4.A (Mgr. Zdeňka Täuberová)

2.10.2023

ZÍTRA, 3.10. PŮJDEME DO MUZEA SLAVIE - od 8,30 do 11,30h., žáci potřebují ŽK, batoh se svačinou a cca 100+150Kč na suvenýry.

MA - dnes jsme opakovali pojem JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY a zaokrouhlování na 10,100, také jsme počítali zpaměti v učebnici str. 8/39

ČJL - Rozlišování vlastních jmen - uč. str. 10 a podobně znělých souhlásek (p/b, t/d, s/z, atd.), uč. str. 12 a PS str.9/5,6

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování učiva, hodnocení testu. V okolí školy jsme pojmenovávali a rozlišovali rostliny (strom, keř, dřevina, bylina, jejich části-uč. str. 9,10)29.9.2023

DŮLEŽITÉ - V ÚTERÝ 3.10. PŮJDEME DO MUZEA SLAVIE - od 8,30 do 11,30h., žáci potřebují batoh se svačinou a cca 100Kč na suvenýry.

MA - OPAKOVALI JSME terminologii v matematice a trénovali na IT - http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zaokrouhlovani-na-stovky, http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zapis-cas-podle-ciferniku-snadnejsi

ČJL - opakování dosavadního učiva - https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-2-uroven/3780.

DÚ - PL - na 2.10.2023 - celý.

Od října začínají pro přihlášené žáky ve 4.A tyto kroužky:

- každé pondělí Doučování ČJL a MA (13,15h-14,15h.)

- každé úterý Logopedické procvičování (13,15h.-14,15h.)27.9.2023

MA - OPAKOVALI JSME GEOMETRII-názvosloví (přímka, úsečka, polopřímka) a rýsovali do velkých sešitů, v učebnici str. 9/4.

ČJL - diktát s velkými písmeny ve vlastních jménech....v učebnici na str. 10, PS str. 9/4. DÚ - PL - na 2.10.2023 - celý.

PŘÍRODOVĚDA - opakování v učebnici dosavadního učiva, test. Rozdělování živočichů a nerostů ve dvou skupinách.

DŮLEŽITÉ - V ÚTERÝ 3.10. PŮJDEME DO MUZEA SLAVIE - od 8,30 do 11,30h., žáci potřebují batoh se svačinou a cca 100Kč na suvenýry.26.9.2023

MA - opakovali jsme postup při ZAOKROUHLOVÁNÍ NA 10 A NA 100 a řešení slovních úloh z učebnice - str. 7,8 do školního sešitu

Možnost procvičování -  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD#selid, https://www.umimematiku.cz/odvozovani-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/74.

ČJL - opakovali jsme přehled souhlásek samohlásek a jejich rozdělení-https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-2-uroven/7264, pravidla pro psaní vlastních jmen- PS str. 8/2,3

VLASTIVĚDA - opakovali jsme ústně státní symboly ČR a povídali o státních svátcích - Den české státnosti (28.9.), Den slovanských věrozvěstů (5.7.) a Den upálení mistra Jana Husa (6.7.)...uč. str. 8, video na IT


25.9.2023

MA - OPAKOVALI JSME ZAOKROUHLOVÁNÍ A SLOVNÍ ÚLOHY - v učebnici str. 7/32,33,35. Zítra budeme psát na známku jednu slovní úlohu ze strany 7 a 8.....žáci si vzali domů učebnice, aby se mohli připravit.

ČJL - procvičování rozdělení hlásek, v PS str. 7/3, seznámení s pojmem VLASTNÍ JMÉNA a jejich vyhledávání - PS str. 8/1 a,b.

PŘÍRODOVĚDA - opakování v učebnici na str. 6,7 a v PS str. 7.22.9.2023

MA - opakovali jsme postup při ZAOKROUHLOVÁNÍ NA 10 A NA 100 - uč. str. 7/28,29  a do školního sešitu napsali slovní úlohu 7/30. Za DÚ mají žáci do školního sešitu vyřešit slovní úlohu 7/31 (zápis, výpočet, zkoušku a odpověď)Možnost procvičování -  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD#selid, https://www.umimematiku.cz/odvozovani-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/74.

ČJL - opakovali jsme přehled souhlásek samohlásek a jejich rozdělení. V PS na str. 71,221.9.2023

MA - dnes jsme opakovali pojem JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY a postup při zaokrouhlování na 10 a na 100, uč. str. 7/28, 29.

