1.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách                  1. B                   2022/2023

Vážení rodiče, 

zde budu psát vždy aktuální informace z naší třídy. Učivo pro nemocné děti, akce třídy atd.

29. 5.

Slabikář do str. 94

Písanka str. 38 - 40

Matematika PS do str. 22 bez cv. 2

Kdo ještě nemá, přinese si co nejdříve - Honzíkovu cestu Bohumil Říha a 

Čtenářský deník / silný sešit...

31. 5. od 9h , fotografování třídy / 50 Kč

Skupinka 3 dětí / každý platí 35 Kč

Pokud bude žák focen sám je cena 3 krát 35 Kč, za 3 fotografie, méně se nedělá...

Po vyfocení mi můžete částky posílat.

Zdravím všechny

Knotková J.    


26. 5. 

Slabikář do str. 93

Matematika PS do str. 21

Veselá matematika, opakujeme si hrou na interaktivní tabuli...

Prvouka str. 65  jen část

31. 5. se fotografujeme / třída i případně skupinky, jednotlivci...

Napište mi ,prosím, lísteček, s kým a zda....

Hezký víkend všem 

Knotková Jiřina      

Učivo do 25. 5.

Slabikář do str. 92

PS ke Slabikáři do str. 56

Písanka do str. 26 a str. 37 

Matematika PS do str. 21 část

TU     

23. 5. učivo

PS ke Slabikáři do str. 56/1

Matematika poč. zpaměti do str. 26 a

 dopsat už str. 20, 21, kde se učíme příklady rozepisovat...

Prvouka str. 80 / trochu hravě...

K. J.

22. 5. učivo

PS ke Slabikáři do str. 55/1

Děti si přinesou v deskách i probrané slabiky 

di, ti, ni, dě, tě, ně a písmenka ď, ť, ň

Matematika 4 A do str. 20/1, 4

Počítáme zpaměti do str. 26

Knotková Jiřina

tř. uč.

19. 5. 

Slabikář do str. 88

PS ke SL do str. 54 /1

Písanka do str. 25 část

Matematika Poč. zpaměti di str. 25

Procvičujeme slovní úlohy v oboru do 20...

Prvouka do str. 64

TU   

Hezký víkend...  

Učivo do 18.5.

Slabikář do str. 87

PS ke Slabikáři do str. 53

Písanka do 23 a str. 40, 39

Matematika PS do str. 19

a Poč. zpaměti do str. 24

16. 5.

Slabikář str. 86

Písanka do str. 22, 23/ část

Matematika Poč. zpaměti str. 21 část

Matematika PS do str. 18 bez cv. 2 a  str.19 / 3 část

Hravá matematika na Interaktivní tabuli

Prvouka - opakujeme si ...

Knotková J. 

Učivo 15. 5. 

PS ke Slabikáři do str. 51/1

Písanka do str. 21

Matematika PS do str. 17 

Poč. zpaměti do str. 25 / část

TU     

Učivo do 12. 5. 

Slabikář do str. 85

PS ke Slabikáři do str. 50/ 1

Písanka č. 4 do str. 20

Prvouka  str. 63 dopsat...

Matematika PS 4 A do str. 17 /část

Počítáme zpaměti do str. 24

TU  krásný víkend všem...  

10.5.

Slabikář do str. 83

PS ke Slabikáři do str. 49 část/ zítra doděláme str. 

Písanka č. 4 do str. 16, 17 část

Matematika PS do str. 16 zatím bez cv. 2

Počítáme zpaměti do str. 24/ 2 sloupečky

Hv - píseň / Pod naším okýnkem...

Knotková Jiřina tř. uč.

9. 5. 

SLABIKÁŘ DO STR. 83 - část / hlasité výrazné čtení

PÍSANKA do STR. 15, 16 část, 

str. 14 budeme psát zítra 10.5. 

Matematika 4 A do str. 16/ 1, 5

Prvouka do str. 63 část / výlet

K. J. tř. uč.

5. 5.

Slabikář do str. 82 - část

PS ke Slabikáři str. 47/1

Písanka do str. 13 a str. 16 velké psací G - část

Matematika str. 14 bez cv. 6

a geometrie str. 25 bez posl.cv. 

Prvouka - učíme se předcházet nebezpečným situacím.

K. J.   

Učivo 4. 5. 

Slabikář do str. 81 a 

děti si zítra přinesou v deskách nové písmenko G, g.

Písanka č. 4 dopsat si str.12, 9/ část

Knotková J. tř. uč.    

2. 5. 

Slabikář do str. 80  bez cv. 1

Písanka č. 4 do str. 9 a str. 11, 12 část

Matematika PS do str. 14 část a str. 15 /M geometrie - ořezaná tužka, pravítko...

Matem. - Poč. zpaměti do str. 23/ 1. sloupek

Prvouka do str. 61

Zítra 3. 5. jedeme na ten objednaný výlet - Botanicus / Ostrá nad Labem.

