Návštěva NTM, 7.C (B. Jirásková)

22.09.2022

Dne 21. 9. 2022 navštívila třída 7. C Národní technické muzeum, expozici „Tiskařství“. V rámci této expozice se třída zúčastnila workshopu s názvem „Kniha“, kde žáci poznali historii knihtisku, vývoj tiskařské technologie, seznámili se s prací sazeče a mohli obdivovat spoustu autentických nástrojů pro zrod tištěného média. Součástí workshopu byly dva bloky. První se týkal kaligrafie, kde si žáci mohli vyzkoušet techniky písma pomocí nejrůznějších psacích pomůcek, a druhý blok ukázal žákům zrod vazby, jehož vyvrcholením byla výroba vlastní miniaturní knihy, již si žáci mohli odnést domů jako suvenýr. Během necelých tří hodin si tak odnesli spoustu zážitků a vědomostí, včetně historických reálií a námětu, jak si doma vyrobit krásný dárek či jak opravit knihu.

Fotogalerie