5.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)V Í T E J T E N A Š K O L N Í M W E B U V.C

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní rok 2021/2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


9. června

Český jazyk

Slovesa, tvary podmiňovacího způsobu

učebnice str. 146 - 149,

PS do str. 64

Matematika

Vlastnosti trojúhelníku

II. díl, zelená učebnice str. 39/ cv. 1, 2, 3

Trojúhelníky (vlastnosti), Geometrie pro 5.roč., str. 32, cv. 1 úvod - YouTube

 Trojúhelníková nerovnost, Geometrie pro 4.ročník, str. 45, úvod A - YouTube 

Vlastivěda D

Druhá světová válka

učebnice str. 31- 33,

PS do str. 26

  Druhá světová válka - stručné shrnutí - YouTube 

 2. světová válka - 1. část - výukové video pro ZŠ - YouTube 

 2. světová válka - 2. část - výukové video pro ZŠ - YouTube 

8. června

Český jazyk

Slovesa, tvary podmiňovacího způsobu

učebnice str. 146 - 149,

PS do str. 64

Matematika

Další jednotky obsahu

II. díl, zelená učebnice str. 31/ cv. 1, 2, 3, 4

Plošné jednotky (ar, hektar), Mat. mat. pro 4.roč., 2. díl, str. 42, cv. 5 - YouTube

Přírodověda

Vylučovací soustava

učebnice str. 6, PS do str. 33

Příští středu písemka ze stran 57 - 61.

 Ledviny - nejdůmyslnější čistička odpadu - prezentace pro ZŠ - YouTube 

Přírodověda - Vylučovací soustava - YouTube 

Přírodověda - Trávící soustava - YouTube 

Přírodověda - Oběhová soustava - YouTube 

Svalová soustava - YouTube

Dýchací soustava člověka - prezentace pro žáky ZŠ - YouTube

7. června

Český jazyk

Slovesa, tvary rozkazovacího způsobu

učebnice str. 144 - 145,

PS do str. 63

Matematika

Závisle a nezávisle proměnná

učebnice str. 38/ cv. 1, 2, 3

 str. 39/ cv. 2 + poučky

Vlastivěda D

Druhá světová válka

učebnice str. 31- 33

 Pavel Koutský: 99 Mnichov Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Pavel Koutský: 100 Druhá světová válka Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Pavel Koutský: 101 Protektorát Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Pavel Koutský: 102 Osvobození Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

6. června

Český jazyk

Slovesa, tvary oznamovacího způsobu, minulý čas

učebnice str. 140 - 141,

PS do str. 62

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 6 People

6A My friends

učebnice str. 64/ cv. 1a, b

PS str. 84/ nová slova

str. 52/ cv. 1, 2

d. ú. str. 52/ cv. 3

 Oxford Discover Student Book 1 Unit 6 My friend, Anak - YouTube 

Matematika

Desetinná čísla se třemi desetinnými místy

učebnice str. 45/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 + poučky

Vlastivěda Z

Evropa (vodstvo) 

 Vodopády - Norge.cz - Norsko a norština 

 13 nejznámějších a nejkrásnějších vodopádů na Islandu, které musíte vidět (islandbezcestovky.cz) 

 Volha – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Evropa – vodstvo › Zeměpis › Uč se online! ✍️ - Vše co potřebuješ do školy (ucseonline.cz) 

opakování, PS str. 45,

Sousední státy ČR 

Slovensko

 Slovensko - YouTube 

Sousední státy České republiky – Úkolníček (ukolnicek.cz)

učebnice str. 48- 49, PS str. 40

3. června

Český jazyk

Slovesa, tvary oznamovacího způsobu, budoucí čas

učebnice str. 138 - 139,

PS do str. 62

Matematika

Dělení desetinných čísel přirozeným číslem

učebnice str. 37/ cv. 1, 2, 3, 4, 6, 8

2. června

Český jazyk

Slovesa, tvary oznamovacího způsobu, přítomný čas

učebnice str. 136- 137,

PS do str. 62

Matematika

Dělení desetinných čísel přirozeným číslem

učebnice str. 36/ cv. 1, 3, 4, 8, 11

 Dělení desetinného čísla přirozeným číslem - YouTube 

 Násobení desetinných čísel 10 a 100, příklady - YouTube 

 Dělení desetinných čísel 10 a 100 - YouTube 

 Násobení desetinného čísla přirozeným číslem - YouTube 


1. června

Den dětí

Všechno nejlepší všem dětem!

Zobrazit zdrojový obrázek


Přírodověda

učebnice str. 59 - 60

Pečujeme o svůj chrup

Zásady zdravé výživy

 Jak si správně čistit zuby - YouTube 

 Fandíme zdraví: PYRAMIDA VÝŽIVY - YouTube 

Český jazyk

Slovesa

učebnice str. 134- 135,

PS do str. 61

Matematika

Dělení desetinných čísel přirozeným číslem

 Dělení desetinného čísla přirozeným číslem - YouTube 

 Násobení desetinných čísel 10 a 100, příklady - YouTube 

 Dělení desetinných čísel 10 a 100 - YouTube 

 Násobení desetinného čísla přirozeným číslem - YouTube 

Vlastivěda Z

Evropa (povrch)

PS str. 44

D. ú. na zítra: PS str. 45

31. května

Přírodověda

Trávicí soustava

učebnice str. 59

 Trávicí soustava - YouTube 

 CESTA POTRAVY LIDSKÝM TĚLEM | TRÁVICÍ SOUSTAVA - YouTube 

Český jazyk

Slovesa

učebnice str. 134- 135,

Slovesa - osoba, číslo, způsob, čas - YouTube 

Matematika

Dělení desetinných čísel přirozeným číslem

učebnice str. 35/ cv. 2, 3, 7

Dělení desetinných čísel číslem přirozeným - YouTube

30. května

Český jazyk

Slovesa

učebnice str. 134- 135,

ústně cv. 4a, b, 5a, b

písemně cv. 6a, b (4 věty)

Matematika

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem

 Násobení desetinných čísel - YouTube 

učebnice str. 32/ cv. 1, 2, 5, 8, 

str. 33/ cv. 1, 9, 14 (14 do sešitu Ma školní)

Angličtina

Unit 5 příprava na písemný test

PS str. 50- 51, 69,

učebnice str. 62

OXFORD DISCOVER 1 - UNIT 1 - YouTube

20. května - 27. května

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Černá hora, Janské Lázně

26. května, 7. den

Ve čtvrtek byl náš předposlední den na škole v přírodě. Po svačině jsme potřebovali dokončit naše cestovatelské deníky, a tak jsme se s chutí pustili do práce. Děti psaly, kreslily, četly, skládaly, stříhaly a dokončovaly svoji celotýdenní práci. Abychom si i poslední den užili krásnou krkonošskou přírodu, vyrazili jsme do lesa hledat stopy. Nachystala jsem si s sebou sádru, misky, špachtle, vodu a hurá ven! Naučili jsme se sádru rozdělat, ale i zalít stopy. Po obědě jsme společně vyhodnotili soutěže a čekalo nás už jen balení. Myslím, že všechny děti byly spokojené! Každý z naší třídy 5. C si na památku veze domů diplom, ale i spoustu zážitků z našich společných aktivit!25. května 5. den, středa

Ve středu nás čekal druhý celodenní výlet. A protože jsme sledovali předpověď počasí, rozhodli jsme se pro změnu plánu. Čekal nás deštivý den. Po snídani jsme poklidnou chůzí vyrazili na Kolínskou boudu, kam pro nás přijel „auto-vláček“. Byli jsme potěšeni, protože přestalo pršet. Cesta do Pece pod Sněžkou nám utekla rychle, těšili jsme se na bowling. Hráli jsme skoro dvě hodiny. Některé děti hrály prvně, a šlo jim to velice dobře! Při zpáteční cestě se objevily komplikace. Auto-vláček pro nás sice přijel, ale nemohl nás dopravit zpět kvůli náhlé práci na silnici. Dopravil nás tedy do Janských Lázní a odtud jsme museli na Černou horu lanovkou. Po svačině jsme se učili a dokončovali jsme předem připravený učební plán. Ve skupinkách děti nakreslily zajímavé plakáty na karneval. A začaly si chystat masky. Po večeři se „páťáci“ dostavili na karnevalový rej. Hudba hrála a děti tančily. Zítra se budeme loučit s kouzelnou přírodou Krkonoš. 

24. května 5. den, úterý

V úterý jsme se probudili do mlhy. Po snídani jsme využili umělecké vlohy a schopnosti dvou šikovných žaček a těšili jsme se na dopolední program, který pro nás připravily, a to rychlokresbu – pózy. Děti kreslily obyčejnými tužkami postavy přímo v lese u Kábrtovy boudy ve dvou skupinách. Vyhodnocení této aktivity proběhne ve čtvrtek večer. Vrátili jsme se na oběd a po odpočinku jsme pádili na návštěvu výtvarné dílny Bosorka v Janských Lázních. Děti si vyráběly lapače snů, deník nebo glazovaly hrneček/misku. Při zpáteční cestě jsme s dětmi ochutnaly lázeňské oplatky a prohlédly si sochu Krakonoše, která je tvořena haldou kamení, ze které vystupuje polovina Krakonošova těla. A zastihl nás déšť. Prvně. Naštěstí jsme měli pláštěnky a jeli jsme černohorským Expressem. V Horském hotelu na nás čekal čerstvý makovec, který pro nás upekl náš skvělý pan kuchař. K večeři jsme si pochutnali na svíčkové omáčce s houskovými knedlíky. Po večerní přípravě na vyučování nám paní učitelka z 6. B nakreslila na tváře české vlajky a spěchali jsme fandit našim hokejistům. Asi jsme fandili málo. Příště se polepšíme!


23. května, 4. den, pondělí

Dnes jsme po snídani odešli na lanovku a přemístili jsme se do Janských Lázní.  

Odtud jsme se pěšky vydali do farmaparku Muchomůrka. Prošli jsme centrum Janských Lázní a lesem jsme se dostali do Svobody nad Úpou, kde jsme si v parku užívali asi 5 hodin přítomnost domácích zvířat.

Děti byly nadšené a šťastné, a vůbec nechtěly odejít.

 Farmapark Muchomůrka Svoboda nad Úpou - Janské Lázně (farmapark-muchomurka.cz) 


22. května, 3. den, neděle

Dnes si děti užily sportovní aktivity v parku Kabinka.

Jezdily na motokárách, lezly na horolezecké stěně, hopsaly, skákaly, běhaly a užívaly si krásný den.

Odpoledne zvládly orientační běh ve smíšených skupinách 3., 5. a 6. tříd. 

Celý den jsme si moc užili a všichni jsme v pořádku!


 Dětský park Kabinka | Krkonoše - oficiální webové stránky (krkonose.eu) 

21. května, 2. den, sobota

Dnes jsme se probudili do krásného dne. 


Po snídani jsme se vydali na rozhlednu. Bohužel bylo zavřeno. Zvolili jsme tedy náhradní program, a to procházku na televizní vysílač. Výška věže je od země 78,3 m k nejvyšší anténě. 


Cestou zpět do hotelu jsme si pro děti připravily hod šiškou na cíl.

Házení šiškami děti moc bavilo. Vítěze jsme odměnily dvěma bonbony a ostatní děti po splnění úkolu získaly jeden bonbon jako cenu útěchy.Zvítězili:

Dalším úkolem pro děti bylo postavit domeček pro skřítky. Pracovní činnosti všichni 1 s hvězdičkou!Za námi Horský hotel!

Výborný oběd...


Rozhledna Panorama je kousek od hotelu a má 106 schodů...

20. května, 1. den, pátek

Dnes jsme kolem 15. 30 hodin dorazili autobusem do Janských Lázní. Cesta byla bez problémů.

Počasí nám přálo a my jsme spěchali na lanovku Černohorský Express. 

Moc jsme si užili výhledy z lanovky, a hned po příchodu do Horského hotelu jsme se ubytovali. Vybalili jsme si kufry, batohy, cestovní tašky a spěchali jsme na výbornou večeři.

Pan kuchař vaří úžasně! Po večeři jsme si na čerstvém horském vzduchu připomněli pravidla, která budeme dodržovat, a dvakrát jsme nadšeně vyběhli kopec před hotelem. Sluníčko již zapadalo, a tak jsme se vrátili do hotelu, abychom se přichystali na první noc bez rodičů. Den jsme si užili a těšíme se na zítřek!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. května

Český jazyk

Číslovky

učebnice do str. 126,

PS do str. 58

Číslovky - YouTube

Matematika 

Počítáme se zlomky

učebnice do str. 56

3. díl učebnice do str. 13 (ne str. 7, 10, 11)

 Zlomky (výpočet více částí z celku), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 61, cv. 1 - YouTube

 Zlomky - jednoduché vysvětlení | Doučování Dr. Matika - YouTube  

Vlastivěda Z

Evropa

učebnice str. 40- 41

Zápis do velkého sešitu,

+ ústně odpovědi na otázky v oranžových polích.