Přejeme si krásné počasí a dobrou náladu...

TU   

Učivo do 28. 4. 

Slabikář do str. 79 

PS ke Slabikáři do str. 46

Písanka č. 4 do str. 9 a str. 11

Počítáme zpaměti do str. 22 / bez str. 21

Matematika PS do str. 13/1

Prvouka do str. 61

Knotková Jiřina TU

Učivo do 25.4. 

Slabikář do str. 77

PS ke Slabikáři do str. 44/1 a 45/1

Písanka č. 4 do str. 7

Matematika PS do str. 11/1, 3, 4

Prvouka - dny v týdnu str. 58

K. J.

Učivo do 21.4. 

Slabikář do str. 75

Ps ke Slabikáři do str. 42

Písanka dopsat č. 3 už celou...

Matematika PS str. 8, 9

Poč. zpaměti str. 20 - část

Prvouka str. do str. 57, potom str. 60, 61

Knotková J.  TU

Učivo 18. 4.

PS ke Slabikáři do str. 41

Přinést si další písmenko Ch, ch v deskách

Písanka č. 3 - už dopisujeme celou

Matematika - procvičujeme př. s přechodem přes desítku

např. 9+5 , 8+6, 7+6

Příklady si rozepisujeme tak, jak je uvedemo v Počítáme zpaměti na str. 20

K. J.

Učivo do 17. 4. 

Slabikář do str. 71

Písanka č. 3 - dopisujeme do str. 39, 

zítra dopisujeme už postupně celý díl č. 3

Matematika PS do str. 7/ 1, 3, 5

Knotková J. tř. uč.

Učivo 14. 4.

Slabikář do str. 71/ 1

Matematika - opakujeme si obrázkové příklady v oboru čísel do 20

Procvičujeme i sčítání a odčítání s kartičkami s čísly.

Hrajeme si na učitele a dáváme spolužákům zajímavé příklady.

Prvouka do str. 52 a 

učíme se ukazovat na papírových  hodinách/ celé hodiny a čtvrthodiny.

Knotková J.  Hezký víkend     

Učivo do 13. 4. 

Slabikář do str. 69 /část

Písanka 4. díl jen str. 2 / procvičujeme velké psací L

Matematika 4 A do str.  5/ 4, 5 a str. 6/ 4, 7

Prvouka str. 56 - děláme si str. v kalendáři podle měsíce, kdy jsme se narodili.

Zatím bez psané části, jen horní obrázek...

K. J.

11. 4.

Zítra 12. 4. jedeme v 9h / po Čj 1. skup./ na plánovanou návštěvu do AP.

 Návrat kolem 12h na ČJ  2. skup.

  K. J.

3. 4. 

Slabikář do str. 66

PS ke Slabikáři do str. 40/1,2

Matematika PS č. 3 dopsat celý a už necháme doma...

Matem. PS č. 4 a do str. 2/1, 4

Počítáme zpaměti str. 20/ 1. sloupek

Knotková J. tř. uč.

Učivo do 31.3. 

Slabikář do str. 65 část

PS ke Slabikáři do str. 39

Písanka píšeme Ž, ž na stír. tabulku a str. 30, 31/ Písanka

Matematika do str. 30 - část , 31 část, a 32/ opakování učiva

V pondělí dopíšeme Matematiku 3. díl a 

pokračujeme /v útery M - 4a,

kdo bude ještě doma nemocný, prosím, zastavte se pro to ráno před vyuč. 

nebo po vyučování...

Knotková Jiřina      Děti jsou šikovné...

28.3.

Slabikář do str. 63

PS ke Slabikáři do str.38/1

Matematika PS do str. 29 a str. 32/ 1-6 a cv. 9

Prvouka str. 50/2

TU    

27. 3. 

Slabikář do str. 62

PS ke Slabikáři do str. 36

Matematika PS do str. 29/ 5

Knotková J.

UČIVO DO 24.3. 

Slabikář do str. 62 /část

PS ke Slabikáři do str. 34 část

a přinést si už v pondělí písmenka Č, č

Písanka do str. 28, 29

Matematika PS do str. 28

Prvouka do str. 51 část a str. 54, 55

30. 3. máme divadlo v jídelně ŠKOLY -

 - DĚTI, které se vrátí po nemoci přinesou 90 Kč.

Knotková J.

Učivo do 21. 3. 

Slabikář do str. 59

PS ke Slabikáři do str. 33/1

Písanka do str. 25

Matematika PS do str. 27

Prvouka str. 54, 55 - roční období

Knotková J.

Učivo do 17.3. 

Slabikář do str. 56 a přinést si už B, b...

PS ke Slabikáři do str. 32

Matematika PS do str. 26 bez cv. 2

Prvouka do str. 49 -  jen vystřihnout strom, popsat, nalepit si na papír.

Knotková J.

Učivo do 16.3.

