4.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)

24. listopadu

M: Zaokrouhlování čísel na tisíce, učebnice str. 40/ cv. 1, 2, d. ú. cv. 1 zaokrouhli čísla na desítky, stovky a tisíce do sešitu M školní

 Zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce - YouTube 

ČJ: Slovní druhy, učebnice str. 31/ cv. 7, příště písemně + urči slovní druhy

Slovní druhy prakticky - určování - vysvětlení - YouTube 

3.A - hudební rozezpívání na slovní druhy - YouTube 

Slovní druhy - YouTube

AJ: Unit 3 Shopping for Mum, učebnice str. 16, PS str. 18, slovíčka str. 95, zapiš 10 slovíček z 3. lekce

Happy Street new edition | Oxford University Press (oup.com)

VL D: Keltové, učebnice str. 12

Dějiny udatného českého národa - Keltové - YouTube 

Dějiny udatného českého národa - Keltská kouzla - YouTubeKeltové 1 - YouTube 

Keltové - Kosti mluví - YouTube 

Brněnský pravěk, 7. díl - Keltové - YouTube 

NÁŠ VENKOV -KELTOVÉ - YouTube 

Bójové - Příběh starověkých Čechů - YouTube 

Dějiny udatného českého národa - Doba kovů - YouTube 

PŘ: Vzduch, Nerosty a horniny, učebnice str. 18

  ✨ Největší zlato, co jsme našli při rýžování zlata! - YouTube

Vzduch - základní informace, které by měl znát každý - YouTube 

Vzduch (složení, vlastnosti, zpracování, využití) - YouTube 

Vzduch (Živly kolem nás) - YouTube 

Venda a Fráňa: Atmosféra - YouTube 

KLIMATICKÁ ZMĚNA – NEZkreslená věda VI - YouTube


23. listopadu

M: učebnice str. 38/ cv. 29 do sešitu, str. 40/ cv. 6

ČJ: Předložka bez, předpony bez-, vz-, roz-, učebnice do str. 31, cv. 3, písemně, cv. 4 ústně, procvičujeme i slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen

ČJ sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy, učebnice str. 25/ cv. 1, do sešitu ČJ sloh


22. listopadu

ČJ: Předpony roz-, bez-, vz a předložka bez, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, učebnice str. 30, žlutý rámeček, cv. 1 ústně, str. 29/ cv. 2a písemně, procvičujeme podstatná jména, rody, pády

M: Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, učebnice str. 37/ cv.14, 17, 18, str. 38/ cv. 20, 24, 26, str. 32/ cv. 19, zítra pětiminutovka převody jednotek, dokončit školní práci cv. 23, 28 do učebnice

PŘ: Neživá příroda, koloběh vody, učebnice str. 17, nákres a zápis do sešitu, v pátek test

Koloběh vody 1 - YouTube 

Koloběh vody 2 - YouTube 

Paxi - Koloběh vody - YouTube 

VODA – NEZkreslená věda V - YouTube 

AJ: Test Unit 2

 Unit 2: Lesson 1 Učebnice: The Presents - YouTube 


20. listopadu

ČJ: Předpony a předložky od, nad, pod, před, od-, nad-, pod-, před-, učebnice str. 29, žluté rámečky, cv. 2, 3 ústně, procvičujeme podstatná jména, rody, pády

M: Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, učebnice str. 36/ cv. 5, 6, 9, abakulab pavouk

VL Z: Národopisné oblasti, učebnice str. 10-11, stručný zápis ve škole

 Hýjtu hu nás na Chodsku - YouTube 

 Slovácko - jižní Morava - YouTube 

 Jízda králů ve Vlčnově - YouTube 

 Slovácko - folklor a tradice - YouTube 

 Litovelsko - Hanácké ráj - YouTube 

 TVS: Špetka Valašska - Kyselica (1. díl) - YouTube 

 TVS: Špetka Valašska - Pagáče (2. díl) - YouTube 

 Valašské muzeum v přírodě - YouTube 

 TVS: Špetka Slovácka - Chleba (24. díl) - YouTube 

16. listopadu jedeme na dopravní výchovu do DDM Dům UM, ZŠ Jahodová

 Jízda na kole a bruslích - YouTube 

 Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz) 

ČJ: Diktát (VS), kontrola čtenářských deníků, do pondělí zapsat přečtenou knihu/část knihy za říjen

15. listopadu

M: Správný zápis čísel a jednotek délky, učebnice str. 34/ cv. 9 písemně do sešitu

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, učebnice str. 36/ cv. 1

PŘ: Neživá příroda-voda, učebnice str. 17/ zápis do sešitu, koloběh vody v přírodě NE

VODA – NEZkreslená věda V - YouTube

 Příběh kapky vody: Jak zní voda - YouTube

AJ: Unit 2 Příprava na test, PS str. 88

14. listopadu jedeme do HZS Modřany 

HZS HS 11 Praha-Modřany | Hasičárny.cz (hasicarny.cz) 

13. listopadu

ČJ: Předložky a předpony, učebnice str. 28/ cv. 1 ústně, 4 písemně, žluté rámečky

M: Porovnávání čísel do 10 000, učebnice str. 33/ cv. 6, str. 34/ cv. 12, 13, 14

VL Z: Obyvatelstvo naší vlasti, učebnice str. 10/ nahoře, zápis do sešitu

10. listopadu

ČJ: Vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména-mluvnické kategorie, učebnice do str. 27

M: Porovnávání čísel, učebnice str. 33/ cv. 3, 4, str. 31/ cv. 11, 14

AJ: Unit 2 Quizzy´s Questions, PS str. 17, opakování písní a slovíček

VL: Doba železná, učebnice str. 12, udělat zápis do sešitu

Archeos | Pravěk | Doba železná 1. část #archeology #history - YouTube 

007 Doba bronzová a doba železná - YouTube

PŘ: Dělení živočichů podle příjmu potravy, učebnice str. 16, zápis do sešitu

 POTRAVA ŽIVOČICHŮ - třídění živočichů podle druhu přijímané potravy - YouTube 

9. listopadu

ČJ: Slovní druhy, přípony, učebnice do str. 27

slovní druhy - YouTube 

M: Porovnávání čísel, učebnice str. 33/ cv. 1, 2

ČJ SLOH: Bohatost vyjadřování, učebnice str. 20/ cv. 1, 2 (+ slovní druhy, synonyma, antonyma)

