27/08/2021

5.C (Mgr. Jiří Ulrych)

29.11.

Dobrý den,

zítra máme vánoční dílny, učíme se pouze 1. a 2. vyučovací hodinu. V pátek si budeme zdobit okna a vánoční stromeček, děti si mohou donést nějakou zbytečnou ozdobu z domova.

Chválím touto cestou všechny, kdo chodí na doučování, za znalosti, týmovou spolupráci a soutěživého ducha.

A nakonec látka na tento týden pro nemocné:

28. 11. – 2. 12.

Pondělí

ČJ -- Opakování - přípony

Vyjmenovaná slova

PS str.32 sami s kontrolou

Diktát

M – Převody jednotek - opakování

Test - zlomky

Př – Živá planeta Země – opakování

Planety, vesmírná tělesa

Učebnice + IT video – pohyby Země

Úterý

ČJ – Souhrnné opakování

Vyjmenovaná slova

Uč. str. 60, 61 společně

PS str. 32, dokončit sami s kontrolou

M – Převody jednotek – opakování str. 53 a 54

Zlomky – str. 54 společně

Tv – Přehazovaná, překážková dráha

ČJ – Hlasité čtení, slovní druhy

Středa

ČJ – Opakování – vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

Uč. str. 62 souhrnné opakování

PS str. 33, společně cv.1 a 2

M – Opakování uč. str. 54

Test: zlomky 20 min.

příklady z DUMY na IT

Vl – Marie Terezie a Josef II.

ICT – Bobřík informatiky

Čtvrtek

ČJ – Slovní druhy

Uč. 63, 64

PS - str. 33 sami s kontrolou

M – G: Kružnice a obsah obdélníku

Př – Atmosféra

opakování – půdní obal Země

IT – Měsíc

Vl -- Kraje ČR opakování

Karlovarský

ČJ – hlasité čtení, převyprávění textu

Pátek

ČJ -- Souhrnné opakování

Slovní druhy

PS str.34, cv. 5,6,7- sami s kontrolou

M – Zlomky - opakování

Tři oříšky

DUMY – kolikrát x o kolik

TV – Cvičení na lavičkách, vybíjená

PČ – Dekorace - vyrábíme na jarmark


Mějte příjemné odpoledne. J.U.


21.11.


Dobrý den, 

ve čtvrtek půjdeme na ZŠ Švehlova na teoretickou část dopravní výchovy. vracíme se během 3. hodiny, takže učení s sebou pouze na poslední dvě hodiny.

A ještě přehled učiva pro nemocné na tento týden:

Pondělí

ČJ -- Souhrnné opakování

Vyjmenovaná slova

PS str.31 sami s kontrolou

Diktát

M – Zlomky - opakování

Testík – římské číslice

IT příklady z DUMY - vyvolávat po jednom se společnou kontrolou.

Př – Sluneční soustava – opakování

Živá planeta Země

Učebnice + IT video o světadílech

Vv – Vyrábíme na vánoční jarmark

Úterý

ČJ – Souhrnné opakování

Vyjmenovaná slova

Uč. str. 57, 58 společně

PS str. 30, cv. 1, 2, 3 sami s kontrolou

M – Převody jednotek – opakování str. 51 a 52

Tabulky a grafy - společně

slovní úlohy z DUMY sami

Tv – Přehazovaná, gymnastika

ČJ – Hlasité čtení, vyprávění

Středa

ČJ – Opakování – vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

Uč. str. 59

Diktát

PS str. 31, sami i společně

M – Opakování uč. str. 52

testík 10 min.

příklady z DUMY na IT

Vl – Bílá hora, války - opakování

ICT – Vyhledávání informací a práce s nimi

Čtvrtek

ČJ – Opakování - vyjmenovaná slova

DUMY vše společně

Uč. 59, 60 sami s kontrolou

M – G: Geometrické obrazce – obvod a obsah

IT z DUMY

Př – Měsíc – přirozená družice Země

opakování – sluneční soustava

IT – Měsíc na Youtub

Vl -- Kraje ČR opakování

ČJ – hlasité čtení, převyprávění textu

Pátek

ČJ -- Souhrnné opakování

Vyjmenovaná slova

PS str.32, cv. 10, 11, 12a - sami s kontrolou, cv. 12 b,c společně


M – Zlomky - opakování

Tři oříšky

Zábavné slovní úlohy

TV – Hod plným míčem, vybíjená

PČ – Dekorace - vyrábíme na jarmark


14.11.

