat do slovníčku)

PS str. 29/ cv. 2, str. 30/ cv. 1

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube 

9. ledna

Pracovní činnosti

Sněhulák z papíru - Tvoření s dětmi (10) - YouTube

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B

učebnice str. 43, žluté rámečky

pracovní list str. 7, pobýt, ubýt, přibýt, nabýt, odbýt, zbýt x pobít, ibít, přibít, nabít, odbít, zbít

cv. 6, 7, 8 doplnit

v rámečku si vyznačit příbuzná slova žlutě

Učíme se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B!

Matematika

Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel (+ zkouška)

Zítra se těšíme na Speedmat!


6. ledna

 Tři králové 2023, 2024: datum, jména, historie, vše o tradici | Prima Living (iprima.cz)

 Chaloupka na vršku - 01 Jak to bylo na Tři krále - YouTube 

 


5. ledna

Děti, které zapomněly doma ručník, zítra přinesou.

Dnes děti dostaly knižní katalog Albatros, objednávky do 12. 1.

V úterý si všechny děti přinesou knihu Ďábelská zubařka ke společnému hlasitému čtení (k sehnání pouze na e-shopu nebo v knihovně).

 Ďábelská zubařka - David Walliams - Megaknihy.cz 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova B

učebnice do str. 42

učíme se zpaměti vyjmenovaná slova po B

pracovní list str. 6, cv. 1, 5, žlutě vždy vyznačit vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Pracovní list zašlu v příloze do e-mailu, případně se zastavte pro pracovní list ve škole.

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B Animované výukové HD video - YouTube 

 Vyjmenovaná slova v písni | B - YouTube 

 O bydleni (vyjmenovana slova po B) - YouTube 

 Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube 

Matematika

Zaokrouhlování čísel na desítky

učebnice str. 56

Zítra vybíráme 1. díl učebnice (modrá), děti dnes dostaly druhý díl učebnice (žlutá), do zítřka obalí 

Připravujeme se na matematickou soutěž Speedmat

Speedmath 

Český jazyk SLOH

Dopisujeme vyprávění podle obrázkové osnovy.

Anglický jazyk (moje skupina)

Opakování 3. lekce

Unit 3 PS str. 28 Quizzy´s Questions

učebnice do str. 20

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 1 - YouTube


4. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova B

učebnice do str. 42

pracovní list str. 4

Pracovní list zašlu v příloze do e-mailu, případně se zastavte pro pracovní list ve škole.

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B Animované výukové HD video - YouTube 

 Vyjmenovaná slova v písni | B - YouTube 

 O bydleni (vyjmenovana slova po B) - YouTube 

 Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube 

Matematika

Zaokrouhlování čísel na desítky

učebnice str. 54, 55

Připravujeme se na matematickou soutěž Speedmat

Speedmath 

Český jazyk Sloh

Vyprávění podle obrázkové osnovy

učebnice str. 40, ústně cv. 1, 

písemně cv. 2 (1 obrázek = 1 odstavec, 1 odstavec = alespoň 3 věty)

ve velkém sešitu začni psát na novou stranu, nezapomeň na okraje 1 cm na každé straně v sešitu

 Nejkrásnější pohádky S01E67 - O Sněhurce (česky / CZ dabing) 67.díl - YouTube 


3. ledna

Přeji Vám všem šťastný nový rok 2023!

Český jazyk

Vyjmenovaná slova B

učebnice do str. 42

pracovní list str. 3, str. 4 přečíst sloupeček slov

Pracovní list zašlu v příloze do e-mailu, případně se zastavte pro pracovní list ve škole.

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B Animované výukové HD video - YouTube 

 Vyjmenovaná slova v písni | B - YouTube 

 O bydleni (vyjmenovana slova po B) - YouTube 

 Vyjmenovaná slova po B - Zpívaná čeština - YouTube 

Matematika

Speedmath 

Prvouka

Písemné opakování učebnice str. 23

Svět kolem nás

Přírodniny a výrobky

učebnice str. 24

Tradiční zpracování lnu / Traditional Flax Processing - YouTube

Jak krtek ke kalhotkám přišel / How the Little Mole Got His Trousers - YouTube

Stříhání ovečky - YouTube  

Pěstování bavlny v Indii - YouTube

 Čínské hedvábí (Čína) - YouTube Srdečně Vás zveme v úterý 20. 12. 

na vánoční besídku 3. C od 17.00 hodin ve ŠJ v pavilonu H.