ČJL - opakování pojmů: písmeno, hláska, rozdělení na souhlásky a samohlásky-žáci napsali na list papíru. V čítance jsme četli na str. 8 a 9.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - opět jsme povídali o časové ose a začlenili do století příklady (1989=20 století, 1212=13.století) a přečetli o Pravěku - uč. str. 6. 20.9.2023

MA - OPAKOVALI JSME GEOMETRII-názvosloví (přímka, úsečka, polopřímka) a rýsovali do velkých sešitů, v učebnici str. 9/1,2.

ČJL - diktát se slabikami dě,tě,ně,bě, pě, vě, mě.....v učebnici na str. 8/3c - vyprávění příběhu dle fantazie ve dvojicích. DÚ - opakovat a procvičovat všechna vyjmenovaná slova -https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-dobyt-pobit-a-spol-2-uroven?source=explicitExercise.

PŘÍRODOVĚDA - opakování v učebnici na str. 5,6,7 a v PS str. 6/4,5; 7/1.19.9.2023

MA - opakovali jsme postup při sčítání - uč. str. 6/25,26,27, https://www.umimematiku.cz/odvozovani-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/74

ČJL - opakovali jsme přehled souhlásek samohlásek a jejich rozdělení. V PS na str. 6/1-4

VLASTIVĚDA - POVÍDALI JSME SI O STÁTNÍCH SYMBOLECH, uč. str. 4,5.18.9.2023

MA - dnes jsme opakovali pojem JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY-https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php, také jsme počítali zpaměti v učebnici str. 5/18,19,20,22; str. 6/23. DÚ: 6/24

ČJL - PS str. 4/1 a,b,c; opakování pojmů (hláska, slabika, písmeno), DÚ: PS 4/2

PŘÍRODOVĚDA - povídali jsme o HOUBÁCH, ROZDĚLOVALI živou a neživou přírodu v učebnici  na str. 5,6,7 a v PS str. 6/4,5; 7/1, ve středu bude testík s opakováním pojmů z učiva (živá a neživá, příroda, houby a jejich stavba)15.9.2023

MA - opakovali jsme malou násobilku a dělení na známky, v učebnici pak procvičovali na str. 4/cvičení 9,10,11. Hráli jsme PEXESO (s příklady  násobilky).

ČJL - děti přinesly ČTENÁŘSKÝ DENÍK a povídali jsme si o knihách, které přečetly během prázdnin. DÚ - opakovat a procvičovat všechna vyjmenovaná slova (možnosti z 8.9.)
12.-14.9.2023

Exkurze v HZS 4 se všem moc líbila. Velice děkujeme za možnost vyzkoušet si hasičskou helmu nebo kuklu s kyslíkem, děti si prošly kabinu hasičského auta a viděly vybavení hasičů. Ve škole pak každý napsal slohovou práci o tom, co se dozvěděl a viděl na vlastní oči.

MA - opakovali jsme násobilku 5-9 na pracovním listu, vysvětlovali si otázky slovních úloh a logické postupy. Úkolem je procvičovat násobilku do 100.

ČJL - opakovali jsme vyjmenovaná a příbuzná slova po B,L,M,P,S na lístcích ve třídě, vysvětlovali jejich význam a slovní základ. V čítance jsme četli na straně 7 báseň Škola a odpovídali na otázky (verš, rýmy). Při dalším textu (Pro zasmání ze školy) jsme si vyprávěli humorné příběhy z vyučování minulých let. 

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - povídali jsme si o cestování do HZS - části Prahy, také o symbolech ČR a hlavním městě.


11.9.2023

12.9.2023 pojedeme na exkurzi k HASIČŮM (Praha 4) - sraz v 7,40h. ve TŘÍDĚ, návrat do 12,35hod. S sebou do batohu ŽK, nápoj, svačinu.

