Žákovský projekt První pomoc, 5.A
(J. Peltanová)

29.03.2023

Max, Matyáš a Šimon připravili pro spolužáky informační, ilustrační i praktický program jak poskytnout první pomoc v nebezpečí, při úrazu nebo v nouzi. Sami chodí již několik let do kroužku první pomoci, tak se o znalosti chtěli podělit. Již předem zadali otázky, na které se spolužáci připravili, vypracovali plakát. S pomůckami, které si sami zajistili, předvedli umělé dýchání, masáž srdce, použití dlah při zlomeninách, krčního límce, obvazování zranění i stabilizovanou polohu. Následně pomáhali spolužákům, kteří si také vše vyzkoušeli. Celá akce byla úspěšná, užitečná a bavila. Iniciativu žáků velice chválím!

Fotogalerie