8. listopadu

ČJ: Přípony, učebnice str. 27, žlutý rámeček, cv. 9 písemně

M: Zápis jednotky, desítky, stovky, tisíce, učebnice str. 30/ cv. 4, 5, 6, str. 31/ cv. 7, 8, 9, 11, 13

PŘ: Obratlovci, učebnice str. 15-16, zápis do sešitu

AJ: Unit 2, Relatives, učebnice str. 15, PS str. 15

Happy Street new edition | Oxford University Press (oup.com)

(32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube

7. listopadu

M: Písemný test

AJ: Unit 2, Colin in Computerland, učebnice str. 14, PS str. 14, ve středu kontrola PS!

6. listopadu

ČJ: Písemný test

M: Čísla do 10 000, učebnice str. 30, cv. 1, 2, 3, pětiminutovka na písemné dělení jednociferným dělitelem

VL Z: Kraje ČR, učebnice str. 9, v pondělí písemný test, slepá mapa (kraje ČR)

 Obyvatelé a kraje České republiky - YouTube 

V hodinách matematiky si se žáky 4.C rádi hrajeme. 

S obyčejnými čísly tak, jako kdybychom si hráli s písmeny. Hrajeme Abaku. Vytváříme příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení. Později se naučíme používat příklady na druhou a třetí mocninu a odmocninu. Nejdříve jsme si vysvětlili abakové číslo. Začali jsme luštit abakové řady čísel společně u tabule. A pak samostatně tvořit abakového pavouka. Žáci musí během třech minut vytvořit pavouka z kostiček, a poté zapsat příklady do sešitu a spočítat si získané body. Minulou hodinu jsme se naučili hrát abakový čtverec s kostičkami. A v některé z dalších vyučovacích hodin se seznámíme s abakovým hroznem. Abaku se hraje i na počítači v on-line aplikaci LAB, a to buď individuálně, nebo kolektivně. Hrát můžete početní hry, kvízy, úlohy, ale i proti robotům různých úrovní (úrovni 1, 2, 3 a nejtěžší proti robotovi R.U.R.).

Jsem moc ráda, že děti jsou z Abaku nadšené a hodiny matematiky se pro nás staly zábavou.

https://abaku.cz/videa

https://abaku.cz/metodika


3. listopadu

ČJ: Třídnická hodina

M: Příprava na čtvrtletní test 

PŘ: Dělení živočichů podle vnitřní stavby těla, učebnice str. 15, zápis do sešitu (dělení + bezobratlí), ve středu písemný test Vlastnosti živočichů a dělení živočichů podle vnitřní stavby těla+ bezobratlí

VL D: Doba bronzová, učebnice str. 11, zápis do sešitu, v pátek písemný test (doba bronzová)

AJ: Unit 2 A sound Machine, PS str. 16, poslech + práce do sešitu, říkanka, učíme se zpaměti

2. listopadu

ČJ: Opakujeme abecedu, rozdělení hlásek, vyjmenovaná slova a mluvnické kategorie podstatných jmen

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem, učebnice str. 27/ cv. 31, 37, 40

HV:  Zima, zima, zima, zima - YouTube 

ČJ: Hlasité čtení s porozuměním, Neználek v Kamenném městě do str. 36

 Dušičky 2023: Kdy a proč se slaví? (novinky.cz) 

1. listopadu

ČJ: Slovní druhy, pádové otázky podstatných jmen, psali jsme diktát slov (vyjmenovaná slova)

 O babicce ve vsech padech - YouTube 

 BALADA O DRAKOVI - Pády | ZPÍVANÁ ČEŠTINA - YouTube 

Hurvínek skloňuje kočku - mluvená pohádka - YouTube

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem, pětiminutovka, 2 příklady se zkouškou + procvičování v pracovním listu

PŘ: Živočichové, učebnice str. 14-15, zápis do sešitu Společné vlastnosti (stručně, pouze vypsat 1.- 8. bod), psali jsme test ze str. 12, v pátek píšeme test ze str. 13

 Znaky živočichů - YouTube 

AJ: Unit 2, kontrola zapsaných slovíček, kdo nesplnil, kontrola v úterý 7. 11., Rhyme Time, říkanka His bike, her bike, PS str. 16 , kontrola zapsané říkanky a ústně zpěv/ odříkání podle PS, někteří zpaměti na známku

You Can Ride a Bike | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs - YouTube

Ve školním roce 2022/2023 jsme se zapojili do třetího kola výtvarné soutěže Děti malují pro Konto Bariéry na téma Architektura. Konto Bariéry je nadace, která pomáhá zdravotně postiženým dětem i dospělým.

Hodnocení soutěže proběhlo o prázdninách v červenci 2023. V pondělí jsme měli velkou radost, protože dvě žákyně letošní 4.C byly vybrány do Celostátní přehlídky výtvarných prací, a to s obrázkem V zajetí architektury a s obrázkem Červánky nad Pražským hradem. Děvčata byla oceněna pamětním listem, milým dopisem, stolním kalendářem Konto Bariéry 2024 a nominací svých obrázků do stolního kalendáře. Našim žákyním držíme pěsti, aby se jejich obrázky staly součástí kalendáře Konto Bariéry 2025. 

 http://www.detimaluji.cz/index.php/vysledky/architektura

Architektura 22/23 (detimaluji.cz)

 


Ve středu píšeme další diktát z ČJ. 

Zítra děti přinesou splněné opravy.

Zápis, jak psát opravy, mají v sešitu ČJ diktáty.