V pondělí 9. 5. píšeme test ze stran 40- 41 (+slepá mapa).

  Evropa - Zeměpis - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Mut´s Dream

učebnice str. 58,/ cv. 2 písemně do malého sešitu,

 PS do str. 48/ cv. 1, 

d. ú. str. 48/ cv. 2

Unit 5 Part 3 Animation Mut's dream - Project 1 - YouTube


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přeji rodičům, prarodičům i dětem 

krásné Velikonoce!


Zobrazit zdrojový obrázek 

13. dubna

Děti mají ve škole desky (portfolio). Kdo nemá, přinese si v úterý po Velikonocích!

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

učebnice do str. 112,

PS do str. 55

Zájmena, 5. třída - YouTube 

Matematika 

Desetinná čísla

včetně opakování do str. 59

Geometrii ne, příští týden vypracujeme!

Přírodověda

Lidské tělo v pohybu

 Hannah Montana Tanec kosťový - YouTube 

Kostra

učebnice str. 53, zápis do velkého sešitu

+ vypracovat pracovní list (doplň názvy kostí)

V úterý písemný test ze str. 53 + pracovní list kosti!

12. dubna

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

Zájmena neurčitá a záporná

učebnice do str. 112,

PS do str. 54

5. třída Český jazyk - Zájmena - YouTube  

Matematika 

Desetinná čísla - procvičování

učebnice do str. 56

Matematika - Desetinná čísla - YouTube

Přírodověda

Lidské tělo v pohybu

LIDSKÉ TĚLO - Kostra/ Svaly/ Kůže/ Jednotlivé tělesné soustavy/ 5.třída ZŠ/ pro děti/ 1.a 2. stupeň - YouTube 

Kosterní soustava - YouTube

11. dubna

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

Zájmena vztažná

učebnice do str. 111,

PS do str. 54

Zájmena - YouTube   

Matematika 

Desetinná čísla - procvičování

učebnice do str. 56

Matematika - Desetinná čísla - YouTube

Vlastivěda Z

Světadíly

učebnice str. 38- 39

Zápis do velkého sešitu: 

odpovědi na otázky v oranžových polích.

V pondělí 25. dubna píšeme test ze stran 38 a 39

 Kontinenty a světadíly - YouTube 

 Kontinenty a oceány - YouTube 

 SVĚTADÍLY - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Our house

učebnice str. 54, PS do str. 44/ cv. 1

21. Welcome to my house (English Dialogue) - Educational video for Kids - YouTube

Welcome To Our House | Learn English with ESL Music for Kids - YouTube 

Talking about Your Home in English - YouTube

8. dubna

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

Zájmena tázací

učebnice do str. 110,

PS do str. 54

Zájmena - YouTube   

Matematika 

Desetinná čísla - zaokrouhlování

učebnice  str. 52, 53

Zaokrouhlování desetinných čísel, 5. třída - YouTube

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Places My room

učebnice str. 52, 53

str. 53/ cv. 3b písemně do sešitu

PS do str. 43

 My room vocabulary song in English for kids. Furniture, pets, objects. Learning songs. - YouTube 

 English for kids: My house - YouTube 

 Children’s Songs | MY HOUSE | Nursery Rhymes | Cartoon | Mini Disco - YouTube 

 Read Aloud | This Is Our House by Michael Rosen and Bob Graham - YouTube 

 03 'My House' Song (Rooms & furniture in the home) English on Tour - YouTube 

7. dubna

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

Zájmena 

učebnice do str. 109,

PS do str. 53

Zájmena osobní - YouTube    

Matematika 

Desetinná čísla - jejich odčítání

učebnice  str. 50- 51

Odčítání desetinných čísel, Mgr. M. Vintrová - YouTube

Vlastivěda D

1. světová válka

učebnice str. 22- 24

PS str. 23

 Pavel Koutský: 93 První světová válka Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 1. světová válka 5. třída - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Places

My room

učebnice str. 53/ cv. 3b písemně do sešitu

Zapsat nová slova PS str. 83!

6. dubna

Český jazyk

Zájmena 

učebnice str.108, PS do str. 52

str. 108/ cv. 8a

Matematika 

Desetinná čísla - jejich sčítání

učebnice  str. 48- 49

Desetinná čísla (sčítání a odčítání), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 56, cv. 1 - YouTube 

Sčítání desetinných čísel I. - YouTube

Přírodověda

Člověk a jeho místo v říši živočichů

učebnice str. 52

PS str. 30

 Byl jednou jeden život Kosti a kostra - YouTube 

Zápis do velkého sešitu!

Příští týden test ze str. 52.

5. dubna

Český jazyk

Zájmena 

učebnice str.108, PS do str. 52

str. 108/ cv. 6a, 7 písemně

Matematika 

Rovnice 

učebnice  str. 35 dole

 Rovnice (1. stupeň ZŠ), Mat. mat. pro 5.roč., 2. díl, str. 48, cv. 1 úvod - YouTube

 Rovnice (pro 1. stupeň ZŠ), Matýskova matematika pro 5.roč., 1. díl, str. 18, cv. 5 - YouTube  

Přírodověda

Člověk a jeho zdraví

 Štístko a Poupěnka - Hejbni kostrou - YouTube 

  Lidské tělo - YouTube 

4. dubna

Český jazyk

Zájmena 

učebnice str.106- 107, PS do str. 52

str. 10/ cv. 3 písemně

Matematika 

Desetinná čísla 

učebnice  str. 45

Vlastivěda Z

Světadíly

učebnice str. 38- 39

Oceány a světadíly, zeměpis - YouTube 

Kontinenty a oceány naší planety Země - YouTube

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Places

My room

učebnice str. 52/ cv. 1 poslech

+ zapsat si nová slova PS str. 83/ A My room

 Descriptive Text: My Bedroom - YouTube 

 THE MY ROOM SONG - YouTube 

 Rooms of a house - YouTube

1. dubna

 Český jazyk

Zájmena osobní, ukazovací a přivlastňovací

učebnice str. 108 - 109,

učebnice str. 108/ cv. 7 písemně

Matematika  

Desetinná čísla, měření délek

učebnice str. 41,

vypracovat cv. 7, 8, 10 písemně

Anglický jazyk (moje skupina)

Písemný test Unit 4

 Phonics Doodles - My Room, for Kindergarten and Primary, First Friends 2, Oxford University Press - YouTube 


28. březnaJan Amos Komenský - YouTube 

Pavel Koutský: 65 Jan Amos Komenský Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

028 Jan Amos Komenský - YouTube

Český jazyk

Zájmena

učebnice str. 106 - 107,

učebnice str. 107/ cv. 4a, c písemně

 Zájmena, 5. třída - YouTube 

 Česko-ukrajinský slovníček.pdf - Disk Google 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4 Progress check

Příprava na páteční test!

Přehled mluvnice, PS str. 75- 76

učebnice str. 50, 

PS str. 40/ cv. 1, 2

Slovíčka str. 83/ 4 Culture

Matematika  

Desetinná čísla (rozklad)

učebnice str. 40,

vypracovat cv. 1- 5 písemně

Vlastivěda Z

Oceány a světadíly

učebnice str. 37

Oceány a světadíly, zeměpis - YouTube 

Kontinenty a oceány - YouTube 

25. března

Český jazyk

Přídavná jména a jejich stupňování 

učebnice str. 100 - 101,

 PS do str. 51

učebnice str. 102/ cv. 4, str. 102/ cv. 5a písemně

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4D Mickey, Millie and Mut

 Unit 4 Part 3 Animation Mickey, Millie and Mut - Project 1 - YouTube 

učebnice str. 46- 47, 

Gramatika, cv. 3, 4

str. 47/ cv. 6a, písemně

Slovíčka str. 83/ 4D

Pracovní činnosti

 Výtvarná výchova - Jarní květiny - YouTube 

24. března

Český jazyk

Přídavná jména a jejich stupňování 

učebnice str. 99- 100,

 PS do str. 51

učebnice str. 100/ cv. 7, str. 101/ cv. 1 písemně

Matematika  

Desetinná čísla

učebnice str. 32- 36, znovu procvičování a opakování,

vypracovat cv. 7, 8/ str. 37

 Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube 

 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube 

Desetinná čísla a zlomky - 5. třída - YouTube 

Desetinná čísla (zápis stejného čísla), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1 - YouTube

Vlastivěda D

První světová válka

učebnice str. 22- 23

PS do str. 22

 1. světová válka 5. třída - YouTube 

 Pavel Koutský: 93 První světová válka Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Pavel Koutský: 94 První odboj legie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4D Mickey, Millie and Mut

 Unit 4 Part 3 Animation Mickey, Millie and Mut - Project 1 - YouTube 

učebnice str. 46- 47, 

ústně: str. 46/ cv. 1, 2 poslech, potom přečíst nahlas a přeložit,

str. 47/ cv. 3b, c

PS str. 38/ cv. 2, str. 39/ cv. 4, 5, 6

Slovíčka str. 83/ 4D

23. března

Český jazyk

Přídavná jména a jejich stupňování 

učebnice str. 99- 100,

 PS do str. 51

 4.-5. ročník | Webový portál k výuce na dálku MŠMT (msmt.cz) 

Druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací. 5. ročník ZŠ - YouTube 

Přídavná jména - YouTube

 Matematika  

Desetinná čísla

učebnice str. 32- 36, znovu procvičování a opakování

 Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube 

 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube 

Desetinná čísla a zlomky - 5. třída - YouTube 

Desetinná čísla (zápis stejného čísla), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1 - YouTube

Přírodověda

Třídění živých organizmů

Rostliny

učebnice str. 48,

PS do str. 27

 TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ (část 1.) - YouTube 

Dýchání rostlin a fotosyntéza pro žáky ZŠ - jednoduché vysvětlení - YouTube 

Co je to fotosyntéza? – NEZkreslená věda II - YouTube

22. března

Český jazyk

Přídavná jména a jejich stupňování 

učebnice str. 98- 99,

 PS do str. 50

 Matematika  

Čtverec a obdélník

náčrt, konstrukce a zápis (podle zadání),

výpočet obvodu a obsahu

Desetinná čísla

učebnice str. 32- 36, opakování

 Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube 

 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube 

Desetinná čísla a zlomky - 5. třída - YouTube 

Desetinná čísla (zápis stejného čísla), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1 - YouTube 

Přírodověda

Zítra písemka :-) 

Třídění živých organizmů

učebnice str. 46- 47,

PS do str. 26

 TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ (část 1.) - YouTube 

 Houby - příprava na písemku - YouTube  

 Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

21. března

Český jazyk

Přídavná jména 

učebnice str. 97,

 PS do str. 49

 Matematika  

Čtverec a obdélník

náčrt, konstrukce a zápis (podle zadání),

výpočet obvodu a obsahu

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4D Mickey, Millie and Mut

 Unit 4 Part 3 Animation Mickey, Millie and Mut - Project 1 - YouTube 

učebnice str. 46- 47, 

ústně: str. 46/ cv. 1, 2 poslech, potom přečíst nahlas a přeložit,

str. 47/ cv. 3a

PS str. 38/ cv. 1, str. 39/ cv. 3

Slovíčka str. 83/ 4D

Vlastivěda Z

Moravskoslezský kraj

učebnice str. 34- 35, PS str. 16

 Vlastivěda - Moravskoslezský kraj - YouTube 

 Moravskoslezský kraj - propagační video - YouTube 

 Moravskoslezský kraj - YouTube 

 Moravskoslezský kraj - YouTube 

11. března

Velké poděkování tatínkovi naší žačky za stavebnice LEGO!

Všichni jsme si hodinu pracovních  činností a matematiky moc užili!


