4.A (Mgr. Jaroslava Peltanová)

30.června

Vážení rodiče, 

srdečně vám všem přeji krásné prázdninové dny s vašimi dětmi,

zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU28. června

Vážení rodiče,

fotky z dnešní vycházky na Vyšehrad jsou na:

https://www.rajce.net/a17729671       jméno: Třída

                                                              kód  : 4.A

 Zítra - sportovní den.

Pomůcky do 5. ročníku - sešity č.524 + 1 čtverečkovaný + 1 velký bez linek + další obvyklé

Učebnice - obalit, prosím!

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU24.června

Vážení rodiče,

ze včerejší vycházky můžete najít fotky na : 

https://www.rajce.net/a17729671       jméno: Třída

                                                              kód  : 4.A

v pátek 3.vyuč.hodinu  - "Tonda obal" = jak správně s odpadem - ve škole


Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


17.června

Vážení rodiče,

informace k závěrečnému týdnu(dvěma) školního roku:

odevzdávání učebnic - od pondělí   20.6. - prohlédnuté, vyčištěné, slepené - dle potřeby

vycházka: 22.6. do přírody (nevyšla nám Národní galerie)

                28.6. na Vyšehrad

   vždy   8.00- 12.35 hod.

27.6.-29.6. organizační záležitosti, sportovní a jiné soutěže

30.6. vydání vysvědčení -ukončení asi v 9.00

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


7.června

Vážení rodiče,

po vyúčtování Švp vrátím  všem zúčastněným 300 Kč - zítra + zápis do ŽK.

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

31. května

Vážení rodiče, 

zahradní slavnost v pátek 3.6., vystoupení třídy asi 16.35 , přijďte podpořit !!  

Srdečně zdravím!

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


30. května

Fotografie žáků : společná 50 Kč

                             skupinka  35 Kč

zaplaťte nejlépe zítra, děkuji.

V učivu opakujeme, procvičujeme (pro nepřítomné) Čj - věta jednoduchá, souvětí, ZSD, druhy slov...

                                                                                    M -písemně početní výkony, výpočet obvodu+obsahu

                                                                                     Z - kraje ČR

                                                                                     Aj - čtení, slovní zásoba, otázky + odpovědi

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


27.května.       Vážení rodiče, dnes poslední den švp.  Po snídani sbalíme, po obědě odjíždíme, předpokládaný příjezd 15.20.   Zdravím, Mgr. Jaroslava Peltanová, TU.           20.května

Vážení rodiče,

žáci přinesou dnes domů "Řád ŠVP"  -  prosím: seznámit se a podepsat, v pondělí mi předat na nádraží, děkuji.

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

19. května

Vážení rodiče,

odjezd na Švp se přiblížil. Všichni zaplatili, všichni odevzdali potřebné doklady. Žáky jsem informovala o náplni, učení s sebou žádné.

Potřebují jen čtenářský deník - pro vedení záznamu o Švp a ŽK , nebo ofocenou kartičku pojišťovny.

Kromě zavazadla je vhodný malý batůžek na výlety, nutná je lahev na pití, pláštěnka. Ostatní dle vašeho uvážení, dětem jsem instrukce dala.

Mobil zásadně nedoporučuji!! Fotky budu zadávat na Rajče, zprávy vedení školy - na školní web.

Se závažným dotazem se na mne můžete obrátit.

Na viděnou v pondělí na nádraží Zahradní město v 8.00 - přineste "Prohlášení o bezinfekčnosti.."

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU19. května

Žáci, kteří se neúčastní Švp , se budou od pondělí 23.5. do pátku 27.5. učit ve třídě 3.C.