Slabikář do str. 56

Ps ke Slabikáři do str. 29

Matematika PS do str. 25/1,2

Zítra 16. 3. - při Vv jdeme do školní keramické dílny / tričko nebo zástěrku by děti měly mít v kufříku, aby se neumazaly...

Druhá skupina Vv - půjde s paní učitelkou také, ale 30.3. Děti poučeny a mají v notýsku...

Knotková J. tř. uč.

Učivo do 14. 3. 

Slabikář do str. 54

PS ke Slabikáři do str. 29/1

Písanka H, h str. 18, 20

Matematika PS do str. 23

Prvouka do str. 48

K. J.

10.3.

Matematika PS do str. 22

Slabikář do str. 53 část

Písanka do str. 15

Knotková J.

8. 3.

SLABIKÁŘ DO STR. 49

PS ke Slabikáři do str. 26

Písanka do str. 13

Matematika PS do str. 21

K. J.

7.3.

Slabikář do str. 48

Písanka do str. 12

Děti si opatří silný sešit A5 s tvrdými deskami / s obrázkem.

Budeme potřebovat na Čtenářský deník...Děti si přinesou do konce května do školy.

Od června  budeme číst společně knihu - Honzíkova cesta, Bohumil Říha.

Matematika PS do str. 19

Počítáme zpaměti do str. 19

Prvouka do str. 47

Hezký den všem    

Knotková J. 

Učivo do 3. 3.

Slabikář do str. 48 část, děti si přinesou C, c v deskách...

A nacvičujeme si psací C, c na stírací tabulce

Písanka do str. 11

PS ke Slabikáři do str. 26/1

Matematika PS do str. 18 / jednotka délky - m, metr

Prvouka str. 46 a pozorujeme živočichy na jaře na interaktivní tabuli /webkamera

Pokud v pondělí 6.3. některé děti už přijdou po nemoci do školy, jedeme do divadla U Hasičů / 100 Kč.

Knotková J. tř. uč.    

2.3.

Slabikář do str. 47 /část

PS ke Slabikáři do str. 25/ část

Procvičujeme přepis krátkých vět z tiskacího písma do psacího.

Knotková J.

1. 3.

Slabikář do str. 46 - dvojhlásky

PS ke Slabikáři do str. 23, procvičování, čtení na známky

Matematika PS do str. 17

Písanka do str. 10, 11/ individuálně podle rychlosti, nemoc...

Knotková J.    

Učivo do 28.2.

Slabikář do str. 45

PS ke Slabikáři do str. 23 /část

Písanka do str. 8

Matematika PS do str. 15

Prvouka do str. 46

Knotková J.

Učivo do 24. 2. 

Slabikář do str. 44

PS ke Slabikáři do str. 22

Písanka č. 3 do str. 6

Matematika PS do str. 14

Počítáme zpaměti do str. 18

Prvouka do str. 45

Knotková J.   

Učivo do 22. 2. 

Slabikář do str. 41

PS ke Slabikáři do str. 19 

Matematika PS do str. 14 část

Písanka č. 3 do str. 3

Prvouka  do str. 44

Knotková J.   

Učivo 20.2.

Písanka č. 2 dopisujeme už celou...

Slabikář do str. 41 část,

 skládáme silně vytištěná slova z desek s písmenky / odměna - obrázek.

Procvičujeme společně báseň - Paleček  / František Hrubín. Také za Dú do 24. 2.

Matematika PS do str. 11

TU

Učivo do 17.2. 

Matematika PS do str. 9

SLABIKÁŘ DO STR. 39

PS ke Slab. do str. 18 /část

Písanka č. 2 do str. 38 část

Prvouka nemoc, úraz do str. 42

TU   

Učivo 15. 2. 

Slabikář do str. 37

PS ke Slabikáři do str. 17

Písanka č. 2 str. 39 bez posl. 2 vět

Písanka č. 3 str. 38 - velké psací K

Matematika PS do str. 9/2 bez cvič. 1

TU   

14. 2. 

PS  ke Slabikáři str. 16

Písanka č. 2 do str. 35

Matematika PS do str. 6

Počítáme zpaměti do str. 17

Knotková J.    

13.2. učivo

Slabikář str. 35, 36 a učíme se na stír. tabulku psací K, k. Zítra do Písanky č. 2 str. 33, 34.

Matematika - počítáme v oboru do 20.

PS M do str. 6 část, zítra dopíšeme...

Knotková J. TU

Učivo do 2.2.

Slabikář do str. 34

PS ke Slabikáři do str. 15

Děti si po jarních prázdninách přinesou v deskách nové písmenko K, k se slabikami

Matematika PS do str. 3, 4 - část

Knotková J. tř. uč.   

30.1.

Slabikář do str. 32

Písanka č. 2 str. 31

D, d i se slabikami do desek s písmenky...