Český jazyk

Přídavná jména měkká, skloňování

učebnice str. 96- 97,

str. 97/ cv. 4 a, přepiš a podtrhni přídavná jména tvrdá (žlutě), měkká (zeleně)

 PS do str. 49

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4C Free time

učebnice str. 44- 45,

PS str. 37/ cv. 5, 6

Slovíčka str. 83/ 4C

10. března

Český jazyk

Přídavná jména tvrdá, skloňování

učebnice str. 92- 93,

str. 93/ cv. 4 písemně

 PS str. 49

 Matematika  

Desetinná čísla

učebnice str. 36/ cv. 2 a růžový rámeček

str. 26/ cv. 5 do sešitu

str. 41/ cv. 14 (2 příklady)

Vlastivěda D

Rozvoj měst, tovární výroba a delší povinná docházka

učebnice str. 20- 21

PS do str. 19

 Laurin & Klement – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Historie - Laurin & Klement (skoda-auto.cz) 

 První ryze elektrifikovaná železnice z Tábora do Bechyně - iDNES.tv 

 Železniční trať Tábor–Bechyně – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Pavlač – Wikipedie (wikipedia.org) 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4C Free time

učebnice str. 44- 45,

PS str. 36/ cv. 1, 2, 3, 4

Slovíčka str. 83/ 4C

 Talking about Hobbies and Free Time Activities - YouTube 

 Hobbies and Interests - YouTube 

 Kids vocabulary - Hobbies and Interests- What do you like doing? - Learn English for kids - YouTube 

9. března

Český jazyk

Přídavná jména tvrdá, skloňování

učebnice str. 92- 93,

str. 91/ cv. 3a (měkká a přivlastňovací) písemně

 PS str. 48

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 35/ cv. 6, 8, 9

str. 35/ cv. 11 do sešitu

str. 27/ cv. 7 (2 příklady)

Přírodověda

Co už víme o České republice

učebnice str. 45,

PS str. 26

zápis str. 45

Písemná práce příště, str. 44_ 45.

8. března

Český jazyk

Přídavná jména tvrdá, skloňování

učebnice str. 92- 93,

str. 91/ cv. 3a (tvrdá) písemně

 PS str. 47

Třídnická hodina místo hodiny matematiky!

Přírodověda

Co už víme o České republice

učebnice str. 44,

zápis a PS str. 27

7. března

Český jazyk

Přídavná jména tvrdá, skloňování

učebnice str. 92- 93,

str. 89/ cv. 2a písemně

 PS str. 46

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 34/ cv. 2, 3, 4, 5 a růžové rámečky

str. 35/ cv. 14 do sešitu

str. 27/ cv. 7 (3 příklady)

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4B My day

učebnice str. 43,

PS str. 35

Slovíčka str. 83/ 4B

 Kids vocabulary - My Day - Daily Routine - Learn English for kids - English educational video - YouTube 

 My daily routine - My day - Learn english for kids-Educational videos-kids. - YouTube 

 Daily Activities | Present Tense | ESL Classics - songs for learning English - YouTube 

 What do you do every day? - YouTube 

4. března

Český jazyk

Přídavná jména

učebnice str. 90- 91,

 PS str. 45

2. března

Český jazyk

Přídavná jména

učebnice str. 88- 89,

 PS str. 44

 PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ - příběh rodiny MLADÝCH - YouTube 

Samostudium - přídavná jména pro 5. ročník - úvod - YouTube  

Matematika 

Obsah obdélníku a čtverce, učebnice str. 13

Rýsujeme učebnice do str. 13/ cv. 6, 7, 3

Procvičování převodů plošných jednotek, Matýskova matematika pro 5.roč., 1. díl, str.29 , cv. 1 - YouTube

Přírodověda

Pozorování rostlin a živočichů v botanických a zoologických zahradách

učebnice str. 42- 43,

PS str. 25

Botanické zahrady v Troji a na Albertově - zahrady ve městě - YouTube 

🏞️Botanická zahrada v Tróji - YouTube 

ZOOokénko - procházka po ZOO - YouTube 

Prague Zoo - 2021 - YouTube 

BOTANICKÁ ZAHRADA | LIBEREC | BOTANICAL GARDEN | 2016 | GOPRO | FULL HD | - YouTube

Příští úterý test učebnice str. 42- 43!

Čtení

Čítanka str. 90- 95

Naučit se zpaměti báseň str. 95 O obrech na příští středu :-)

1. března

Český jazyk

Přídavná jména

učebnice str. 88- 89,

do PS str. 43

 Přídavná jména - YouTube 

 5. třída Český jazyk - Přídavná jména - YouTube 

Matematika 

Jednotky obsahu, učebnice str. 8

Přírodověda

Pozorování rostlin a živočichů v botanických a zoologických zahradách

učebnice str. 42- 43,

zápis do velkého sešitu

Výtvarná výchova

Březen


28. února

Barevný oranžový pátek


Český jazyk

učebnice str. 84/ cv. 2a písemně

PS str. 43

Matematika 

Desetinná čísla

Diktát desetinných čísel

učebnice do str. 34

str. 28/ cv. 6 písemně

Vlastivěda Z

Olomoucký kraj

 Olomoucký kraj - YouTube 

 OLOMOUCKÝ KRAJ - YouTube 

 Šumná Olomouc - YouTube 

 Olomoucký kraj Loskuták na výletě 15.8. 2020 - YouTube 

učebnice str. 30- 31,

zápis do velkého sešitu

PS str. 15

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4

Time

Učebnice do str. 41/ cv. 3 poslech + písemné odpovědi do malého sešitu,

společná kontrola,

ve čtvrtek opakovaně na známku :-)

PS do str. 3/ cv. 5,

napsat nová slovíčka str. 83/ Unit 4/A What´s the time, please?

 Gogo 10 What's the time, please? - YouTube 

 Theme 2. Time - What time is it? | ESL Song & Story - Learning English for Kids - YouTube 

 What Time Is It? Song for Kids | Preschool, Kindergarten, Learn English Children - YouTube 

 Telling the Time for Kids: O'Clock Times - YouTube 

 Telling Time ('Past' and 'To') - YouTube 

 Telling the Time for Kids: Quarter Past Times - YouTube 

 Let's Learn About the Clock | Fun Clock Song for Kids | Jack Hartmann - YouTube 

 Hip-Hop Around the Clock | :15, :30, :45 | Learning to Tell Time | Jack Hartmann - YouTube 
Zobrazit zdrojový obrázek

25. února

Český jazyk

učebnice str. 84

PS str. 42/ cv. 1 - 4

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice do str. 34/ cv. 1- 5

+ přečti si růžové rámečky!

Diktát desetinných čísel a jejich grafické znázornění.

 Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube 

 Znázornění desetinných čísel (desetin) na číselné ose, Mat. mat. pro 4.roč., 2. díl, str. 63, cv. 1 - YouTube 

 Desetiny - grafické znázornění na číselné ose | Aritmetika | Matematika | Khan Academy - YouTube 

 Grafické znázornění zlomku - YouTube 

 Zlomek na číselné ose - YouTube 

Anglický jazyk

Unit 4

Time

Učebnice do str. 40

PS do str. 31

Pracovní činnosti

 DIY: Vyzdobte v zimě krmelce pro hladovou lesní zvěř. Co však nikdy nesmí sníst? | Prima Living (iprima.cz) 

 Krmení pro zvěř (iprima.cz) 

 DIY: Jak vyrobit krmítko pro ptáčky? Využijte i ruličku od toaletního papíru | Prima Living (iprima.cz) 24. února

Český jazyk

učebnice str. 84

PS str. 41/ cv. 1 - 5

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 34/ cv. 1- 5

+ přečti si růžové rámečky!

Anglický jazyk

Unit 3

Píšeme test

Učebnice do str. 38

PS do str. 31

Vlastivěda D

Psali jsme test ze str. 16- 18, 

kdo nebyl ve škole, napíše příští hodinu.

PS do str. 17

V pondělí přinést ke kontrole PS z dějepisu a velký sešit z dějepisu!

23. února

Český jazyk

učebnice str. 80

PS str. 40/ cv. 1 - 5

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 33/ cv. 4, 5, 11

str. 34/ doplň růžový rámeček

Přírodověda

Moře a oceány

učebnice do str. 40, 

PS do str. 23 :-)

 OCEÁNY A MOŘE 1 - YouTube 

 Kralovství divočiny "Koralové útesy" CZ Dabing SUPER-DOKUMENT!!! - YouTube 

 Tajemství oceánu - YouTube 

 Z6 Oceány a moře - YouTube 

Čtení

Spící město

do str. 136 (starší vydání)

Část 4., kapitola 4

22. února

Český jazyk

učebnice do str. 79

PS str. 39/ cv. 1 - 5

 Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř - Holky z Polabí - YouTube 

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 32/ 1, 2, 3

Vystřihni si kartičky z přílohy.

21. února

Vlastivěda Z

Jihomoravský kraj

PS str. 18, zápis podle učebnice str. 28 - 29

Jihomoravský kraj - YouTube

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 32/ růžové rámečky

Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube

 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube 

Český jazyk

Diktát PS str. 41/ cv. 6

PS str. 38/ cv. 1 - 4

Anglický jazyk

Unit 3

PS do str. 31,

Ve čtvrtek kontrola slovíček za celou 3. lekci!

17. února

Anglický jazyk

Jak vypěstovat avokádo z pecky - YouTube 

Jak vypěstovat mango z pecky - YouTube 

18 Tropical Fruits from COLOMBIA's Fruitarian Paradise - YouTube 

13 Extraordinary Fruits Around The World - YouTube 

Jak pěstovat ananas (How to grow a pineapple) - YouTube

Český jazyk

učebnice do str. 79

cv. 5a, urči mluvnické kategorie u podstatných jmen, písemně do malého sešitu

Matematika

učebnice do str. 28/ cv. 2, 

d. ú. str. 27/ cv. 8 písemně do malého sešitu

Přírodověda

učebnice do str. 39, 

PS do str. 23 :-)

V úterý písemný test str. 32 - 39!

 PODNEBNÉ PÁSY 4) - polární pás 5. třída - YouTube 

Vlastivěda Z

Kraj Vysočina

učebnice do str. 27

 Vlastivěda - Kraj Vysočina - YouTube 

 Kraj Vysočina - YouTube 

 KRAJ VYSOČINA - YouTube 

V pondělí písemný test Kraj Vysočina, učebnice str. 26- 27, 

PS str. 19/ cv. 1, 2, 3 + zápis,

budeme společně kontrolovat!

Vlastivěda D

2. polovina 19. století

učebnice do str. 19, PS do str. 17

 Muzeum nákladních automobilů Kopřivnice slavnostní otevření (Kulturní okénko/TV Polar) - YouTube 

 Präsident – první kopřivnický automobil | TATRA MUSEUM 

 Kopřivnice město automobilů - YouTube 

11. února

Český jazyk
Skloňování podstatných jmen
učebnice str. 75, přečíst společně celou stranu a připomenout si učivo
Str. 76/ vždy přečíst žlutý rámeček, potom ústně cv. 1, 2, 3
Cv. 4 písemně
Matematika
učebnice str. 22/ cv. 1 společně do učebnice,
cv. 2 společně, písemně do M školní,
cv. 4 společně přečíst pro zajímavost,
cv. 3, 5, 6 samostatná práce do učebnice,
cv. 7 písemně do M školní,
d. úkol na pondělí:
cv. 8 do M školní!!!
V pondělí budu kontrolovat!!!

Pracovní činnosti

https://babbledabbledo.com/art-for-kids-glowing-paper-planets/

Easy Planet Craft for Kids: 3D Paper Planets

Want to turn a simple sheet of paper into some 3 dimensional magic? If you have little astronomers in the making, this easy planet craft for kids, Paper Planets, is a great exercise in paper crafting AND looks pretty cool as a hanging decoration in any future astronaut’s bedroom!

babbledabbledo.com
Čtení
Hlasité čtení s porozuměním, Spící město nebo pokračovat v čítance.

10. února

Matematika

Počítáme s velkými čísly

https://youtube.com/watch?v=V3tE2EjTaSg&feature=share

Obor velkých čísel do miliardy (znázornění), Mat. mat. pro 5.roč., 2. díl, str. 5, cv. 1

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova matematik...

youtube.com

Prohlédněte si tabulku na str. 21 vlevo nahoře

Učebnice str. 21/ cv. 1, 2, 3, 4, 5

Když zvládnete, dělíme ve cv. 6.

Vlastivěda D

Zanikne česká řeč?

učebnice str. 18

přečíst, udělat zápis

PS str. 17

https://youtube.com/watch?v=--6U9WHODok&feature=share

https://youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&feature=share

https://youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0&feature=share

https://youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo&feature=share

Český jazyk

Číslo a rod podstatných jmen

Učebnice str. 73/ cv. 4 ústně
Modrý rámeček, otázky

Zopakujte pádové otázky a vzory u podstatných jmen společně nahlas!