31. října

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem, pracovní list, procvičujte doma, zítra pětiminutovka

AJ: Unit 2, dokončit zápis nových slovíček z 2. lekce, PS str. 16/ přepiš říkanku do sešitu AJ English Grammar, učíme se zpaměti na známku, dnes kontrola PS, vše do str. 13, některé děti nesplnily, učebnice do str. 12, vše umět přečíst a přeložit

 (32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

30. října

ČJ: Stavba slova, kořen, předpona, příponová část, učebnice str. 26, žlutý rámeček

M: Abaku, abaku řada, abakový pavouk, abakový čtverec, zápis do sešitu

https://abaku.cz/videa

Zajímavé odkazy:

https://abaku.cz/metodika

VL Z: Státní členění české republiky, učebnice str. 8/ obecní samospráva, zápis do sešitu

https://www.mapa-prahy.com/mestske-casti-prahy

https://praha10.cz/volene-organy/starosta-a-mistostarostove/starosta

https://praha10.cz/volene-organy/rada-mc/seznam-clenu

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primator/index.html

V pondělí písemný test ze str. 8.

25. října

ČJ: Slova citově zabarvená, přečíst žlutý rámeček,  učebnice str. 23/ cv. 1, 2 ústně, cv. 3 písemně

M: Abakulab

Abaku 

ČJL: Paní Láryfáry, čítanka, str. 15- 17, hlasité čtení s porozuměním na známku

AJ: Unit 2, učebnice str. 12 Comparing ages, PS str. 12- 13

PŘ: Dělení rostlin podle místa růstu a užitku, učebnice str. 13, psali jsme písemný test ze stran 10- 11, ve středu budeme psát písemný test ze stran 12 a 13, doplnit si stručný zápis učiva ze str. 13

24. října

M: Speedmat, návštěva počítačové učebny, soutěž

Speedmath

AJ: Unit 2, opakujeme příběh str. , píseň, do sešitu English grammar doplnit 4. sloku písně My brother lives...

 

Děti si nezapomenou přinést v pondělí (nejdéle v úterý) vylisované barevné podzimní listy na pracovní činnosti!

23. října

ČJ: Slova spisovná a nespisovná, učebnice str. 22, cv. 1, 2 ústně, procvičujeme vyjmenovaná slova a rozdělení hlásek

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem, učebnice str. 26/ cv. 22, ústně, 23 písemně do učebnice a cv. 24 písemně do M školní, sešity jsem si vybrala ke kontrole, poslední dva příklady ať si děti procvičí doma, zítra budou počítat samy ve škole

VL Z: Obec, město/vesnice

https://www.youtube.com/watch?v=CN7Oib0QrNA

https://www.youtube.com/watch?v=s5POhTDlGUY


Návštěva Planetária Praha

Ve čtvrtek 19. října 2023 jsme se společně s třídou 3. A vydali do Planetária Praha na vzdělávací pořad „Jak se dělá kometa“. Planetárium právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí a na podzim roku 2024 se stane nejmodernějším planetáriem na světě. Přesto nás kinosál planetária potěšil pohádkou o vesmírné sondě jménem Rosetta, která cestovala Sluneční soustavou spolu s modulem Philae. Po pohádce následoval pokus a děti mohly na vlastní oči sledovat „Jak se dělá kometa“. Pořadem nás provázel sympatický a vtipný odborný pracovník planetária, který nás svým poutavým vyprávěním přenesl přímo na povrch komety. Dozvěděli jsme se, z jakých speciálních surovin vyrobíme kometu. A dokonce jsme si mohli pohladit „suchý led“.


20. října

Čj: Nauka o slově, učebnice Slova jednoznačná a mnohoznačná, str. 21/ cv. 1, 2 ústně, cv. 3 písemně, podtrhni slova mnohoznačná

Stále procvičujeme vyjmenovaná slova, slovní druhy a pádové otázky u podstatných jmen!

https://www.pravopisne.cz/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/

https://www.umimecesky.cz/cviceni-parove-hlasky 

M: Procvičování písemné dělení jednociferným dělitelem, str. 25/ cv. 15, 16 písemně do sešitu M školní + zkouška písemným násobením,  str. 24/ cv. 14 písemně, d. ú. str. 26/ cv.30

Aj: Unit 2, příběh The presents,učebnice str. 8, píseň My brother lives..., čteme samostatně na známku příběh + překládáme, učíme se nová slovíčka z 2. lekce, zpíváme písničky z odkazů

PS do strany 12/ cv. 2

Count By Tens Song - YouTube

Count 10-100 | Count by 10 Song | The Singing Walrus - YouTube 

Counting by Tens: 10, 20, 30, 40, 50 to 100! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

Počítáme po deseti do sta

VL D: Napsali jsme test Starší doba kamenná, probrali jsme Mladší dobu kamennou, učebnice str. 10-11, 

v pátek 3. 11.  písemný test, naučte se odpovídat na otázky str. 11/ 1, 2, 3, kdo chyběl, doplní zápis

https://www.youtube.com/watch?v=WQE9NIOj-O4

https://www.youtube.com/watch?v=XyAMxILEdUw

https://www.youtube.com/watch?v=WWrG0HvnHsY

https://www.youtube.com/watch?v=08Mqq9M8lqI

https://www.youtube.com/watch?v=2btlze9qW3o

https://www.youtube.com/watch?v=RMCX_XSTOqg

PŘ: Plod se semeny, probrali jsme učivo Stavba těla semenných rostlin, ve středu písemný test na stavbu těla + plod se semeny, + doplnit d. ú. popiš a nakresli klíčení semene

Odkazy pro starší ročníky:

https://www.youtube.com/watch?v=e_-13vJOEgs

https://www.youtube.com/watch?v=BEKrZxyu9XE

12. října

Ve čtvrtek 19. října 2023 jedeme MHD do Planetária na představení

Jak se dělá kometa. Vybíráme 75 Kč. S sebou lítačku/ISIC, pití, svačinu.

Odchod na bus v 8:00 hodin. Návrat do 12:35 hodin. Neučíme se.

Teplé oblečení a obuv (šálu, čepici, rukavice). Předpověď počasí hlásí déšť!