Matematika 3. díl do str. 2/1,2

Zítra   31. 1. si přinesou děti desky na výpis z vysvědčení.

Vyučování končí normálně v 11,40h

Knotková Jiřina tř. uč.

Učivo do 26.1.

Slabikář do str. 31 část

PS ke Slabikáři do str. 13

Písanka 3. díl str. 17 psací velké Z

Matematika 2. díl dopsat celý, děti si už nechají doma... 

dnes jsme dostali nový PS č. 3

Knotková J.

Učivo  do 24.1.

Slabikář do str. 26

Písanka do str. 30

PS ke Slabikáři do str. 13

Matematika PS do str. 29

Prvouka do str. 40 / Péče o tělo

K. J.

Učivo do 23. 1. 

Slabikář do str. 26, PS ke Slabikáři do str. 12

Děti si přinesou další písmenko do desek - Z, z...

Písanka do str. 27

Matematika PS do str. 26

Počítáme zpaměti do str. 15

Prvouka do str. 39

Knotková J. 

třídní učitelka

17.1.

Slabikář do str. 23

Matematika PS do str. 25

Počítáme zpaměti do str. 14, 15 část.

Prvouka str. 38

TU

16. 1.

Matematika PS  str. 32/ opakování učiva

Slabikář do str. 22,

děti si přinesou písmenko V,v  do desek s písmenky.

Písanka str. 21, 24 - píšeme V,v na stírací tabulku, tabuli a do sešitu...

Diktát všech probraných velkých písmen, společná kontrola na tabuli...

TU

Učivo do 15.1.

Slabikář do str. 21

PS ke Slabikáři do str. 9

Písanka do str. 20 /psací  N,n

Matematika PS do str. 23

Prvouka do str. 38 - zdraví, lidské tělo...

Knotková J.     

Učivo do 10. 1.

Slabikář do str. 18

Matematika PS do str. 21

Počítáme zpaměti do str. 13 část

Písanka str. 11 - velké psací P, nácvik písmene i na stírací tabulku.

Prvouka do str. 37 část

Knotková J.  TU

Učivo do 6. 1.

Slabikář do str. 17

PS ke Slabikáři do str. 7, 6 / část

Děti si přinesou 10.1. N,n i se slabikami...

Matematika PS do str. 20

Prvouka do str. 36 / zvířecí stopy

Knotková J. TU

4. 1. 

Matematika PS do str. 19/ 1, 3

Slabikář do str. 16

Písanka str. 14, 15

Počítáme zpaměti do str. 11, 12

Knotková J. tř. uč.

3. 1. 2023

ČJ - SLABIKÁŘ DO STR. 16/ část

PS ke Slabikáři do str. 6/1

Písanka str. 14 část - učíme se psát malé psací y, trénujeme si na stírací tabulku, píšeme si ve vzduchu....budeme i modelovat

Matematika PS do str. 17/ část

Prvouka do str. 36/ 1, povídáme si o přikrmování volně žijících živočichů...

9. 1. pojedeme po 1.h/ v 9hodin/ na dětskou výstavu Déčko v ČT NA KAVČÍ HORY. Návrat normálně na konec vyuč. na oběd...

S sebou batůžek, svačinu, jízdní doklad. 

ČJ BUDEME PRACOVAT tento den NA prac. LIST, UČEBNICE NEPOTŘEBUJEME, JEN TUŽKU.

Vše nejlepší v novém roce

Knotková J. tř. uč.

Učivo do 20.12. 

Slabikář do str. 16 část, 

děti si po Ván. prázdninách přinesou vystřižené písmano Y,y i s probíranými slabikami...

Učení si už od zítra nebudeme nosit, jen penál / budeme pracovat ještě na prac. listy

PS ke Slabikáři do str. 5

Písanka str. 8, 9, 10

Matematika PS do str. 16 / část

Počítáme zpaměti do str. 11

Prvouka do str. 35

Přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky.        

Knotková Jiřina

6. 12. 

Slabikář do str. 14 - část

Písanka 2. díl str. 9, velké psací J. Procvičujeme i na stír. tabulce..., píšeme si obě j, J.

O víkendu si děti vždy opakují a procvičují čtení...

Hezké dny všem přeje   

Knotková J.

Učivo do 15. 12.

Slabikář do str. 13, PS ke Slabikáři do str. 5

Písanka 2  str. 4, 7

A učili jsme se napsat velké psací T.

Matematika PS do str. 14 část

Prvouka do str. 34 část

Knotková J.   TU

13.12. 

Slabikář do str. 12 část, děti si vystřihnou písmenko J, j se slabikami...

ČJ - MALÝ SEŠIT - PROSÍM DODĚLAT si doma vždy opravy.

PS ke Slabikáři do str. 5/1,2

Matematika PS do str. 12 část

Počítáme zpaměti do čísla 9/ pomalu dopisovat...

Prvouka do str. 33

Knotková J.   TU

12. 12. 

Slabikář do str. 11

PS ke Slabikáři do str. 4 - bez posl. úkolu...

Matematika PS do str. 11

Počítáme zpaměti do str. 9

21. 12. Středa -  jedeme v 8h do kina Hostivař na pohádku. Všechny děti přijdou do školy už v 8h. Nebude tedy půlený Čj. Návrat normálně jako na konec vyuč. Jízdní doklad, svačinu, batůžek.

VYBÍRÁME  jen 40 Kč, zbytek bude placen z peněz, které jsme vybrali na vánočním trhu.

22. 12. čtvrtek - máme ČJ, M,  potom  zbytek dopoledne -  Vánoční besídku ve třídě.

 Děti si připraví 1 vystoupení pro ostatní / dětské vtipy, hádanky, báseň, taneček, zpěv písně, divadelní vystoupení na 5minut, doplňovačku atd.

Každý přinese malé pohoštění /trochu cukroví, tyčinky, sušenky...

Dárek pro kamaráda, kamarádku, spolužáka / pod stromeček ve třídě možno...

Od 23. 12. - mají děti už vánoční prázdniny.   

Knotková Jiřina tř. uč. 

Do 9.12.

SLABIKÁŘ DO STR. 10/ČÁST -  TY A JÁ

MATEMATIKA PS DO STR. 10 ČÁST

Knotková Jiřina

8. 12. 

Slabikář do str. 8, 9 jen domeček...

Písanka do str. 5

Matematika PS do str. 10 část

Prvouka do str. 33/1.úkol

Knotková Jiřina    

7. 12.

Matematika prac. seš. do str. 9 - část

Písanka 2. díl - do str. 4

Slabikář do str. 7, děti přinesou T, t se slabikami v deskách...

Prac. seš. ke Slabikáři do str. 4 - jen  1. úkol

Knotková J.

6.12.

Prvouka do str. 32

Matematika PS do str. 8 - část

Slabikář do str. 7 - opakujeme, píšeme diktát probraných slabik...

Zítra na - Vánoční trhy - 

nemusíte psát děti , které chtějí pomáhat  na lísteček, protože je změna a budou tu  ve třídě s družinou...  psáno na str. školy.

Zdravím moc 

Knotková J.

5. 12. 

SLABIKÁŘ DO STR. 6

DIKTÁT probraných SLABIK...

Matematika PS do str. 6

Počítáme zpaměti do str. 7, 8 - část

Knotková J.

2. 12. 

PS ke SLABIKÁŘI DO STR. 3 - opakovat slabiky, číst slova, tvořit ústně krátké věty s těmito slovy.

Písanka do str. 3

Hezký víkend     

Knotková J.

1. 12.

Matematika do str. 5 část

Píšeme číslici 8, 9 na stírací tabulku a do Mat. malého sešitu, diktát čísel do 8...

Prvouka - vánoční zvyky

K. J.

Učivo do 30.11.

Slabikář do str. 5 - opakujeme slabiky, krátká slova...

Dopisujeme Písanku č. 1/ pro  nemocné děti si prosím, vyzvedněte příležitostně č.2

Písanka č. 2 - do str. 2 / některé děti budou ještě str. 1 ve škole dopisovat...

Matemaika PS str. 2, 3, 4 - část

Prvouka opakujeme, procvičujeme...

Knotková J. tř. uč.

29. 11. 

Zítra 30. 11. od 10.h - Vánoční dílničky - výrobky na ván. trhy,  perníčky z keram. hlíny atd... Děti přijdou a končí vyuč. jako obvykle. 

Jen ať mají zástěrku v kufříku nebo tričko, což mají mít vždy ve třídě...

Zdravím a přeji krásný den

Knotková J. tř. uč.   

Učivo do 25.11. 

Slabikář do str. 4, PS ke Slabikáři do str. 2 /a zopakovat si doma čtení slabik str. 2

Písanka do str. 20...22, 23 část

Knotková J.     

23.11. 

Matematika 2. díl do str. 2/ 3,4

Slabikář str. 4 část / opakujeme slabiky s M,m a čteme už krátká slova / děti si dělají obloučky pod slabiky.

Píšeme slabiky psacím písmem na stírací tabulku, skládáme stejné slabiky z desek s písmeny.

Písanka do str. 17

Počítáme zpaměti do str. 7 / s počítadlem...

Zítra jedeme v 8h do Divadla U HASIČŮ, sraz v 7, 55h v pavilonu E / jako obvykle...

Návrat kolem 12 h...a jdeme rovnou do jídelny, kde děti předám paní vychovatelce.

K. J.

22.11.

Matematika 2. díl str. 1

ČJ - OPAKUJEME probraná písmenka psací i tiskací /  SLABIKÁŘ STR. 3

Písanka vše do str. 15  / píšeme i slabiky psacím písmem...

Prvouka - vyprávíme si str. 28, 29 a také  vybarvujeme obrázky k tématu podle pokynů.

