Soutěže, olympiády


Soutěže
Vědomostní (přihlášení přes školu)
Bobřík informatiky
Matematický proud
Pangea
Go Ahead With English (pro 5. ročník - i individuální přihlášení)

Matematický klokan (17. 3. 2023)


Sportovní (organizují AŠSK, DDM, MČ, sportovní kluby)
- dle aktuální nabídky


Literární (možnost individuálního přihlášení)
Leť ptáku, leť! (Den Země)
Příběh obrazu 2023
Svět očima dětí


Výtvarné (možnost individuálního přihlášení)
Čarodějky Kbelky
LandArt
Lidice
Podyjí
Ptáčci v Europarku
Vykoumej komiks 2023
Příběh obrazu 2023

Svět očima dětí

Cestou dvou bratří
Vítání jara (fotosoutěž pro 1. stupeň ZŠ)


Olympiády (organizuje DDM, od školního, resp. domácího kola)
Český jazyk
6. - 9. třídy
Anglický jazyk 6. - 9. třídy
Matematika 5. - 9. třídy
Dějepis 6. - 9. třídy
Zeměpis 6. - 9. třídy
Fyzika 6. - 9. třídy
Chemie 6. - 9. třídy


Logická