Jak se dělá kometa – planetum


18. října

ČJ: Slova jednoznačná a mnohoznačná, cv. 1 ústně, opakujeme VS po B, L, odříkat řady slov + práce v PL (pracovním listu) str. 7/ cv. 1, str. 10/ cv. 2

M: Procvičování str. 23/ cv. 6, str. 24/ cv. 10, 11 písemně, písemné dělení jednociferným dělitelem, str. 24/ cv. 9 písemně do sešitu M školní + zkouška písemným násobením

PŘ: List a květ, učebnice str. 11, doma zapiš proces opylení a nakresli semeník rostliny-proces oplození, ve škole zápis

ČJ: Čítanka str. 8, 10-13 hlasité čtení s porozuměním na známku

AJ: Unit 2, učebnice str. 11, She´s got one sister. She hasn´t got any brothers, poslech a hra

 (32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

Go Getter 1 Grammar Lesson 4.3 Have you got a brother or a sister? - YouTube 

Have got - Has got for kids | Grammar | Have and has - YouTube 

Have got/ Has got |Grammar For Kids| Choose the correct answer - YouTube 

17. října

M: Opakování dělení se zbytkem, učebnice str. 20/ cv. 32, společná práce, cv. 30, samostatná práce, 

písemné dělení jednociferným dělitelem, učebnice str. 23/ cv. 1 do učebnice, cv. 2 písemně do sešitu M-školní, 

d. ú.: 3 příklady samostatně dokončit doma + zkoušku násobením

 Písemné dělení jednociferným dělitelem (beze zbytku), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 38, úvod - YouTube 

AJ: Unit 2, členové rodiny, Polly´s family, učebnice str. 9, přečti otázky a odpověz, píseň str. 10, zpívej, uč se zpaměti, dnes zapiš 3. sloku do sešitu English grammar, 

opakujeme  pozdravy, abecedu a počítáme po deseti do 100

The Greetings Song - YouTube 

The ABC Song - YouTube 

Count 10-100 | Count by 10 Song | The Singing Walrus - YouTube 

Counting by Tens: 10, 20, 30, 40, 50 to 100! - YouTube 

Count By Tens Song - YouTube 

PČ: Přesazování rostlin

 Zkuste pěstovat listy anturia ve vodě | rostlina anthurium - YouTube 

 #91 Top 6 Common Indoor Plants That Can Grow In Water | Grow Houseplants Without Soil - YouTube 

 36 Indoor Plants You can grow in Water |Best Indoor plants no need soil to grow |Plant and Planting - YouTube 

 Je skvělé proměnit starou plastovou láhev v pěknou rostlinu v květináči abyste zahnali stres a únavu - YouTube 

16. října

ČJ: Slova souznačná a protikladná, učebnice str. 19/ cv. 1, 2, 3 ústně, potom písemně cv. 3 do ČJ školní, procvičujeme zpaměti pádové otázky

M: Písemné násobení, učebnice str. 19/ kontrola d. ú. cv. 14, procvičování (společně): cv. 17, 18, 19, 20, 13, procvičování doma: str. 20/ cv. 24, 25 vše písemně do učebnice

VL: ČR- demokratický stát, učebnice str. 7, zápis do sešitu, vše tučně napsané

Členové vlády | Vláda ČR (vlada.cz) 

 Prezident ČR - Pražský hrad 

Motýlek origami (pracovní činnosti)


13. října

Čj: Psali jsme 5. opakovací diktát (učivo 2. a 3. ročníku) 

Vyjmenovaná slova, odříkat řady nahlas, slovní druhy, odříkat, Nauka o slově, učebnice do str. 18

https://www.pravopisne.cz/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/

https://www.umimecesky.cz/cviceni-parove-hlasky

Ma: Opakování a procvičování, písemné násobení, učebnice str. 18/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 písemně do učebnice, u slovních úloh pouze výpočet

Aj: Unit 2, příběh The presents,učebnice str. 8, píseň My brother lives... učebnice str. 10, znovu jsme zazpívali, 

druhou sloku přepsat do sešitu English grammar, vybrala jsem si pracovní sešity ke kontrole, kdo chyběl, PS odevzdá v úterý

Count By Tens Song - YouTube

Count 10-100 | Count by 10 Song | The Singing Walrus - YouTube 

Counting by Tens: 10, 20, 30, 40, 50 to 100! - YouTube

Počítáme po deseti do sta

VL D: Napsali jsme test Pravěk, jak se dělí na období podle materiálu, dokončili jsme starší dobu kamennou, učebnice str. 6- 9, 

příští pátek písemný test, naučte se odpovídat na otázky str. 9/ 1- 7,

vybrala jsem si sešity ke kontrole, kdo chyběl, doplní zápis

https://www.youtube.com/watch?v=NMrWj3wG344

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4

https://www.youtube.com/watch?v=nUPqpLojH-8

PŘ: Dělení rostlin podle stavby stonku, učebnice do str. 10, vybrala jsem si sešity ke kontrole, kdo chyběl, sešit odevzdá ve středu s doplněným zápisem

12. října

Čj: Vyjmenovaná slova, odříkat řady nahlas, slovní druhy,odříkat

Nauka o slově, učebnice str. 18, žlutý rámeček, cv. 2 písemně do sešitu

Ma: Opakování a procvičování, učebnice str. 15/ cv. 93 (plus písemně do sešitu a-e) str. 14/ cv. 79, str. 16/ cv. 102

11. října

PŘ: Dělení rostlin podle stavby stonku, uč. str. 10

ČJL: Čtení Neználek do str. 23

Aj: Unit 2, příběh The presents, čteme a hrajeme jako divadlo, PS str. 7/ cv. 1(vybarvi), učebnice str. 8

Ma: Kontrola d.ú. geometrie, učebnice str. 9/ cv. 6, potom písemné násobení str. 18/ cv. 1,2, písemné sčítání a odčítání cv. 6

Čj: Vyjmenovaná slova, odříkat řady nahlas, slovní druhy, učebnice str. 16, odříkat, str. 17/ cv. 6 a, b, c, písemně do ČJ školní

10. října

M: Vzájemná poloha přímek v rovině, různoběžky, učebnice str. 9/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 ve škole do velkého sešitu, d. ú. cv. 6 do sešitu i do učebnice