Cv. 5 urči pád, číslo, rod a vzor
Samostatná písemná práce
Kdo zvládne, pracuje písemně
na straně 74/ cv. 6

9. února

Český jazyk

Podstatná jména

učebnice str. 71/ cv. 6 písemně do Čj školní

ústně:

str. 72, přečíst žlutý rámeček,

cv. 1a společně

cv. 2 písemně do Čj školní

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

učebnice str. 18/ cv. 9, písemně do velkého sešitu, samostatná práce se zkouškou

1. sloupeček A

2. sloupeček B

cv. 6 písemně do M školní

Přírodověda

Subpolární podnebný pás

učebnice str. 38

společně přečíst, zapsat výpisky do velkého sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw

Polární podnebný pás

učebnice str. 39

společně přečíst, zapsat výpisky do velkého sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=wQfy29ec0MQ

https://www.youtube.com/watch?v=-z7lxRjVj6U

Čtení

Spící město

pokračujeme v hlasitém čtení s porozuměním

8. února

Český jazyk

Podstatná jména

učebnice str. 71/ cv. 3a, b ústně

cv. 5a, b písemně do sešitu

Matematika

učebnice str. 17/ cv. 9 a společně,

cv. 9 b písemně do sešitu, 

kdo splní, pokračuje na str. 18: cv. 1, 2, 5 do učebnice,

 Přírodověda

Mírný pás

učebnice str. 36-38,

společně přečtěte, napište výpisky do velkého sešitu,

děti znají postup.

https://youtu.be/Jjri6p8M_FE

https://youtu.be/8C6d58k2CmY

Výtvarná výchova

vyrob a nakresli pohlednici ze Zimních olympijských her 2022 z Pekingu, 

bude obsahovat olympijské kruhy, sportovce nebo maskota

Materiál: pastelky, fixy

Z druhé strany narýsovat linky a napsat pozdrav!

Všichni stejný rozměr: 10 cm x 15 cm

Pondělí 7. 2. 

Český jazyk dnes není, je třídnická hodina.

Matematika:

dokončit učivo z minulé hodiny (str. 17/ cv. 1,2,5,7)

Nové zadání: str. 16/ cv. 8,9.

Příklady na dělení:

Vypočítej se zkouškou:

58 924 : 25 =

96 996 : 35 =

Vlastivěda Z:

Pardubický kraj

Učebnice str. 24-25, zápisky do PS, + vypracuj stranu v PS, stranu nevím, najděte si ��

 

https://youtube.com/watch?v=0VaNz6SGJjc&feature=share

 

https://youtu.be/sijQqfnxL1I

 

https://youtube.com/watch?v=0XXKRg5ZLpM&feature=share

 

https://youtu.be/uPSlmGjGeig

 

https://youtu.be/pOZ6o2gRcBg

 

https://youtu.be/w6jlhLUgER0

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast

 

https://youtu.be/POs9hA9maLA

2. února

Český jazyk

Shrnutí slovní druhy

učebnice str. 66/ cv. 11, str. 67/ cv. 2a písemně do sešitu obě cvičení,

PS str. 36

Matematika

učebnice str. 16/ cv. 4, 5, 6, 10 do učebnice,

str. 11/ cv. 7 písemně do sešitu

Přírodověda

Subtropický podnebný pás

učebnice str. 35- 36, PS str. 23/ cv. 6

Čtení

 Čtenářský deník – Wikipedie (wikipedia.org) 

1. února

Výtvarná výchova

Těšíme se na ZOH 2022 v Pekingu!

 ZOH Peking 2022: Maskot, stadiony, termín i časový posun - CNN Prima NEWS (iprima.cz) 

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 67, str. 67/ cv. 9 ústně 

PS str. 33- 34

Matematika

Průměrná rychlost

učebnice str. 15/ cv. 1, 8, 9, str. 16/ cv. 1 písemně do učebnice

Přírodověda

Podnebné pásy

Subtropický podnebný pás

učebnice str. 35- 36, zápis do velkého sešitu, 

PS str. 23/ cv. 5, zítra kontrola v hodině

 PODNEBNÉ PÁSY - 2) Subtropický pás 5. třída - YouTube 

Subtropický pás – Wikipedie (wikipedia.org)


2. pololetí školního roku 2021/2022


31. ledna

Hurá! Máme vysvědčení za 1. pololetí!

V pátek 4. února mají děti pololetní prázdniny!

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 67, 

PS str. 33- 34

Vlastivěda Z

Královéhradecký kraj

učebnice str. 22, PS str. 13

 Kudy z nudy - Pančavský vodopád v Krkonoších 

 hrad Kost – nejzachovalejší gotický hrad v Českém ráji (kost-hrad.cz) 

Státní zámek Opočno (zamek-opocno.cz) 

Vojenská tvrz a pevnost Hanička - Orlické hory (region-orlickehory.cz) 

Zámek Ratibořice a Babiččino údolí - Babiččino údolí a zámek Ratibořice (ratiborice-babiccinoudoli.cz) 

Vojenská pevnost Dobrošov - úžasná vojenská památka (ratiborice-babiccinoudoli.cz) 

Safari Park Dvůr Králové

Krkonošský národní park | Krkonoše - oficiální webové stránky (krkonose.eu)

Pohled z Černé hory na Sněžku 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 My school

učebnice str. 34, cv. 1,  

PS str. 28/ do cv. 1, 2

Nová slovíčka D My school PS str. 82, poslední slovo Science.

28. ledna 

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 67, 

PS str. 33/ cv. 1, 2, 4

Matematika

Průměrná rychlost

učebnice str. 14/ cv. 1, 3 písemně do sešitu

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 

 Unit 3 Part 3 Animation Mut's present - Project 1 - YouTube 

učebnice do str. 32,

PS str. 25/ do cv. 1- 6

Slovíčka PS str. 82, poslední slovo pavouk.

27. ledna 

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 66, písemně do sešitu Čj školní (na papír) cv. 9/ str. 66,

ústně cv. 8

d. ú. str. 65/ cv. 6a

Matematika

učebnice str. 12/ cv. 1 písemně do učebnice

cv. 3 písemně do sešitu

 cv. 5 písemně do učebnice

Vlastivěda D

Vynálezy mění život lidí (18. a 19. století)

učebnice str. 16 a 17

PS str. 15/ 1, 2, 3 kontrola ve čtvrtek

Opakování:

 Pojmy život na vesnici v 18. století - YouTube 

 19. Život na vsi v 18. století - YouTube 

Nové učivo:

 033 Století páry - YouTube 

 Pavel Koutský: 81 Věk páry Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Vynálezy 18.a 19.století :: Hravé učení (webnode.cz) 

 Byl jednou jeden... Vynálezce 🤔 Stephenson - plnou parou vpřed 🚃 - YouTube 

 Pavel Koutský: 90 Bouřlivý rozvoj vědy a techniky Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Have you got a pet?

učebnice str. 32, cv. 1, 

cv. 3 písemně do sešitu English 

PS str. 26/ do cv. 1, 2

Nová slovíčka PS str. 82, poslední slovo pavouk.

25. ledna 

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 65, písemně do sešitu Čj školní (na papír) cv. 5/ str. 65,

d. ú. str. 65/ cv. 7a

Matematika

učebnice str. 11/ cv. 1, 3, cv. 4 pouze 1. sloupec, odhad do učebnice, výpočet do sešitu :-)

Přírodověda

Podnebné pásy

učebnice str. 32- 35, zápis do velkého sešitu, 

PS str. 21, vyplň, co znáš, zítra kontrola v hodině

d. ú. str. 22/ cv. 3, 4

 PODNEBNÉ PÁSY - 1) Tropický pás 5. třída - YouTube 

 Podnebné pásy - YouTube 

 Podnebné pásy (ZÁKLAD) - YouTube 

 Podnebné pásy - YouTube 

24. ledna

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 64

Matematika

učebnice str. 10/ cv. 7 do učebnice, cv. 6, 8 do sešitu (na papír)

Vypočítej písemně se zkouškou:

32 586 : 26 =

94 328 : 61 =

Vlastivěda Z

Královéhradecký kraj

učebnice str. 22, PS str. 13

 Vlastivěda - Královehradecký kraj - YouTube 

 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - YouTube 

 Královéhradecký kraj - YouTube 

 Snídaně s Novou - Královéhradecký kraj - YouTube 

 Hrad Kost - cestování s kamerou po východních Čechách - YouTube 

 Tip na výlet: Zámek Opočno - YouTube 

 Slavnosti jiřinek v Muzeu Boženy Němcové - YouTube 

 Božena Němcová, Česká Skalice a Červený Kostelec, krátká verze videa - YouTube 

 Česká Skalice historické památky - YouTube 

 KAM NA VÝLET V ČESKU - Babiččino údolí - YouTube 

21. ledna

Český jazyk:

Nadpis z učebnice str. 62 (Ověříme, co už víme) Vypracovat písemně:

1. Vybereš správnou odpověď a napíšeš i s písmenem a), b), nebo c) do sešitu 

2. Opisuješ vždy všechna slova z vybraného řádku, do kterých doplníš chybějící gramatické jevy

Matematika 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem, výpočet a zkoušku


98 624 : 32 =                                           65 721 : 68 =


76 641 : 35 =                                            89 323 : 69 =


Práce z učebnice do školního sešitu: slovní úloha str. 10/ cv. 5


Str. 11/ cv. 4, odhaduj do učebnice, písemně počítej do M školní.

Pracovní činnosti:

1. vzít si připravený základ (čtvrtku z minulé hodiny)

2. nakreslit na jednu čtvrtku vždy jeden zimní sport, mají nákresy z minulé hodiny na papíru

3. pokreslit celou čtvrtku, používat tuš a zlomenou špejli, případně černý fix, ten střední, ne tlustý


Olympijské hry

https://www.youtube.com/watch?v=DvxrM6--g98&list=PLzhiVMwb3NkYuuFS793KkZhVSphG_JBCx&index=5


https://www.youtube.com/watch?v=6bNOnXTe4Ok&list=PLzhiVMwb3NkYuuFS793KkZhVSphG_JBCx


https://www.youtube.com/watch?v=fcE1pPit-7Q


https://www.youtube.com/watch?v=4UlHfYQOfxY


https://www.youtube.com/watch?v=he03dVkhLTM&list=RDCMUCTl3QQTvqHFjurroKxexy2Q&index=2

20. ledna

Český jazyk

1. hlasitě odříkat vyjmenovaná slova

2. písemně do ČJ školní: učebnice str. 60/ cv. 14,

kdo má hotovo, píše na str. 59/ cv. 8,

pokud někdo hotovo, tak u podstatných jmen a u sloves z cv. 8/ str. 59 určuje mluvnické kategorie (písemně taky)

po cestě- 6. pád, č. j., r. ž., vzor žena...

pil- 3. os., č. j., zp.ozn., čas min.

Matematika

kontrola d.ú. cv. 5, 6 na str. 9

Samostatná práce do M školní:

str. 9/ cv. 8, pak cv.7

Vlastivěda D

PS str. 7,

Poslechněte si Pověst o Kozinovi, jsou to 2 odkazy Boží soud 1, a Boží soud 2, pak pracovní sešit

https://www.youtube.com/watch?v=NLJE2h_vJYY&t=308s

https://www.youtube.com/watch?v=-O8ysdYLJFI

https://www.liveworksheets.com/vp1806529ru

14. ledna

Český jazyk

učebnice str. 59/ cv. 10 písemně do sešitu (na papír)

Převody jednotek

 Procvičování převodů plošných jednotek, Matýskova matematika pro 5.roč., 1. díl, str.29 , cv. 1 - YouTube 

 Základní převody jednotek délky (mm,cm; procvičování) , Matýskova matematika 8. díl, str. 51, cv. 1 - YouTube 

 Základní převody jednotek objemu (dl, l, hl; vyvození) , Matýskova mat. 8. díl, str. 52, úvod B - YouTube 

 Procvičování převodů jednotek délky, Matýskova matematika pro 5.roč., 1. díl, str. 22, cv. 1 - YouTube 


13. ledna

Matematika

Geometrie

učebnice str. 8/ cv. 5, 6, str. 13/ cv. 5, 6

Český jazyk

Procvičuj přípony -ský, -cký, -ští, -čtí, -čcí

Základní škola sv. Voršily v Olomouci (zcsol.cz)

12. ledna

Ve čtvrtek vybírám sešity Čj sloh s doplněným popisem děje,

učebnice Čj str. 45/ cv. 2

Čtení

čítanka str. 62 - 65

Matematika

 Písemné dělení dvojciferným číslem (718:23; dlouhý zápis),MM pro 5.roč., 1. díl, str. 43, cv. 1 úvod - YouTube 

 Dělení dvojciferným číslem (zkrácený zápis), MM 5.roč., 1.díl, strana 47, cv. 1 úvod - YouTube  

Přírodověda

Pohyblivá Země

učebnice str. 26 - 27, PS str. 18/ cv. 7, 8, str. 20/ cv. 12, 13, 14

 Paxi - Střídání dne a noci a ročních období - YouTube 

 Pohyby Země - vysvětlení pro žáky ZŠ - YouTube 

 Země, její pohyby a jejich dopad na lidstvo - YouTube 

 STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ - YouTube 

 Lajka – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Jurij Gagarin – Wikipedie (wikipedia.org) 