Dnes se seznámili s místem a rozvrhem třídy.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


13.května

Vážení rodiče,

odjezd na Švp: 23.5. sraz v 8.00 nádraží Zahradní Město, odjezd vlaku 8.26 (jízdenky + místenky již mám, rodiče předají " Potvrzení o                                       bezinfekčnosti)

příjezd 27.5. v 15.20 tamtéž ( rodiče si děti vyzvednou)

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU12.května

Informace - doučování 12.5. není, náhradní termín 13.5. od 7.00

TU

2.května

Vážení rodiče,

pro zaplacení školy v přírodě pošlete, prosím, celou částku 2 000 Kč na účet školy s variabilním symbolem dítěte (v ŽK),děkuji.

5.května bude fotografování třídy asi v 9.30 hod.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU29. dubna

Vážení rodiče,

děti dnes nesou domů dva listy - Plná moc k lékařskému ošetření....     prosím pročtěte, vyplňte a pošlete zpět

                                      druhý      Prohlášení  pročtěte a vyplňte dle svého rozhodnutí pouze v případě, že dítě pravidelně užívá                                                                                          léky  a také pošlete zpět

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU26.dubna

Vážení rodiče,

fotografie z naší exkurze do Národního technického muzea můžete prohlédnout na 

https://www.rajce.net/a17729671       jméno: Třída

                                                              kód  : 4.A

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


7. dubna

Vážení rodiče,

děti dnes donesou domů složku k Švp.

Prosím vyplnit :  přihlášku   a odevzdat (např. na tř. schůzce)

                         Posudek o zdravotní způsobilosti - vyplněný a potvrzený lékařem do 13.5. ( jeho platnost je 2 roky, tak možná máte již od                                                                                      loňska , stačí kopie)

                         Prohlášení o bezinfekčnosti - před odjezdem na Švp

platba bude : 1 000Kč na účet školy + VS  do 13.5.

                      1 000Kč v hotovosti TU (potvrzení, vyúčtování bude!)

Dotazy zodpovím na tř. schůzce.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

7.dubna

Exkurze 20.dubna do Národního technického muzea (středa)

60 Kč na vstup vybereme 19. dubna v úterý

8.00 - 12.30

jedeme MHD


1.dubna

Vážení rodiče,

fotky z naší vycházky z 28.3. můžete najít na v prohlížeči Rajče + stejné údaje :

https://www.rajce.net/a17729671       jméno: Třída

                                                              kód  : 4.A

Třídní schůzka 12.4. od 18 hodin.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


23. března

Vážení rodiče,

28.března bude vycházka - Královská cesta

8.00 - 12.30 hod /pojedeme MHD - jízdenka, .../

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


22.března

Vážení rodiče,

23.-27.května je termín školy v přírodě v chatovém táboře v Malém Ratmírově,

předpokládaná cena do 2 000 Kč,

další informace na třídní schůzce.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU25.února

Vážení rodiče,

fotky z naší exkurze si můžete prohlédnout všechny (od pana Petrika i moje - proto jsou velmi podobné)

na

https://www.rajce.net/a17729671       jméno: Třída

                                                              kód  : 4.A

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


22. února


Včera jsme  navštívili Pražský hrad již opakovaně. Tentokrát jsme po 289 schodech vyšlapali na Jižní věž katedrály sv. Víta, odměnou byly nevídané výhledy na všechny strany. Následovala prohlídka katedrály – ta vhodně doplnila právě probírané učivo vlastivědy o Karlu IV. Poté jsme s průvodkyní prošli místnosti Kanceláře prezidenta republiky - zopakovali si události z historie, letopočty, významné osobnosti, dověděli se mnoho nového. Na závěr jsme se zúčastnili Slavnostního střídání Hradní stráže – takřka nadosah, jen nás odfoukával silný vítr! Exkurze se nám vydařila, všichni byli spokojeni.

Velice děkuji za výraznou pomoc panu Petrikovi a za spoluúčast paní Pokorné.

O fotografie se podělíme!!

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU17.února

Vážení rodiče,

info k exkurzi 21.2. : navštívíme Pražský hrad

                                jedeme MHD (karta, jízdenka !!)

                                odchod v 8 h.

                                návrat asi ve 13 h.

zatím nevybíráme nic


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
15.února

učivo na tento týden:

ČJ - začínáme vzory pro podst.jm. rodu mužského - učebnice 82-85

      čtení

      procvičování pravopisu

M - písemné početní výkony, rovnice, přímá úměrnost 40-42

     G -obvod čtverce a obdélníku ve čtvercové síti, + vzorce

Aj - dokončení 5.lekce + opakování - slovní zásoby, vazby "there is/are"

      čtení, psaní (PS 46-50)

Z - typy elektráren v ČR

D - Lucemburkové 30-31


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
11.února

21.února exkurze na Hrad, podrobnosti budou následovat.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


8.února

Dnes odpadá zkouška pěveckého sboru (pro nemoc).

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

3.února

Vážení rodiče,

v pondělí přinesou děti do škola vysvědčení, které dostaly, výměnou za "nové". V původním byla chybně vytištěná absence, 

Přeji hezký čas.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová28. ledna

Vážení rodiče,

informace o vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí - v pondělí 31.1.  pátou vyuč. hodinu

pololetní prázdniny v pátek 4.2.

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
27. ledna


Zimní výlet

Žáci jeli včera na zimní výlet – vlakem do Benešova a pěšky k zámku Konopiště.

Cestou zámeckým parkem plnili ve skupinkách zadané úkoly k matematice, přírodovědě, vlastivědě.

Procházka byla krásná, i když v okolí zámku ani jeden páv – a my jsme se na ně těšili, medvěd ušatý spal, také jsme ho neviděli. Zato daňci nám přízeň neodepřeli a za pár jablíček přišli úplně blízko!

Výlet byl odměnou za práci v prvním pololetí, vydařil se , všem se nám líbil.

Srdečně děkuji paní Pokorné za spoluúčast.

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


24. ledna

Vážení rodiče,

srdečně zdravím.

Pro větší počet nepřítomných zadávám nástin učiva na tento týden:

Čj - skloňování podst.jm. rodu ženského + procvičování pravopisu - učebnice + PS II.

M  -rovnice + znázorňování, písemné početní výkony, G konstrukce trojúhelníku

Aj - 5.lekce

Z  - nerostné suroviny v ČR - výskyt i využití - zápis

D - Přemyslovci - opakování


Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
20. ledna

učivo 17.-21.1.

Čj - skloňování podst.jm.rodu ženského - PS, učebnice

M - slovní úlohy + rovnice + G (30-33)

Aj - 5.lekce

Z - nerostné suroviny v ČR

D - Přemyslovští králové (str.27-28)


Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU19.ledna

Vážení rodiče,

srdečně zdravím!

Zimní výlet na Konopiště podnikneme vlakem ve středu 26.1.

   sraz v 7.30 na nádraží ČD  Praha-Zahradní Město (rychlík v 7.40 do Benešova)

   návrat asi ve 13 hodin do školy

   cena zpáteční jízdenky 36 Kč (vybereme v pondělí)

Pokud nemůžete doprovodit své děti na nádraží, sejdeme se v 7.00 u branky školy a pojedeme společně - zapište do ŽK KDO


Přeji vše dobré,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

11.ledna

Vážení rodiče,

pro velký zájem nabízím ještě další hodinu doučování v týdnu , středa/ čtvrtek 6.vyučovací h.(žákům jsem vysvětlila, že středa je vhodnější, ale někdy není možná, proto tato varianta - pokud chcete, upřesním vždy smskou konkrétní den).