Rovnoběžky, různoběžky, Geometrie pro 4.ročník, str. 11, úvod A - YouTube 

Aj: Unit 2, příběh The presents,učebnice str. 8, píseň My brother lives... učebnice str. 10, přečetli, přeložili a zazpívali jsme, první sloku přepsat do sešitu English grammar

Count By Tens Song - YouTube 

Count 10-100 | Count by 10 Song | The Singing Walrus - YouTube 

Counting by Tens: 10, 20, 30, 40, 50 to 100! - YouTube

9. října

ČJ: Slovní druhy, učebnice str. 16/ žlutý rámeček, cv. 1, str. 17/ cv. 6 písemně do sešitu

M: Opakování a procvičování učiva, učebnice str. 16/ cv. 106, 107, 108, doplnit v sešitu M-školní slovní úlohu str. 8/ cv. 43, zápis, výpočet, zkouška, odpověď

VL Z: Státní svátky, učebnice str. 6, za týden písemný test, vybrala jsem si sešity ke kontrole

Hra s temperovými a vodovými barvami (výtvarná výchova)


6. října

ČJ: Opakovací diktát, slovní druhy, učebnice str. 16

M:Dělení se zbytkem, učebnice str. 15/ cv. 95, 100, str. 16/ cv. 101

AJ: UNIT 2, The presents, učebnice str. 8, příběh, poslech, čtení, překlad, slovníčky-zápis nových slovíček

VL-D: Jak se žilo ve starší době kamenné, učebnice str. 7- 9

Vlastivěda - Pravěk - Starší doba kamenná - YouTube 

Vývoj člověka během starší doby kamenné - YouTube 

Starší doba kamenná - YouTube 

Nové expozice // Okna do pravěku - YouTube

LOVCI MAMUTŮ, VĚSTONICKÁ VENUŠE - PRAVĚK / animovaný dokument / Vlastivěda / Dějepis / Zeměpis - YouTube

PŘ: Rostliny, stavba těla semenných rostlin, učebnice str. 10, zápis a obrázek do sešitu

 DĚLENÍ ROSTLIN - YouTube 

5. října

1. vyučovací hodina = třídnická hodina

M: Polovina, třetina, desetina, učebnice str. 10/ cv. 54, str. 12/ cv. 66, str. 13/ cv. 76

ČJL: pokračujeme ve čtení Neználka (hlasité čtení s porozuměním) Všechny děti by měly denně číst hlasitě 10-15 minut :-)

Procvičujeme dělení se zbytkem, některé děti nezvládly pětiminutovku.

4. října

M: Jednotky času, učebnice str. 13/ cv. 68, 69, str. 14/ cv. 80, 81, písemně sčítáme a odčítáme, str. 14/ cv. 89, slovní úloha str. 8/ cv. 43, písemně do M-školní

AJ: Opakování Unit 1, písemný test, kontrola slovíček 1. lekce ve slovníčku

 (32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

ČJ: Vyjmenovaná slova, opakování řad vyjmenovaných slov, říkáme zpaměti bez vynechávání slov :-) PL (pracovní list, VS po B)

PŘ: Rostliny, Vlastnosti rostlin, písemný test, dělení rostlin podle způsobu rozmnožování, učebnice str. 9, doplnit zápis do sešitu

ČJL: Nikolaj Nosov a Igor Nosov, začali jsme číst Neználka v Kamenném městě3. října

M: Dělení se zbytkem, pětiminutovka, učebnice str. 15/ cv. 95

 Malá násobilka (střední) – online Psaná odpověď (umimematiku.cz) 

 Násobení a dělení – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz) 

Jednotky objemu, hektolitr, litr, učebnice str. 8/ cv. 45, 46, 47 (kdo nedokončil cv. 47 do M-školní, dokončí doma)

 Jednotky objemu (přehled), Matýskova matematika 7. díl, strana 57, cvičení 1 - YouTube 

 Základní převody jednotek objemu (dl, l, hl; vyvození) , Matýskova mat. 8. díl, str. 52, úvod B - YouTube 

AJ: Unit 1, Příprava napísemný test, PS str. 87, kontrola zapsaných slov z lekce 1, PS str. 95, píšeme do 3 sloupců (některé děti nesplnily)

2. října

ČJ: Rozdělení hlásek, písemný test, opakování učiva 2. ročníku, vyjmenovaná slova, opakujeme řady vyjmenovaných slov, učebnice str. 14/ cv. 2

 Samohlásky, souhlásky (pravopisne.cz) 

 Vyjmenovaná slova - procvičování (pravopisne.cz) 

 Psaní i/y – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) 

M: Matematické pojmy, násobení, učebnice str. 11/ cv. 60, pětiminutovka, podle vzoru:

14 . 2= 10 . 2 + 4 . 2 = 20 + 8 = 28 (některé děti nezvládly, prosím, procvičujte doma)

str. 13/ cv. 72, 75, 76 

 Abaku | Užitečné odkazy 

VL - Z: Státní svátkyučebnice str. 6, dokončit zápis doma (datum+název svátku), písemný test ze stran 4-5

 Státní svátky 2023 - kompletní přehled svátků - iDNES.cz 

 Víte to? - Státní svátky a dny pracovního klidu - proč je slavíme - YouTube 

Česká republika státní svátky 2023 - PublicHolidays.cz 

 STÁTNÍ SVÁTKY V ČESKÉ REPUBLICE - YouTube 

Přesazujeme pokojové rostliny a dokončujeme obrázek Podzimní nálada (pracovní činnosti)


29. září

ČJ: Řady vyjmenovaných slov, učebnice str. 47, opakovací 3. diktát

M: Matematické pojmy, násobení, dělenec, dělitel, podíl, učebnice str. 12/ cv. 61, 62,  dělení se zbytkem d. ú. str. 13/ cv. 78

Abaku | Užitečné odkazy

AJ: Unit 1, časopis Smile, učebnice a PS, zapsat slovíčka z 1. lekce z PS str. 95, příprava na test str. 87

