1. odděleni (S. Falářová)

Září : PRAVĚK - dinosauři a mamuti

- vzpomínáme na prázdniny, vyprávíme si zážitky a malujeme obrázky

- využíváme počasí k venkovním hrám

- soutěžíme v družinové olympiádě a ti nejlepší získali medaile

- podnikli jsme náš první letošní výlet do medárny Lesů hl. m. Prahy 

- začínáme s projektem MOBI - TERK

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 1. oddělení školní družiny.

Pro letošní školní rok jsem si ve spolupráci s paní učitelkou třídní připravila projekt,, MOBI - TREK" - výpravy,, proti času". Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období. Na výpravy proti času použijeme nalezený,, chytrý" telefon. Podíváme se do pravěku, do pohádky, za ,,koumáky" (objeviteli a vynálezci), do středověku a za indiány. Kromě tohoto projektu, budeme pracovat podle našeho školního vzdělávacího programu,, DUHOVÁ DRUŽINA". 

Těším se na spolupráci s Vámi.

S. Falářová