3.A (Mgr. Zdeňka Täuberová)

 ČJ - opakujeme psaní pravopisu po měkkých a tvrdých souhláskách a také slova se slabikami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - YouTube.

MA -  počítali jsme v učebnice na straně 13/59 a do školního sešitu opisovali na straně 13/58.

V pátek 30.9.2022 půjdeme do kina, žáci mají v ŽK informace.

26.9.2022

MA - průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení (https://www.youtube.com/watch?v=JH-MAmP7Xqo), v učebnici jsme psali na str. str. 12/51 (slovní úlohu a procvičili jsme si co musí obsahovat - zápis, výpočet, zkoušku a odpověď).Kdo nevypočítal ve škole, doma vypočítá příklady 12/53 a 13/56a,b.


ČJ - Každý čtvrtek budeme číst z čítanky a diskutovat o obsahu přečtených článků.

Každý pátek se budeme ve slohu učit rozlišovat a psát různé žánry (báseň, popis, vyprávění).MA - rýsovali jsme přímky do sešitu, dále průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, DÚ do domácího sešitu str. 12/54 a,b.

ČJ - opakovali jsme slabiky pě, bě, vě, mě a jejich psaní,  PS str 8. a 9./8 

V Prvouce se učíme znalosti o ČR - symboly a památky v Praze.

MA - průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-10#selid),

v učebnici jsme ve škole psali na str. 13/56 a,b.

Každou STŘEDU bude GEOMETRIE, žáci už mají sešit připravený ve škole.


ČJ - každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

Za úkol je psaní zdrobnělin na malý PL, který žáci dostali ve škole a kdo nedokončil ve škole, dopracuje v PS stranu 8/3-7 


Milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, v učebnici jsme psali na str. 10/40, za DÚ je do domácího sešitu str. 8/34,35 (slovní úlohy musí obsahovat zápis, výpočet, zkoušku a odpověď).

Každou STŘEDU bude GEOMETRIE, žáci už mají sešit připravený ve škole.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti - https://www.youtube.com/watch?v=y6kKCimC0g8

Vážení a milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, v učebnici jsme psali na str. 8/30-33.

V Čj žáci jsme psali do pracovního sešitu str./15-17, str.7/1-4 a str. 8/1, včetně doplnění tabulky na pravé straně listu.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti.


Vážení a milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, aby se dětem lépe počítalo při opakování.

V Čj žáci píšou do své Písanky do strany 2, pokračujeme i 3. stranu ve škole.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na slova, tak pokud  budete chtít, připravte se průběžně každodenním procvičováním doma, stačí 2 věty.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti.Vážení a milí rodiče,

děti si přinesly do školy všechny pomůcky, které zůstanou ve třídách, aby je mohly postupně využívat při vyučování. 

Během víkendu si s dětmi procvičujte násobení a dělení, aby se dětem od pondělí lépe počítalo při opakování.

Po celý týden všichni pracovali pečlivě a s nadšením, velice je chválím za básničku a splnění všech úkolů.

V Čj jsme dnes psali slohovou práci na téma Naše škola, seznámili jsme se s osnovou a psaním podle jednotlivých bodů. 

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na slova, tak pokud  budete chtít, připravte se na něj - PS (pracovní sešit) str. 6/12.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

Pro nemocné děti - zatím pouze básnička z Čítanky na str. 4  dvě sloky. 

Přeji krásné, ve zdraví prožité slunečné dny 

Mgr. Zdeňka Täuberová  

Vážení a milí rodiče,

začátek školního roku jsme zdárně otevřeli a od pondělí si budeme postupně opakovat učivo a navazovat dalším během 3. ročníku. 

Dnes jsme měli možnost účasti na ukázce florbalu v tělocvičně, náborový letáček si vzal každý domů.

Každé pondělí bude po 1. hodině matematiky Plavecký výcvik, proto žáci potřebují v batohu všechny věci na plavání (viz. seznam zaslaný 29.8.2022) a po návratu ještě bude výuka angličtiny.

Malý úkol na pondělí je vyplnit pracovní list, který mají vložený v žákovské knížce, prosím Vás ještě o vyplnění údajů na její 1. straně.

Do třídy každý potřebuje ručník - stačí malý.

Nová informace ohledně ceny učebnice a pracovního sešitu do angličtiny je 261Kč, budu vybírat na rodičovské schůzce 6.9. od 18,00h.  

Přeji krásné slunečné dny a těším se na viděnou v úterý.

Mgr. Zdeňka Täuberová