 1961 | První člověk ve vesmíru Jurij Gagarin - YouTube 

 Dobry den majore Gagarine - YouTube 

  MAYSKÝ KALENDÁR A VEĽKÝ SOLÁRNY ZÁBLESK - YouTube 

11. ledna

Přírodověda 

Měsíc, vesmírný soused Země

učebnice str. 24 - 25, PS str. 19/ cv. 9, 10, 11, str. 20/ cv. 12

Paxi a náš Měsíc: fáze a zatmění - YouTube

 Paxi prozkoumává Měsíc! - YouTube

MĚSÍC, MĚSÍČNÍ FÁZE - 1.a 2.stupeň ZŠ / 5., 6.třída (ročník)/ pro děti / Přírodopis/ Zeměpis/ Fyzika - YouTube

 Příliv a odliv, důsledek působení slapových síl | Treking.cz 

 Neil Armstrong: První muž na Měsíci | Ábíčko.cz (abicko.cz)

Výtvarná výchova

Jak se kreslí sýkorka - jednoduché kreslení pro děti - YouTube

Český jazyk

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 58 - 59,

str. 58/ cv. 4 písemně do sešitu  

10. ledna

Učivo pro chybějící děti:

ČJ učebnice str. 58/ cv. 3 písemně do sešitu, 

MA učebnice str. 9/ cv. 2 písemně do sešitu,

AJ test z 1. a 2. lekce

VL Z učebnice str. 18- 19, PS str. 11

 Vlastivěda - Ústecký kraj - YouTube 

 Ústecký kraj - YouTube 

 ÚSTECKÝ KRAJ - YouTube 

UPVISION Ústecký kraj (Usti region) showreel - YouTube

7. ledna

Český jazyk SLOH

Popis děje

učebnice str. 45

D. ú. učebnice str. 45/ cv. 2 písemně do velkého sešitu (na pondělí).

V pondělí zkouším řady vyjmenovaných slov.

Čtení

Spící město do kapitoly 10 (dočetli jsme ke slovu...brácha?")

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 

učebnice str. 29/ cv. 5, 

PS str. 23/ do cv. 7

Mut´s present

učebnice str. 30, cv. 1, 2

Nová slovíčka PS str. 82, poslední slovo tenký.

Příprava na kontrolní test z 1. a 2. lekce, PS str. 65 a 66, 71- 73.

Matematika

učebnice str. 7/ cv. 4 dopočítej písemně do sešitu + str. 9/ cv. 1, písemně do sešitu

Pracovní činnosti

 폭죽을 그리는 쉬운 방법|Toilet paper roll painting 'Beautiful fireworks'| Satisfying, Creative Art, kids art - YouTube 


6. ledna

 Tři králové – Wikipedie (wikipedia.org) 


Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 My world

učebnice str. 28, 29 (sloveso haven´t got)

PS Slovíčka str. 82

PS str. 65- 66,

PS str. 71 - 73

PS str. 23/ do cv. 7

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

V pondělí píšeme pololetní opakovací test z 1. a 2. lekce.

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

učebnice do str. 7/ cv. 1,

str. 7/ cv. 4, 4. a 5. příklad písemně do sešitu vypočítat se zkouškami

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 57 - 62

PS do str. 32

V pondělí zkouším řady vyjmenovaných slov.

Vlastivěda D

Vynálezy mění život lidí

učebnice str. 15 a 16

PS str. 2- 6, str. 7/ cv. 5, 8- 10, 12, 13/ cv. 6, 7

Příští čtvrtek kontrola PS a test Josef II. a život venkovských lidí (učebnice str. 15).

Pavel Koutský: 77 Josef II Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

032 Josef II. - YouTube

 032 Josef II. - YouTube 

 JOSEF II. - YouTube 

5. ledna

Zítra píšeme test z vlastivědy D (str. 14- 15 Marie Terezie a Josef II).

V pátek píšeme test ze zeměpisu (str. 14- 15 Plzeňský kraj).

V pondělí píšeme test ze zeměpisu (str. 16- 17 Karlovarský kraj) a kontroluji PS (str. 1- 10, 20-21).

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

učebnice do str. 7/ cv. 1,

písemně do sešitu vypočítat se zkouškami:

72 548 : 28 =

94 136 : 49 =

V úterý 11. 1. píšeme pololetní písemnou práci.

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 57 - 62

PS do str. 31

Ve středu 12. 1. píšeme pololetní písemnou práci.

Přírodověda

Sluneční soustava

učebnice do str. 23,

PS do str. 18/ cv. 6

 Rovník – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Ekvádor - rovníková země - YouTube 

 Ekvádor – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Poledníky a rovnoběžky - YouTube 

 Poledníky a rovnoběžky pro 1 A8 - YouTube 

(V úterý kontroluji PS.)

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. ledna

Matematika

Pamětné dělení se zbytkem

učebnice do str. 5/ cv. 1, 6, 7

Pamětné dělení se zbytkem (dělitel je zakončen nulami), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 39, cv. 1 - YouTube

Vlastivěda Z

Karlovarský kraj

učebnice str. 16- 17 (test v pátek, Plzeňský kraj)

PS str. 10, celá strana

 KARLOVARSKÝ KRAJ! Památky, zajímavosti, tipy na výlety a vše co nesmíte vynechat! - YouTube 

 Karlovarský kraj - YouTube 

 Vlastivěda - Karlovarský kraj - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 My world

učebnice str. 28, 29 (sloveso have got)

písemně do sešitu str. 29/ cv. 3b 

PS Slovíčka str. 82

PS str. 65- 66,

PS str. 71 - 73

PS str. 23/ cv. 4, 6

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přeji Vám krásný nový rok 2022! 


Zobrazit zdrojový obrázek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotogalerie Vánoční zpívání | ZŠ Břečťanová (zsbrectanova.cz)


20. prosince

Český jazyk 

Shrnutí učiva

učebnice str. 54

PS do str. 29 :-) 

Matematika

Procvičujeme probrané učivo

učebnice 2. díl, str. / cv. 1, 4, 5

vybírám staré učebnice

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 My world

učebnice str. 28 

PS Slovíčka str. 82

PS str. 65- 66,

PS str. 71 - 73

PS str. 22/ cv. 1, 2, 3

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda Z

Plzeňský kraj

učebnice str. 14- 15 (příště test)

 Radyně - Starý Plzenec - YouTube 

plzeňský kraj - YouTube 

Krásy našeho kraje - Starý Plzenec ZAK TV - YouTube

 Hýjtu hu nás na Chodsku - YouTube 

 černé jezero - YouTube 

 ŠUMAVA - Soumarské RAŠELINIŠTĚ a Teplá Vltava - YouTube 

 Šumava - Dokument CZ HD 2019 - YouTube 

 Pavel Koutský: 72 Selské bouče Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Chodsko - Psohlavci - YouTube 

 Jan Sladký Kozina - YouTube 

16. prosince

Český jazyk 

Přídavná jména odvozená příponou -ský, -cký

učebnice str. 52/ cv. 2

str. 52/ cv. 3a, 4 písemně

(přečíst žluté rámečky)

PS vyberu dětem v pondělí, dnes hotovo do str. 26 :-) 

Matematika

Procvičujeme probrané učivo

V pondělí vyberu dětem učebnice ke kontrole a dostanou nové, 2. díl.

 Rovnice (1. stupeň ZŠ), Mat. mat. pro 5.roč., 2. díl, str. 48, cv. 1 úvod - YouTube 

učebnice do str. 52

Vlastivěda

Marie Terezie a Josef II.učebnice str. 14 a 15

Doplň zápisy do velkého sešitu, po Vánocích kontroluji.

D. ú. Co se změnilo za Josefa II. (udělej si zápis do velkého sešitu)

PS str. 2- 6, 8- 10, str. 7/ pouze cv. 5

Pavel Koutský: 73 Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 74 Reformy Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 75 Školská reforma Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Peníze za Marie Terezie - YouTube 

031 Marie Terezie - YouTube 

MARIE TEREZIE - YouTube 

15. prosince

Český jazyk 

Psaní -n-, -nn-

učebnice str. 51/ cv. 3 písemně

diktát str. 49/ cv. 8

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 

Opakování slovíček

Grammar

učebnice str. 26, 27

My Bonnie Lies Over The Ocean | Nursery Rhymes Songs With Lyrics | Kids Songs - YouTube

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Matematika

Procvičujeme probrané učivo

Zlomky, jednotky délky a hmotnosti, čas

 Zlomky - úvodní seznámení (zapisování), Matýskova matematika 7. díl, strana 62, cvičení 1 - YouTube 

učebnice str. 52 - 53

 Zlomky (výpočet více částí z celku), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 61, cv. 1 - YouTube 

 Zlomky (výpočet jedné části z celku), Matýskova matematika pro 4.ročník, 1. díl, str. 60, cv. 1 - YouTube 

Přírodověda

Sluneční soustava

učebnice do str. 22

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058090406

Setkání s astronautem | Andrew J. Feustel - YouTube 

Rozhovor pro Hyde Park Civilizace z ISS - YouTube 

PAXI - Existují Marťané? (česky) - YouTube

https://www.bing.com/videos/search?q=schiaparelli+mars&&view=detail&mid=BD67A8D

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. prosince

Třetí adventní neděle - YouTube 

3. adventní neděle, tedy stříbrná | Mom4moms 


Zobrazit zdrojový obrázek

10. prosince

Koledy

Vánoční koleda - Štědrej večer nastal - YouTube 

Vánoční koleda - Půjdem spolu do Betléma - YouTube 

Vánoční koleda- Tichá noc (Silent night) - YouTube 

Vánoční koleda - Pásli ovce valaši - YouTube 

Vánoční koledy - Byla cesta, byla ušlapaná | + text - YouTube 

Vánoční koledy - Chtíc, aby spal | + text - YouTube 

Matematika

učebnice str. 50/ cv. 1, 2, 4, 8Zobrazit zdrojový obrázek

9. prosince

Český jazyk 

Psaní -n-, -nn-

učebnice str. 50, PS str. 26/ cv. 1

Matematika

Zlomky

učebnice str. 48, 49

Vlastivěda

Opakování učiva (test)

Dnešní téma:

Marie Terezie

učebnice str. 14

Pavel Koutský: 73 Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 74 Reformy Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 75 Školská reforma Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Peníze za Marie Terezie - YouTube 

031 Marie Terezie - YouTube 

MARIE TEREZIE - YouTube 

Anglický jazyk (celá třída) 

Unit 2 Culture

What´s your address?

 Unit 2 Part 1 Culture Addresses - Project 1 - YouTube 

Grammar

učebnice str. 24

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Přírodověda

Hvězda Slunce 

učebnice str. 20, PS str. 14/ cv. 1, 2

Fyzika - Hvězdy a Slunce - YouTube

SLUNCE | Dokument CZ - YouTube 

SLUNCE | Dokument (BBC) CZ - YouTube 

Sluneční soustava

učebnice str. 21 - 22

 Sluneční Soustava [Dokumentární Film 2010] - YouTube 

Slunecni soustava - YouTube

  SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Slunce/ Planety/ Komety/ Meteoroidy/ 5., 6. třída ZŠ/ Pro děti/ 1. a 2. stupeň - YouTube 

 Na výlet do vesmíru - YouTube 

 Paxi - Sluneční soustava - YouTube 

 Sluneční soustava pro základní školy - YouTube 

 Sluneční soustava - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. prosince

Svatý Mikuláš


Zobrazit zdrojový obrázek
 

 Svatý Mikuláš – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Chaloupka na vršku - 12 Jak to bylo na Mikuláše - YouTube 

 Vianočné rozprávanie- Sv.Mikuláš - YouTube 

Básničky a písničky pro Mikuláše:

 Mikulaš, čert a anděl - přišli k vám :-) - YouTube 

 Písnička pro čerta - Mikuláši,kdo to tady děti straší - YouTube 

 Kamarád Fído ft. Lucie Vondráčková - Mikuláš (píseň pro všechny dětičky) - YouTube 

 Míša Růžičková - Čertoviny (Minidisko Cvičíme s Míšou 8) - YouTube 

 Míša Růžičková - Popletení čertíci (Minidisko Cvičíme s Míšou 2) - YouTube 

 Míša Růžičková - Bu bu bu (Minidisko Cvičíme s Míšou 1) - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. prosince

2. adventní neděle

2. adventní neděle 

 Druhá adventní neděle: Zkuste zpomalit a předvánoční čas pojmout jako příležitost - Novinky.cz 

