Informace k 2. kolu přijímacích zkoušek na SŠ (M. Švecová)

16.06.2020


2. kolo přijímacího řízení

V případě neúspěchu v 1. kole přijímacích zkoušek je možné postupovat takto:
  • po obdržení písemného vyrozumění o nepřijetí se odvolat. Odvolání podáváte na ředitelství dané školy.
  • podat si přihlášku na školu, která vypisuje 2. kolo. Počet přihlášek je neomezený. Přihlášku vygeneruje a potvrdí naše škola.
Seznam škol, které vypisují další kola přijímacího řízení, najdete ve spodní části toho odkazu:
http://skoly.praha.eu/88478_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020-2021

Lze se odvolat a zároveň si podat další přihlášky.

V případě nejasností kontaktujete kariérní poradkyni Mgr. Marii Švecovou.