Knotková J.

21. 11.

Písanka malá - dopsat vše co nemáme /do str. 11

Slabikář str. 3 - opakujeme jen probraná písmenka. Dostali jsme dnes abecedu, vybarvujeme, čteme, co už známe... 

M prac. seš. - dopisujeme sešit č. 1

Knotková J.

Do 18.11.

DOČTEME Už    ŽIVOU ABECEDU A BUDEME SE UČIT ZE SLABIKÁŘE A PS KE SLABIKÁŘI - 

DĚTI SI PŘINESOU 21. 11.,pokud nemají v lavici.

Dopíšeme Cviky psaní a nebudeme je už nosit...

Písanka 1. díl str. 14, 15, 8. 

Dopíšeme Matematiku 1. díl PS a  dostali jsme  2. díl M / doma si děti obalí a podepíší s rodiči na deskách.

Počítáme zpaměti do str. 6 dopsat

Knotková J.

14.11.

Živá ABECEDA DO STR. 45

Písanka malá str. 8

Diktát probraných psacích písmenek do ČJ -  PSANÍ CVIKY - kocour. Dopíšeme už celý sešit a už do školy nenosíme...

Matematika PS do str. 31 -  zatím bez číselných os a zel. příkladu...

Počítáme zpaměti do str. 6 část

Knotková J.   

Učivo do 11. 11. 

Živá abeceda do str. 43 / děti vždy o víkendu procvičují čtení.

Děti si přinesou v pondělí další nové písmenko I, i se slabikami mi,mí, si,sí, li,lí, pi...v deskách.

Písanka malá str. 22 a str. 13

Prvouka do str. 27/  - vše, vybarvit, nalepit správně...

Hv - Pásli ovce Valaši, poslech, zpěv

Matematika PS do str. 30

Počítáme zpaměti do str. 5 - podle indiv. rychlosti dětí...

Hezký víkend všem

Knotková J.

Učivo 9. 11. 

Živá abeceda do str. 42

Písanka malá str. 16 bez posl. řádku

Matematika PS do str. 29

Opakujeme, procvičujeme....

K. J.

Učivo 8. 11.

Živá abeceda do str. 42 - část

Písanka malá str. 18 a 24 dopsatú bez posl. 2 řádků

Matematika PS do str. 28

Psaní cviky sova do str. 12, str. 10 a 12 budeme ještě společně dodělávat.

Prvouka str. 27 / zatím bez str. 26

Zveme všechny rodiče 15. 11. od 17,30h na třídní schůzky do 1. B.   / prosím, podepište vzadu v ŽK.

Hezký den přeje  

Knotková Jiřina

Učivo do 7. 11. 

Živá abeceda do str. 41, soutěž - skládáme krátká slova z probraných písmen podle vzoru na tabuli...

Písanka malá do str. 5, 9, 18

Matematika PS do str. 28/1

Počítáme zpaměti do str. 4

Knotková J. tř. uč.

UČIVO DO 4. 11. 

Živá abeceda do str. 40,

 DĚTI SI PŘINESOU V PONDĚLÍ u,ú,ů,U, -  V DESKÁCH SE SLABIKAMI. Vždy si označíme nová písmenka k vystřižení do desek v Živé abecedě/ červeným kolečkem.

PRVOUKA DO STR. 25

Matematika PS do str. 27

Psaní cviky sova str. 11

Knotková Jiřina 

 2. 11.

Živá abeceda do str. 38, procvičujeme čtení a skládání slabik, slov z desek ...

Matematika PS do str. 25, 24 / zelené příklady  do malého sešitu M - 2 sloupečky 

Hv - opakujeme probírané písně  a učíme se novou písničku - Bude zima, bude mráz...

K. J.

Učivo do 1. 11.

Psaní cviky kocour dopsat do str. 19, sova do str. 8

ŽIVÁ abeceda do str. 37, písanka malá str. 6 a 20 

Prvouka do str. 22

Matematika PS do str. 25 část

Děti přinesou co nejdříve 70 Kč na hudební program ve škole...11.11. 2022. Cena bude rozpočítána na žáka 67 Kč, zbytek bych dala do TF, pokud souhlasíte...

S pozdravem 

Knotková J.

Učivo do 25. 10.

Živá abeceda do str. 35, za Dú znovu přečíst...

Psaní cviky kocour do str. 38, sova do str. 7

Písanka malá do str. 4 -  část a str. 18 - část

Matematika PS do str. 24 - část

Počítáme zpaměti do str. 3 

Prvouka do str. 20

TU   

Učivo do 21.10.

Živá abeceda do str. 32 část / přinést O, o se slabikami...

Cviky psaní kocour do str. 37

Matematika PS do str. 22

Vánoční fotografování bude stát 330 Kč/ dnes jsem se ptala pana fotografa/, děti mi mohou nosit... Prosím, přesně 330 Kč.

