Info o zájmu o ŠD na nový školní rok 2024/2025
(M. Hronová)

23.04.2024

Vážení rodiče, pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte k zájmovému vzdělávání do ŠD na příští šk. r. 2024/2025, učiňte tak odevzdáním vyplněné přihlášky nejpozději do 1. 6. 2024 (platí pro děti budoucích 2. a 3. tříd), přihlášku pro budoucí 1. třídy dostanete na první informační schůzce 4. 6. a termín odevzdání je do 25. 6. 2024 (přihláška je též k dispozici na webu naší školy).

Zároveň sdělujeme, že v souladu s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, novelou č. 423/2023 Sb., kterou došlo ke změně vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 0074/RMČ/2024 ze dne 8. 2. 2024 se úplata za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech ve všech základních školách zřízených MČ Praha 10 pro školní rok 2024/2025 stanovuje v jednotné výši 700 Kč/měsíc. (Tato částka odpovídá maximálně 4 % základní sazby minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty).