Zápis do 1. třídy


Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy                                             

Informace o průběhu základního vzdělávání
                                        


(formuláře ke stažení)

Den otevřených dveří: bude upřesněno (sraz v pavilonu H, základní informace, možnost návštěvy v 1., 2. tř.)  
                                                                                                         
Zápis do 1. tříd 2022/2023: úterý, středa 5., 6. dubna 2022, pavilon H - přízemí

Zápis do přípravné třídy 2022/2023
: úterý, středa 3., 4. května 2022


Bližší informace
- zápis do přípravné třídy
- zápis do 1. třídy
- odklad povinné školní docházky


Podmínky přijetí
přípravná třída
- odklad školní docházky, vyplněná žádost, doporučení PPP, zápis do přípravné třídy
1. třída - vyplněná žádost, zápis do 1. třídy
školní družina - vyplněná žádost, zápis do 1. třídy

Kritéria přijetí
přípravná třída - bydliště v rámci MČ Praha 10
1. třída - spádovost (při převisu nad 2 třídy - prostorové možnosti ZŠ, resp. 68 dětí, bude probíhat losování)
školní družina - přípravná třída, 1., 2. třída, zaměstnaní oba rodiče


Třídní schůzky přípravné třídy 2022/2023: úterý 7. června 2022, 17 h

Třídní schůzky 1. tříd 2022/2023: úterý 7. června 2022, 18 h