Kroužky

2023/2024 (přeškrtnuté - v novém školním roce zatím nepotvrzené)

Kroužky vedené pedagogickým pracovníkem školy

Keramika (Mgr. V. Štěpánová) pondělí 13.00 - 14.30
Klub dámy a šachů (Mgr. M. Preclíková) pondělí 14.00 - 15.30
Sborový zpěv, 1. - 5. ročník (Mgr. J. Ulrichová) pondělí 14.00 - 15.00
Sportovní hry 1. stupeň (???)

Sportovní hry, 2. st. (Bc. M. Joska) čtvrtek  15.30 - 17.00 


Kroužky externích společností

Aj s rodilým mluvčím Enjoy English pondělí 13.00 - ... - 15.25
Věda nás baví Věda nás baví, o.p.s. pondělí 14.30 - 15.30
Gymnastika pro děti Ludus Magnus, z.s.
pondělí 15.00 - 16.00
Malý přírodovědec a skaut Kroužky Kamarád, s.r.o.
pondělí 15.30 - 16.30
Programování Kroužky pro děti Praha


Florbal Olymp Florbal
pondělí 16.00 - 17.00
Judo Judo club Kidsport
pondělí 17.00 - 18.00
Florbal 1. - 3. třídy Olymp Florbal
úterý
15.30 - 16.25
Robotika pro děti Ladislav Zahrádka

Florbal 4. - 7. třídy Olymp Florbal
úterý
16.35 - 17.30
Hravá angličtina (rodilý mluvčí pro 1. a 2. třídy) Kroužky Kamarád, s.r.o. středa 13.00 - 14.00
Taneční kroužek All for Dance středa 15.00 - 16.00
Taneční kroužek Danceway

Kutilská dílnička Berukroužky


Angličtina (od 1. třídy) Kroužky pro děti Praha


Kreativní tvoření Rita Rakipovová
čtvrtek 14.00 - 16.00
Atletika Kroužky Kamarád, s.r.o.
čtvrtek 15.20 - 16.20
Robotika Berukroužky
čtvrtek 16.00 - 17.00
Judo Judo club Kidsport čtvrtek 17.00 - 18.00
Parkour Svět pohybu z.s. čtvrtek 18.30 - 19.30
Mladý zdravotník 0
(2. třídy)
Klub Atom pátek 12.40 - 13.30
Mladý zdravotník I
(3. - 5. třídy)
Klub Atom pátek 13.40 - 14.40
Mladý zdravotník II
(6. - 9. třídy)
Klub Atom  pátek 14.40 - 15.40
Kulinářské vaření a pečení Kroužky Kamarád, s.r.o.
pátek 13.30 - 15.00
Aikidó TOM 50099 pátek 14.00 - 15.00