Kroužky

Kroužky vedené pedagogickým pracovníkem školy  

Klub dámy a šachů (Mgr. M. Preclíková) pondělí 14.00 - 15.30
Klub zábavné logiky a deskových her (Mgr. M. Buchar) pondělí 14.00 - 15.30
Sborový zpěv, př. tř., 1., 2. tř. (Mgr. D. Ungrová) úterý 14.00 - 14.45
Sborový zpěv, 3. - 5. tř. (Mgr. D. Ungrová)  úterý  15.00 - 15.45
Sportovní hry 1. stupeň (Bc. P. Štefaniková) středa 13.45 - 14.30
Sportovní hry (Mgr. V. Kunc) čtvrtek  15.30 - 17.00 Kroužky externích společností

IT kroužek Kroužky š.z.  pondělí  14.00 - 15.00 
Aj s rodilým mluvčím Enjoy English    pondělí      14.30 - 16.00
Judo Judo club Kidsport pondělí 15.00 - 17.00
Kroužek Aj Easyspeak z.ú. pondělí  15.05 - 15.50 
Kroužek Aj Easyspeak z.ú. pondělí 16.00 - 16.45
Malý kuchtík Berukroužky pondělí  16.00 - 17.00 
Florbal 1. - 3. třídy Olymp Florbal
úterý
15.30 - 16.25
Robotika pro děti Ladislav Zahrádka úterý 16.00 - 17.30
Florbal 4. - 7. třídy Olymp Florbal
úterý
16.35 - 17.30
Vědecké pokusy Veselá věda  středa  14.00 - 15.00
Kutilská dílna  Berukroužky   středa  15.00 - 16.00 
Keramika Dětské kroužky Kamarád, s.r.o. středa 14.30 - 15.30
Taneční kroužek All for Dance středa 14.30 - 15.30
Taneční kroužek Danceway    středa      15.00 - 16.00
Judo Judo club Kidsport středa 18.00 - 19.00
Robotika pro děti Ladislav Zahrádka čtvrtek  16.00 - 17.30 
Parkour Svět pohybu z.s. čtvrtek 18.30 - 19.30
Mladý zdravotník 0 Klub Atom pátek 12.40 - 13.30
Mladý zdravotník I Klub Atom  pátek 13.40 - 14.40