1. oddělení (S. Falářová)

V dubnu jsme navštívili kouzelnické představení. Kouzelník, profesor ,,ZLOMTUŽKA" byl skvělý a všichni jsme si jeho vystoupení užili.

Tradiční čarodějnické odpoledne jsme museli předčasně ukončit. Zahnal nás déšť. Opékání buřtů jsme nechali na lepší počasí.Co asi mlsali ve středověku? Ovocné chuťovky chutnaly všem. :)

Pěkné počasí nás vylákalo ven. Začínáme pracovat na zahradě, hrajeme hry v přírodě.

Březen : 7. výprava proti času ,, život ve středověku"

- vyrábíme v týmech hrady ( pracujeme s odpadovým materiálem )

- čteme z encyklopedií o životě ve středověku

- hrajeme hry, které hrávaly děti ( kostky, klacíkovka, hry s míčem )

- začínáme pracovat na zahradě

- vyrábíme velikonoční dekorace

Únor : pokračujeme v celoročním projektu, zůstáváme ještě u vynálezů a pokusů

- sice bez sněhu, ale přesto jsme si užili zimní olympiádu v tělocvičně :)

Zkoušíme pokusy 

- jak funguje zemská přitažlivost

- levitující míček

- vznik Vesmíru ( velký třesk)


Leden : pokračujeme v projektu ,, MOBI TREK" - putujeme časem, tentokrát za ,, koumáky"

- vyrábíme pavučinku a pavoučka pro štěstí

- hrajeme hry

- soutěžíme v A-Z kvízu

Adventní čas je kouzelný a my vyrábíme zlatou rybku, která mám splní všechna přání.

Využíváme sněhové nadílky a hrajeme hry na sněhu.

V pátek 9. 12. jsme prožili krásné odpoledne s Fidorkou a Borůvkou. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého. Co je canisterapie, pro koho je určena, jak se chovat k pejskům, ať už našim nebo cizím. Ověřili jsme si, že nám pejsci umějí zlepšit náladu.

Prosinec : Mikuláš nám přinesl ADVENTNÍ KALENDÁŘ pro hodné děti. Podle abecedního pořadí si každý postupně otevře jedno okénko kalendáře, splní úkol a odnese si malé překvapení.

5.12. jsme si užili,, čertovskou " besídku.

- na konci listopadu jsme se rozloučili s pravěkem a skočili rovnou do pohádky,, ZLATOVLÁSKA"

- hrajeme hry k pohádce ve třídě ( poznej, kdo jsem po hlase, po hmatu )

- pomáhali jsme s výrobou andělů, kteří zdobí letošní vánoční strom na Kubánské náměstí

- navštívili jsme Policejní muzeum

- začínáme vyrábět na vánoční trhy


Listopad : Ještě zůstáváme v pravěku.

              - využíváme pěkné počasí a hrajeme hry venku

              - navštívili jsme Národní muzeum ( bylo to moc pěkné a nikomu se nechtělo zpět do školy) 

              - užili jsme si Halloween a vyrobili netopýry

               

Říjen : Pokračujeme v projektu. Druhá výprava proti času - za MAMUTY

          - zajímá nás, jak žili pravěcí lidé, čteme z Knihy o pravěku.

          - malujeme, soutěžíme a vyzkoušeli jsme stezku bosou nohou

          - užili jsme si solnou jeskyni a dostali jsme pochvalu za vzorné chování 

        

Září : PRAVĚK - dinosauři a mamuti

- vzpomínáme na prázdniny, vyprávíme si zážitky a malujeme obrázky

- využíváme počasí k venkovním hrám

- soutěžíme v družinové olympiádě a ti nejlepší získali medaile

- podnikli jsme náš první letošní výlet do medárny Lesů hl. m. Prahy 

- začínáme s projektem MOBI - TERK

- vyrábíme zkameněliny

- čteme si a povídáme o pravěku

- soutěžíme v hodu vlaštovek

- zapojili jsme se do projektu,, Ukliďme Česko"

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 1. oddělení školní družiny.

Pro letošní školní rok jsem si ve spolupráci s paní učitelkou třídní připravila projekt,, MOBI - TREK" - výpravy,, proti času". Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období. Na výpravy proti času použijeme nalezený,, chytrý" telefon. Podíváme se do pravěku, do pohádky, za ,,koumáky" (objeviteli a vynálezci), do středověku a za indiány. Kromě tohoto projektu, budeme pracovat podle našeho školního vzdělávacího programu,, DUHOVÁ DRUŽINA". 

Těším se na spolupráci s Vámi.

S. Falářová