Výsledky zápisu do 1. tříd (M. Buchar)

19.04.2024

Pro školní rok 2024/2025 PŘIJÍMÁME do dvou 1. tříd 54 žáků s následujícími registračními čísly.
(Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, které obdržíte doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky, je možné podat až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.)

Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce si zákonný zástupce osobně vyzvedne v kanceláři hospodářky školy (pavilon H přízemí) 30. 4. - 10. 5. 2024 v době od 7.15 do 15.15 (polední pauza 13.00 - 13.30).