 2. adventní neděle | Kurzy.cz 

Český jazyk

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje

PS do str. 25, 

učebnice str. 48 a 49

 Anglický jazyk 

 We Wish You A Merry Christmas Dance Song Choreography | Christmas Dance Crew - YouTube 

 We Wish You a Merry Christmas with Lyrics | Christmas Carol & Song - YouTube 

 We Wish You A Merry Christmas | Christmas Carols | Christmas Songs For Kids - YouTube 

Dance:

 All I Want For Christmas Is You | La Portella tanček dance - YouTube 

 All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey Karaoke【No Guide Melody】 - YouTube 

 Just Dance 2020: All I Want For Christmas Is You by Mariah Carey | Fanmade - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. prosince

Krabice od bot

 Krabice od bot 

Matematika

Římské číslice

učebnice str. 47/ cv. 2 písemně do M školní

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. prosince

Vlastivěda D

Baroko

učebnice str. 12

Test příští čtvrtek str. 7 - 13

 030 Baroko - YouTube 

 Pavel Koutský: 67 Baroko Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Pavel Koutský: 70 Barokní umění Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Johann Sebastian Bach / Gounod - Ave Maria - wedding music classical instrumental duet - YouTube 

Hudba baroka - YouTube 

Pražský hrad stopy baroka Deset století architektury dokument (CZ) - Dokument - YouTube 

Toulavá kamera / Olomoucké baroko - YouTube

1. prosince

Přírodověda

Vesmír

Hvězdy na noční obloze

Michal Koutný, Průvodce noční oblohou - YouTube

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. listopadu

Vánoční dílna


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. listopadu

Vlastivěda Z

Plzeňský kraj

učebnice str. 14, zápis do velkého sešitu

PLZEŇSKÝ KRAJ - Zdraví a rodina - YouTube

Matematika

Písemné násobení

učebnice str. 53/ cv. 6 do sešitu M

 

Český jazyk

Změny při odvozování slov

PS do str. 23

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 What day is it today?

Grammar

učebnice str. 23/ cv. 5a, b

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

 Jingle Bells | Super Simple Songs - YouTube 

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

 Jingle Bells with Lyrics | Christmas Songs HD | Christmas Songs and Carols - YouTube 

 Santa Claus is Coming to Town 🎅 | Christmas Songs for Kids🎄🎁 | Nursery Rhymes Songs | Playsongs - YouTube 

 Santa Claus is coming to town Children version - YouTube 

28. listopadu

1. adventní neděle


 První neděle adventní – Wikipedie (wikipedia.org) 

 První adventní neděle a její význam | Prima nápady (primanapady.cz) 

 První adventní neděle a svatý Ondřej - YouTube 

 Ewa Farna - Vánoce na míru (Official Music Video) - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. listopadu

Svátek slaví Svatá Kateřina

SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ celý film | dětský film v češtině | animovaný film pro děti - YouTube 

Kateřina Alexandrijská – Wikipedie (wikipedia.org)


Vizuální vyhledávací dotaz

Legenda o svaté Kateřině | Lumen de Lumine 

 Pavel Koutský: 67 Baroko Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

 Pavel Koutský: 70 Barokní umění Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Matematika

Souřadnice bodů

učebnice str. 45/ cv. 1, 3 do sešitu M

Geometrie

Úhel

učebnice str. 14

 Úhel, Geometrie pro 4.ročník, str. 10, úvod B - YouTube 

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

PS do str. 22

Vlastivěda D

Jak se žilo na začátku novověku

Co způsobily války

Latina – Wikipedie (wikipedia.org)

učebnice str. 11, udělat zápis do velkého sešitu

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 What day is it today?

Grammar

učebnice str. 22/ cv. 1b, 3a

str. 23/ cv. 4

PS str. 18/ cv. 2, 19/ cv. 4, 5

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. listopadu

Pracovní činnosti

 Оригами ЕЛКА из бумаги | DIY Новый год | Origami Paper Christmas tree - YouTube 

Těšíme se na Vánoce!Český jazyk

Sloh

Popis osoby

 Popis a charakteristika osoby (pravopiscesky.cz) 

Matematika

Geometrie

Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky

 Čtverec, obdélník (úhlopříčka), Geometrie pro 4.ročník, str. 26, cv. 2 - YouTube 

 Vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku, Geometrie pro 5.roč., str. 24, úvod B - YouTube 

 Čtverec, obdélník (úhlopříčka), Geometrie pro 4.ročník, str. 26, úvod C - YouTube

 učebnice str. 23/ cv. 1, 3, 4, 5 do velkého sešitu

Přírodověda

Půda

 Půda ( pouze hrubý nárys) - YouTube 

učebnice str. 16, 17

(doplň zápis do velkého sešitu)

 Jak vzniká půda. Sukcese života ve vývoji půdy. - YouTube 

 Půda nad zlato - YouTube 

 Proč na půdě záleží? - YouTube 

 Pojďme si povídat o půdě - YouTube 

 Z čeho se skládá půda - YouTube 

 Půda - YouTube 

 (příští úterý test str. 16-17)

(příští středu test str. 6 - 17)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. - 23. listopadu

Přírodověda

Půda

učebnice str. 16

 Jak vzniká půda. Sukcese života ve vývoji půdy. - YouTube 

 Půda nad zlato - YouTube 

 Proč na půdě záleží? - YouTube 

 Pojďme si povídat o půdě - YouTube 

 Z čeho se skládá půda - YouTube 

 Půda - YouTube 

Energetické suroviny, zemní plyn

učebnice str. 15, PS do str. 11

Vlastivěda Z

Jihočeský kraj

učebnice str. 13, PS str. 20/ cv. 1, 2

(sleduj prvních sedm minut)

Český Krumlov Dokument CZ HD 2017 - YouTube 

KAM NA VÝLET V ČESKU - Český Krumlov - YouTube 

Holašovice Dokument CZ HD 2012 - YouTube 

Památka UNESCO - Holašovice - YouTube 

Karel Tureček a Jihočeské rybníky - YouTube 

36. díl - Rybníky Víra, Naděje, Láska | Jihočeské víkendy [4K] - YouTube 

Boubinsnký prales (dokument) - YouTube 

Do nitra Boubína - YouTube 

Hledání ztraceného času - Roky rybníku Rožmberk - YouTube

Matematika

Na poště

učebnice str. 44/ cv. 3- 5

Geometrie

Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky

 Čtverec, obdélník (úhlopříčka), Geometrie pro 4.ročník, str. 26, cv. 2 - YouTube 

 Vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku, Geometrie pro 5.roč., str. 24, úvod B - YouTube 

 Čtverec, obdélník (úhlopříčka), Geometrie pro 4.ročník, str. 26, úvod C - YouTube 

učebnice str. 22/ cv. 1, 2, 6

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

PS do str. 20/ cv. 21/ cv. 6

Sloh

Popis osoby

učebnice str. 18/ cv. 1, 2 ústně,

cv. 3 písemně 

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 What day is it today?

Grammar

učebnice str. 22,

str. 22/ cv. 1 písemně do sešitu English

PS do str. 18/ cv. 1

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. - 19. listopadu

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Mickey, Millie and Mut

 Unit 2 Part 3 Animation Mickey, Millie and Mut - Project 1 - YouTube 

Grammar

učebnice str. 20,

str. 21/ cv. 2, 3, 4 písemně do sešitu English

str. 19/ cv. 8, str. 21/ cv. 5, 6 ústně

PS do str. 16/ cv. 4

dopsat slovíčka z 2. lekce

 C Mickey, Millie and Mut, PS str. 81,

poslední slovo yes/ ano

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vlastivěda D

Jak se žilo na začátku novověku

Život na vesnici a život na zámcích a ve městě

 025 Život na počátku novověku - YouTube 

učebnice str. 10, udělat zápis do velkého sešitu

Matematika

Poštovní zásilky

 Ceník služeb České pošty - Česká pošta (ceskaposta.cz) 

učebnice str. 44/ cv. 1, 2

učebnice str. 42/ cv. 9, 43/ cv. 10 do M školní

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

PS do str. 20/ cv. 1

Pracovní činnosti

 3D Paper Christmas Tree | How to Make a 3D Paper Xmas Tree DIY Tutorial - YouTube 

Оригами ЕЛКА из бумаги | DIY Новый год | Origami Paper Christmas tree - YouTube

Jednoduchá skládaná papírová hvězda, vánoční dekorace, ozdoba na stromeček - YouTube

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. listopadu

Státní svátek

Den boje studentů za svobodu a demokracii 1989


Zobrazit zdrojový obrázek 

Dějiny udatného českého národa 110 Sametová revoluce - YouTube 

Sametová revoluce (17. 11. 1989) - Bing video

 Marta Kubišová - Modlitba pro Martu (oficiální video) - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. listopadu

Matematika

Procvičování násobilky ABAKU

str. 43/ cv. 2, 3 do M školní

 Abaku | Web 

Český jazyk

Písemná čtvrtletní práce

Přírodověda

Energetické suroviny

učebnice str. 14 - 15, PS do str. 11

 Severočeské doly - Cesta uhlí - YouTube 

 Uhlí - YouTube 

 Těžba nerostných surovin v ČR - YouTube 

 Tajuplný podzemní svět díl 13. Krajem uhlí a břidlice režie Josef Harvan - YouTube 

 Úpravna uhlí Ledvice - YouTube 

 Cesta zemního plynu k zákazníkům - YouTube 

 Jaké výhody a nevýhody má zemní plyn? - YouTube 

 Těžba zemního plynu na Sibiři - YouTube 

 Nedej se - pořad ČT - těžba břidličného plynu (hydraulic fracking) - YouTube 

 Ropa, nekonečný príbeh - YouTube 

 Ropa (geografie těžby ropy) - YouTube

Výtvarná výchova

 Keramik Weihnachtsbaum/Ceramic Christmas Tree - YouTube  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Učivo od 11. do 15. listopadu:

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

učebnice str. 40/ cv. 10 písemně do ČJ školní,

PS do str. 17/ cv. 6

Sloh

Máme rádi přírodu (pohádka, vyprávění, rozhovor)

zapojili jsme se do literární a výtvarné soutěže   

Čtení 

Spící město do 17. kapitoly (hlasité čtení s porozuměním)

Vlastivěda Z

Jihočeský kraj

učebnice str. 12, PS str. 20/ cv. 1, 2

(sleduj prvních sedm minut)

  Jihočeský kraj - YouTube 

 Jižní Čechy se představují v 5 minutách... - YouTube 

 JIHOČESKÝ KRAJ - YouTube 

 Vltava – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Jaderná elektrárna Temelín – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Dukovany – Wikipedie (wikipedia.org) 

Matematika

Procvičování

práce do učebnice:

 str. 41/ cv. 2, 3, 4, 

str. 42/ cv. 1, 3, 6, 8,

str. 43/ cv. 1, 4, 6, 9,

práce do sešitu M školní: 

str. 40/ cv. 5, cv. 6, 

str. 42/ cv. 5, 6 (4 příklady), 

str. 43/ cv. 5 

Přírodověda

Energetické suroviny

učebnice str. 14, PS do str. 10

Co je to ropa? – NEZkreslená věda III - YouTube 

 Význam nerostných surovin pro lidstvo/ The Importance of Minerals for Humanity - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Grammar

učebnice str. 19/ cv. 7,

písemně do sešitu English: str. 18/ cv. 3, 4, str. 19/ cv. 5, 6, 7 

PS do str. 15/ cv. 6

dopsat slovíčka z 2. lekce B My family PS str. 81,

poslední slovo Your/ ...vaše

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. listopadu

Svátek Svatého Martina

 
Zobrazit zdrojový obrázek 


 Martin z Tours – Wikipedie (wikipedia.org) Svátek sv. Martina - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vlastivěda D

Jan Amos Komenský

učebnice str. 9, PS str. 10/ cv. 1, 2, 3, 4

(příští čtvrtek test)

Zprávičky: Jan Amos Komenský - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky?vsrc=vyhledavani&vsrcid

Sám v muzeu: Komenského Didaktika - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Labyrint světa a ráj srdce (1. díl): Jak šel Poutník do světa - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Komenského mapa Moravy - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Jan Amos Komenský a jeho doba - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. listopadu

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

učebnice str. 43/ cv. 2 písemně do ČJ školní

Literární soutěž 

Soutěž je pořádána pod záštitou environmentální a vzdělávací organizace
Hnutí Brontosaurus

Snažíme se, aby téma podporovalo environmentální, výtvarnou a slohovou výchovu, 

tvořivou činnost a v neposlední řadě také zodpovědnost a pozornost k přírodě.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. listopadu

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

PS str. 17

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Grammar

učebnice str. 17/ cv. 6a, 7b

(písemně do sešitu English)

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Matematika

Procvičování

učebnice str. 40/ cv. 1, 2, 7, str. 41/ cv. 1

Vlastivěda Z

Středočeský kraj

učebnice str. 10, zápis do velkého sešitu 

PS str. 9, napiš na horní řádky, co víš o středočeském kraji :-)

+ cv. 1, 2 (příště kontrola)

 Tipy na výlety - střední Čechy - YouTube 

 Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti - YouTube 


Zobrazit zdrojový obrázek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. listopadu

Matematika

Obvody obrazců

str. 34/ cv. 6, 7, 8, 9,

písemně do sešitu M geometrie nebo na čistý list A4

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

učebnice 

str. 42/ cv. 6a, 7 písemně Čj školní

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Grammar

učebnice str. 17/ cv. 5- 8 

PS do str. 13/ cv. 4- 7

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Čtení

Hlasité čtení s porozuměním

Martin Vopěnka Spící město

(přečetli jsme téměř 6 kapitol)

 3 minuty s ... Martin Vopěnka - Spící město - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. listopadu

Matematika

Kružnice a kruh

učebnice str. 39/ cv. 4

Obvody obrazců

str. 34/ cv. 1, 2, 3, 4,

písemně do sešitu M geometrie nebo na čistý list A4

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

učebnice 

str. 42/ cv. 4, 5 písemně Čj školní

Vlastivěda D

Následky bitvy na Bílé hoře

učebnice str. 8- 9

Následky Bílé hory ,TV film,Dokumentární / Historický / Česko, 1997 - YouTube

+ výpis do velkého sešitu

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Where are you from?

učebnice str. 17/ cv. 7, 8 (poslechy, odkaz níže)

PS do str. 13/ cv. 4, 5, 6 + cv. 7 d. ú.