V pondělí si děti na zkoušku přinesou vánoční čepice, sobí rohy, holčičky šaty/sukni, triko/blůzu, šátek, kluci kalhoty, košili/triko/svetr na Vánoční příběh (Marie, Josef, pastýřové...), kdo má roli anděla: křídla, svatozář, bílé oblečení.


Vánoční besídka

Ať si děti doma procvičují písničky a koledy. Děti, které mají roli ve Vánočním příběhu, prosím procvičit text.

Koleda-Vánoce,Vánoce přicházejí✨ - YouTube  (celá píseň)

Zpívánky - Byla cesta, byla ušlapaná - YouTube (3 sloky)

Nesem vám noviny - YouTube (1 sloka) 

Narodil se Kristus pán +text - YouTube (1 sloka)

Dej Bůh štěstí tomu domu - YouTube (1 sloka)

Půjdem spolu do Betléma - Nejlepší České Vánoční koledy - Písničky pro děti - YouTube (3 sloky)

Vánoční koleda- Tichá noc (Silent night) - YouTube (1 sloka)

BibiBum - Štědrej večer nastal - vánoční koleda pro děti, dětské koledy, písničky pro děti - YouTube (celá koleda)

Rolničky, rolničky - české vánoční koledy | Písničky pro děti - YouTube(celá píseň)

Rolničky - České Vánoční koledy - Písničky pro děti - YouTube


16. prosince

Český jazyk

Opakování s vílou Nauka o slově

učebnice str. 38- 39 písemně do sešitu, nebo okopírovat a vyplnit

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel

učebnice str. 47/ cv. 1, 2, 3

d. ú. cv. 6

Prvouka

Lidé kolem nás

Odlišnost a tolerance

učebnice str. 19

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 At Happy House

hlasité čtení str. 16, 17

PS str. 20/ cv. 3, str. 21/ cv. 1, 2, str. 22/ cv.1

d. ú. str. 22/ cv. 2

 Oxford Happy Street 1 Class Audio 3rd Edition CD1 - YouTube 


14. prosince

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 At Happy House

hlasité čtení str. 16, 17

PS str. 19/ cv. 1, 2

Čtení

recitace básní na vánoční besídku

dramatizace Vánoční příběh, rozdělení rolí

Psaní

písanka do str. 16

Prvouka

Lidé kolem nás

Rodina

učebnice str. 18

d. ú. nakresli svůj rodokmen (rodinný strom)


Ve čtvrtek, 15. 12. 2022 jedeme MHD 

na edukační vánoční program v Atriu na Žižkově: JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO.

Vánoční koncert je moderovaný, hudebně-slovesný pořad s divadelními prvky. Hraje se pouze v době předvánoční, v adventu.

Hraje a zpívá Malá česká muzika Jiřího Pospíšila s primášem Adamem Hrubým. Účinkuje 5 hudebníků instrumentalistů a 1 zpěvačka.

Na sebe teplé oblečení, s sebou batůžek, pití, svačinu, kapesné dle uvážení. 

Odchod ze školy v 8.00, návrat do 12 hodin.

Vybíráme 100 Kč na žáka.

Ať si děti ve středu přinesou učebnici a PS z AJ. 

 

13. prosince

Český jazyk

Slova příbuzná

učebnice str. 37/ cv. 4, 5 písemně

Matematika

Písemné sčítání dvojciferných čísel

učebnice str. 44/ cv. 15- 18, d. ú. cv. 21

Prvouka

Místo, kde žijeme

Kraje ČR, Hlavní město Praha

učebnice str. 15- 16

V pátek písemný test str. 17 (opakování ze stran10- 16).

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 

Hlasité čtení textů z učebnice, na pátek str. 16- 19.

Zítra si děti přinesou PS i učebnici AJ.

Zkoušíme básničky na naši Vánoční besídku 3. C.


12. prosince

Srdečně Vás zveme dnes od 17.30 na Vánoční koncert před pavilonem H.