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
22.prosince

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím, přeji krásný čas a vše nejlepší do roku 2022


Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


26. listopadu

Vážení rodiče,

v pondělí vyberu peníze za fotky (dnes vydané): 300 Kč 

náhradní focení v úterý 30.11. v 8 hodin v pavilonu H

V úterý od 3.vyuč.hodiny máme vánoční dílnu - vyrábíme pro vánoční trhy, informace žáci mají!!

tedy učíme se podle rozvrhu 1.2.hodinu.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


23.listopadu

Vážení rodiče,

stále je velký počet nepřítomných žáků ve škole, zadávám tedy nástin učiva na tento týden:

Čj - procvičování pravopisu po obojetných souhláskách - učebnice i PS 

      druhy slov - kategorie podst.jmen a sloves - učebnice, PS

     věta jednoduchá a souvětí , ZSD - podle sešitu

M - řády, číselná osa, rozvinutý zápis, porovnávání

     početní výkony zpaměti i písemně str. až 9

  G -rovnoběžky, kolmice str.7

Z - vodstvo ČR

D - opakování str.21

Aj -3. lekce - jídlo, čas

Prosím, doložte doklad o prodělaném covid19 nebo očkování, máte-li.


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
17.listopadu

Vážení rodiče,

doplňuji učivo Př : str.13-16

Náhradní termín focení 30.11.

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU16.listopadu

Vážení rodiče,

dnes 16.11. není pěvecký sbor ( paní učitelka Ungrová)


Učivo na tento týden:

Čj - druhy slov, podst.jm. - určování kategorií  (R Č P), vzory pro rod střední - opakování a procvičování PS 50-51, 67-70

M - díl 2  str.3-5

  G - str.7

Aj - 3.lekce - slovíčka, čtení str.16

Z - povrch ČR - vyhledat nejvyšší horu pohraničních pohoří a zapsat do sešitu - práce s mapou

D - Jak se žilo na Velké Moravě - str.20 + opakování str.21


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
9.listopadu

Vážení rodiče,

pro velkou absenci zadávám učivo tohoto týdne, prosím, předejte dětem.

Čj - podstatná jména - rod střední - vzory - skloňování vzorů

                                   69/4a - napsat, vyznačit předponu, odůvodnit pravopis, určit rod podst.jm.

                                   přiřazovat podst.jm. r.stř. ke vzorům podle koncovky 1.a2.p.č.j. + odůvodňovat koncovku pomocí koncovky vzoru ve stejném pádě

                                                   např. na poli - na moři

    62/125 napsat ,uspořádat slova ve větách

    str. 70-71 .....projít všechna cvičení, napsat 70/4 + 71/3

M - početní výkony zpaměti i písemně, dopočítat 1.díl.....příští týden začneme 2.díl

 str.51 - vyhledat informace

oříškové příklady také (zkusit) !!!

Aj - opakovat, procvičovat, + slovíčka 3.lekce

Přv - učebnice 12-14, opakování listů, stavba květu, opylování, oplození, plody - typy a jejich dělení

Z - povrch ČR - práce s mapou

     zápisky - povrch ČR - hraniční pohoří + povrch ve vnitrozemí

D - Sámova říše

    Velkomoravská říše

  stručně zápisky (co je tučně v učebnici)


Samozřejmě předpokládám, že děti pracují doma podle zdravotního stavu a možností.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU4.listopadu

Vážení rodiče,

z důvodu větší absence zde nástin učiva:

Čj - vzory podst. jmen rodu středního + procvičování skloňování - uč. str. 68....a dále

M - G -opakování str. 56   + počítání - dokončení 1.dílu učebnice + oříškové příklady

D - opakování str. 14-15 + Začátek středověku - str.16-17  + stručné zápisky do sešitu

Z - povrch ČR - str. 18-20 - práce hlavně s mapou!!

Aj - opakování 2.lekce  + slovíčka 3.lekce


Pokud máte zájem o individuální informaci o prospěch či chování žáka, prosím, raději mne kontaktujte telefonicky ( 775257500).

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


2. listopadu

Vážení rodiče,

tento týden připomínám akce: 3.11. koncert - paní učitelka Ungrová

                                                  4.11. "Potmě" - workshop ve třídě

příští týden: 9.11. třídní schůzka on line v TEAMS v 18 hodin

                   12.11. předvánoční fotografování

Pokud máte zájem o individuální konzultaci k prospěchu žáka, zajděte v době konzultačních hodin nebo napište, kdy se vám hodí přijít, dle možností potvrdím.