Dobrý den,

zde přikládám učivo, které jsme probírali ve čtvrtek a pátek, (pro nemocné žáky):

M – G: Geometrická tělesa

Uč. str. 56 vše společně

IT z DUMY

Př – Země

opakování – sluneční soustava

IT – Slunce, hvězdy, galaxie

Vl -- Kraje ČR opakování střč a jihč

ČJ – hlasité čtení, popis

Pátek

ČJ -- Souhrnné opakování

Uč. str. 55, sami s kontrolou

PS str.27, 28 sami s kontrolou

Diktát

M – Zlomky - opakování

Cv. ze str. 48, 49 společně

Testík – římské číslice

a tento týden nás čeká čtvrtletní práce z matiky a následiující:

14. 11. – 18. 11.

Pondělí

ČJ – Opakování přípony -ný, -ní

Přípony -ský, -cký

Uč. str. 52,53, cv. 2, 4 společně

Diktát

PS str 28, cv. 2, 4, 5 sami,

M – Souřadnice bodů, převody jednotek

Zlomky

Uč. str. 47,48, dokončit zbylá cv. společně,

Př – Sluneční soustava

Učebnice + IT video o planetách

Vv – Vyrábíme na vánoční jarmark

Úterý

ČJ – Opakování - přípony

Souhrnné opakování

Uč. str. 54, 55 společně

PS str. 29, cv. 1, 2, 3 sami s kontrolou

M – Převody jednotek – opakování str. 50 a 51

slovní úlohy 

ČJ – Hlasité čtení, vyprávění

Středa

ČJ – Opakování přípony -ský, -cký

Vyjmenovaná slova

Uč. str. 57

Diktát

PS str. 30, sami i společně

M – Opakování písemné dělení

písemka 10 min.

Vl – Baroko - opakování

ICT – Formátování textu

Čtvrtek

ČJ – Opakování - přípony

Zopakovat ze sešitů poučky

M – G: Geometrické obrazce – obvod a obsah

Př – Země, Slunce

opakování – sluneční soustava

IT – Mléčná dráha

Vl -- Kraje ČR opakování

ČJ – hlasité čtení, popis

Pátek

ČJ -- Souhrnné opakování

Vyjmenovaná slova

PS str. 31 sami s kontrolou

Diktát

M – Zlomky - opakování

Testík – římské číslice

TV – Míčové hry, gymnastika

PČ – Látka, střihání, lepení - vyrábíme na jarmark

Zítra se těším na shledání s rodiči, případně jsem od 14:00 na telefonu. Přeji všem pěkné odpoledne. J.U.4.11.

Dobrý den,

lázeňáčci se nám vrátili, ale zvyšuje se nám počet marodů, neboť nastává období, kdy se zhoršuje počasí. Proto zde máte přehled o probíraném učivu:

Středa

ČJ -- Změny při odvozování slov

Uč. str. 47,cv. 2, 3, 4 společně, 5, 6 sami

Diktát

PS str. 23, cv. 4 sami

M – Písemné násobení a dělení

doplňte chybějící cvičení po str.41

písemka 20 min.

Vl – Co způsobily války?

ICT – Práce s textem, úprava textu, přesouvání textu

Čtvrtek

ČJ – Skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Uč. str. 48 vše společně

napsat do sešitů poučku

PS str 24, cv. 1,2 sami s kontrolou

M – G: Kružnice a kruh

Uč. str. 39 vše společně

Př – Hvězda Slunce

opakování – půda, horniny a nerosty

IT – Slunce, hvězdy, galaxie

Vl -- Kraje ČR

ČJ – hlasité čtení, převyprávění textu

Pátek

ČJ -- Skupiny bě/bje, vě/vje, pě

Diktát

Uč. str. 49, cv. 4,6 sami s kontrolou

PS cv. 3,4,5 sami s kontrolou

Uč. str 49, cv. 5,7,8 společně

M – Písemné násobení a dělení

Vybrané slovní úlohy ze str. 42, 43 společně

Ostatní sami, kdo nestihne, doplní doma

TV – Gymnastika, akrobacie

Pěji všem odpočinkový víkend, ať se po něm sejdeme v plné síle a mysli :-)

1.11.

