1. oddělení (S. Falářová)

Říjen : 12. týden

- pokračujeme 5. kapitolou projektu : ,, Víc než pohled zmůže ohled" - čteme pohádku ,, O obříkovi"

- zamýšlíme se nad otázkami k tématu

- stavíme z kostek a stavebnic

- hrajeme společné hry ve třídě ( židličkovaná, kompot, na komára )

- soutěžíme ve dvojicích ( obouvání židle, přečti číslo )

- vyrábíme svícny na vánoční trhy

- hrajeme si na školním hřišti

- nacvičujeme vystoupení pro rodiče

- hrajeme stolní hry


Říjen : 11. týden

- soutěžíme v šipkách

- hrajeme týmové hry

- vyrábíme výrobky na vánoční trhy

- vyrábíme zvonečky na školní vánoční strom na Kubánské náměstí

- sportujeme v tělocvičně

- v komunitním kruhu hodnotíme týden ( co se mi povedlo, nepovedlo )

Říjen : 10. týden

- hrajeme hru A-Z kvíz

- čteme na pokračování ,, Rákosníček"

- hrajeme společné rušné hry na školním hřišti

- užíváme si  DISCO PARTY ( tanec a soutěže )

- začínáme vyrábět na vánoční trhy

- posloucháme a zpíváme dětské písničky

- dbáme na správné stolování

- hodnotíme týden ( co se mi líbilo, nelíbilo, povedlo, nepovedlo )

Říjen - 9. týden

- kouzelnické představení ve Strašnickém divadle 

Říjen - 8. týden

- čteme na pokračování ,,Rákosníček"

- posloucháme a zpíváme dětské písničky

- učíme se písničku ,, Když jsem já sloužil"

- hrajeme hru ,, Milionář" - otázky z 1. - 4. kapitoly z projektu DRAK

- opakujeme si , co víme o stromech, poznáváme lesní zvířata

- vytváříme koláž - bříza

- v komunitním kruhu odpovídáme na otázky z motivačních karet

- stavíme ze stavebnice LEGO

Říjen - 7. týden

- vyrábíme podzimní dekorace - sovy

- připomínáme si,, Den stromů" - poznáváme stromy na školní zahradě

- pokračujeme v projektu,, Drak" další kapitolou : ,, Zvířátka jsou taky jenom lidi"

- zamýšlíme se nad otázkami k tématu

- čteme pohádku,, Bleší cirkus"

- hrajeme společné hry ve třídě ( Pepíčku pípni, Mlsná kozo...)

- relaxujeme v solné jeskyni

Říjen - 6. týden

- vyrábíme cvakačky

- zpíváme malované písničky

- hrajeme na Orffovy nástroje

- dramatizujeme pohádku,, Boudo, budko"

- čteme na pokračování a relaxujeme na koberci

- vyrábíme podzimní dekorace

- soutěžíme v atletickém trojboji

- chodíme stezku BOSOU NOHOU

Říjen - 5. týden

- čteme na pokračování ,, Rákosníček"

- povídáme si o lese a malujeme houby 

- vyrábíme panáčky z korálků ( jen, kdo chce )

- hrajeme společné hry venku ( hledání dvojic, Na jelena, Pan čáp...)

- hrajeme hry ve třídě ( Čísla posuňte se, Hádej, kdo jsem...)

- pokračujeme v projektu 3. kapitolou ,, Je nepořádek v pořádku?"

- čteme pohádku ,, O malém princi" - zamýšlíme se nad tématem

- máme vitamínový den a vyrábíme chuťovky z ovoce

ZÁŘÍ - 4. týden

- učíme se nové hry s míčem

- snažíme se správně stolovat a používat příbor

- stavíme z lega

- soutěžíme v družstvech (výherci si vybírají odměnu v ,, kouzelné krabici")

- využíváme počasí a hrajeme si venku

- zpíváme písničku ,, Draka bolí zub"

ZÁŘÍ - 3. týden

- vyrábíme loutku dráčka

- využíváme herní prvky na hřišti

- zapojili jsme se do projektu ,, Ukliďme Česko"

- učíme se písničku s naším maskotem ,,Draka bolí zub"

- pokračujeme v projektu druhou kapitolou - ,, Co se děje u stolu"

- učíme se správnému stolování, hrajeme si na restauraci

- účastníme se soutěží, které pro prvňáčky pořádali kamarádi ze 3. odd.

ZÁŘÍ - 2. týden

- hrajeme soutěživé hry na školním hřišti

- plníme zábavné úkoly z klobouku 

- hrajeme společné hry ve třídě

- čteme na pokračování ,,Mach a Šebestová"

- malujeme svůj  portrét

- začínáme první kapitolu projektu ,, Draka je lepší pozdravit" - Dobrý den, prosím, děkuji.

- zpíváme ,, Pět minut v Africe"


Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 1. oddělení ŠD.


ZÁŘÍ - 1. týden

- poznáváme nové kamarády

- navzájem se představujeme

- učíme se pravidla, která budeme dodržovat

- využíváme družinové hřiště