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. listopadu

Český jazyk

Předložky s, z

učebnice 

str. 41/ cv. 1 ústně 

str. 40/ cv. 11 písemně Čj školní

+ žlutý rámeček

zítra diktát učebnice str. 40 :-)

Matematika

Kružnice a kruh

učebnice str. 39/ cv. 1, 2, 3, 4  

písemně do sešitu M geometrie nebo na čistý list A4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. listopadu

Výtvarná výchova

Jak nakreslit podzimní obrázky - LISTÍ V RUCE - kreslení pro děti a začátečníky - YouTube

Přírodověda

Usazené a přeměněné horniny

učebnice str. 12, 13

Zítra písemné opakování :-)

(zápis do velkého sešitu)

 Ako sa tazi mramor - YouTube 

 IX - mramor - YouTube 

RAVAK - výroba vaniček a umyvadel z litého mramoru - YouTube 

Vyvřelá hornina

 I - žula - YouTube 

II - gabro - YouTube

 Když kameny vyprávějí 5.díl - Tanec krystalů - Vyvřelé hlubinné horniny - YouTube 

 III - čedič - YouTube 

 IV - fonolit - YouTube 

 Acháty barrandienu a další leštitelné materiály - YouTube 

Horniny usazené

 Droba - Slepenec lok. Hrabůvka - YouTube 

 Bazální slepenec - YouTube 

 V - sedimenty - YouTube 

 Geopark Barrandien - YouTube 

 Barrande v Čechách - YouTube 

 Krajina břidlice - YouTube 

 BŘIDLICE MULTICOLOR | Kamenné obklady ŘEPA - YouTube 

Horniny přeměněné

 VIII - ruly - YouTube 

 VII - svor - YouTube 

Český jazyk

Předpony s-, z-

učebnice 

str. 39/ cv. 9 písemně do Čj školní, 

str. 40/ cv. 11 ústně

+ žlutý rámeček

 Všechna cvičení (skolakov.eu) 

 Luštěnky | Český jazyk 5.ročník (websnadno.cz) 

Matematika

Písemné dělení

učebnice str. 38/ cv. 6, 7, 8  písemně do učebnice

 Matematika 4. třída (skolakov.eu) 

 Luštěnky | Matematika 5.ročník (websnadno.cz) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. listopadu

Český jazyk

Předpony s-, z-

učebnice 

str. 38/ cv. 5, str. 39/ cv. 6, 8 vše písemně do Čj školní

Matematika

Zápis nerovnosti

učebnice str. 38/ cv. 2, 3, 4, 5  písemně do učebnice

cv. 6 do sešitu M domácí (kdo chyběl)

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Where are you from?

učebnice str. 16/ cv. 1, 2 (poslechy, odkaz níže)

PS do str. 12/ cv. 3

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

učebnice str. 17/ cv. 5 (vyčasuj sloveso to be do sešitu English)

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda Z

Středočeský kraj

učebnice str. 10, zápis do velkého sešitu 

 Středočeský kraj - YouTube 

 Středočeský kraj - Vlastivěda 4. 5. ročník - YouTube 

 Tipy na výlety - střední Čechy - YouTube 

 Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti - YouTube 

 Střední Čechy - NEJ regionu - YouTube 

 Památky - Středočeský kraj - YouTube 

Cestopisný dokument po Středočeském kraji - Kutná Hora, Konopiště, Křivoklát a Karlštejn - YouTube Zobrazit zdrojový obrázek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. a 29. října mají děti podzimní prázdniny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx28. října

Státní svátek Den vzniku samostatného Československa

 Pavel Koutský: 95 Vznik Československa Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 28. října - Den vzniku samostatného státu Československo (seznamzpravy.cz) 

 Den vzniku samostatného československého státu – Wikipedie (wikipedia.org) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. října

Český jazyk

Předpony s-, z-

učebnice do str. 38, 

str. 38/ cv. 3 písemně do Čj školní

PS do str. 16

Matematika

učebnice do str. 37  písemně do učebnice

+ str. 13

Přírodověda

Usazené horniny

učebnice str. 12, 13

PS str. 10/ cv. 5, 6

Zkontroluj si zápis ve velkém sešitě:

1. Minerály, nerosty učebnice str. 8

2. Minerály kovové Železné rudy

3. Zlato

4. Stříbro

5. Minerály nekovové Křemen

6. Sůl kamenná, Diamant

7. Vyvřelé horniny Žula

8. Čedič

9. Usazené horniny Pískovec

Linka na dodrcování vápence - YouTube

Mobilní drticí jednotka RESTA CH2G - drcení vápence - YouTube

vápenec (Štramberk - Kotouč) - YouTube

Pískovec na zahradě - YouTube 

Pískovec lok. Žlutava - YouTube

Jak zvětrává pískovec - YouTube

OBJEV: Češi odhalili tajemství pískovce (+VIDEO) - Časopis Vesmír (vesmir.cz)

25. října

Vlastivěda Z

Středočeský kraj

učebnice str. 10, 11

PS str. 9/ cv. 1

Kudy z nudy - Petřínská rozhledna – mladší sestra Eiffelovy věže

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Where are you from?

učebnice str. 16/ cv. 1, 2 

PS do str. 12/ cv. 1, 2

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda D

Bitva na Bílé hoře

učebnice str. 8, zápis do velkého sešitu

 61 - Bílá hora - Dějiny udatného českého národa - YouTube 

 Bílá hora 1620-2020 - YouTube 

 026 Bitva na Bílé hoře - YouTube 

 Bitva na Bílé hoře 1620 - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. října

Český jazyk

učebnice do str. 38

PS do str. 16

Matematika

učebnice str. 35/ cv. 1- 9 písemně do učebnice

učebnice str. 36/ cv. 1, 2, 4, 7, 8 písemně do učebnice

cv. 3, 5, 6 do sešitu M školní

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. října

Český jazyk

Předpony s-, z-

učebnice do str. 37, 38

PS do str. 16

Matematika

Jednotky času

učebnice str. 35/ cv. 1- 9 písemně do učebnice

Přírodověda

Horniny vyvřelé

učebnice str. 11- 12, 

zápis do sešitu: žula a čedič

PS str. 10/ cv. 2, 3

 I - žula - YouTube 

 Jak se to dělá - Žula - YouTube 

 III - čedič - YouTube 

 Film o výrobě čedičových výrobků ve slévárně EUTIT s.r.o. Stará Voda - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. října

Český jazyk

Formy dorozumívání

učebnice do str. 21

PS do str. 15

Matematika

Porovnávání čísel, písemné odčítání

učebnice str. 33/ cv. 4, 5, 9 písemně do učebnice

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 Culture

učebnice str. 12, 

písemně do sešitu English str. 12/ cv. 2, 3

PS do str. 11

dopsat všechna slovíčka z 1. lekce

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda Z

Hlavní město Praha

učebnice str. 9,

PS str. 8/ cv. 2

zápis do velkého sešitu: Karlův most, Staroměstská radnice s orlojem 

a Petřínská rozhledna (+lanovka)

 TV PREMIÉRA pražský hrad - YouTube 

 Pražský hrad - Krok za krokem (TV film) Dokumentární Česko, 2007, 67 min - YouTube 

 Pražský hrad I dokument 1989 - YouTube 

 Tajemné hrady: TŘETÍ PRAŽSKÝ HRAD - YouTube 

 Český dokument o historii a původu Prahy - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. října

Český jazyk

Procvičujeme slovní druhy

PS do str. 15

(v pondělí budu kontrolovat)

Matematika

Rovnice

učebnice str. 16/ cv. 5, 17/ 3, 18/ 3, 4, 21/ 5, 6

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 English Across the Curriculum

učebnice do str. 13, PS do str. 11

dopsat všechna slovíčka z 1. lekce

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Čtení

Čítanka str. 43 - 46

Báseň Jak si doma hrajeme (naučit se zpaměti do středy)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. října

Český jazyk

učebnice do str. 17, str. 20, PS do str. 15

Předpony

učebnice str. 25/ cv. 6a písemně do Čj

Matematika

Geometrie

Opakování učiva

Písemné dělení

učebnice do str. 32/ cv. 1 do učebnice,

cv. 2, 3 do sešitu M

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 English Across the Curriculum

učebnice str. 13

písemně do English cv. 2a, 3, 6

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda D

Defenestrace 1618

učebnice str. 7, zápis do velkého sešitu

 Bílá hora 1620 - 2020 (17. 10. 2020) - YouTube 

 Bílá hora 1620-2020 - YouTube 

Přírodověda

Minerály nekovové

učebnice str. 10, zápis do velkého sešitu

 Cesta za minerály - Křemen kam se podíváš - YouTube 

 Minerály - YouTube 

 Letem mineralogickým světem - minerál křemen křišťál - YouTube 

 Jak se co dělá - Zpracování soli - YouTube 

 Jak se těží mořská sůl - YouTube 

 NEJKRÁSNĚJŠÍ SOLNÉ DOLY NA SVĚTĚ - YouTube 

Co je to diamant? – NEZkreslená věda III - YouTube 

Jak to dělají - Doly na diamanty - Dokument - YouTube

Minerály kovové

 Jak se co dělá - Stříbro - YouTube 

 Říše stříbra I - YouTube 

 1.2. Rudní bohatství Krušných hor - Stříbro - YouTube 

 Přibramske střibro dokument cz - YouTube

 Minerály a krystaly | NEFERTITIS.cz | NEFERTITIS.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. října

Český jazyk

Co umíme z pravopisu

učebnice str. 17/ cv. 2a písemně

 cv. 3a ústně

Matematika

Písemné násobení

učebnice str. 30/ cv. 1, 2, str. 31/ cv. 1, 5 vše do učebnice

Vlastivěda Z

Hlavní město Praha

učebnice str. 8, nauč se i otázky, příští týden písemný test 

PS str. 8/ cv. 1, 2 plus výpisky z učebnice nahoru

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 Progress check

PS str. 10, 11 (příprava na písemný test)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. října

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 There is/are

 Angličtina pro začátečníky: Vazba THERE IS a THERE ARE - YouTube 

 🟡There is / There are Exercises - WORKSHEET IN THE DESCRIPTION Young Learners TEFL Happy Street - YouTube 

 There Is There Are Exercise - YouTube 

 LEARN ENGLISH WITH CONVERSATION - THERE IS AND THERE ARE - YouTube 

 There Is – There Are | English Grammar & Composition Grade 1 | Periwinkle - YouTube 

 There is - There are - YouTube 

učebnice do str. 11, PS do str. 9

napsat slovíčka 1D How do you spell that?