Zdravím  

Knotková J.

Učivo 18. 10. 

Živá abeceda do str. 28 -  část

Psaní cviky kocour do str. 35

Písanka malá 1. díl str. 1 - zatím  bez řádku 3, 4.

Matematika prac. sešit do str. 21 část

Prvouka do str. 19

20. 10. proběhne ve škole - Vánoční fotografování dětí /sety. Pokud se Vám nebude fotografie líbit, pošlete nerozbalené zpět...

Hezký den přeje    

Knotková Jiřina

Učivo 17. 10. 

ŽIVÁ ABECEDA DO STR. 27 a písmenko S, s - úvod.

MATEMATIKA  STR. 20 - zelené příklady přepsat do malého sešitu M a vypočítat,

 jak to děláme...přeložit si str. na 2 sloupečky, pokud je třeba...

Psaní cviky kocour do str. 33

Knotková J. tř. uč.   

14. 10. učivo

ŽIVÁ ABECEDA DO STR. 26, v úterý 18.10. za Dú si děti přinesou už S,s se slabikami sa,se...

Cviky kocour do str. 32

Matematika Počítáme zpaměti do str. 2/alespoň 2 sloupečky

Prvouka do str. 17 část

Knotková J.

13.10. učivo

Matematika - procvičujeme pojmy je větší, je menší, je rovno. Sčítáme a odčítáme v oboru do 5, píšeme příklady na stírací tabulku/ odměna - obrázek....

Pracujeme s obrázky věcí a zvířat - vymýšlíme slovní úlohy v oboru do 5.

Pracujeme s Interaktivní tabulí - Veselá matematika.

Živá abeceda do str. 26, slabiky čteme vázaně, nahlas/ zopakovat za Dú...

Psaní cviky kocour do str. 31 - část

Prosím, přijďte si nemocným dětem/ ráno nebo po vyučování / do školy pro  pracovní sešity. Až jim bude lépe, mohou si alespoň něco vypracovat...Zdravím   

Knotková J. tř. učitelka

Učivo do 12.10.

Živá abeceda do str. 25

Psaní cviky sova do str. 6 a str. 12/1. část str.

Matematika PS do str. 20/1, 3 a str. 21 - opakujeme si číslo 5

Počítáme zpaměti M do str. 2.... 1sloupeček

Prvouka do str. 15 /část

Knotková Jiřina tř. uč.

Učivo 10.10.

Matematika pracovní sešit do str. 19, 20 - část

Počítáme slovní úlohy s obrázky...

Píšeme příklady v oboru do 5 / do 2 sloupečků

Živá abeceda do str. 25 část...

Cviky kocour do str. 29

Naučit se báseň o podzimu do 17. 10. / nemocné děti se doučí později...

TU

Učivo do 7.10.

ŽIVÁ abeceda do str. 23

V pondělí 10.10. si děti přinesou v deskách další písmenko E, e. Dále slabiky me, mé, le, lé / to znamená jen písmenka, která jsme už probrali...

Matematika PS do str. 19,20 část stránky 

Psaní cviky kocour do str. 29

Prvouka do str. 13

K. J.

Učivo 5.10.

Živá abeceda do str. 21/ část -  do okének pokládáme 1. slabiku - z desek s písmeny

Matematika PS do str. 18, 19 / část. -  dokreslujeme tolik prvků, jaký je výsledek příkladu...

Psaní cviky kocour do str. 28/ část ze stránky 

Prosím, podepisujte dětem všechny domácí úkoly...každý den je ZATÍM 1 DÚ, vyjímečně 2  -  když je vystřihávání písmenek...

Na víkend dávám jenom čtení.

 Děti si budou nosit všechny pracovní sešity na víkend domů, ke kontrole, opravě...

Zdravím   

K. J. tř. uč.

Učivo do 4.10.

Psaní kocour do str. 26

Matematika PS do str. 18 část, 

píšeme už příklady do 2 sloupečků v oboru čísel do 5

Živá abeceda do str. 20

Prvouka do str. 13 část

Děti si přinesou na 11.10. alespoň 10 vylisovaných listů...potřebujeme na Vv, Pč., Prvouku

S pozdravem všem TU    

Učivo 3.10.

ŽIVÁ ABECEDA DO STR. 19,

ZÍTRA SI PŘINESOU DĚTI VYSTŘIŽENÁ PÍSMENKA l, L se slabikami LA, la, lá

Psaní cviky kocour do str. 24

Matematika PS do str. 16

Tv - kotoul vpřed, cvičení se žíněnkami

Fotografie třídy v MF DNES bude 7. 10. 2022 !!!