MA - dnes jsme opakovali pojem POSTUP PŘI ZAOKROUHLOVÁNÍ A ROZDĚLENÍ ČÍSEL NA SUDÁ A LICHÁ na pracovním list. DÚ na STŘEDU - uč. str. 5/16

ČJL - opakovali jsme přehled souhlásek samohlásek a jejich rozdělení. V PS(ze 3. třídy) na str. 71/4 - (vyznačit pod souhlásku x, pod samohlásku o)

PŘÍRODOVĚDA - povídali jsme o ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODĚ, PS str. 4 - doma zjistit odpovědi na otázky (nápověda je na zadní straně 1), uč. str. 4,5.8.9.2023

MA - dnes jsme opakovali pojmy (SČÍTANEC+SČÍTANEC=SOUČET, MENŠENEC-MENŠITEL=ROZDÍL, ČINITEL*ČINITEL=SOUČIN, DĚLENEC:DĚLITEL=PODÍL), uč. str. 3,4/text "PŘIPOMEŇ SI" v růžově podbarveném obdélníku. Do školního sešitu jsme napsali příklady výpočtů. Samostatně pak v učebnici str. 4/7 (výpočet, odpověď).

DÚ: SLOVNĚ opakovat malou násobilku - příklady i násobky vzestupně i sestupně.

MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php, https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-10#selid, https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ČJL - čtení v čítance na str. 4,5, odpovědi na otázky.

MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-2-uroven/6355,https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/454, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/8365, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p-2-uroven/284, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-s-2-uroven/8191,https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/6198, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/2293, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/6347
7.9.2023

MA - dnes jsme opakovali pojem JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY, TISÍCE, VÝZNAM ZNAMÉNEK (+,-) a postup při sčítání a odčítání zpaměti s přechodem přes desítky. Uč. str. 3/3,6.

ČJL - pracovní list na téma PRÁZDNINY - barvy, které vystihují období, obrázek a text psaný několika slovy.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - povídali jsme o čase, čím se měří a seznámili se s časovou osou - uč. str. 4,5.

ZÍTRA bude od 8,00 hod. MA, pak TV, od 10,00hod. bude sportovní trénování házené v TJ ASTRA. Žáci potřebují sportovní oblečení a obuv, i dostatek nápojů.

DŮLEŽITÉ: 12.9.2023 pojedeme na exkurzi k HASIČŮM - sraz v 7,40h. ve TŘÍDĚ, návrat do 12,35hod. S sebou do batohu ŽK, nápoj, svačinu. 
6.9.2023

Děkuji všem rodičům za účast na třídní schůzce, informace o termínu kroužků ještě upřesním během týdne.

Všichni dnes dostali pracovní sešity k jednotlivým předmětům, které si podepsali a obalené nechali ve třídě v pořadačích. Kdo neměl obaly, odnesl si je domů. Prosím o obalení VŠECH SEŠITŮ a zítra je žáci přinesou.

Pro opakování z ČjL budeme zítra potřebovat procvičovací sešit (fialový,A5 velikost), proto mají za úkol přinést do školy.

Od zítra se budeme učit podle rozvrhu, kdo nemá ve třídě ještě ručník, přinese si. 

V pátek bude od 10,00hod. sportovní trénování házené v TJ ASTRA, žáci potřebují sportovní oblečení a obuv, i dostatek nápojů.

DŮLEŽITÉ: 12.9.2023 pojedeme na exkurzi k HASIČŮM - sraz v 7,50h. ve TŘÍDĚ, návrat do 12hod. 


5.9.2023

Dnes jsme se společně přivítali v nové třídě 4.A v 1. patře pavilonu C. Zítra si žáci přinesou tašku s bačkorami, kufříky do Vv a aktovku na objednané pomůcky.

Vyučování skončí 

v 11:40h., kdo má přihlášené obědy, půjde společně se mnou do jídelny.

Odpoledne se sejdeme s rodiči na TŘÍDNÍ SCHŮZCE v 17:30,hod. (na 2. stupni jsou schůzky AŽ od 18:00h.).

Více informací je zasláno mailem.
Milí žáci 4.A,

věřím, že jste si užili prázdniny, máte skvělé zážitky a už jste natěšení na nový školní rok:-). Společně se uvidíme v pondělí 4.9. 2023 v 7:50 hod před pavilonem C. 

Slavnostní zahájení školního roku 2023/24 proběhne od 8,00h. na hřišti, v případě nepřízně počasí se sejdeme v naší kmenové třídě (C, 1.patro).

Po odchodu do tříd pokračujeme do 8,45 hodin.

5.9. - budou 4 vyučovací hodiny, od 6.9. bude výuka podle rozvrhu.

Vážení rodiče, 

srdečně vás zvu na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 5.9. od 17,30 hod v pavilonu C v naší nově přemístěné třídě do 1. patra. Dozvíte se  všechny důležité informace.

Těším se na všechny a přeji krásný víkend!

Mgr. Zdeňka Täuberová, MBA