(ke slovíčku women/ ženy)

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Český jazyk

Větné členy

učebnice 1/ cv. 2 ústně

Matematika

Číselná osa

učebnice str. 28/ cv. 1, 2, 5 do učebnice

cv. 4 písemně do M školní

Vlastivěda D

Habsburkové

učebnice str. 7, PS str. 6/ cv. 1

022 Nástup Habsburků na český trůn - YouTube

Pavel Koutský: 51 Nástup Habsburků Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 56 Rudolf II Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube  

Pavel Koutský: 52 Renesance Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. října

Český jazyk

Časování sloves

učebnice 14/ cv. 5a písemně

cv. 6, 7 ústně 

Matematika

Geometrie

str. 29/ cv. 4 do sešitu

Narýsuj:

1. čtverec KLMN o délce strany 62 mm, vypočítej obvod

2. obdélník ABCD má obvod 24 cm. Délka strany /BC/ = 4 cm.

Vypočítej délku strany AB a obdélník narýsuj.

Náčrt, konstrukce a výpočet.


Trojúhelníky (vlastnosti), Geometrie pro 5.roč., str. 32, cv. 1 úvod - YouTube 


Přírodověda

Neživá příroda - Minerály kovové (zlato)

zápis do velkého sešitu

učebnice str. 9, PS do str. 9/ 1, 2

 Těžba zlata a štoly v Jílovém s geologem - YouTube 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-jilovske-zlate-doly?gclid=EAIaIQobC

Čtení

Vojtěch Steklač

Čítanka str. 33 - 39

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. října

Přírodověda

Neživá příroda - Minerály kovové (železná ruda)

zápis do velkého sešitu

učebnice str. 8, PS do str. 5

 Jak se vyrábí železo a ocel - YouTube 

 Cesta železa - YouTube 

Český jazyk

Tvoření slov

PS str. 12/ cv. 2

Matematika

Geometrie

Trojúhelníky

 Trojúhelníky (vlastnosti), Geometrie pro 5.roč., str. 32, cv. 1 úvod - YouTube 

učebnice str. 29/ cv. 1, 2, 3a

D. ú. str. 29/ cv. 3b

Jednotky hmotnosti

učebnice str. 27/ str. 1, 2, 4

Anglický jazyk (moje skupina)

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

Unit 1 Singular Plural

učebnice str. 11, PS do str. 8

napsat slovíčka 1D How do you spell that?

(ke slovíčku women/ ženy)

 Back to School with Steve and Maggie | Speak English with Stories for Kids | Wow English TV - YouTube 

 Páni! Angličtina (wowenglish.com) 

Lippy and Messy 01 to 10 of 30 - YouTube

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Vlastivěda Z

Česká republika 

Na cestách po rodné krajině

PS str. 7/ celá strana

+ opakování PS str. 4- 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. října

Český jazyk

Slovo a jeho stavba

PS str. 10/ cv. 1

Matematika

Vlastnosti násobení

učebnice str. 25/ celá strana

Anglický jazyk (moje skupina)

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

Unit 1 Singular Plural

učebnice str. 11, PS do str. 8

napsat slovíčka 1D How do you spell that?

(ke slovíčku women/ ženy)

 Back to School with Steve and Maggie | Speak English with Stories for Kids | Wow English TV - YouTube 

 Páni! Angličtina (wowenglish.com) 

Lippy and Messy 01 to 10 of 30 - YouTube

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Pracovní činnosti

 How to make AUTUMN LEAF PAPER - Simple ORIGAMI - YouTube 

Čtení

Čítanka str. 16- 18, 22- 24

hlasité čtení s porozuměním

V pondělí odevzdáváme čtenářské deníky, zápis za září  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. září

Český jazyk

Co umíme z pravopisu

PS do str. 9

Matematika

Převody jednotek

učebnice str. 1- 4, str. 20/ cv. 1, 3, 5

Násobilka

učebnice str. 18/ cv. 1, 2, 5

učebnice str. 20/ cv. 6, 7

učebnice str. 21/ cv. 1, 25/ cv. 1, 2

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 1 How do you spell that?

učebnice str. 10/ cv. 6a, 7

PS do str. 8

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Vlastivěda D

Novověk - Habsburkové českými králi

učebnice do str. 7 (ne Vzpoura)

PS do str. 6

  Pavel Koutský: 51 Nástup Habsburků Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Přírodověda

Neživá příroda - Minerály

učebnice str. 8, PS do str. 5

 HORNINY A NEROSTY (MINERÁLY) - Prvouka / Přírodověda / Zeměpis / Pro děti ZŠ / 5.třída / Výtvarka - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28. září

Den české státnosti

 Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září.

 Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy 

a jednoho z tradičních symbolů českého státu.

 Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava


  Svatý Václav - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 Smrt svatého Václava - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL - YouTube 

Utajené příběhy českých dějin (1) Svatý Václav – nezpochybnitelný patron českého národa - YouTube

Smrt svatého Václava - YouTube

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. září

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí

PS do str. 7/ cv. 1, 2, 3

Matematika

učebnice str. 16/ cv. 6, 7, str. 17/ cv. 1

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 1D How do you spell that?

učebnice str. 10/ cv. 1, 2, 3

str. 9/ cv. 11a, b

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

PS do str. 7

Vlastivěda Z

Opakování Mezinárodní organizace

PS do str. 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. září


Vizuální vyhledávací dotaz 

Ukliďme svět

 Ukliďme svět – Uklízíme přírodu již od roku 1993 (uklidmesvet.cz)

  Ukliďme Česko, 4.C, 5.C, 7.C, 8.A, 9.B (V. Kunc) | ZŠ Břečťanová (zsbrectanova.cz) 

Český jazyk

Slovesa

PS str. 6/ cv. 1, 2

Čtení

recitace básně Cestování v čase

čítanka str. 15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. září

Český jazyk

Podstatná jména

učebnice str. 10 - 11, PS str. 6/ cv. 1, 2

Matematika

Geometrie 

Opakování a převody jednotek

učebnice str. 6, 10, 10/ cv. 1, 2, 3

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

PS str. 4 - 5

 Románský sloh - YouTube 

 Pavel Koutský: 41 Gotická móda Dějiny udatného českého národa - YouTube 

 024 Renesance - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice str. 8

 This Old Man He Played One - Kids songs and nursery rhymes by EFlashApps - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. září

Český jazyk

Podstatná jména

určování mluvnických kategorií

učebnice str. 11/ cv. 7a (písemně do ČJ školní)

d. ú. urči mluvnické kategorie u podstatných jmen od slova (vidím) palmu...

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 12, 

Násobení a dělení

učebnice str. 16/ cv. 1, 4 písemně do učebnice

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

PS str. 4 - 5,

v úterý písemný test z PS str. 2 - 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. září

Český jazyk

Stavba slova

PS str. 5

Matematika

Rovnice, učebnice str. 12/ cv. 2, 3

Matematické pojmy str. 12/ cv. 1

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

Živá a neživá příroda

PS do str. 4/ cv. 10 (d.ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20. září

Český jazyk

Nauka o slově

PS 5. ročník str. 4/ cv. 1 - 5

Anglický jazyk

Unit 1 Numbers

učebnice do str. 9, poslech str. 8/ cv. 1a,b, str. 9/ cv. 6a,b

PS do str. 7/ cv. 7 (vše)

(poslechy z PS jsou na CD)

slovíčka, str. 80 (a/one hundred)

(děti s IVP obrázkový slovník)

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Matematika

Pamětné a písemné sčítání, odčítání

učebnice do str. 11, písemně do učebnice cv. 1 - 6

Vlastivěda Z

Česká republika opakování

učebnice str. 4- 5 (do správní členění)

PS str. 2, str. 3/ cv. 4

d. ú. Kde jsme byli o prázdninách

příprava na písemný test učebnice str. 4/ otázky 1- 5 v oranžovém rámečku, ústně

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. září

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku

PS 4. ročník do str. 73

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 8, plus str. 9/ cv. 4

Anglický jazyk

Unit 1

učebnice do str. 7 (+poslechy), PS do str. 5,

zapsat nová slovíčka PS str. 80/ do Write on the board.

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

PS do str. 3

učebnice do str. 7

(  v úterý test z učebnice str. 7)

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice str. 4- 6

PS do strč. 3

 Alois Jirásek: Staré pověsti české - O Čechovi o Krokovi a o jeho dcerách - YouTube 

 Český rozhlas (archiv - Alois Jirásek: Staré pověsti české. O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi) 

 Seznam mytických postav české historie – Wikipedie (wikipedia.org) 

 31. schůzka: Mezi pověstmi a historií, aneb Legendární knížata | Dvojka (rozhlas.cz) 

 STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - Bing video 

 Čtení o hradech, zámcích a městech - Král ze zlaté kolébky (Praha, Křivoklát,... - YouTube 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. září

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku

Matematika


Opakování učiva 4. ročníku

Písemné sčítání, odčítání, násobení

učebnice do str. 8

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

zopakovat učebnice str. 4- 5 (písemný test ve středu)

PS str. 2/ cv. 1 - 5

Vlastivěda Z

Opakování učiva 4. ročníku

Písemně do velkého sešitu napsat o zajímavém místě, 

které jsem navštívil/a o prázdninách

(zjisti si stát/ v ČR kraj a krajské město).

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 5, PS do str. 2

Anglický jazyk (moje skupina)

UNIT 1

učebnice do str. 7, PS do str. 5

 Unit 1 | Project | Oxford University Press (oup.com) 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. září   

V pátek 3. září jdeme na ukázkovou hodinu házené TJ Astra (11.00 - 12.00 hod).

Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení. 

 Do školy se vrátíme všichni společně. 

Děti odvedu na oběd. Kdo nemá oběd, odchází po příchodu do školy ihned domů  .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1. září 2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1. 9. 2021 od 8.00 hodin.

Žáci se shromáždí před pavilonem H.

V 8.25 hodin odchod žáků do tříd s třídními učitelkami.

Od 8.30 do 8.45 hodin proběhne testování PCR.

V 8.45 hodin odchod žáků ze školy.

Obědy ve středu od 11.15 do 13.00 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 budeme ve škole čtyři vyučovací hodiny.

Obědy ve čtvrtek a v pátek od 11.50 hodin. Obědy si letos ve ŠJ zajišťujete individuálně.

Prosím, aby děti, které prodělaly onemocnění Covid, případně byly očkovány, přinesly hned zítra 1. září s sebou do školy potvrzení o prodělané nemoci/ očkování.

Dále Vám zasílám ceník placených pracovních sešitů.

PLACENÉ PS

Matematika 1.díl                                                          49 Kč

Matematika 2.díl                                                          49 Kč

Matematika 3.díl                                                          49 Kč

 

Český jazyk PS                                                            63 Kč

 

Hravá vlastivěda PS D                                                 55 Kč

 

Hravá vlastivěda PS Z                                                 59 Kč

 

Hravá přírodověda PS                                                  57 Kč

 

Angličtina PS                                                              244 Kč

 

Celkem k úhradě 625 Kč.

 

Peníze za pracovní sešity budu vybírat na třídní schůzce, která proběhne v úterý 7. září 2021 v naší učebně 5. C, pavilon C od 18.00 hodin. Pracovní sešity dostanou děti až po jejich zaplacení.

 

 Po dobu pobytu ve škole dodržujeme základní protiepidemická opatření:

- ve společných prostorech nošení respirátorů, roušek,

- po usazení žáků (při výuce ve třídě) bez ochrany úst,

- zachování homogenity tříd a skupin.

 

Z hygienických důvodů si děti nepřinesou do školy ručníky, na toaletách jsou automatické vysoušeče rukou, případně ve třídě papírové utěrky. Dohlédněte, prosím, aby si děti nosily vlastní kapesníky a čisté roušky/ respirátory.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 Seznam školních a výtvarných pomůcek


Sešity

–          1 x deníček na úlohy

–          2 x sešit 524

–          5 x sešit 544

–          1 x sešit 420  + linkovaný lenoch

–          3 x sešit 460 + linkovaný lenoch

+ 1 x sešit A5 na slovíčka


Další pomůcky

–          pero (plnící, Tornádo + zmizík nebo gumovací)

–          pastelky, fixy, tužka č. 2

–          guma, nůžky, ořezávátko

–          obaly na sešity, učebnice, žákovskou knížku

–          lepidlo v tubě


Na geometrii

–          ořezané tužky č. 3

–          pravítko 30 cm, trojúhelník + trojúhelník s ryskou

–          kružítko


Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – doplnit loňskou výbavu   

(věci dát do podepsaného kufříku, který lze zavřít)

–          tempery, vodovky, štětec kulatý č. 4, 8 a plochý č. 12, kelímek na vodu, hadřík

–          voskovky, fixy

–          nůžky, lepidlo

–          igelit na lavici

–          zástěru nebo jiný ochranný oděv

–          40 x výkres A4, 25 x výkres A3

–          barevné papíry


Každý týden v pondělí

– čistý ručník s poutkem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


Milé děti,

vítám Vás v 5. C!