5.A (Mgr. Zdeňka Täuberová)

Milí rodiče,

děkuji Vám za spolupráci při online výuce v karanténě a za okamžité omluvy dětí v případě jejich nepřítomnosti.

Vaše děti velmi chválím - jsem ráda, že se můžeme opět učit společně.

Učivo ve všech předmětech neustále procvičujeme a opakujeme, nový obsah učiva prověřujeme v testech a opakovacích chvilkách.

Jednoduché prověřovací úkoly zadávám téměř každý den a už není nutný podpis rodičů - děti mohou napsat kdekoliv, ale úkol vyžaduji z důvodu studijních návyků.

Hodnocení z testů píši kromě žákovské knížky také do programu ZŠONLINE, kam můžete nahlédnout.

V listopadu bude konec 1. čtvrtletí a budeme většinou písemně opakovat celý obsah učiva od září.

Přeji pěkné a hlavně zdravé dny

Mgr. Zdeňka Täuberová MBA