VL-D: Pravěk, učebnice str. 6, přečti, zapíšeme příští pátek, psali jsme test ze stran 4- 5, kdo chyběl, může si test napsat v konzultačních hodinách ve středu 13.30-14:00 nebo v hodině třídnické

PŘ: Rostliny, učebnice str. 8 a 9, vlastnosti rostlin, zápis, ve středu písemný test

28. září

Den české státnosti

Svatý Václav - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Den české státnosti: Kdo byl svatý Václav a proč ho oslavujeme? - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Pověst O svatém Václavovi - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

27. září

M: násobíme, učebnice str. 10/ cv. 48, str. 11/ cv. 55, 59, dělení se zbytkem, str. 12/ cv. 67

AJ: Opakování Unit 1, píseň, příběh, How do you spell...? abeceda, pozdravy, zápis slovíček 1. lekce do slovníčku

Píseň The Greetings, zpaměti

 (32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

ČJ: Párové souhlásky, učebnice str. 13/ cv. 8a písemně,opakování vyjmenovaných slov na známku

PŘ: Rostliny, Vlastnosti rostlin, 1. fotosyntéza, učebnice str. 8

ČJL: Svatý Václav, Den české státnosti

Svatý Václav - nové pracovní listy pro děti - Víra pro děti (vira.cz) 

Pověst O svatém Václavovi - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 (32) Svatováclavský chorál - Bohemia Voice - YouTube 

26. září

M: Násobilka a matematické pojmy, učebnice do str. 11

AJ: Unit 1, Pozdravy, rozhovory, poslech How do you spell...?

PČ: Motýl origami

 (32) ORIGAMI BUTTERFLY BOOKMARK. - YouTube 

(32) Origami Butterfly Bookmark / origami bookmark / bookmark ideas - YouTube 

(32) Easy Origami Butterfly Bookmark - How to Fold - YouTube

25. září

ČJ: Spodoba znělosti, učebnice str. 13/ cv. 5, 7 ústně, cv. 8a písemně, zítra děti přinesou opravený diktát

M: Matematické pojmy, násobení, učebnice str. 10/ cv. 48, 51, 52, d. ú. str. 11/ cv. 60, přepsat dva sloupečky do sešitu (děti s nápravami pouze jeden), podle vzoru:

14 . 2= 10 . 2 + 4 . 2 = 20 + 8 = 28 (děti si nerozdaly sešit M-domácí, napíší tedy na papír a nalepíme do sešitu ve škole)

 Abaku | Užitečné odkazy 

VL - Z: Státní symboly ČR, kontrola d. ú., několik dětí nesplnilo, příští pondělí písemný test ze stran 4-5


Návštěva Divadla S+H

22. září

M:Geometrie, opakování učiva 3. ročníku: přímá, křivá, lomená čára, přímka, úsečka, polopřímka, délka úsečky, rovnoběžky, kolmice, kružnice, střed, průměr, poloměr

 Přímá čára, křivá čára, lomená čára, Geometrie 3.ročník, strana 2 , úvod - YouTube 

Některé děti stále nezvládají malou násobilku! Procvičujte s nimi ústně doma.

AJ: UNIT 1, PS str. 5/ cv. 2, abeceda, hláskování

The ABC Song - YouTube 

 The Alphabet Is So Much Fun | Kids Songs | Super Simple Songs - YouTube 

Učebnice str. 6/ cv. How do you spell...Blacky?

Učíme se napsat: I know, it´s easy! (napiš do sešitu English Grammar)

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube

ČJL: Opakovací diktát-vyjmenovaná slova po B, vlastní jména, ú/ů, spodoba znělosti

PŘ: Živá příroda, houby, učebnice str. 7, pracovní list-opakování živá a neživá příroda, písemný opakovací test ze strany 7

Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 2.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 3.část - přírodověda 4.třída - YouTube

VLD: Jak se měří čas, učebnice str. 4, 5, zápis do sešitu, příští pátek písemný test ze stran 4 a 5

 Určování století, Matýskova matematika pro 4.ročník, 1. díl, str. 21, cv. 1 - YouTube 

 Určování století (procvičování), Matýskova matematika pro 4.ročník, 1. díl, str. 21, cv. 2 - YouTube 

Byl jednou jeden... Vynálezce 🤔 Měření času ⏱️ - YouTube

Existuje čas a stručná historie měření času - P² - YouTube 

Čas a jeho měření - Fyzika 6 - YouTube

Poznáváme hodiny - učíme se poznat čas na ručičkových hodinách - pro děti - YouTube

19. září

Ve čtvrtek 21. 9. jedeme MHD do Divadla S+H 

na představení Hurvínek a král Blecha.

Učíme se jen od 8:00 do 8:30 hodin ČJ.

Návrat do 12:35 hodin. S sebou batůžek, 

pití, svačinu, kapesné, lítačku nebo ISIC. 

Oblékneme se svátečně. Vybíráme 140 Kč.

20. září

M: Písemné odčítání trojciferných čísel, učebnice str. 7/ cv. 34, str. 10/ cv. 53 (školní práce), v pátek společná kontrola

Pětiminutovka str. 7/ cv. 30 slovní úloha (zápis, výpočet, zkouška a odpověď)

Některé děti stále nezvládají malou násobilku! Procvičujte s nimi ústně doma.

AJ: UNIT 1, PS str. 4/ cv. 3

Učebnice str. 6/ cv. How do you spell...Blacky?

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube

ČJL: Tvrdé a měkké slabiky, učebnice str. 9/ cv. 4a

Spodoba znělosti, učebnice str. 12/ žlutá poučka, cv. 2 písemně, cv. 3, 4 ústně 

PŘ: Živá příroda, houby, učebnice str. 7, pracovní list-opakování živá a neživá příroda, v pátek písemný opakovací test ze strany 7

Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 2.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 3.část - přírodověda 4.třída - YouTube


19. září

M: Malá násobilka, učebnice str. 10/ cv. 48, 54, str. 11/ cv. 63, 64, 65, 66 (školní práce, doma dokončit jen cv. 48 a 54, pokud ve škole nesplnili), zítra společná kontrola

d. ú. do M domácí str. 4/ cv. 7 slovní úloha (zápis, výpočet, zkouška a odpověď)

Některé děti stále nezvládají malou násobilku! Procvičujte s nimi ústně doma.