Akce třídy - 12. 10. 2022 - středa -  jedeme objednaným autobusem do ŠESTAJOVIC DO svíčkárny / dílničky, mini farma. Všechny děti přijdou vyjímečně hned ráno v 7,55h, nebude tedy půlený ČJ. Návrat v 12,35h...na oběd, družina. Vybíráme 200 Kč, můžete poslat v obálce po dětech. Děti si mohou vzít i přiměřené kapesné, je tam obchůdek. Částku do obálky  prosím přesně, neměla bych vždy na vrácení.

Zdravím Knotková Jiřina   

Učivo do 30.9.

Matematika PS do str. 15, procvičujeme slovní úlohy podle obrázků v oboru čísel do 5

Živá abeceda do str. 18/ za domácí úkol zopakovat

Psaní cviky kocour do str. 23, cviky sova psaní čísla 5 / děti si dopíší za Dú 

Zítra jdeme do kina Hostivař, děti se už těší na pohádku...  

Zdravím Knotková J.

Učivo do 27.9.

Živá abeceda do str. 17

Psaní cviky kocour do str. 22 a 

další list drak, kocour na procvičování posílám, děti přinesou do školy ve čtvrtek 29.9...

Matematika do str. 14

Prvouka do str. 9

Knotková J. tř. uč.   

Učivo 26.9.

Matematika do str. 14 část

Děti si přinesou na Matematiku ze souboru kartiček i znaky -  je menší, je větší, je rovno.

ŽIVÁ ABECEDA DO STR. 15

Psaní CVIKY KOCOUR - do str. 21

Cviky sova - dopsat si číslici 4.

TU   

Učivo do 22.9.

ŽIVÁ ABECEDA do str. 14

Cviky kocour do str. 19, cviky sova do str. 4 - část

Matematika do str. 13 - část

Prvouka do str. 6

Knotková J. tř. uč.

Učivo do 20.9.

ŽIVÁ abeceda do str. 12 - děti mají za Dú vystřihnout si s rodiči ze sady písmen všechna M, m a dát si je do velkých desek na písmena, přinést do školy. Ostatní písmena se budou vystřihávat postupně za Dú, jak je budeme probírat podle ŽIVÉ ABECEDY...

Kdo je nemocný, vyzvedne si u mě nebo vystřihne později...

Cviky psaní kocour - do str. 17, Psaní sova - číslice 3 str. 3  z druhé strany sešitu.

Matematika PS do str. 12 - část

Prvouka do str. 6

Knotková J. tř. uč.

Učivo do 16. 9.

Živá abeceda do str. 10 - část

Psaní cviky kocour - do str. 16 - část, z druhé str. čísla 1, 2 část

Prvouka do str. 4

Matematika PS do str. 9

Knotková J. tř. uč.

Učivo do 13. 9.

Matematika PS do str. 9

Živá abeceda do str. 6 a vyprávíme si pohádku -  O řepě/i dramatizace pohádky

První psaní - cviky do str. 11

TU   

Učivo do 9.9.

Matematika PS do str. 5/1,2

Prvouka str. 4/1,2

Živá abeceda str. 3, 4

První psaní s kocourem Samem ČJ str. 8, 9 - MYŠKA A CVIKY NA ZÁPĚSTÍ, TRAKTOR...

KNOTKOVÁ JIŘINA TŘ. UČ.

Učivo do 7. 9.

Matematika - seznamujeme se s číselnou řadou 0 - 5, máme vysříhané číslice...na matem. rozcvičky

Matematika 1 díl str. 1, 2, a str. 3/1 je za DÚ...DĚTI SI ČERVENĚ ZAKROUŽKOVALY

ČJ -  ŽIVÁ ABECEDA do  str. 2

Prosím, zastavte se během zítřka nemocným dětem pro učebnice, pokud je mají v lavici, aby si doma dopsaly...

Můžete ráno nebo po vyučování nebo poproste i paní vychovatelku odpoledne.

S pozdravem

Knotková Jiřina  tř. uč.

1. 9. 2022

Se sejdeme nejpozději v 7,50h před hlavním vstupem do areálu školy/ u vrat. Budu držet tabulku s nápisem 1. B.

Společně potom půjdeme na společné seřadiště tříd na školní hřiště. Zde bude přivítání našich prvňáčků a slavnostní zahájení školního roku.

V případě velmi špatného počasí půjdeme rovnou do třídy 1. B v pavilonu E... 

Ve třídě se seznámíme s prostředím, představíme se navzájem. Děti si odnesou domů pomůcky a dárečky připravené na lavicích.

 Doma dětem pracovní sešity i učebnice obalíte a na deskách  podepíšete a co nejdříve je přinesou zpět do školy.. Také prosím, podepište všechny pomůcky i na Tv, Vv, Pč, aby si vše poznaly...

Vše ostatní ještě probereme na 1. třídních schůzkách 1. 9. od 18h v 1. B. 

 Prosím, přineste také s sebou na tř. schůzku 300 Kč na další pomůcky Vv, Pč, které jsem objednala a už přišly.

Hezký den a klidný konec prázdnin přeje  TU

Mgr. Jiřina Knotková