Dobrý den,

Před prázdninami jsme byli na vlastivědné vycházce na Vyšehradě, kde jsme si užívali nádherné podzimní počasí, povídali si o starých pověstech spojených z českou historií a Vyšehradem a prohlédli si Myslbekovy sochy některých postav z těchto bájí. Na hřbitově jsme měli za úkol vyhledat podle plánku hrob Boženy Němcové a Waldemara Matušky. Z mozaiky na chodníku jsme vypočítali, jak dlouho se stavěla Bazilika sv. Petra a Pavla. Prohlédli jsme si Prahu ze všech vyhlídek a vyřádili jsme se na dětském hřišti. Zítra se nás pan učitel ve vlastivědě zeptá - mimo jiné otázky - jaká užitková rostlina je u vyhlídek vysázená.


info o probíraném učivu pro nepřítomné děti: 

ČJ – Změny při odvozování slov

Uč. str. 46, cv. 1,2,3 vše společně

PS str. 23, cv. 1a, 2a, 3 sami s kontrolou

M – Převody jednotek, násobení, dělení

uč. str. 40, 41 slovní úlohy společně, příklady a tabulky sami s kontrolou

Tv – rozcvička, atletika, přihrávky, hra "VLAJKY"

ČJ – Popis děje

Ukázka v učebnici str. 45

Hlasité čtení


24.10.

Dobrý den,

dnes jsme v ČJ procvičovali slova s předponami s-, z- a psaní předložek s, se, z a ze. V matice jsme si připomněli učivo o zlomcích. V přírodovědě se učíme o půdě.

Zítra jdeme na vlastivědnou vycházku na Vyšehrad, kde proběhne kvíz z vlastivědy a přírodovědy. Sraz v 8:00 před pavilonem, s sebou svačinu, pití, kapesné a lítačku. Návrat na oběd cca 12:30.

Hezké odpoledne. J.U.


21.10.

Dobrý den,

info pro Zuzku, Petra a Honzu: v ČJ jsme v pracovním sešitě na str. 19, v matice na str. 35, v přírodovědě jsme probrali učivo o půdě a v TV jsme házeli míčkem, (zkuste si na procházce v lázeňském lese párkrát hodit šiškou :-)

Užijte si všichni víkend a vyřvěte se někde v přírodě, ne jako dnes ve škole !!!19.10.

Dobrý den, 

zítra proběhne dobrovolné fotografování na vánoční kalendáře a přáníčka, pěkně se oblékněte a přineste si úsměv :-)

Nezapomeňte procvičovat násobilku a vyjmenovaná slova. Pořád vás z obojího budu zkoušet :-(


18.10.

Dobrý den,

info pro Petra, Zuzku, Míšu a Kačku dnes jsme procvičovali v matice písemné násobení a dělení v učebnici na str. 31 - 33, Zítra zopakujeme, co už umíme při výpočtech obvodu různých obrazců a do konce týdne si připomeneme převody jednotek délky, hmotnosti a času. V ČJ jsme si samostatně doplnili cvičení na určování psaní předpony s- nebo z- na str.16,17 a 18 v PS a napsali jsme si do sešitu poučky z učebnice na str. 36 - 39. V přírodovědě probíráme energetické suroviny a stále opakujeme horniny a nerosty. Ve vlastivědě se učíme o Janu Amosi Komenském a jeho díle.

Přeji vám všem hezký den. J.U.

14.10.

Dnes jen zadání dú: matika - cv. 4,5 na str.31 a ČJ - PS str. 15, cv. 3

Nemocní a Z+P :  V ČJ si opakujeme předpony bez-, roz- a vz- a rozlišujeme zda jde o předponu či předložku ( bez starostí - bezstarostný ) a v matice opakujeme písemné násobení víceciferných čísel.

Užijme si všichni jeden z posledních pěkných víkendů. Kdo neodjíždí z Prahy, přijďte v sobotu na Kubánské náměstí na Vršovický koláč s programem pro děti. J.U.

13.10.

Dobrý den,

nemocní se nám postupně uzdravují, ale další se zase do stavu marodů dostávají. I jim přejeme brzký návrat ke vzdělávání a kamarádům. V ČJ jsme si dali úkol cv. 1a,b v PS na str. 14.  

A v matice opakujeme písemné násobení víceciferných čísel. DÚ : cv. 5,6 na str. 30 a 1 na str. 31. Zdravíme Zuzku a Petra do lázní, přišly mi od nich popisy výroby polévek. Děkuji a doufám, že stiháte i podle webu i ostatní látku :-)

Velký úkol pro polovinu 5.C : NÁSOBILKÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!  Po víkendu vyzkouším !


Hezké odpoledne. J.U.


12.10.

Dobrý den,

dnešní informace jsou pouze pro maroda a lázeňáky. Jirko, Zuzko a Petře v ČJ jsme si pouštěli na youtube, jak se vyrábí instantní polévky. V učebnici probíráme popis děje, na jaře jste měli popsat osobu, třeba spolužáka nebo kamaráda. Podobně zkuste popsat výrobu instantní polévky. Podobně si můžete připomenout popis České republiky do vlastivědy (kde leží, co tvoří hranice, velká města, významné vodní plochy a toky, nejúrodnější místa...)

Pěkný den. J.U.10.10.

Dobrý den,

tento týden probíráme v matice jednotky hmotnosti a času, měli bychom se dopracovat na str. 35 -36. Zopakujeme si i učivo o trojúhelníku. Doma samostatně vyřešte slovní úlohy 3,4 a 5 na str. 28. V ČJ se učíme tvarosloví - předpony, kořen, přípony, zaměřili jsme se na koncovky a do pátku zopakujeme slova příbuzná. Do přírodovědy si zopakujte horniny, nerosty a vodstvo. Stále nám to ještě dělá problémy:-)

Mějte krásné podzimní odpoledne. J.U.


5.10.

Dobrý den,

info pro marody a lázeňáky:

ve vlastivědě jsme si zopakovali učivo o České republice a v PS jsme si vypracovali otázky ze Středočeského kraje. V geometrii jsme sestrojili trojúhelník, kružnici, u které jsme zvýraznili její průměr, a obdélník, u něhož jsme vypočítali obvod a obsah. Také jsme si popsali, co je to úhel. V ČJ slovní druhy a větné vzorce.


Pěkné odpoledne. J.U.


3.10.

Dobrý den,

v matice se tento týden dostaneme k převodům jednotek délky a hmotnosti, v geometrii pokračujeme v učivu o čtverci, obdélníku a jejich úhlopříčkách.

V ČJ opakujeme slovní druhy a mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. V přírodovědě probereme energetické suroviny.

DÚ do matiky: cv. 1,2,3 na str. 21


30.9.

Dobrý den,

dnes jsme shlédli poutavý dokument Planeta Praha. Zajímavé záběry živočichů, které by v našem městě, čekal málokdo, byly doplněny komentářem o jejich životě. 

Dobrovolný DÚ: Zkus si vypsat na papír co nejvíce druhů živočichů, které jsi ve filmu viděl a povyprávěj o tom rodičům. 

Užijte si víkend.  J.U.27.9.

Dobrý den,

jak jsem správně tušil, nové rozsazení nám vyhovuje, i proto si dnes (až na ten odchod do tělocvičny) zasluhujete malilinkatou pochvalu :-) Moc bych si přál, aby nám to takto fungovalo už napořád.

DÚ: v matice str. 18 slovní úlohy 6,7,8 a do ČJ v PS dokončit str. 7. A kdo nestihl ve slohu, dokončí popis třídy.

Na pátek si můžou děti přinést z domu v batůžku pití a popkorn, nebo jiné dobroty, přijde mi to v kinech už dost předražené.

Užijte si den volna. J.U.26.9. 

Dobrý den,

dnes jsme rozsadili děti do dvojic chlapec - dívka, abychom se mohli více soustředit na výuku. Opět jsme si připomněli základní pravidla a povinnosti ze školního řádu. Někteří páťáci se dokonce znovu musí naučit se přihlásit, pokud chce něco říct ostatním. Jako prvňáčci :-)

V matice  řešíme slovní úlohy, učíme se pracovat se zápornými čísly, opakujeme dělení se zbytkem a v geometrii opakujeme obvod a obsah čtverce a obdélníku. V ČJ stále opakujeme kořen slova, předponu a příponu, slova příbuzná a vyjmenovaná slova.

Na pátek si do kina děti vezmou 99,-

Hezký den, J.U.20.9.

Kino se koná v pátek, ale až příští týden :-)


19.9.

Dobrý den,

v matematice začínáme probírat záporná čísla a v geometrii opakujeme učivo o trojúhelníku, čtverci a obdélníku. V ČJ opakujeme slovní druhy a za jejich určování chválím bez výjimky celou třídu. Ale za co už pochválit nemohu všechny, jsou vyjmenovaná slova!!! Některým páťáčkům se během prázdnin asi vymazala z paměti. A naším společným úkolem bude vyjmenovaná slova do paměti navrátit. Takže dětičky, opakujte, opakujte! A ve čtvrtek si vás prověřím.

V pátek jdeme do kina na film Planeta Praha, sraz v 8:00 u pavilonu. návrat na oběd ve 12:00.


16.9.

Dobrý den,

prosím rodiče, kteří chtějí být přidáni do Whats App skupiny, aby mi napsali sms nebo e-mail. 

Hezký víkend.


15.9.

Dobrý den.

Info o výuce pro nemocné děti: v matice opakujeme učivo z loňska, zítra budeme na str.14  - ÚHEL, v ČJ v pracovním sešitě doděláme str. 13, průběžně opakujeme slovní druhy, vyjmenovaná slova a druhy vět, ve vlastivědě pravěk a starověk, pracujeme se slepou mapou ČR a v přírodovědě obecně o Zemi, živé a neživé přírodě.

Info k heslům do školy online: o zapomenutá hesla je třeba požádat na mail:   jana.liskova@zsbrectanova.cz   , generuje postupně, má toho moc.

WhatsAp ovou skupinu se budu snažit do zítra doplnit.

Mějte klidné odpoledne. J.U.


9.9.

Dobrý den,

zatím stále opakujeme učivo ze 4. ročníku, novou látku rozepíšu příští týden. 

Přístupová hesla na školu on line platí z loňska. V pondělí napíšeme s dětmi do deníčku pro ty, kteří ztratili, nebo si nepamatují. 

Přeji všem hezký víkend. J.U.


7.9.

Dobrý den, 

dnes budu k dispozici ve třídě před schůzkami od 17: 30 pro rodiče, kteří mají ve škole více dětí. J.U.


5.9.

Dobrý den.

Dnes si děti zapsali do deníčků seznam pomůcek do výtvarné výchovy a pracovních činností, pro jistotu uvádím ještě zde: 

nůžky, lepidlo, barvy vodové i temperové, fixy, pastelky, voskovky, průhledná izolepa, provázek, plastelína, špejle, štětce, barevné papíry, čtvrtky A4 (20 ks), A3 (10 ks), ubrus, zástěra.


Do tělesné výchovy sportovní úbor a boty, zatím na venkovní hřiště, až se zhorší počasí, tak i do tělocvičny.

Pěkné odpoledne. J.U.


1.9.

Dobrý den,

s radostí jsme se dnes všichni setkali po prázdninách a slavnostně se přivítali s prvňáčky před hlavním pavilonem. Zítra si budeme povídat o letních zážitcích, seznámíme se opět s důležitými body školního řádu a začneme si rozdávat pracovní sešity a učebnice, napíšeme si, jaké pomůcky a potřeby si letos pořídíme do výuky. A o velké přestávce bude malá PÁRTY, tak nezapomeňte s sebou dobroty. (rychlé špunty dodám já)

První platbu za pracovní sešity 664,- mohou posílat rodiče po dětech, nebo zaplatit v úterý na třídních schůzkách.


31.8.

Dobrý den, vážení rodiče a milí žáci a žákyně.

Máme tu další školní rok, tentokrát důležitý, protože bude vaším posledním na prvním stupni základního vzdělávání. A o to více se budeme zaměřovat na vaši samostatnost, kterou budete uplatňovat právě v dalších ročnících. Nicméně doufám, že i náš společný 5. ročník bude plný nových poznávání, vědomostí, ale i výletů a společné zábavy.

Těším se na zítřejší shledání. J.U.


PS: Třídní schůzky se konají v úterý 6.9. v 18:00.