AJ: UNIT 1, PS str. 2/ cv. 2, přečti nahlas a vybarvi (společná práce), cv. 1 poslech 3x, poslouchej a očísluj obrázky (ne všichni splnili), procvičujte na CD.

Učebnice str. 6/ cv. How do you spell...Blacky?

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube


Připomínám na zítra: naučit se báseň Září, čítanka str. 4 :-)

dokončit PS AJ do str. 3, nezapomenou učebnici a sešit z přírodovědy,

přinést sešity ČJ školní a ČJ diktáty (kdo má ještě u sebe) :-)18. září 

Jen malé upozornění, některé děti často nepřinesou správné učebnice a sešity na VL Z a VL D. Prosím o kontrolu.


ČJL: Řazení slov podle abecedy, vlastní jména, učebnice str. 10/ cv. 3 písemně do sešitu

M: Zaokrouhlování na desítky a na stovky, učebnice str. 7/ cv. 28

Písemné sčítání učebnice str. 7/ cv. 29, str. 8/ cv. 39

VL-Z: Státní symboly ČR, učebnice str. 5, d. ú. vypsat 7 státních symbolů do sešitu

ČR - státní symboly - YouTube 

Státní symboly ČR - YouTube 

Státní symboly ČR - Historický vývoj - YouTube

Státní symboly ČR - Pečeti - YouTube

Státní symboly ČR - Prapory a vlajky - YouTube  

Prvouka - Česká republika - YouTube


Květiny z ubrousku (pracovní činnosti)

 Rozkvetlá louka, temperové barvy (pracovní činnosti)V pondělí máme výtvarnou výchovu a některé děti stále nemají čtvrtky A3 a A4.

Budeme kontrolovat obalené učebnice a zda mají všechny děti ručník a tašku na přezůvky.


15. září

ČJL: Opakujeme vyjmenovaná slova, kontrola pracovního listu a d. ú.

Vyjmenovaná slova – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) 

Vyjmenovaná slova - procvičování (pravopisne.cz) 

 Procvičování všech vyjmenovaných slov - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma (mojecestina.cz) 

M: Pamětné sčítání a odčítání, uč. str. 6/ cv. 25, opakujeme malou násobilku Počítáme zpaměti 3 a 4, test

Malá násobilka – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz) 

Matematika - Procvičování násobilky (hrou.cz) 

Malá násobilka - interaktivní tabulka a tabulka k vytištění (dostudujte.cz) 

AJ: Unit 1 Abeceda, učebnice str. 5, d. ú.: přepiš do sešitu AJ-Grammar věty z bublin nahoře, čteme na známku str. 4, opakujeme pozdravy, pracovní listy přídavná jména + doplňovačky (práce v hodině navíc)

Happy Street New Ed ition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube  

The Greetings Song - YouTube 

VLD: Jak se měří čas, učebnice str. 4, zápis do sešitu

Byl jednou jeden... Vynálezce 🤔 Měření času ⏱️ - YouTube

Existuje čas a stručná historie měření času - P² - YouTube 

Čas a jeho měření - Fyzika 6 - YouTube

Poznáváme hodiny - učíme se poznat čas na ručičkových hodinách - pro děti - YouTube 

PŘ: Houby, učebnice str. 7/ zápis do sešitu, d. ú.: zapiš Dělení hub podle učebnice (do středy)

Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 2.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 3.část - přírodověda 4.třída - YouTube 


14. září

ČJL: Psaní vlastních jmen, učebnice str. 10/ cv. 1a, zopakovat poučky, d. ú.: cv. 2a, b

M: str. 6/ cv. 26, 27 (výhodné počítání), doplnit cv. 33/ str. 7 a cv. 44/ str. 8

ČJL: Čítanka str. 7, báseň a vtipy, dopisujeme písanku z loškého roku


Do pátku 15. 9. budou mít děti obalené všechny učebnice.

Kdo nemá ručník, přinese si zítra, budeme kontrolovat.

Některé děti často zapomínají sešity a učebnice.

Nezapomeňte na cvičební úbor, zítra TV!

Brzy začneme číst knihu Neználek v Kamenném městě. Prosím vypůjčte si v knihovně. Knihu je možno si i koupit.

Neználek v Kamenném městě / Nejlevnější knihy (nejlevnejsi-knihy.cz) 

Neználek v Kamenném městě | MALL.CZ 

Neználek v Kamenném městě - Igor Nosov | Booktook.cz

13. září

ČJL: Tvrdé a měkké souhlásky, učebnice str. 9/ cv. 2, 3 ústně, d. ú. cv. 3 písemně, napiš 6 slov

Dnes jsme psali opakovací diktát, učebnice str. 8/ cv. 4a.

Opakovali jsme řady vyjmenovaných slov, některé děti úplně zapomněly...budeme zkoušet na známku.

M: Kontrola d. ú.

Převody jednotek délky, d. ú. str. 6/cv. 23.

Procvičovali jsme pamětné sčítání a odčítání, str. 6/ cv. 25, pomalejší počtáři mohou vypočítat doma.

Do pátku děti doplní str. 4/ cv. 12, str. 5/ cv. 18. Budeme společně kontrolovat v pátek.

PŘ: Živá příroda, učebnice str. 6, v pátek písemný opakovací test ze stran 4 - 6.

PRVOUKA SE ZMRZLÍKEM | zvířata, rostliny a houby - živá příroda | IDS - YouTube 

Živá a neživá příroda - YouTube 

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA - Prvouka / Přírodověda / Výtvarka / Pracovní činnosti / 3., 4., 5.třída ZŠ - YouTube 

ČJL: Čítanka str. 5-7, hlasité čtení s porozuměním, do středy 20. 9. se děti naučí zpaměti báseň Září, str. 4.

Dětem doporučuji číst hlasitě každý den 10-15 minut.