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
21.října

Vážení rodiče,

25.10. doučování nebude

27.-29.10. - podzimní prázdniny

3.11. - akce s p. uč. Ungrovou k hudební výchově - všichni najdete informace v emailu od p. učitelky!!!

4.11. -  9.45 - 11.15 ve škole -" Potmě" workshop - jak se žije bez zraku - cena 100Kč - vybereme po prázdninách


Srdečně vás zdravím, 

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

15.října

Vážení rodiče,

v pondělí 18.10. jedeme na exkurzi do Národního muzea"

odchod od školy v 8.00

návrat  do 12.30

na MHD průkazku nebo jízdenku

Doučování v pondělí bude .


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
7.října

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím, zde několik informací:

8.10. - ředitelské volno (z důvodu konání voleb v budově školy)

18.10. - exkurze do Národního muzea - Poznáváme Panteon - vybíráme 50Kč

doučování - změna termínu na pondělí 6.vyuč.hodinu - po Vv - pro zájemce

V případě přerušení prezenční výuky např. z důvodu karantény přecházíme na distanční výuku v Teams (jako minulý šk.r.), ale to by bylo včas oznámeno.


Přeji všem krásné podzimní dny plné zdraví!

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

24.září

Vážení rodiče,

srdečně vás všechny zdravím, pro velký počet nepřítomných ve škole zadávám rámcově učivo tohoto a příštího týdne:

Čj - opakování význam slova + uč.str.24

      stavba slova (zvl. předpony !!) + str.35

      vyjmenovaná a s nimi příbuzná slov        vše také v PS

M - násobení a dělení mimo obor násobilek

      slovní úlohy

      písemné násobení

      jednotky času

 G - vzájemná poloha dvou přímek v rovině - různoběžky, rovnoběžky, kolmice a jejich rýsování !!   

učebnice do str.22

D - Naše země v pravěku - učebnice str.6-9

Z - Členění ČR - str.8-9

Aj - 1.lekce - abeceda, hláskování (spelování) jména, slovíček

       PS do str.6

       slovíčka z 2.lekce zapsat do slovníčku


S pozdravem

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

21.září

Vážení rodiče,

info: 22.9. od 10 hodin v rámci zdravotní výchovy budou žáci mít teoretickou lekci o první pomoci, časem bude následovat i lekce praktického nácviku.


Pro velký počet nepřítomných nástin učiva:

Čj - opakujeme a procvičujeme stavbu slova, pravopis uprostřed kořene slova = vyjmenovaná slova - v učebnici i PS, ++číst

M - násobení a dělení, přednost početních výkonů, jednotky - v učebnici

Z - státní symboly, státní svátky, významné dny

D - čas a jeho měření, kalendář, letopočet

Aj - abeceda, 1,lekce

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU10.září

Vážení rodiče,

děkuji vám všem za účast na třídní schůzce.

Info:

15.září - exkurze Pražský hrad s návštěvou objektů

             cena 100 Kč (v pondělí)

             odchod od školy v 8.00

             MHD (karta, jízdenka)

             návrat asi 12.30

             respirátor, rouška

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím před začátkem nadcházejícího nového školního roku.

Základní úvodní informace:

1.září - slavnostní zahájení - shromáždění před pavilonem H

            ve třídě - testování žáků -prosím sdělte(pošlete) potvrzení, pokud žák prodělal onemocnění covidem, případně již byl očkován

            ukončení  do 9 hodin

            oběd ve ŠJ zajišťujete individuálně

Další informace průběžně.

CENÍK 4.A

PLACENÉ PS

Matematika 1. díl 49 Kč

Matematika 2. díl 49 Kč

Matematika 3. díl 49 Kč

Český jazyk – 1. díl PS ALTER 66 Kč

Český jazyk – 2 .díl PS ALTER 66 Kč

Angličtina – PS 248 Kč

Prosím zaplatit nejpozději na třídní schůzce - 7.9.


S pozdravem

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU