1. oddělení (S. Falářová)

Červen : 41. týden

- užili jsme si celodenní výlet do ZOO

- vyhodnotili jsme sportovní soutěž o ,,Železného muže a Železnou ženu"

- využíváme školní hřiště a pískoviště

- hrajeme hry ve třídě

- zkoušíme výtvarnou techniku - zapouštění barev (motýl)

- zpíváme ,,bláznivé" písničky (My dáme ruku sem, otec Abrahám, máma mi dala korunu.)

Červen : 40. týden

- starší spolužáci pro nás připravili pod vedením p. uč. Liškové odpoledne plné chemických pokusů

- soutěžíme v družstvech

- užíváme si oslavu Dne dětí

- pečujeme o zahrádku

- relaxujeme při poslechu četby na pokračování

Květen : 39. týden

- hrou,, Milionář" jsme ukončili celoroční projekt o etiketě,, Draka je lepší pozdravit"

- vyráběli jsme antistresová strašidélka

- celá třída 1.A si užila bowling

- nacvičovali jsme vystoupení na ZAHRADNÍ SLAVNOST

- svými obrázky jsme vyzdobili plot školy

Květen : 38. týden

- čteme,, Kosí bratři"

- soutěžíme (hod na cíl, kostky, čapí hnízdo)

- zúčastnili jsme se kavárny pod pergolou (charitativní akce)

- hrajeme hry ve třídě i venku

- plníme disciplíny ,,Železného muže/ženy" - běh do schodů

- vyrábíme sladké chuťovky

- se školou jsme si zahráli hru na Vyšehradě

- připravujeme se a zkoušíme vystoupení na ,,Zahradní slavnost"

Květen : 37. týden

- čteme Kosí bratři

- ,, Najdi rodinu" - hra v terénu

- vystupujeme pro rodiče

- hrajeme štafetové a míčové hry v tělocvičně

- pečujeme o zahrádku

- zpíváme

- vyrábíme sliz

- se školou jsme navštívili Toulcův dvůr 

Květen : 36.týden

- vyrábíme srdíčko pro maminky ke DNI MATEK

- soutěžíme (navlékání korálků, rychlé pexeso, výdrž v podřepu)

- soutěžíme o titul,, Železný muž", ,, Železná žena" -  plníme pohybové úkoly -  překážková dráha na čas

- pokračujeme v projektu ,,Drak" - 10. kapitola - ,, Lež má krátké nohy"

- čteme si pohádku ,, O prolhaných ponožkách" - zamýšlíme se nad otázkami k tématu

- zpíváme ,, Okoř" 

- střídáme se v hlasitém čtení

- nacvičujeme na vystoupení pro rodiče

Duben - Květen : 35. týden

- slavíme ČARODĚJNICE soutěžíme, plníme úkoly a opékáme buřty

- povídáme si o práci záchranářů a lékařů - zkoušíme ošetřit drobná poranění

- dramatizujeme modelové situace - ,, Co udělám, když..."

- hrajeme společné hry ve třídě 

- procvičujeme matematiku (hra,, Sbírání motýlů")

- pracujeme na školní zahradě

- hrajeme míčové hry

- využíváme pískoviště

Duben : 34. týden

- povídáme si o práci hasičů

- vyrábíme ptáčky (procvičujeme jemnou motoriku)

- vyrábíme čarodějnice (zápich) 

- využíváme školní hřiště

- nacvičujeme divadélko

- zpíváme si

- dáváme si předsevzetí (v čem se chci zlepšit)

- nahlédli jsme do zábavné chemie ( odpoledne plné efektních pokusů pod vedením p. uč. Liškové)

Duben : 33. týden

- hrajeme míčové hry na školním hřišti ( Dobývání hradu, Na jelena )

- povídáme si o práci policistů

- čteme,, Péťa potřebuje pomoct"

- dramatizujeme modelové situace ( přecházení ulice, sám doma, setkání se zlým člověkem v parku )

- hrajeme si na rodinu

- opakujeme si pravidla slušného chování

- A-Z kvíz- soutěžíme kluci proti holkám

Duben : 32. týden

- hrajeme týmovou hru,, NAJDI ČÍSLA"

- hra družstev,, NAKRM PEJSKA" - rušná hra na procvičení matematiky

- malujeme jarní květiny technikou lámaného vosku

- čteme z knihy,, Školnice Valerie" a relaxujeme na koberci

- pokračujeme v projektu,, Drak" - 9. kapitolou ,, Hamty, hamty, ať mám víc než tamty" - zamýšlíme se na otázkami k tématu

- radujeme se z nového písku a stavíme si

- zpíváme

- nacvičujeme divadélko

Duben : 31. týden

- vyprávíme si, jak jsme prožili Velikonce

- hrajeme pohybové a míčové hry

- zpíváme s kytarou

- využíváme herní prvky na hřišti

- upevňujeme hygienické návyky, dbáme na správné stolování

- návštěva kina - film Gamp 2

Březen : 29. a 30. týden

- využíváme počasí ke hrám na školním hřišti

- zpíváme písničky ( Tři čuníci, Grónská zem ... )

- povídáme si o Velikonocích

- vyrábíme velikonoční dekorace

Březen : 28. týden

- dokončujeme velikonoční dekoraci - vajíčko

- kreslíme jarní obrázek - kočičky ( práce s prstovými barvami )

- hrajeme závodivé hry na školním hřišti

- dramatizujeme známé pohádky 

- ČAJOVNA - povídáme si o knize -  děti představují své oblíbené knihy

- posloucháme a zpíváme děské písničky

Březen : 27. týden

- hrajeme soutěže dvojic ( sbírání kuliče, slalom )

- vyrábíme jarní dekorace 

- čteme z knihy ,, Nedáš, dostaneš"

- pokračujeme v projektu 8. kapitolou ,, Jak se daří kazisvětům" - O ukopnuté houbě

- zamýšlíme se nad otázkami k tématu ( ničení věcí )

- vydali jsme se na interaktivní výstavu do ČT k jejímu 70 letému výročí

Únor : 25. a 26. týden

- čteme z knihy,, Nedáš, dostaneš! - sportovní pohádky na dobrou noc

- zpíváme písně s kytarou

- hrajeme společné hry ve tříd i na hřišti

- přivoláváme jaro a vyrábíme sluníčko ( práce s papírem )

- nacvičujeme divadélka

Únor : 23. týden

- vyrábíme černou a bílou kočičku

- malujeme kamínky ke sv. Valentýnu

- užíváme si karneval, soutěžíme a tančíme v tělocvičně

- povídáme si  MASOPUSTU

- malujeme barevnou ruku na černobílém pozadí ( k tématu ,, Svět není černobílý" )

- říkáme si pravidla bowlingu 

- hrajeme bowling

Leden : 22. týden

- soutěžíme ve dvojicích ( skládání kelímků pomocí balonku, slalom, slepičky, hod na cíl poslepu)

- pokračujeme v projektu 7. kapitolou ,, Svět není černobílý" - zamýšlíme se nad otázkami k tématu

- čteme si pohádku,, O černé kočičce" - vysvětlujeme si, co je předsudek

- těšíme se z prvního vysvědčení

Leden : 21. týden

- hrajeme turnaj v deskových hrách - (vítězové získali zlatou rybku)

- dbáme na správné stolování - používáme příbor

- soutěžíme (chytání motýlů, indiánské kostky, čínské hůlky)

- hrajeme týmové hry

- procvičujeme paměť - hra,, Obrázky"

- dramatizujeme pohádky

- zpíváme 

- vyšíváme obrázek

Leden : 20.týden

- dokončujeme zimní  závěsnou dekoraci 

- relaxujeme při poslechu pohádek,, Na mou duši do psích uší"

- dramatizujeme pohádky (,, O Budulínkovi", ,, Stojí v poli domeček" )

- hrajeme hry v tělocvičně ( štafeta, sanitka, soutěže družstev )

- hrajeme hry ve třídě ( ,, Král vysílá do boje", ,, Slovní expres", ,, Milionář" - otázky z pravidel slušného chování )

- zpíváme ,, Strč prst skrz krk"

- využíváme počasí ke hrám na sněhu

- hodnotíme týden

Leden : 19. týden

- hrajeme hry v družstvech ,, žolík" ( šipky, koulená, skok z místa )

- vyrábíme záložky do knížky

- hrajeme bingo

- dáváme si hádanky

- pokračujeme v projektu 6. kapitolou ,, Všichni za jednoho, jeden za všechny" - zamýšlíme se nad otázkami k tématu

- zpíváme zábavné písničky - ,, Máma mi dala korunu", ,, Otec Abrahám"

- hodnotíme týden

Leden : 18. týden

- povídáme si o Vánocích ( nejlepší dárek )

- vyrábíme záložky do knížky

- hrajeme hru,, NA ŘEMESLA" ( pantomima )

- stavíme ze stavebnic

- zamýšlíme se a odpovídáme na otázky z motivačních kartiček ( Kdo mě umí rozesmát? Co udělám, když je kamarád smutný? Na co se nejvíc těším? )

Prosinec : 16. týden

- vyrábíme betlém z korkových zátek

- čteme z knihy ,, Kouzelné Vánoce"

- povídáme si o vánočních zvycích

- luštíme hlavolamy

- hrajeme společné hry ve třídě ( židličkovaná, lov rybiček, hod na šaška, semafor...)

- čteme si hodnotící dopis od Mikuláše 

- užíváme si odpolední čaj a dobroty ( zakoupené z peněz, které zbyly od vstupenek do kina )

- máme vánoční besídku a těšíme se na Ježíška

Prosinec : 15. týden

- otvíráme adventní kalendář a plníme úkoly

- hrajeme hru A-Z kvíz ( zimní tématika )

- vypravili jsme se do kina na film,, PŘÁNÍ" a moc jsme si to užili

- vyrábíme pavoučky ,, ŠTĚSTÍKY" a pleteme pavučiny

- sportujeme v tělocvičně

- navštívili jsme Dům UM ( zdobíme perníčky, tančíme, vyrábíme placku )

- posloucháme a zpíváme koledy

14. týden

- čteme na pokračování ,, Neplechy čerta Zbrklíka"

- hrajeme hry na sněhu, stavíme sněhuláky

- užíváme si čertovské odpoledne ( soutěžíme, tančíme )

- povídáme si, co nám přinesl Mikuláš

- máme vystoupení pro rodiče na vánočních trzích

Říjen : 12. týden

- pokračujeme 5. kapitolou projektu : ,, Víc než pohled zmůže ohled" - čteme pohádku ,, O obříkovi"

- zamýšlíme se nad otázkami k tématu

- stavíme z kostek a stavebnic

- hrajeme společné hry ve třídě ( židličkovaná, kompot, na komára )

- soutěžíme ve dvojicích ( obouvání židle, přečti číslo )

- vyrábíme svícny na vánoční trhy

- hrajeme si na školním hřišti

- nacvičujeme vystoupení pro rodiče

- hrajeme stolní hry


Říjen : 11. týden

- soutěžíme v šipkách

- hrajeme týmové hry

- vyrábíme výrobky na vánoční trhy

- vyrábíme zvonečky na školní vánoční strom na Kubánské náměstí

- sportujeme v tělocvičně

- v komunitním kruhu hodnotíme týden ( co se mi povedlo, nepovedlo )

Říjen : 10. týden

- hrajeme hru A-Z kvíz

- čteme na pokračování ,, Rákosníček"

- hrajeme společné rušné hry na školním hřišti

- užíváme si  DISCO PARTY ( tanec a soutěže )

- začínáme vyrábět na vánoční trhy

- posloucháme a zpíváme dětské písničky

- dbáme na správné stolování

- hodnotíme týden ( co se mi líbilo, nelíbilo, povedlo, nepovedlo )

Říjen - 9. týden

- kouzelnické představení ve Strašnickém divadle 

Říjen - 8. týden

- čteme na pokračování ,,Rákosníček"

- posloucháme a zpíváme dětské písničky

- učíme se písničku ,, Když jsem já sloužil"

- hrajeme hru ,, Milionář" - otázky z 1. - 4. kapitoly z projektu DRAK

- opakujeme si , co víme o stromech, poznáváme lesní zvířata

- vytváříme koláž - bříza

- v komunitním kruhu odpovídáme na otázky z motivačních karet

- stavíme ze stavebnice LEGO

Říjen - 7. týden

- vyrábíme podzimní dekorace - sovy

- připomínáme si,, Den stromů" - poznáváme stromy na školní zahradě

- pokračujeme v projektu,, Drak" další kapitolou : ,, Zvířátka jsou taky jenom lidi"

- zamýšlíme se nad otázkami k tématu

- čteme pohádku,, Bleší cirkus"

- hrajeme společné hry ve třídě ( Pepíčku pípni, Mlsná kozo...)

- relaxujeme v solné jeskyni

Říjen - 6. týden

- vyrábíme cvakačky

- zpíváme malované písničky

- hrajeme na Orffovy nástroje

- dramatizujeme pohádku,, Boudo, budko"

- čteme na pokračování a relaxujeme na koberci

- vyrábíme podzimní dekorace

- soutěžíme v atletickém trojboji

- chodíme stezku BOSOU NOHOU

Říjen - 5. týden

- čteme na pokračování ,, Rákosníček"

- povídáme si o lese a malujeme houby 

- vyrábíme panáčky z korálků ( jen, kdo chce )

- hrajeme společné hry venku ( hledání dvojic, Na jelena, Pan čáp...)

- hrajeme hry ve třídě ( Čísla posuňte se, Hádej, kdo jsem...)

- pokračujeme v projektu 3. kapitolou ,, Je nepořádek v pořádku?"

- čteme pohádku ,, O malém princi" - zamýšlíme se nad tématem

- máme vitamínový den a vyrábíme chuťovky z ovoce

ZÁŘÍ - 4. týden

- učíme se nové hry s míčem

- snažíme se správně stolovat a používat příbor

- stavíme z lega

- soutěžíme v družstvech (výherci si vybírají odměnu v ,, kouzelné krabici")

- využíváme počasí a hrajeme si venku

- zpíváme písničku ,, Draka bolí zub"

ZÁŘÍ - 3. týden

- vyrábíme loutku dráčka

- využíváme herní prvky na hřišti

- zapojili jsme se do projektu ,, Ukliďme Česko"

- učíme se písničku s naším maskotem ,,Draka bolí zub"

- pokračujeme v projektu druhou kapitolou - ,, Co se děje u stolu"

- učíme se správnému stolování, hrajeme si na restauraci

- účastníme se soutěží, které pro prvňáčky pořádali kamarádi ze 3. odd.

ZÁŘÍ - 2. týden

- hrajeme soutěživé hry na školním hřišti

- plníme zábavné úkoly z klobouku 

- hrajeme společné hry ve třídě

- čteme na pokračování ,,Mach a Šebestová"

- malujeme svůj  portrét

- začínáme první kapitolu projektu ,, Draka je lepší pozdravit" - Dobrý den, prosím, děkuji.

- zpíváme ,, Pět minut v Africe"


Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 1. oddělení ŠD.


ZÁŘÍ - 1. týden

- poznáváme nové kamarády

- navzájem se představujeme

- učíme se pravidla, která budeme dodržovat

- využíváme družinové hřiště