Sraz dětí v 17. 30 před pavilonem H, žáci 3. C vystupují cca od 18.15 hodin

(zpěv písní s p. uč. L. Chmelovou a taneček Jingle Bells).

Tři žákyně z naší třídy vystupují i s pěveckým sborem ZŠ.

S sebou teplé oblečení a vánoční čepici...

Předpokládaný konec koncertu cca 18. 50 hodin.

Těšíme se!


Matematika

Písemné sčítání dvojciferných čísel

učebnice str. 43/ cv. 7, 8, 10, 11

cv. 13, pouze 1. a 2. sloupeček

str. 41/ cv. 36 (d.ú. na úterý)

Pokud bude Vaše dítě nemocné doma delší dobu, zastavte se pro učebnici matematiky. 

Zaslala jsem Vám prozatím sken stran 41 a 43.


9. prosince

Český jazyk

Slova příbuzná

učebnice str. 36- 37, 

písemně str. 36/cv. 1b, 37/ cv. 2a, b, c, cv. 3

Matematika

Písemné sčítání dvojciferných čísel

učebnice do str. 42/ cv. 6

Prvouka

Místo, kde žijeme

učebnice do str. 14

Psaní 

Písanka do str. 16

Čtení

čítanka do str. 26 (Dva přátelé a medvěd)

Angličtina (moje skupina)

Unit 3 

učebnice do str. 19

zkouším hlasité čtení str. 4, 5, 8, 9, 16, 17

zapisujeme slovíčka PS str. 101- 102

PS do str. 18

 Oxford Happy Street 1 Class Audio 3rd Edition CD1 - YouTube 


7. listopadu

Matematika

Písemná čtvrtletní práce

Český jazyk

Spojování vět

žluté rámečky

učebnice str. 26/ cv. 1


4. listopadu

Matematika

Procvičování Převody jednotky

učebnice str. 27

str. 27/ cv. 11, 12 (převádíme m na dm)

Malá násobky

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

Vyber si 2 sloupečky :-)

Český jazyk

Souvětí

žlutý rámeček

učebnice str. 25/ cv. 3 písemně do sešitu

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 Colours

Opakování písní a frází

učebnice str. 11, PS do str. 11 

Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube

Prvouka

Jsme cyklisté

učebnice str. 9

Vypiš do sešitu stručně důležitá pravidla pro cyklisty

 BESIP - Cyklista - YouTube 

 ferda-v-autoskole-jednotl-strany.pdf (besip.cz) 


3. listopadu

Matematika

Násobky a násobilka 6- 9

učebnice do str. 24/ cv. 63

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

Vyber si 2 sloupečky :-)

Český jazyk

Souvětí

žlutý rámeček

učebnice str. 24/ cv. 1 ústně

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 What colour is the (pencil, pen, book...)?

učebnice str. 11, PS do str. 11 

Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube

Čtení a psaní

Vítězslava Klimtová, spisovatelka a ilustrátorka pro děti

 Pohádkové bytosti Vítězslavy Klimtové - YouTube 

 Vítězslava Klimtová – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Vítězslava Klimtová - Oficiální eshop Pohádkové země Vítězslavy Klimtové (pohadkovazeme.cz) 

Projekt Čtení pomáhá

Knihy pro všechny kategorie | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)


2. listopadu

Matematika

Násobky a násobilka 9

Grafické znázornění násobilky 9 + vypiš násobky 9 do M- školní

 2. tip na nácvik násobilky - "metoda grafická" - YouTube

učebnice do str. 23/ cv. 47, 53, 54

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

Vyber si 2 sloupečky :-)

Český jazyk

Stavba věty jednoduché

učebnice str. 23/ cv. 3 ústně

str. 23/ cv. 5 nejdříve ústně, potom i písemně

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 November

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

učebnice do str. 11 + str. 14, PS do str. 11 + str. 14

Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube

Čtení a psaní

Projekt Čtení pomáhá

Knihy pro všechny kategorie | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)


1. listopadu

Matematika

Násobky a násobilka 8

Grafické znázornění násobilky 8 + vypiš násobky 8 do M- školní

 2. tip na nácvik násobilky - "metoda grafická" - YouTube

učebnice do str. 22/ cv. 36, 41, 42, 46

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

Vyber si 2 sloupečky :-)

Český jazyk

Stavba věty jednoduché

učebnice str. 23/ cv. 3 ústně

str. 23/ cv. 5 nejdříve ústně, potom i písemně

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 November

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

učebnice do str. 11 + str. 14, PS do str. 11 + str. 14

Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube

Čtení a psaní

Projekt Čtení pomáhá

Knihy pro všechny kategorie | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)


31. října

Matematika

Násobky a násobilka 6 a 7

učebnice do str. 24/ cv. 63

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

Český jazyk

Stavba věty jednoduché

učebnice str. 23/ cv. 3 ústně

str. 23/ cv. 4 písemně

Pracovní činnosti

Cassie Stephens: Spolupráce v celé škole Dot


25. října

Matematika

Násobky a násobilka 7

Grafické znázornění násobilky 7 + vypiš násobky 7 do M- školní

 2. tip na nácvik násobilky - "metoda grafická" - YouTube

učebnice str. 21/ cv. 25, 26, 29, 30, 31

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

str. 19/ sloupečky 73-76

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 Colin in Computerland

učebnice str. 14, PS str. 14/ cv. 1, 2, 3

Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube

Český jazyk

Stavba věty jednoduché

učebnice str. 22

žlutý rámeček

Učebnice str. 22/ cv. 1, 2ústně

Prvouka

Místo, kde žijeme

Cesta do školy 

učebnice str. 8

Dopravní značky

 Bezpečná doprava, Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz) 

 Dopravní výchova pro děti, Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz) 

d. ú. na úterý nakreslit a popsat do sešitu dopravní značky z učebnice str. 8

Výběr testu (dopravnivychova.cz)

Čtení a psaní

Čítanka str. 20- 21, hlasité čtení s porozuměním

Písanka str. 10, Hádanky z lesa


24. října

Matematika

Násobky a násobilka 6

učebnice str. 20/ cv. 17, 20, 21

Grafické znázornění násobilky 6 + vypiš násobky 6 do M- školní

 2. tip na nácvik násobilky - "metoda grafická" - YouTube 

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

str. 19/ sloupečky 57- 60


21. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

Učebnice str. 21/ cv. 14 písemně, 20/ cv. 12, 13 písemně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

učebnice str. 14/ cv. 61, 62, 66

Pozor na postup!

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

str. 6/ sloupečky 27- 28

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 Can I borrow your...? 

učebnice str. 9, PS str. 8/ cv. 1

Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube 

Prvouka

Kontrola Testu č. 1 Místo, kde žijeme

Cesta do školy

Kontrola d. ú. Důležitá pravidla silničního provozu pro chodce

učebnice str. 8

 Animovaná dopravní výchova - Chodec - Na chodníku - YouTube 

Dopravní značky

 Bezpečná doprava, Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz) 

 Dopravní výchova pro děti, Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz) 

d. ú. na úterý nakreslit a popsat do sešitu dopravní značky z učebnice str. 8

Výběr testu (dopravnivychova.cz)

Ve čtvrtek 20. října se budou (v případě zájmu) děti fotografovat na vánoční fotografie.


20. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

Diktát str. 21/ cv. 16

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

učebnice str. 13/ cv. 59

Pozor na postup!

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

str. 6/ sloupečky 25-26

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 Numbers and colours

učebnice do str. 10

Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube 

PS str. 10/ cv. 2, str. 11/ cv. 2

Psaní

Písanka strana 9, Ovoce a zelenina


19. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

učebnice str. 20/ cv. 11, str. 21/ cv. 14 ústně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

učebnice str. 13/ cv. 59

Pozor na postup!

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

str. 6/ sloupečky 23- 24

Sloh

Kontrola slohového cvičení popis zvířete (Liška obecná)

Příprava na vyprávění Návštěva divadla 

Výtvarná výchova

Podzimní malování "Deštník"- videolekce malování ,Výtvarný atelier Blanky Brožové - YouTube

 Krtek malířem / The Little Mole as a Painter - YouTube 


18. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

Práce s pracovními listy

Matematika

Geometrie

Procvičování a opakování z učebnice, rýsujeme do sešitu:

str. 9: Bod, přímka,

str. 18: Úsečky

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-) Malá násobilka

str. 6/ sloupečky 21- 22

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 A song Show me something...

 Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube 

učebnice str. 10

Prvouka

Test č. 1 Místo, kde žijeme

Str. 8/ Cesta do školy

d. ú. na pátek, zapiš si stručně pravidla silničního provozu pro chodce

 Bezpečná doprava, Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz) 


17. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

učebnice do str. 19, poučky: Věta se skládá ze slov...slovo se skládá ze slabik...slabika se skládá z hlásek...napsaná hláska je písmeno...

str. 6/ cv. 7, , str. 8/ cv. 11, 13,  str. 14/ cv. 1

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

učebnice str. 21/ cv. 25, 26, 30, 31

Pracujeme v pracovním sešitu Počítáme zpaměti 3 :-)


14. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

učebnice str. 19/ cv. 9 ústně, cv. 7 písemně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

učebnice str. 13/ cv. 56 a, b

Pozor na správný postup a zápis!

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 Say the chant Look! What´s this?

 Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube 

učebnice str. 9, PS str. 9

Prvouka

Místo, kde žijeme

učebnice str. 6, město

V úterý test učivo: Vesnice a město, učebnice str. 6 + videa z hodin prvouky

 Naše obec - vesnice - YouTube 

 Naše obec město - YouTube 


13. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

učebnice str. 18/ cv. 3 písemně

Matematika 

Násobilka 6

učebnice str. 20/ cv. 17, 20, 21

Vyjmenuj násobky 6, pracovní list

 Násobilka 6 - příklady - YouTube 

 MATEMATIKA, NÁSOBILKA 6 - YouTube 

 Násobení 6; Matýskova matematika 6.díl, strana 43, cvičení 2 - YouTube 

 Násobení 6; Matýskova matematika 6.díl, strana 43, cvičení 3 - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 Say the chant Look! What´s this?

učebnice do str. 9

PS str. 8/ cv. 2

Měsíce, dny v týdnu, roční období (pracovní list)

 Days of the Week Song | The Singing Walrus - YouTube 

 Seven Days a Week | Days of the Week Song | The Singing Walrus - YouTube 

 The Days of the Week Song with Actions and Lyrics | Kids Action Song | Sing with Bella - YouTube 

 Seasons Song - YouTube 

 12 Months of the Year | Exercise Song for Kids | Learn the Months | Jack Hartmann - YouTube 

Čtení a psaní

Písanka do str. 8

Čítanka do str. 19


11. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

učebnice str. 18/ cv. 3, 4, 5, 6 ústně

Matematika geometrie

Úsečky

učebnice str. 18/ cv. 1, 2, 3, 5

 Úsečka, Geometrie 3.ročník, strana 6, úvod - YouTube 

 Měření úsečky, Geometrie 3.ročník, strana 7, úvod - YouTube 

 Rýsování úsečky dané délky, Geometrie 3.ročník, strana 9, úvod - YouTube 

Prvouka

Místo, kde žijeme - Město

učebnice str. 6, zápis a obrázek do sešitu

 Naše obec město - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 At school

Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube  

učebnice píseň str. 8, Look! What´s this? naučit se zpaměti

str. 9/ příběh (poslech 17)

PS do str. 7/ cv. 1, 2, str. 8/ cv. 2


10. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova

přečíst žlutý rámeček

učebnice str. 17/ cv. 1 ústně

d. ú. na úterý: str. 15/ cv. 6a písemně do Čj domácí

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik/1549-parove-souhlasky

 Český jazyk - Párové souhlásky na konci slov - YouTube 

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

vše do str. 11, plus str.16, 17, 19

Procvičujeme malou násobilku.

Zítra geometrie!

Pracovní činnosti

 Simple yet Amazing Autumn Fallen Leaves Art and Crafts Within 60 Seconds - YouTube 

 Amazing Fall crafts with Leaves | Craft from leaves | Autumn Craft Ideas - YouTube 

 Fall Leaf Craft Ideas - Leaves Crafts for Kids and Adults - YouTube 


7. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Vlastní a obecná jména, pracovní list

Dny v týdnu

 Dobré Jitro, Dobrý Den - YouTube 

 Klasické audio pohádky: Dny v týdnu (-Animovaná pohádka-) - YouTube 

Měsíce

 Měsíce v roce - říkanky - básničky - pro děti - YouTube 

 Měsíce - YouTube 

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

Násobilka 2, násobky

učebnice str. 17/ cv. 6, 7

připravit se str. 16/ cv. 1 (písemné procvičení)

Součet, součin, rozdíl a podíl - Jak si tyto pojmy snadno a navždy zapamatovat? - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 At school

Slovníček (sešit Dictionary)

z PS str. 101 zapiš nová podtržená slovíčka 

učebnice str. 8, slovíčka cv. 1

nauč se zpaměti píseň str. 6 A game... (do konce října)

Look! What´s this? (do úterý)

PS str. 7/ cv. 2

 Happy Street 1 - Unit 2 - YouTube 

Prvouka

Místo, kde žijeme

Vesnice

učebnice str. 6

zápis + obrázek v sešitu Prvouka

 Slovíčka: Co najdeme na vesnici? - YouTube 

 Naše obec - vesnice - YouTube 


6. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Psaní i, í/ y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

učebnice str. 15/ cv. 5, 7, str. 16/ cv. 8, 10 ústně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

Násobilka 2, násobky

2. tip na nácvik násobilky - "metoda grafická" - YouTube 

Nakresli podle videa kružnici a vyznač zeleně násobilku 2, červeně násobilku 3 :-)

Čtení

Čítanka str. 17, 19 hlasité čtení s porozuměním

naučit se zpaměti báseň str. 17 Jak se plave? do úterý

Písanka str. 7 do úterý

Anglický jazyk (moje skupina)

dnes písemný test z 1. lekce

práce v hodině, opakování slovíček (číslovky 1- 10)

Slovníček (sešit Dictionary)

z PS str. 101 zapiš 5 podtržených slovíček + d. ú. zapiš dalších 5 slovíček

 Numbers Song Let's Count 1-10 New Version - YouTube 

 Numbers 1 to 10 - Learn to write and count from 1 to 10 - YouTube 

 Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus - YouTube 


5. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Psaní i, í/ y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

učebnice str. 14/ cv. 3 písemně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

Násobilka 2, násobky

1. tip na nácvik násobilky - "metoda tleskací" - YouTube 

NÁSOBILKA - hravá pomůcka pro perfektní zvládnutí násobilky rozšířená o část pro nadané děti :-) - YouTube 

2. tip na nácvik násobilky - "metoda grafická" - YouTube 

Super rada jak se rychle naučit malou násobilku - YouTube 

MATEMATIKA, 2 třída, NÁSOBENÍ - YouTube 

Český jazyk Sloh

Vyprávění

Z řady slov vytváříme příběh, samostatná práce v hodině

Výtvarná výchova

dokončili jsme některé výtvarné práce

Záložky do knih

 DIY Kawaii BOOKMARKS - YouTube 

 How to make bookmaker / origami paper bookmarker - YouTube 

 DIY BOOKMARKS FOR BOOKS from A4 paper | DIY crafts for school - YouTube 

 4 DIY Весенние закладки для книг Оригами из бумаги - YouTube 


4. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Psaní i, í/ y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách

učebnice str. 14/ cv. 1, 2, str. 15/ cv. 4 ústně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

učebnice str. 10/ cv. 36, 40, str. 11/ cv. 46, 47

Násobilka 2, násobky

Prvouka

Místo, kde žijeme

učebnice str. 5/ + kopie PS (pracovní list)

(zápis z hodiny si děti doplní podle sešitu od spolužáků)

Anglický jazyk

Unit 1 příprava na test

opakování, slovíček a frází z 1. lekce

How are you?

What´s your name?

Who´s this?

+ písničky a poslech

Happy Street 1 - Unit 1 - YouTube  

Let's Make a Calendar (starfall.com)

Psaní

písanka do str. 6

Čtení

denně číst 10- 15 minut hlasitě s porozuměním


3. října

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

učebnice str. 12/ cv. 6 ústně

cv. 7, 9a písemně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

učebnice do str. 8

Pracovní činnosti

Art with Mr. Giannetto: Kindergarten - Torn Paper Owls (youngschoolart.blogspot.com) 


27. září

Anglický jazyk

Unit 1 How are you?

učebnice str. 7, PS do str. 6/ cv. 1, 2

Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus - YouTube 

Good Morning Song for Kids (with lyrics) | The Singing Walrus - YouTube 

Hello! | Super Simple Songs - YouTube  

 The Hello Song For Children | Preschool, Kindergarten, Learn English - YouTube 

 What's Your Name? Song for Kids - YouTube 

 Feelings Song | Songs for Children | How Are You? - YouTube 

Matematika

Porovnávání čísel, o kolik větší/menší

učebnice str. 7/ cv. 25, 27- 29

Děti si přinesou, pokud mají, malý pracovní sešit Počítáme zpaměti 3

Prvouka

Místo, kde žijeme

Naše obec

učebnice str. 5, zápis do sešitu, d.ú. napsat svoji adresu 

Čtení

Prvouka, druhouka, třetiuka

čítanka str. 14- 16, hlasité čtení s porozuměním,

doma číst 10- 15 minut denně hlasitě

Písanka

str. 5, jména a písmena ř/Ř- u/U (dopsat celou stranu)

vždy piš na celý řádek, každé slovo napiš, někdy i dvakrát :-)

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku, Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni

učebnice str. 11/ cv.2, 4 ústně (ve čtvrtek cv. 3, 5 písemně)

  ČJ DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - YouTube  


26. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku, abeceda

učebnice str. 10/ cv. 1, 2, 3 ústně

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku, 

učebnice do str. 6


21. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Samohlásky, dělení, délka samohlásek, ú/ů

učebnice str. 8, písemně cv. 12

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku, slovní úloha

učebnice str. 4, cv. 8 (písemně)

Český jazyk SLOH

Vyprávění

učebnice str. 7/ cv. 10b, otázky 

vypiš slova z cv. 9a a vytvoř příběh pomocí těchto slov

Výtvarná výchova

Podzimní listy, kresba tuší, malba barvami


20. září

Anglický jazyk

Unit 1 What´s your name?

učebnice str. 2- 6, PS str. 2/ cv. 2

 Seasons Song - YouTube 

Happy Street 1 - Unit 1 - YouTube 

 ABC SONGS FOR KIDS 🔤 🎵 The Best Lingokids ABC songs | Lingokids - YouTube 

Hláskování jména

What number?

 Number song 1-20 for children | Counting numbers | The Singing Walrus - YouTube 

What Color Is it Song Learn 11 Colors Learn English Kids 10Convert com - YouTube

 Color Song I I Can See Blue | Learn Colors | Preschool, Kindergarten, Learn English - YouTube 

Matematika

Malá násobilka

Děti si přinesou, pokud mají, malý pracovní sešit Počítáme zpaměti 3

Prvouka

Opakování učiva 2. ročníku

Otázky učebnice str. 4, 

příští týden úterý písemný opakovací test, vytvořený na základě těchto otázek

Čtení

Boříkovy lapálie

čítanka str. 9- 11, hlasité čtení s porozuměním,

doma číst 10- 15 minut denně

Písanka

str. 3, jména a písmena i/I- m/M (dopsat celou stranu)

písanky dostanou děti zítra :-)

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku, samohlásky

učebnice str. 68/ cv. 11, 13, 14 ústně (zítra cv. 12 písemně)

 Psaní ú/ů - YouTube 


19. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku, slabiky

učebnice str. 6/ cv. 7 písemně

Matematika

Porovnávání čísel

Pracovní činnosti

Podzimní list origami

Papírové vyrábění/ Návod jak složit listí / / Origami - YouTube

Zdobení větve lístky origami


16. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Slova, slabiky, hlásky a písmena

učebnice str. 6/ cv. 7 ústně, 8 písemně

Matematika

Slovní úlohy

učebnice str. 4/ cv. 5, str. 5/ cv. 12

str. 4/ cv. 9 písemně do M- školní

Angličtina (moje skupina)

Píseň A game in the garden

učebnice str. 6

Prvouka

Opakování učiva 2. ročníku,

otázky z učebnice str. 4

Výtvarná výchova

Podzimní listy, kresba tuší, malba barvami


15. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, slovo, slabika a hláska,

učebnice str. 6/ cv. 6

Pavouci akrobati

+ naučit se báseň do pondělí 19. září

Opakovací diktát

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku

Číslo o x větší, číslo o x menší

učebnice str. 6/ cv., 24

(kdo nestačil, doplní doma)

Čtení

Čítanka 

báseň Vlaštovka sedí na drátě, hádanky

str. 8, hlasité čtení s porozuměním

zápis do sešitu ČJ čtení (4 verše básně nebo 1 hádanka + obrázek k danému textu)

čteme s porozuměním

Písanka str. 2, abeceda a jména

d.ú. na zítra: poslední dva řádky, 

kdo nestačil, doplní do úterý

Angličtina (moje skupina)

Unit 1 

Příběh učebnice str. 5, PS str. 4, 

Who´s this? It´s ...

PS str. 101, opakovat si podtržená slovíčka

The ABC Song - YouTube 

ABC SONGS FOR KIDS 🔤 🎵 The Best Lingokids ABC songs | Lingokids - YouTube

14. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Pořádek slov ve větě

učebnice str. 5, společná práce ústně, později písemně cv. 4

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku, řady čísel

učebnice str. 5, cv. 15, písemný test

Český jazyk SLOH

Popis Naše škola

společná kontrola slohového cvičení

Výtvarná výchova

Podzimní listy, kresba tuší, malba barvami


13. září

Anglický jazyk

Unit 1 What´s your name?

učebnice str. 4, PS str. 2/ cv. 2

Happy Street 1 - Unit 1 - YouTube 

Matematika

Číselná osa, doplňování čísel v řadě, vzestupně, sestupně

učebnice str. 5/ cv. 14, 16

Prvouka

Opakování učiva 2. ročníku

Stolní hra s figurkami "Cesta do školy", otázky učebnice str. 4

Čtení

Jak utěrka chtěla letět na jih

čítanka str. 6-7, hlasité čtení s porozuměním,

doma číst 10- 15 minut denně


12. září

Český jazyk

Rozdělení hlásek

Matematika

Odčítání v oboru čísel do 100

str. 4/ cv. 7, 10

Pracovní činnosti

Podzimní list origami

 Papírové vyrábění/ Návod jak složit listí / / Origami - YouTube 


9. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, její žačátek a konec, rozdělení hlásek

1. opakovací diktát

Matematika

Opakování malé násobilky

Angličtina (moje skupina)

September 2022

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

PS str. 101, opakovat si podtržená slovíčka, počítáme do 12

 Seven Steps | + More Kids Songs | Super Simple Songs - YouTube 

 Counting 1-10 Song | Number Songs for Children | The Singing Walrus - YouTube 

 Number song 1-20 for children | Counting numbers | The Singing Walrus - YouTube 

BINGO | Super Simple Songs - YouTube

Prvouka

seznámení se s učivem 3. ročníku

(na úterý si děti přinesou jednu figurku a hrací kostku,

v učebnici na str. 4 se připraví na opakování učiva 2. ročníku)

Výtvarná výchova

Autoportrét

kresba voskovkami, suchými pastely


8. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, slovo

učebnice str. 5, písemně cv. 3

Matematika

Opakování

učebnice str. 3/ písemně do M školní cv. 2, 3, 4

(kdo nestačil, doplní doma)

Čtení

Čítanka 

str. 5, doma přečíst Září, hlasité čtení s porozuměním

Písanka str. 1, d.ú. na zítra: poslední dva řádky, 

kdo nestačil, doplní do úterý

Angličtina (moje skupina)

PS str. 101, opakovat si podtržená slovíčka

BINGO | Super Simple Songs - YouTube


7. září

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, slovo, slabika, hláska

učebnice str. 5, písemně cv. 2

Matematika

Opakování

učebnice str. 3/ písemně do M školní cv. 1

Český jazyk SLOH

Popis Naše škola

učebnice str. 9, do příští středy doplnit alespoň jednu větu z cv. 2 b, c, d, e 

do velkého sešitu ČJ sloh

Výtvarná výchova

malba vodovými barvami Podzim


V Í T E J T E N A Š K O L N Í M W E B U III. C

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní rok 2022/2023


Milé děti,


vítám Vás ve III. C a moc se na Vás těším!


Mgr. Vlasta Štěpánová, Vaše třídní učitelka