Konzultační hodiny

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu 272 651 133
nebo e-mailem (jmeno.prijmeni@zsbrectanova.cz).

 vyučující   třídní učitel  předměty  konzultační hodiny 

 vedení školy

 Mgr. Miroslav Buchar   ředitel Čsp, Pč dle dohody 
 Mgr. Pavla Fabíková   zástupce ř.  Čj, Vo, ICT dle dohody 
 Mgr. Jana Kůstka   zástupce ř. 4.A dle dohody 
 
 1. stupeň
 Mgr. Dana Ungrová   1.A Hv  čtvrtek 7.00 - 7.40 
 Mgr. Jiřina Knotková 1.B --- pondělí 11.50 - 12.30
 Ludmila Bachurová  1.C --- pondělí 7.00 - 7.40
 Mgr. Vladimíra Pensdorfová
2.A
---  středa 6.55 - 7.40 
 Markéta Eisenhammerová 2.B  ---  středa 12.00 - 12.45 
 Mgr. Zdeňka Täuberová 3.A  Vv  čtvrtek 8.55 - 9.40
 Mgr, Lucie Mohlesová 3.B --- úterý 11.45 - 12.30
 Mgr. Vlasta Štěpánová 3.C --- pondělí 12.45 - 13.30
 Mgr. Jana Kůstka 4.A --- dle dohody
 MgA. Lenka Chmelová 4.B  Hv  středa 12.45 - 13.30 
 Mgr. Radana Lipusová 4.C  Vv  pondělí 13.15 - 14.00 
 Mgr. Jaroslava Peltanová 5.A Aj  úterý 7.00- 7.40
 Mgr. Veronika Poláková 5.B ---  čtvrtek 13.30 - 14.30 
 Mgr. Jiří Ulrych 5.C ---  úterý 10.00 - 10.45 
 
 Mgr. Jana Honsová  ---  speciální pedagog  čtvrtek dle dohody
 Mgr. Lucie Novotná ---  školní psycholog  úterý 7.00 - 12.00, středa 11.00 - 17.00
 Veronika Hlízová
---
asistentka pedagoga
dle dohody
 Markéta Marešová  --- asistentka pedagoga  dle dohody 
 Anna Michalíková --- asistentka pedagoga dle dohody
 Lenka Opatová --- asistentka pedagoga dle dohody
 Zuzana Procházková --- asistentka pedagoga dle dohody
 Mgr. Jitka Sedláková --- asistentka pedagoga dle dohody
 

 2. stupeň

 Mgr. Jana Lišková 6.A M, Ch, ICT
pátek 11.00 - 11.45
 Mgr. Lucie Erbenová 6.B Aj, Vo úterý 8.55 - 9.40
 Bc. Leona Maleninská 6.C Čj, Př pondělí 15.20 - 16.05
 Mgr. Karolína Gavendová
7.A
Tv, Aj, ICT, Vo
úterý 11.50 - 12.35
 Mgr. Ludmila Nevařilová
7.B
Z, Vo, Př, Čsp
úterý 11.50 - 12.35
 Mgr. Barbora Jirásková
7.C
M, Ch
úterý 10.55 - 11.40
 Bc. Petra Hauptová, DiS. 8.A  Vv, ICT úterý 12.45 - 13.30 
 Mgr. Hana Poláčková 8.B  Čj, D  středa 10.00 - 10.45 
 Bc. Marek Joska 8.C  Tv, Z  čtvrtek 11.50 - 12.35 
 Bc. Pavlína Štefaniková 9.A Tv, Vo  pondělí 10.00 - 10.45
 Bc. Veronika Martincová 9.B  Čj, Hv  středa 11.50 - 12.35 
 Tomáš Bareš --- 1., 2. třídy dle dohody
 Mgr. Kateřina Čapková
---
2. třídy, Aj
středa 13.15 - 14.00
 Mgr. Tomáš Doucha ---  Aj, Nj, Ak  pátek 8.00 - 8.45 
 Bc. Josefina Hahnová --- Aj, Ak středa 10.55 - 11.40
 Mgr. Martina Hrkalová --- Aj čtvrtek 7.00 - 7.45
 Mgr. Jiří Kotek --- D, Vo, ICT pondělí 10.55 - 11.40
 Mgr. Jiří Krejča
---
Aj, Ak
úterý 10.55 - 11.40
 Ing. Lucie Kupilíková --- Čsp. Pč středa 9.00 - 9.45
 Mgr. Jana Lišková --- M, Ch, ICT
pátek 11.00 - 11.45
 Bc. Lucie Míčová --- Nj, Vv pátek 8.00 - 8.45
 Lenka Opatová --- Čsp dle dohody
 Mgr. Tereza Oplištilová --- Tv čtvrtek 11.50 - 12.35
 Mgr. Miroslava Preclíková ---  D, Rj čtvrtek 7.00 - 8.00 
 Mgr. Jitka Sedláková --- Rj pondělí 12.45 - 13.30
 Mgr. Jaroslav Steklý ---  M, F  čtvrtek 10.55 - 11.40 
 Bc. Iryna Sushanyn ---
středa 11.50 - 12.35
 Ing. Petr Šenkýř --- M, Fy, Př pondělí 10.55 - 11.40
 Bc. Nikolas Šintaj --- Aj, Ak, 1., 2. třídy úterý 7.00 - 7.45
 Ing. Miloslav Šmída  --- Tv čtvrtek 12.00 - 12.45
 Mgr. Pavla Vaňková ---  Vv  čtvrtek 10.00 - 10.45