AJ: Unit 1 Where´s Flossy? Učebnice str. 4, čteme hlasitě s porozuměním, zkoušíme na známku, kdo zvládne. PS str. 2/ cv. 1, 2 (školní práce), kdo nestačil, dokončí doma do pátku 15. 9. 

Texty k poslechu:

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

Učíme se zpaměti vyslovit i napsat pozdravy a zdvořilostní fráze! Máme v sešitu English Grammar. 

Kdo nestačil, doplní si z písničky:

 The Greetings Song - YouTube 

12. září

M: Matematické pojmy, kontrola d. ú. str. 4/ cv. 9, str. 4/ cv. 15 písemně, násobení a dělení 10, 100, str. 5/ cv. 20, d. ú.: str. 5/ cv. 19

(rychlejší žáci str. 4/ cv. 12, str. 5/ cv. 18, str. 57/  Tři oříšky, jen pro žáky v hodině, ne doma)

AJ: Opakování slov a frází, abeceda, pozdravy

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

Alphabet Song - The Kiboomers Preschool Songs For Circle Time - ABC Phonics - YouTube 

The Greetings Song - YouTube 

11. září

ČJL: Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, učebnice str. 8/ cv. 1, 2 ústně, cv. 3, 4 písemně

M: Porovnávání čísel, str. 3/ cv. 3, pamětné sčítání a odčítání str. 3/ cv. 6, malá násobilka str. 5/ cv. 16, d. ú.: str. 4/ cv. 9 do PS bez zkoušky

VL: Seznámení s učivem, učebnice str. 4, Naše vlast Česká republika, d. ú.: modré otázky, písemně otázka 3/ str. 4

 Geografie Česka – Wikipedie (wikipedia.org)

 I Morava měla moře. Naposled v třetihorách - Brněnský deník (denik.cz) 

 Česká republika a sousední státy - YouTube 

 1. Hravá škola - ČR a sousední země - YouTube 


Autoportrét, kresba suchým pastelem (výtvarná výchova)

Dipo násobilka (matematika)


8. září

ČJL: Slovo, slabika a hláska, učebnice str. 3/ cv. 3 a, b písemně

M: Stovky, desítky a jednotky, učebnice str. 3/ cv. 2, písemně do sešitu

VL D: Seznámení s obsahem učiva, nadepsali jsme si sešity na VL

AJ: Místo AJ byla ukázková hodina házené na TJ Astra

PŘ: Seznámení s obsahem učiva


7. září

ČJL: Seznámení s obsahem učiva, opakování učiva 2. - 3. ročníku,

Slovo, slabika a hláska, učebnice str. 7/ cv. 1 a, b písemně

M: Seznámení se s obsahem učiva, opakování učiva 3. ročníku, učebnice str. 3/ cv. 1

ČJL: Báseň, čítanka str. 4, otázky 1- 5 ústně, zápis do sešitu čtení, přepsat nadpis, autora a 1. sloku básně Září


6. září

1. - 3. vyučovací hodina: třídnické práce,

4. - 5. vyučovací hodina: začínáme podle rozvrhu hodin


5. září
1. - 4. vyučovací hodina: třídnické práce, končíme v 11:40 hodin   


4. září

Slavnostní zahájení školního roku 2023/24


Milé děti,


vítáme Vás ve IV. C a moc se na Vás těšíme!


Mgr. Vlasta Štěpánová, třídní učitelka a Veronika Hlízová, asistentka pedagoga


Vážení a milí rodiče,

prázdniny pomalu končí, a tak Vám zasílám seznam sešitů a školních pomůcek, které budou děti ve 4. ročníku potřebovat.

Sešity kupte opravdu podle seznamu, nechci, aby děti měly těžké školní batohy. Budeme používat sešity, které mají pouze 20 listů. 

Sešity dětem doma nepodepisujte, ani je nerazítkujte. Sešity si budeme společně nadepisovat ve škole.

Do školy jdeme v pondělí 4. září 2023. 

Sraz bude na hřišti před pavilonem H.

Pouze v případě silného deště bychom byli ve třídě.

Slavnostní zahájení školního roku je od 8:00 hodin. Přezůvky a batohy si děti přinesou až v úterý.

Seznam sešitů a školních potřeb:

1x sešit 624 – A6 linkovaný 20 listů (úkolníček)

10x sešit 523 - A5 linkovaný 20 listů (malý)

5x sešit 524 - A5 linkovaný 20 listů (malý)

4x sešit 424 - A4 linkovaný 20 listů (velký)

1x sešit 420 - A4 čistý 20 listů (velký)

1x sešit 525 - A5 čtverečkovaný 20 listů (malý)

1x linkovaná podložka A4 (lenoch)

1x blok nebo jakýkoliv sešit na poznámky a dobrovolné úkoly

1x rychlovazač A4 standart (cca 7 Kč) (měkký – plastový)

1x euroobaly A4, 25 kusů

Vybavení kufříku na výtvarné potřeby

zkontrolujte, prosím, stav pomůcek i kufříku, případně dokupte: tempery, vodovky (plus anilinové barvy), kelímek, podložku na lavici, alespoň 3 štětce (kulaté a ploché, tenké a tlusté), tuhé lepidlo v tyčince, voskovky (pokud jste nekupovali loni), suché pastely (ne křídy na tabuli), modelínu, barevné papíry, špejle, tuš černou, nůžky, černý fix (tlustý a tenký), příp. převlečení na VV, 1x skicák čtvrtek A4 a 1x skicák čtvrtek A3, hadr

Věci na tělocvik v sáčku: trenky/legíny, tričko, boty do tělocvičny se světlou podrážkou


Co budeme ještě potřebovat? 

přezůvky + látkovou tašku, papírové kapesníky pro vlastní potřebu, trojúhelník s ryskou,

dlouhé pravítko 30 cm, kružítko, obaly pouze na učebnice a na žákovskou knížku

penál: pero (ne gumovací!), 2 x tužka č. 2 = HB, na rýsování 2 x tužka č. 3 = H, guma, pastelky, nůžky, tyčinkové lepidlo, krátké pravítko


Užijte si zbytek prázdnin!


Ukázková hodina házené TJ ASTRA