1.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách                  1. B                   2022/2023

Vážení rodiče, 

zde budu psát vždy aktuální informace z naší třídy. Učivo pro nemocné děti, akce třídy atd.

Učivo do 27.9.

Živá abeceda do str. 17

Psaní cviky kocour do str. 22 a 

další list drak, kocour na procvičování posílám, děti přinesou do školy ve čtvrtek 29.9...

Matematika do str. 14

Prvouka do str. 9

Knotková J. tř. uč.   


Učivo 26.9.

Matematika do str. 14 část

Děti si přinesou na Matematiku ze souboru kartiček i znaky -  je menší, je větší, je rovno.

ŽIVÁ ABECEDA DO STR. 15

Psaní CVIKY KOCOUR - do str. 21

Cviky sova - dopsat si číslici 4.

TU   


Učivo do 22.9.

ŽIVÁ ABECEDA do str. 14

Cviky kocour do str. 19, cviky sova do str. 4 - část

Matematika do str. 13 - část

Prvouka do str. 6

Knotková J. tř. uč.


Učivo do 20.9.

ŽIVÁ abeceda do str. 12 - děti mají za Dú vystřihnout si s rodiči ze sady písmen všechna M, m a dát si je do velkých desek na písmena, přinést do školy. Ostatní písmena se budou vystřihávat postupně za Dú, jak je budeme probírat podle ŽIVÉ ABECEDY...

Kdo je nemocný, vyzvedne si u mě nebo vystřihne později...

Cviky psaní kocour - do str. 17, Psaní sova - číslice 3 str. 3  z druhé strany sešitu.

Matematika PS do str. 12 - část

Prvouka do str. 6

Knotková J. tř. uč.


Učivo do 16. 9.

Živá abeceda do str. 10 - část

Psaní cviky kocour - do str. 16 - část, z druhé str. čísla 1, 2 část

Prvouka do str. 4

Matematika PS do str. 9

Knotková J. tř. uč.


Učivo do 13. 9.

Matematika PS do str. 9

Živá abeceda do str. 6 a vyprávíme si pohádku -  O řepě/i dramatizace pohádky

První psaní - cviky do str. 11

TU   


Učivo do 9.9.

Matematika PS do str. 5/1,2

Prvouka str. 4/1,2

Živá abeceda str. 3, 4

První psaní s kocourem Samem ČJ str. 8, 9 - MYŠKA A CVIKY NA ZÁPĚSTÍ, TRAKTOR...

KNOTKOVÁ JIŘINA TŘ. UČ.


Učivo do 7. 9.

Matematika - seznamujeme se s číselnou řadou 0 - 5, máme vysříhané číslice...na matem. rozcvičky

Matematika 1 díl str. 1, 2, a str. 3/1 je za DÚ...DĚTI SI ČERVENĚ ZAKROUŽKOVALY

ČJ -  ŽIVÁ ABECEDA do  str. 2

Prosím, zastavte se během zítřka nemocným dětem pro učebnice, pokud je mají v lavici, aby si doma dopsaly...

Můžete ráno nebo po vyučování nebo poproste i paní vychovatelku odpoledne.

S pozdravem

Knotková Jiřina  tř. uč.


1. 9. 2022

Se sejdeme nejpozději v 7,50h před hlavním vstupem do areálu školy/ u vrat. Budu držet tabulku s nápisem 1. B.

Společně potom půjdeme na společné seřadiště tříd na školní hřiště. Zde bude přivítání našich prvňáčků a slavnostní zahájení školního roku.

V případě velmi špatného počasí půjdeme rovnou do třídy 1. B v pavilonu E... 

Ve třídě se seznámíme s prostředím, představíme se navzájem. Děti si odnesou domů pomůcky a dárečky připravené na lavicích.

 Doma dětem pracovní sešity i učebnice obalíte a na deskách  podepíšete a co nejdříve je přinesou zpět do školy.. Také prosím, podepište všechny pomůcky i na Tv, Vv, Pč, aby si vše poznaly...

Vše ostatní ještě probereme na 1. třídních schůzkách 1. 9. od 18h v 1. B. 

 Prosím, přineste také s sebou na tř. schůzku 300 Kč na další pomůcky Vv, Pč, které jsem objednala a už přišly.

Hezký den a klidný konec prázdnin přeje  TU

Mgr. Jiřina Knotková